Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

Data:21/05

Clasa:a III-a

Disciplina:matematica

Subiectul: Evaluare sumativă

Sub-competenţe:3.1,3.2.2.5.2.3

Obiective de evaluare:

1.să reprezinte grafic un număr , bazânduse pe imaginea dată și invers

2să completeze un șir numeric în concentrul 0-10,respectând ordinea scrierii lui

3.să numere crescător și descrescător, respectând regula șirului dat

4.să compună numere și invers,operând cu cunoștințele matematice dobândite

5.să compare numerele,utilizând semnul convenabil

6să rezolve probleme imagini, stabilind suma unor obiecte

7.să stabilească corespondența între numărul și imagine

8.să efectueze calcule, operând cu proprietățile adunării și scăderii unor numere


în concentrul 0-10

9.să ordoneze în funcţie de greutate viețuitoarele date, utilizând cunoștințele


dobândite

Barem de corectare
Itemul 1:
1p. – pentru identificarea numărului reprezentat corect;
Itemul 2:
2p. – pentru axa completată corect;
Itemul 3:
1p. – pentru fiecare șir completat corect
Itemul 4:
1p.pentru fiecare exercițiu realizat corect
Itemul 5:
1p. – pentru fiecare relație stabilită corect;
Itemul 6:
1p. – pentru fiecare răspuns corect;
Itemul 7:
1p. - pentru fiecare corespondență trasată corect;
Itemul 8:
1p. – pentru fiecare calcul corect;
Itemul 9:
2p. – pentru stabilirea corectă a șirului în funcție de greutatea
viețuitoarelor
Conversiunea în calificative:
 100% - 90% calificativului foarte bine; /36-32p./
 89% - 65% calificativului bine; /31-23p./
 64% - 34% calificativului suficient. /22-12p./
 33% -1% - Recuperare /11-1p./

Matrice de specificații
Conțin
ut de Sub-competențe Total
învățare
Domenii
cognitive

Cunoaștere și 1,2,3 Identificarea, citirea, scrierea


înțelegere numerelor create în concentrul 0-10
5.Compararea numerelor în concentrul 5 itemi
0-10 55,6%
8. Efectuarea operațiilor aritmetice în
concentrul 0-10

Aplicare 4.Compunerea și descompunerea 2 itemi


numerelor naturale în concentrul 0-10 22.2%
7.Trasarea corespondențelor conform
rezultatelor.

6.Rezolvarea problemelor simple de


Integrare adunare și scădere, cu sprijin în obiecte/
desene și prin exercițiu 2itemi
9.Operarea cu cunoștințele elementare 22.2%
în realizarea unor șiruri ce presupun
masa corpului

Total 9 itemi 100%


Data:___________________ Numele, prenumele:_______________________________

EVALUARE SUMATIVĂ
1.Identifică numărul: L0123456

6

5
      
3
2.Completează axa: L02

0 .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
3.Numără crescător ,iar apoi descrescător până la 10: L01234

0 10

9 3

10 8

0 2
4.Compune și descompune numerele: L012345
4 6 9
     
     

1 2 2 0 5 5
     

 
5.Compară numerele: L0123456

6.Scie câte ciuperci au în total animăluțele: L012

7.Trasează corespondența L0123

10 5 8
8.Calculează: L0123456

9. Ordonează în funcţie de greutate viețuitoarele următoare: L02

S-ar putea să vă placă și