Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Popovici-Jivi Daniela


Data:
Școala: Gimnazială nr. 30 Timișoara
Clasa: Pregătitoare
Disciplina: Religie Ortodoxă
Titlul lecției: Cum mă comport ca un creștin
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 min
Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 Să își însușească un model de comportament pentru un bun creștin.
O2 Să ofere exemple de fapte bune și efectele acestora.
O3 Să înțeleagă că unele fapte rele pot să-i rânească pe cei din jurul lor.
Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, argumentarea, explicaţia, exemplul, observaţia, exercițiul, jocul de rol, citirea de imagini, povestirea;
2. Mijloace de învăţământ: auxiliar de religie pentru clasa Pregătitoare, fișe de lucru;
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;
Bibliografie:
***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa Pregătitoare, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
Muha, Camelia, Religia micului creștin, caiet pentru elevi: clasa Pregătitoare, ed. Sf. Mina, Iași, 2013.
Grigorescu, Crinela, Coman, Camelia, Abc-ul micului creștin, clasa pregătitoare, Art, București, 2012.
Nechita, Pr. Dr. Vasile, Bălan Marina, Pârâială, D. Dumitru, Pârâială, Bogdan-Dimitrie, Pârâială, Cristian-George, Religie ortodoxă, clasa pregătitoare, Euristica, Iași, 2013.
Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Horga, Cercet. șt. dr. Irina, Religie: fișe de lucru: clasa Pregătitoare, ediția a II-a, Basilica, București, 2013.

1
Etapele Obiecti Elementele de conținut Strategia didactică (metode, mijloace, forme de Instrumente de
lecției/Timp vele organizare) evaluare
operați
onale
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și mijloace de Forme de organizare
învățământ
Momentul Salutul, Rugăciunea. Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizatoric rugăciunea împreună cu profesorul. Rugăciunea, activitate individuală.
5 min Conversația.
Actualizarea Profesorul pune elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări: Conversația. Activitate frontală, Aprecieri
cunoștințelor întrebări: 1. „Data trecută am învățat Activitate individuală. verbale.
5 min 1. „Despre ce am învățat data despre ce înseamnă să fim
trecută?” creștini”.
2. „Ce înseamnă să fim 2. „Să fim creștini înseamnă să
creștini?” ne botezăm, înseamnă să
3. „Dar cine sunt creștinii?” mergem la biserică, să ne
4. „No suntem creștini?” rugăm, etc”.
3. „Creștinii sunt prietenii
Domnului nostru Iisus
Hristos”.
4. „Da, noi suntem creștini
pentru că suntem prieteni
unii cu alții și cu Iisus
Hristos și suntem Botezați”.

Anunțarea Profesorul anunță lecția nouă. Dacă Elevii ascultă explicația cu atenție. Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
titlului lecției data trecută am învățat despre verbale.
noi și înseamnă să fim creștini, astăzi vom
prezentarea învăța despre cum ne comportăm ca un
obiectivelor creștin: Cum mă comport ca un
propuse creștin..
3 min
Comunicarea Profesorul împarte elevilor fișele de Elevii participă la joc și își exprimă Explicația, Activitate frontală, Aprecieri
cunoștințelor lucru. Cu ajutorul metodei „Citirea de fiecare părerea. Unde imaginea conversația, Activitate individuală. verbale.
15 min imagini”, de asemenea, se poate aplica exprima un lucru corect elevii descrierea,
și metoda „Jocul de rol” la alegere. răspund cu „Așa da!”, iar unde nu fișa de lucru,
Profesorul iniţiază un joc: „Aşa da/Aşa răspund cu: „Așa nu!”. Exercițiul.
nu pe baza imaginilor in fişa de lucru, Profesorul îi ajută pe elevii răspundă Citirea de imagini
care prezintă comportamente creştine, la întrebări. Aceștia răspund

2
dar și comportamente nedemne de un Elevii pot să ofere exemple de fapte
creștin în diferite: în prima imagine bune și efectele lor: nu jignesc, ofer
O1
băiatul rupe floarea, în a doua o familie complimente, rostesc adevărul, nu
ajută o bătrână (o plimbă), în imaginea lovesc, ascult cu atenție, cer iertare,
trei samarineanul milostiv face o faptă sunt harnic, păstrez ordinea, am
îl ajută pe cel căzut între tâlhari, în răbdare, folosesc cuvinte magice etc.
imaginea patru Tom și Jerry se bat, în
imaginea cinci un băiat oferă un cadou
O2
unei fetițe bolnave, iar în imaginea șase
o fată aruncă pe jos o hârtie.
Analiza se poate realiza prin întrebări
sau prin descoperirea de către elevi a
aspectelor pozitive surprinse.
Profesorul poate pune următoarele
întrebări:
1. Ce ar fi putut face copiii/ Tom
și Jerry în fiecare situaţie?
2. De ce credeţi că au ales să
procedeze aşa?
3. Voiaţi trăit situaţii
asemănătoare? Cum aţi
procedat?
4. Ce v-a îndemnat să alegeţi să
faceţi o faptă bună?

Fixarea Folosindu-se de fișa de lucru profesorul Elevii ascultă cerința profesorului și Fișa de lucru. Activitate frontală, Aprecieri
noilor cere elevilor să coloreze imaginile în ajutați de acest realizează activitatea. Activitate individuală. verbale.
cunoștințe care oamenii au un comportament Exercițiul.
10 min frumos, un comportament de creștin.
Aprecierea, Noi trebuie să vorbim și să ne Elevii ascultă explicația cu atenție. Explicația,
asocierea, comportăm frumos unii cu alții pentru Descrierea.
generalizarea că Domnul Iisus Hristos este prietenul
5 min nostru al tuturor și noi suntem creștini.
Când vorbim și ne comportăm frumos
unii cu alți noi spunem cuvinte din
inimă, iar în inima noastră își are casă
Domnul.

3
Activitate Li se comunică elevilor ca activitate Elevii ascultă și notează activitatea în Metoda îndrumării Activitate frontală.
suplimentară suplimentară că au de participat la caiete. teoretice și practice. Activitate individuală.
2 Sfânta Liturghie.
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și răspund la Activitate frontală.
5 min salut.

4
Cum mă comport ca un creștin

1 2

3 4

5 6

Elevii sunt rugați de profesor să analizeze imaginile (povestesc despre imagini). Profesorul
poate pune întrebări despre imaginile în care avem un comportament de adevărat creștin (de ex.
Tom și Jerry se ceartă [se bat] așa face un creștin adevărat?). Elevii sunt rugați să coloreze doar
imaginile care arată un comportament de creștin adevărat.
Profesorul prin jocul de rol poate pune întrebări fiecărui elev în parte despre cum se
5
comportă: la joacă, la școală, pe stradă, în magazin, în biserică etc.