Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V-a A
Profesor:
Disciplina: Matematică
Tema lecţiei:
Tipul lectiei: Recapitularea si sistematizarea cunostintelor
Durata: 45 minute

Competente generale:
– Să utilizeze noţiunile de divizibilitate pentru a justifica valoarea de adevăr a unor enunţuri
– Să prezinte clar, corect şi concis metodele şi operaţiile utilizate în rezolvarea unor probleme
– Să utilizeze calcule cu numere naturale

Competente specifice :
CS1 - Să folosească corect notaţiile relaţiei de divizibilitate
CS2 - Să scrie divizorii si multiplii unui număr naturale
CS3 – Să determine numerele prime si numerele compuse ;
CS4 - Să aplice criteriile de divizibilitate cu 2,3,4,5,9,10,25;
CS5 - Să scrie un numar natural ca produs de numere prime ;
CS6 - Să calculeze (a,b) si [a,b] ;
CS7 - Să rezolve probleme de divizibilitate.
CS8 - Să fie atenti;
CS9 - Să constientizeze necesitatea recapitularii active a notiunilor predate anterior;
CS10 - Să participe intensiv la lectie;
CS11 - Să-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii.

Metode de invatare : conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, problematizarea,


explicatia, munca independenta

Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe

Scenariul didactic
Etapele lecţiei Activităţi ale lecţiei Metode Evaluare
Moment Verificarea prezenţei elevilor şi a condiţiilor Conversaţia
organizatoric optime necesare desfăşurării lecţiei
( 2’)
Captarea Verificarea frontală a temei, calitativ şi cantitativ Conversaţia orală
atenţiei (prin sondaj) Explicaţia frontală
( 5’)
Anunţarea În această oră ne propunem următoarea temă: Conversaţia
temei şi a “Divizibilitatea numerelor naturale”-
obiectivelor recapitulare
( 3’)
Reactualizarea Definiţie : „Un număr natural a se divide cu un Conversaţia orală
şi fixarea număr natural b nenul, dacă există un număr Explicaţia frontală
cunoştinţelor natural c astfel încît a  b  c ”
( 5’) Notaţii:
a ⋮ b citim „a se divide cu b” sau
„a este divizibil cu b”
b | a citim „b îl divide pe a”
a se numeşte multiplu al lui b
b se numeşte divizor al lui a
.Criteriul de divizibilitate cu 2.
Daca ultima cifra a unui numar este para, atunci
numarul se divide cu 2.
n2  u  n    0;2;4;6;8
Criteriul de divizibilitate cu 5
Orice numar natural se divide cu 5 daca ultima
cifra este 0 sau 5.
n5  u  n    0;5
Criteriul de divizibilitate cu 10.
Daca ultima cifra a unui numar este 0 atunci
numarul se divide cu 10.
Exemplu: 20; 120; 34620. Numerele care nu au
ultima cifra 0 nu se divid cu 10.
Observatie: daca numarul se divide cu 10 atunci el
se divide cu 2  5 deci se divide si cu 2 si cu 5.

Criteriul de divizibilitate cu 3 respectiv 9.


Un numar natural este divizibil cu 3, respectiv 9, Activitate Observarea
daca suma cifrelor sale este un multiplu de 3, frontala sistematica
respectiv 9.
abcd 3   a  b  c  d  3
abcd 9   a  b  c  d  9
Criteriul de divizibilitate cu 4.
Un numar natural este divizibil cu 4 daca ultimele
sale doua cifre formeaza un numar multiplu de 4.
abcdef 4  ef  M 4
Criteriul de divizibilitate cu 25.
Un numar natural este divizibil cu 25 daca
ultimele doua cifre formeaza un numar multiplu de
abcdef 25  ef  M 25  ef   00;25;50;75 Proprietati
ale relatiei de divizibilitate.
1.Orice numar natural se divide cu 1; n 1
deoarece n  1  n
2. Orice numar natural se divide cu el insusi; nn
deoarece n  n  1 Elevii Aprecierea
3. Numarul 0 se divide cu orice numar natural n; raspund la raspunsuri-
0 n deoarece 0  n  0 . Zero este multiplul oricarui intrebari. lor
numar natural.
4. Proprietatea de tranzitivitate.
Daca a se divide cu b, atunci a se divide cu orice
divizor a lui b.
ab si b c  a c
5. Daca numarul natural a se divide cu numarul
natural b si b se divide cu a, atunci a=b;
a b
a b
ba
6. Daca un numar divide doua numere naturale,
atunci el divide suma si diferenta acestora:
a d 
   a  b d ,  a  b
b d 
7. Daca un numar a se divide cu un numar b atunci
orice multiplu al lui a se divide cu b
a b  a  k d , k   .
Definitie : Un numar natural este prim daca are
exact doi divizori
Ex :2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
Definitie : Orice numar natural diferit de 0 si 1,
care nu e prim, se numeste numar compus
Ex : 4, 6, 12, 22, 124
Definitie : Cel mai mare divizor comun al doua
numere naturale nenule este cel mai mare numar
natural care divide numerele date.
Ex : (36,24)=12
Definitie : Doua numere naturale se numesc prime
intre ele daca au cel mai mare divizor comun egal
cu 1.
Ex : (4,15)=1
Definitie: Cel mai mic multiplu comun al
numerelor a si b, diferite de zero, este cel mai mic
numar natural , diferit de zero, care se divide cu
numerele date.
Ex : [36,24]=72
O relatie importanta si utila :
a  b   a, b    a , b 
Obtinerea Elevii isi aleg cate un exercitiu de pe fisa de lucru. Activitate orală
performantei si Se discuta modul de rezolvare a fiecarui exercitiu individuala. frontală
asigurarea propus. Explicaţia
feedback-ului Se rezolva la tabla exercitiie propuse.
( 15’) Se noteaza raspunsurile primite.

Retentie si Rezolvarea unor exercitii mai grele Conversatia evaluare


transfer Ex : Daca (a,b)=12, , problema- frontala
( 10’) [a,b]=72,calculati a si b. tizarea

Concluzii şi Se formulează aprecieri şi concluzii referitoare la Conversaţia Aprecieri


enunţarea lecţie. Explicaţia verbale
temei pentru Tema pentru acasă.
acasă
( 5’)

FISA DE LUCRU
Clasa a VI-a

1. Fie multimea A={5,6,10,12,17,25,120, 450, 501, 675, 736}. Alegeti numerele divizibile pe
rand cu 2,3,5,9,10,4,25
2. Aflati toate numerele de forma : a) 12 x 2 ; b) 3x1 3 ; c) 2 x3 y 15.

3. a) Aflati multimea D20 =


b)Enumerati cel putin 7 elemente ale multimii M6 =

4. Aflati c. m. m. d. c. si c. m. m. m. c. al numerelor: a)8 si 12 ; b)360, 540

5. Care dintre urmatoarele numere sunt prime:


1, 2, 12, 31, 51, 67, 91, 137?

6. Să se arate că numerele a şi b sunt prime între ele:


a) a=2n+11, b=n+5
b) a=2n+3, b=5n+7

7. Determinati numerele a şi b pentru care avem:


a) (a,b)=12 şi a+b=96
b) [a,b]=48 şi ab=384.

8. Aratati ca numarul A = 23 n


+ 3n+1 + 23n+2
este divizibil cu 23 , oricare ar fi n є N

9. Aflati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 5,7,9 se obtine de fiecare data restul 3
si catul diferit de zero.

10. Numerele 122 si 149 impartite la acelasi numar natural nenul x, dau resturile 10 si 9. Aflati
impartitorul. Care este cel mai mare numar cu aceasta proprietate ?

TEST DE EVALUARE
Clasa a VI-a
1. Fie multimea A={5,6,12,17,25,120, 459 }. Alegeti numerele divizibile pe rand cu 2,3,5,9,10

2. Aflati toate numerele de forma : a) 12 x 2 ; b) 3x1 3 ; c) 2 x3 y 15.

3. a) Aflati multimea D20 =


b)Enumerati cel putin 7 elemente ale multimii M6 =

4. Aflati c. m. m. d. c. si c. m. m. m. c. al numerelor: a)8 si 12 ; b)36, 54

5. Care dintre urmatoarele numere sunt prime:


1, 2, 12, 31, 51, 67, 91, 137?

6. Determinati numerele a şi b pentru care avem: (a,b)=12 şi a+b=96

7. Aflati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 6,8,9 se obtine de fiecare data restul 3
si catul diferit de zero.

Nota :Pentru fiecare subiect rezolvat se acorda 1p.


Se acorda 3p din oficiu.

S-ar putea să vă placă și