Sunteți pe pagina 1din 3

Asociaţia InteligenT Numele: _____________________________

în colaborare cu Iniţiala prenumelui tatălui: _______________


Editura Nomina Prenumele: ___________________________
Şcoala de provenienţă: __________________
CONCURSUL ____________________________________
comunicare.ortografie.ro Loc. _______ Jud. _____________________
 evaluare gratuită  înv./prof. _____________________________

Lucrarea conţine ……… pagini scrise. Nume şi prenume Semnătura


supraveghetori:

Disciplina: Limba şi literatura română


Etapa intermediară: aprilie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a
Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.


 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Subiectul I 35 de puncte
1. Scrie în casetă câte silabe are fiecare cuvânt:
zar;  morcov;  telegondolă; 
punct;  dinte; 

2. Grupează corect silabele pentru a obţine denumirea unor animale. Scrie aceste denumiri.
ti-, pan-, -pu-, -re, -pard, vul-, mai-, -mu- , ghe-, -pe, şar-, pe, -ţă, -gru, ie-, -da.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Citeşte, cu atenţie, lista de mai jos. Subliniază cu o linie cuvintele care conţin mb:
împlini, îmbolnăvi, împărat, întina, împărăţie, împăduri, înnobila, înmuguri, înnopta, înnora,
îmbujora, înfăţişa, înfia, îmbunătăţi, împietri, îmboboci, îmbia, îmbina, îmbiba, îmbătrâni.

Subiectul al II-lea 20 de puncte


Citeşte, cu atenţie, următorul text şi răspunde cerinţelor de mai jos.
„Domnul Gheorghe e vecinul nostru de la parter. Este un fost profesor de muzică care ne
învaţă să cântăm la chitară. Domnul profesor este mic de statură, are un început de chelie şi
poartă tricouri pe care se află cheia sol. Nu pare un om în vârstă, deşi dumnealui îşi spune cu
umor sunt un uncheş.
În timpul verii, domnul profesor îşi scoate în faţa apartamentului o mochetă veche de
culoare albastru închis. Pe mochetă stă ghemuit un pisoi căruia noi îi spunem Gigi. E un mare
amator de muzică. Domnul profesor glumeşte pe seama lui spunând că are ureche muzicală.”

1. Cum este domnul profesor?


a) persoană tânără, veselă, care se îmbracă cu blugi şi tricouri;
b) mic de statură, cu un început de chelie, nu foarte în vârstă;
c) un vecin mic de statură, care poartă tricouri frumoase.

2. Cine este Gigi?


a) vărul domnului profesor;
b) un elev silitor;
c) motanul domnului profesor.
3. Subliniază cuvintele care conţin grupurile de litere ghe, ghi, ge, gi.

Subiectul al III-lea 20 de puncte


Modifică cuvintele respectând modelul:

Model: bătrân – îmbătrânit

părţi – _______________________________________________
butelia – _______________________________________________
barca – _______________________________________________
păcat – _______________________________________________
păduri – _______________________________________________

Subiectul al IV-lea 15 puncte


Înlocuieşte expresiile de mai jos printr-un cuvânt:
de-ale gurii, a o lua la sănătoasa, aprig la mânie, gros la pungă, a da apă la şoareci.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și