Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

RECTORAT
Nr. 1497/24.02,2014
CĂTRE,
Conform criteriilor şi metodologiei din H,G. 558/1998, anexa nr.2, punctul B, litera d:

ACTELE NECESARE PENTRU BURSA SOCIALĂ SUNT URMĂTOARELE:

1. Adeverinţe de venit de la locul de muncă al părinţilor sau, după ea/., taloanele de p ensie,
taloanele pentru indemnizaţia de şomaj, cupon alocaţie de stal pentru copiii minori -
reprezentând VENITUL NET LUNAR pe ultimele 3 luni (decembrie 2013, ianuarie,
februarie 2014 sau dupa caz noiembrie, decembrie 2013, ianuarie 2014), iar acesta să nu
depăşească salariul minim brut pe economic pc membru dc familie { pentru lunile
noiembrie şi decembrie 2013 - 800 lei, tar pentru lunile ianuarie şi februarie 2014 -
851) lei);

2. Certificat fiscal din caro să rezulte veniturile realizate de susţinătorii leg ali (eliberat dc
Administraţia Financiara), în cazul in care există şi aîte venituri în afara celor menţionate
la punctul î;

3. în cazul celor fără venit;

adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Munca - în căzu! in care


părinţii sau studentul nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj sau
adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă ( CAMERA DE MUNCĂ),
părinţii nu au încheiat contracte dc muncă sau convenţii civile sau
adeverinâ de la Administraţia Financiară -părinţii nu au venituri, terenuri, chirii,
etc;

4. Adeverinţă de elev sau student ( unde este cazul, pentru traţi şi/sau surori);
5. Copie certificate de naştere ( unde este cazul, pentru copiii sub vârstă şcolară)
6. Copie certificate de deces ( pentru cei orfani);
7. Sentinţa civilă de divorţ şi pentru pensia de întreţinere, în cazul celor cu părinţi divorţaţi şi
care se află în întreţinerea unuia dintre părinţi.

Actele de bursă socială se depun la secretariatul facultăţii


până JOI 06.03.2014 ORA 11.00-13.00

AU DREPTUL DE A DEPUNE ACTELE DE BURSA SOCIALA NUMAI


STUDENTII INTEGRALISTI (ELIGIBILI) IN PROGRAMUL 11.00 – 13.00
MENTIONAM CA PE SEM I MEDIA PENTRU BURSA DE STUDIU LA
ANII II-III-IV A FOST 8,00.