Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA: FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Nr.persoane expuse: ............................

SC ..................................... NR. .....................


Durata expunerii: .................. h
LOCUL DE MUNCA: .................................. ECHIPA DE EVALUARE: ..............................
SECTIA …………………………………………
CLASA CLASA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CONSE-CINŢA NIVEL
DE DE
SISTEMULUI DE FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ DE
GRAVI- PROBA-
MUNCĂ (descriere, parametrii) PREVIZIBILĂ RISC
TATE BILITATE
0 1 2 3 4 5 6

F1.

F2.
Echipamentul de
munca

F3.

Mediu de munca

Eecutant

Sarcina de
munca
FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE

Nr. Nivel COMPETENŢE /


FACTORI DE RISC NOMINALIZAREA MĂSURII PROPUSE TERMENE
Crt de risc RĂSPUNDERI