Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________                     ________________

Comunicare în Limba română
Test  de  evaluare – Literele  d,  ș,  î,  â,  b

1. Dictare

2. Citește textul!

La bunici
   E sâmbătă.  Tudor vine la bunici.  Lăbuș îl așteaptă
     la poartă.  Dă vesel din coadă! 
  Bunica îl întâmpină cu bomboane. Bunicul îl
     plimbă prin livadă. Tudor observă în iarbă un cărăbuș.  
    Apoi își petrece timpul cu Lăbuș.
           Seara, mănâncă budincă. Adoarme ascultând un
basm.

a) Formulează  răspunsuri  la  întrebări:

 Când vine Tudor la bunici?_  

 Cine îl așteaptă la poartă? 

 Ce observă Tudor în iarbă?
b) Subliniază  în primul alineat cuvintele din două silabe iar al doilea alineat cuvintele 
din trei silabe.
c) Transcrie ultimul alineat. 

3. Transformă cuvintele, după model:   ascultă ­  ascultând

cântă ­___________________        cară ­___________________        mănâncă ­_______________

4. Cuvinte  cu același înțeles:

imediat                         poveste                        arbore luminat
încântător                     medic           cadou plăcere
basm                             îndată                          bucurie dar
doctor                          minunat                        întunecat                        copac

5. Eu scriu mai multe, tu scrii una:

cuvinte mââ ini dopuri

cuburi bâă rci dâruri

6. Unește  cuvintele  și  formează  propozitii  din  trei  cuvinte.  Folosește culori diferite.
Bunica             adie baloane.
Diana latră șoareci.
Vântul cumpără blând.
Pisica          coace           mânios.

Câinele mănâncă pâine.


7. Alcătuiește enunțuri cu sensurile cuvântului “broască”

8. Ilustrează propoziția:

În acvariu sunt: 
cinci pești, 
o broască,
 opt pietricele
 și trei plante.
Comunicare în Limba română
Test  de  evaluare sumativă – semestrul I
1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
            3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
            3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă  întâmplări,  fenomene,  ev. familiare
            4.1. Scrierea literelor de mână
4.3.  Exprimarea   unor   idei   şi   sentimente   prin   intermediul     limbajelor     convenţionale     şi
neconvenţionale

2. Descriptori de performantă  
Com Calificativul 
­pe­
Itemul 
tent Foarte bine Bine Suficient 

cuvintele si cuvintele si
Scrie după dictare cuvinte,  cuvintele si propoziția propoziția cu 3­4 propoziția cu 5­6
4.1
propoziții corect scrise greseli (omisiuni greseli (omisiuni
litere, punctuație) litere, punctuație)
3.1 Formulează răspunsuri la 
3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns corect
4.1 întrebări  pe baza textului citit
Identifică corect
Identifică corect Nu identifică
Identifică cuvintele din 2 si 3  alineatele si
1.3 alineatele si 8­11 alineatele si 7­8
silabe din alineate indicate subliniază 12­14
cuvinte cuvinte
cuvinte
Identifică si tran­
Nu identifică
3.1 Identifică si transcrie ultimul  Identifică si transcrie  scrie cu 2­3 greșeli
alineatul, transcrie
4.1 alineat corect  ultimulalineat (de scriere, de
cu 3­4 greseli
aranjare în pag.)
Scrie forma de gerunziu a 
4.1 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
verbelor date
3.1 Realizează corespondenta 
7­8 cuvinte 5­6 cuvinte 3­4 cuvânt
4.2 între sinonime
3.1 Scrie pluralul substantivelor 
6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte
4.1 date 
3.1 Realizează corespondența  5 corespondente  3­4 corespondente 2 corespondente
4.1 între cuvinte pt. a obtine prop. corecte corecte corecte
Alcătuieste propozitii cu  2 enunturi fără a
2 enunturi cu greseli
4.1 sensurile cuvântului  2 enunturi corecte respecta sensurile
de scriere
“broască” cuvântului
Ilustrează respectând  Ilustrează
Desenul este
4.3 Ilustrează o propozitie cerința (felul si  respectând partial
incomplet
numărul elementelor) cerința 

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4  itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2a I2b I2c I3  I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE  PE  CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2a I2b I2c I3  I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

      Observatii:

FB – %
B– %
S– %
I– %
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________