Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule director

Subsemnatul(a) Darii Mihaela , elev(ă) in clasa a VII-a ,,A” , profil


__________, la Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu” , vă rog să binevoiți a-mi aproba
Susținerea examenului de atestare a competențelor profesionale în informatică.
Vă mulțumesc,

Data Semnătura,

Domnului Director al Liceului ,,Mihai Eminescu”


 Divide et Impera
 Greedy
 Backtracking
 Branch and Bound
Aceasta este o tehnică de programare

Type equation here.

S-ar putea să vă placă și