Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
ANUL UNIVERSITAR: 2017 – 2018

AVIZAT DECAN
Conf. univ. dr. Munteanu Valentina

TEME REFERATE
MASTER: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR
DISCIPLINA: GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

1.-Gestiunea portofoliului element esential in managementul tranzactionarii valorilor mobiliare pe piata de


capital romaneasca;
2.- Sisteme si tipuri de organizare a gestiunii portofoliului de active financiare pe piata de capital din
ROMANIA;
3.- Gestiunea portofoliului de active financiare si capitalizarea pietei bursiere romanesti;
4.-Gestiunea portofoliului de active primare si secundare pe piata de capital romaneasca;
5.-Gestiunea portofoliului de active financiare derivate pe piata de capital romaneasca;
6.-Gestiunie portofoliului de actiuni pe piata de capital romaneasca;
7.-Gestiunea portofoliului de obligatiuni pe piata de capital romaneasca;
8.-Gestiunea portofoliului de contracte futures pe piata de capital romaneasca;
9.-Gestiunea portofoliului de contracte options pe piata de capital romaneasca;
10.- Gestiunea portofoliului de indici bursieri pe piata de capital romaneasca;
11.-Gestiunea portofoliului si piata de capital romaneasca-BVB,RASDAQ;
12.-Gestiunea portofoliului de valori mobiliare pe piata de capital romaneasca-BVB,RASDAQ;

B I B L I O G R A F I E SELECTIVĂ

1. Ancuţa T. – Investiţiile în pieţele la termen-analize şi strategii pentru investitori, Sibiu, 2000


2. Ancuţa T. – Totul despre futures şi options, Sibiu, 1999
3. Anghelache G. – Bursa şi piaţa extrabursieră, Ed. Economică, 2003
4. Anghelache G. – Pieţe de capital şi burse de valori – Teste grilă şi aplicaţii,Ed. Economică, 2003
5. Anghelache G., Dardac N. – Pieţe de capital şi burse de valori, Ed. Economică, 2001
6. Bernstein J. – Piaţa contractelor futures, Ed. Hrema, Bucureşti, 2000
7. Bran P. – Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Ed. Economică, 2002
8. Floricel C. – Relaţii valutar-financiare internaţionale, Ed. Naţional, 2003
9. Gradu M. – Tranzacţii bursiere-pieţele futures şi de opţiuni, Ed. Economică, Bucureşti , 1995
1
10. Pană M., Dumitru T. – Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Ed. „Andrei Şaguna”, 2001
11. Stancu I. – Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderii. Analiza şi gestiunea
financiară, Ediţia a III-a, Ed. Economică, 2002
12. Seria „REUTERS”, Ed. Economică, 2008 - 2010
1. Introducere în studiul pieţelor de titluri de valoare
2. Introducere în studiul pieţelor de obligaţiuni
3. Introducere în studiul produselor financiare derivate
4. Introducere în studiul analizei tehnice
5. Introducere în studiul pieţelor monetare şi valutare

TITULAR DISCIPLINĂ
Lector Univ.drd-Cristian Vanghele