Sunteți pe pagina 1din 1

1. CARTE INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURARE PENTRU AUTOVEHICULE 1.INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1.CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

2.EMISĂ SUB AUTORITATEA:

 

2.ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF:

 

BIROUL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (B.A.A.R.)

 

3.

VALABILITATE - VALID

 

4.

Codul ţării/Codul asigurătorului/Numărul

 

4.

Country Code/Insurer's Code/Number

DE LA - FROM

PÂNĂ LA - TO

 

Ziua-Day

Luna-

Anul-Year

Ziua-Day

Luna-

Anul-Year

 

RO/02/X1/SP

 

Month

Month

08

11

2018

07

05

2019

 

009627988

 

(Aceste două date inclusiv - Both Dates inclusive)

5. Nr. înmatriculare/înregistrare, (sau în lipsă) nr. de identificare 5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.

6.

Categoria vehiculului*

 

7.

Marca vehiculului

 

6.

Category of Vehicle*

7.

Make of Vehicle

 

B101HSO

   

A

 

DACIA

8. VALABILITATEA TERITORIALĂ

 

Această carte este valabilă în ţările în care căsuţa corespunzătoare de mai jos nu este barată (pentru mai multe informatii, vă rugăm să accesaţi www.cobx.org). În fiecare ţară vizitată, Biroul acelei ţări garantează acoperirea prin asigurare pentru prejudiciul cauzat prin utilizarea vehiculului menţionat mai sus, în conformitate cu legea din acea ţară privind asigurarea obligatorie. Pentru identificarea Biroului relevant, vă rugăm să verificaţi verso-ul cărţii.

 

A

B

BG

CY (1)

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

IS

L

LT

LV

M

N

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

 

CH

AL

AND

BIH

BY

IL

IR

MA

MD

 

MK

MNE

 

RUS

(2)

SRB

TN

TR

UA

 

(1) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare eliberate pentru Cipru, este limitată la aria geografică a acestui stat care este sub controlul Guvernului Republicii Cipru. (2) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare eliberate pentru Serbia, este limitată la aria geografică a acestui stat,care este sub controlul Guvernului Republicii Serbia.

9.Numele şi adresa asiguratului(sau a utilizatorului vehiculului): 9.Name and Address of the Policyholder (or User
9.Numele şi adresa asiguratului(sau a utilizatorului vehiculului):
9.Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle):
Voicu Stefan - str. Patulului nr.2a bl.27 ap.62
BUCURESTI , SECTOR 3
10.Această carte a fost eliberată de:
10.This Card has been issued by:
11.Semnătura asigurătorului
11.Signature of Insurer
SOCIETATEA ASIGURARE REASIGURARE
S.C. EUROINS ROMANIA
Str. Nerva Traian nr.3
Bl.M101, Et.10, Sector 3, Bucureşti

Informaţii utile [opţional pentru piaţa naţională să indice informaţii suplimentare]

*Codul categoriilor de vehicule:

A Autoturism

C Autocamion sau Tractor

E Autobuz

G Altele

B Motocicletă/Moped

D Bicicletă cu motor

F Remorcă

POLIŢĂ DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO RCA

Seria

RO/02/X1/SP

Nr.

009627988

SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE EUROINS S.A.

R.C. J40/305/1991

C.U.I.: RO330904

BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

1113704

Tel.:

Sucursala/Agenţia:

0250 813 306/0250 813 306

Suc. Barbu Vacarscu

Denumire Broker/Agent Cod Broker/Agent

Nume/Denumire Asigurat:

VOICU Stefan

Fel, Tip, Marcă, Model Vehicul:

Autoturism DACIA LOGAN

PROPRIETAR

C.U.I. / C.N.P. Proprietar:

1621016400075

Nr. înmatriculare/înregistrare:

B101HSO

Nume/Denumire Asigurat:

 

Nr. identificare - Serie CIV / nr. de inventar:

UU1LSDAMH41999666

UTILIZATOR

C.U.I. / C.N.P. utilizator:

 

Capacitate cilindrică / Putere:

1600cmc / 77kw

Adesă Asigurat / Utilizator / Tel.

STR.PATULULUI , NR.2A , BL.27, AP.62

Nr. locuri / masă totală maximă autorizată:

5/ 1535 KG

Valabilitate poliţă: de la

08.11.2018 până la:

07.05.2019 emisă în:

Clasa B/M:

încasată cu:

B1

Prima de asigurare:

351.28 RON

Chitanta 932440

Din data de:

07.11.2018

07.11.2018

Limita de despăgubire pentru vătămări corporale şi deces este de:

5.000.000

EURO

Limita de despăgubire pentru pagube materiale este de:

1.000.000

EURO

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor primeste si raspunde la toate sesizarile si reclamatiile privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari. Conditiile contractuale sunt prevazute in Normele privind asigurarea de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asiguratorilor nr. 14/2011

Asiguratorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul activitatii de asigurare si reasigurare, marketing, publicitate, statistica, colectare debite, recuperare creante. Datele vor fi dezvăluite, dupa caz, imputernicitilor, reprezentantilor legali, partenerilor contractuali, altor companii din acelasi grup cu Asiguratorul, precum si autoritatilor publice, serviciilor sociale, societatilor bancare, agentiilor de colectare a debitelor /recuperarii creantelor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Sediul Social al Asiguratorului, din Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M 101, et.10, Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

RO/02/X1/SP

009627988