Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum Vitae Sporiṣ Ionel

INFORMAŢII PERSONALE Sporiṣ Ionel


Strada Morilor, nr. 9, Sibiu, 550197, România
0744/620.504
sporisionel@gmail.com

Sexul Masculin | Data naşterii 01.10.1983 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Scrieţi datele (de la - până la) 2011 - Prezent - I.I. Sporiṣ Ionel – Sibiu, Str. Morilor, nr. 9
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
- Tamplatie PVC, aluminiu ṣi lemn
Scrieţi datele (de la - până la) 2006 – 2010 –
1998 – 2002 – GrupS. C. Tacom S.R.L. – Sibiu
Şcolar Industrial transporturi căi ferate
- Tamplatie PVC ṣiBlaga”
2005 – 2008 – Universitatea „Lucian aluminiu
din Sibiu, Facultatea de
litere ṣi arte, Catedra de studii britanice ṣi americane – Certificat de
competenţă lingvistică
COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Franceza A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 -

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

Competenţe dobândite la locul de ▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii


muncă

Alte competenţe ▪ finisari interioare


▪ zidarie

Permis de conducere ▪B

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:


▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de competente;

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1