Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

Sub umbrela turismului, ceea ce formează industria turismului și a călătoriilor se califică pe


plan mondial ca fiind cel mai dinamic sector de activitate, constituind concomitent cel mai
important generator de locuri de muncă.
Atenţia acordată turismului se justifică, în toate ţările, prin faptul că, pe plan economic, el
creează venit naţional, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează
noi locuri de muncă și astfel reușește să contribuie la diminuarea şomajului.
Concepţia în dezvoltarea turismului presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor
turistice naturale şi antropice, iar activitatea de turism trebuie orientată spre satisfacerea cerinţelor
şi preferinţelor turiştilor interni şi străini. Politica de dezvoltare durabilă a turismului trebuie
concepută prin diversificarea formelor de turism şi adaptarea ofertei la cerinţele cererii interne şi
internaţionale, transformarea turismului într-o activitate complexă, economică şi socială, într-un
turism civilizat, competitiv.
Turismul este un sector important al economiei mondiale și are o tendință de creştere
permanentă la nivel internaţional. Industria turismului cuprinde o gamă variată de întreprinderi
publice și private, generatoare de beneficii economice și sociale, de noi locuri de muncă pentru
diferite categorii de angajaţi, oferind oportunităţi de angajare mai cu seama pentru femei.
Turismul cunoaște dintotdeauna mai multe forme, precum cel de odihnă și relaxare, sportiv,
cultural, științific, social și politic, de afaceri și nu în ultimul rând turismul sub forma celui de
evenimente. Dar ce înseamnă în zilele noastre turismul de evenimente?
Sub aceeași mare umbrelă a turismului, există diverse tipuri de turism, iar turismul MICE
(întâlniri, călătorii/ stimulente, convenții, expoziții) poate fi ierarhizat ca parte a turismului de
afaceri. „Industria MICE are un impact pozitiv atât asupra economiei, cât și asupra societății, având
în vedere veniturile sale directe, controlul sezonalității și ocuparea forței de muncă, investițiile
străine directe (ISD), stimularea tehnologiei și inovării, idei noi, cunoaștere și cunoaștere a
climatului de afaceri local”, potrivit Biroului de Convenții și Expoziții din Thailanda.
Această nouă formă de turism vine pe o schemă de obligații profesionale foarte bine pusă la
punct. Din când în când, profesioniștii mai au și timp liber. Pe baza acestui timp se construiesc
oferte locale, scurte, interesante și de calitate, dar atenție, mai ales, nu neapărat ieftine ținând cont
de criteriile pe care trebuie să le întrunească o astfel de escapadă turistică de evenimente.
Turismul de evenimente reprezintă în prezent cel mai profitabil segment al acestei industrii
din România, să nu mai luăm în discuție alte țări puternic dezvoltate din punct de vedere economic.
În momentul de față, vorbim despre o piață de 700 milioane de euro, cu un potențial de două
miliarde de euro care este preconizat a se atinge în anul în curs, conform specialiștilor.
Pentru profesioniștii specializați cu terminologia, industria care pe scurt se numește MICE,
însemnând în engleză Meetings - Incentives - Conventions - Exhibitions reprezintă o veritabilă
mină de aur. MICE însemnând turismul de business, înglobează tot ce ține de conferințe, întâlniri,
congrese, team building-urile și deplasări de trening pe care companiile le pun la dispoziția
profesioniștilor angajați.
Turismul de evenimente este un domeniu prin excelență dinamic în toată lumea. În ultimii
25 de ani, circulația turistică mondială are din ce în ce mai des drept motivație această deplasare
individuală sau de grup, în scopul participării la congrese și conferințe internaționale, expoziții și
târguri specializate, forumuri de afaceri, sesiuni de training și programe de Team Building sau
călătorii de stimulare a angajaților.
Organizarea profesionistă de evenimente poate fi considerată, pe drept cuvânt, ca fiind
componenta cea mai eficientă si mai profitabilă din turism.
Agențiile de turism și toți cei care sunt implicați în industria de conferințe și evenimente au
obligația de a se adapta nevoilor clienților. Din acest motiv, fiind totodată și cauza, industria se
află într-o perpetuă schimbare la nivel mondial. Luând un simplu exemplu, în anul 1980, în capitala
Marii Britanii existau săli de conferințe care nu aveau toalete pentru femei. Motivul real al acestui
fapt? Ceea ce reprezenta sex feminin era cvasi absent în fastuoasa industrie M.I.C.E.
În prezent, femeile sunt cele care au devenit mult mai puternice în sectorul economic.
În ansamblu, considerând toate aspectele enumerate mai sus, am reușit să recunosc prin
prisma dinamicii turismului de evenimente, cum și de ce Japonia a subliniat importanța
turismului MICE ca fiind una dintre politicile sale naționale în domeniul turismului și aplicarea
sa în dezvoltarea regională, prin comparație cu vecina de clasament -Spania. Se așteaptă ca
Japonia să utilizeze efectele multiplicatoare ale turismului MICE pentru a spori industria
turismului în general, în special prin găzduirea Olimpiadei de la Tokyo din 2020.