Sunteți pe pagina 1din 15

NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Propuneri și recomandări privind gestionarea activității de


Informații Clasificate într-o instituție publică

Studii de Securitate, anul I

Cuprins

Pagină 1 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

1. Capitolul I: Institutia publica, calitatea consultantului, locatia institutiei publice,

tipul activitatii desfasurate de institutia publica

2. Capitolul II : Consideraţii generale privind protecţia informaţiilor clasificate

3. Capitolul III: Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate

4. Capitolul IV: Atribuţiile Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de

Stat şi ale autorităţilor desemnate de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor

clasificate care fac obiectul activităţilor contractual si Oficiul pentru Supravegherea

Secretelor de Stat din Servicului Român de Informaţii

5. Scurta apreciare a situatie de risc a zonei locale, regionale si nationale.

6. Concluzii

7. Bibliografie

Capitolul I

Pagină 2 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Instituția publică, calitatea consultantului, locația instituției publice, tipul


activității desfășurate de instituția publică

Institutia publica: Centrul de Studii de Securitate al Departamentului de Relatii


Internationale si Istorie Contemporana, Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea Babes-
Bolyai.

Calitatea consultantului: Manager de securitate

Locatia institutiei: Strada Croitorilor, nr. 13, Cluj-Napoca.

Tipul activitatii desfasurate de institutia publica: Obtinerea, prelucrarea si analizarea


datelor si informatiilor referitoare la securitate in toate dimensiunile acesteia (locala, regional
si international) si elaborarea de analize, procnoze, recomandari, privitoare la evolutiile in
domeniul securitatii. Oferirea de consultanta in institutiile publice si private pentru cresterea
competitivitatii institutionale. Organizarea de conferinte cu participare interna si
internationala a unor specialisti in domeniul securitatii, decidenti in elaborarea si
implementarea politicilor si strategiilor de securitate.

Personalul Centrului de Studii de Securitate: cadre didactice universitare a Universitatii


Babes-Bolyai, cercetatori stiintifici, doctoranzi, masteranzi, studenti, cercetatori afiliati
Universitatii Babes Bolyai sau a altor institutii de invatamant superior afiliate, lucratori sau
fosti lucratori in institutiile de securitate sau de ordine si siguranta publica, alti colaboratori
din strainatate.

Clase si niveluri de informatii care vor fi gestionate de Centrul de Studii de Securitate:


Secret de Serviciu, Secret de Stat (Secret, Strict Secret, Strict Secret de Importanta
Deosebita).

Pagină 3 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Capitolul II

Considerații generale privind protecția Informațiilor Clasificate

În sensul prevederilor legii 182/2002, Hotărârii 585, 353 și 781/2002 următorii termeni
specifici privind activitatea în domeniul informaţiilor clasificate se definesc astfel:

Informatii - orice documente, date, obiecte sau activităţi, indiferent de suport, formă, mod de
exprimare sau de punere în circulaţie.

Informatiile se impart in sase categorii: clasificate (valori care trebuie protejate, valori de
securitate) si neclasificate (nesecrete), informatii de interes public, informatii cu privire la
datele personale, confidentiale si informatii privilegiate.

Informatiile clasificate sunt informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea


naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare
a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate.

Acestea au mai multe niveluri de secretizare: secret de serviciu si secret de stat (secret
informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii
naţionale, strict secret informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă
daune grave securităţii naţionale, strict secret de importanta deosebita informaţiile a căror
divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepţională
securităţii naţionale).

Protecţia informaţiilor clasificate vizează următoarele domenii: organizarea şi administrarea


securităţii; protecţia personalului; protecţia fizică; securitatea industrială; protecţia
informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii; protecţia documentelor
clasificate.

Pagină 4 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Protecţia documentelor clasificate reprezintă ansamblul procedurilor, cerinţelor şi a măsurilor


privind gestionarea şi controlul documentelor clasificate.

Documentul clasificat este orice suport, material care conţine informaţii clasificate,
în original sau în copie, precum:

- hârtie – documente olografe, dactilografiate sau tipărite, schiţe, hărţi, planşe,


fotografii, desene, indigo, listing;
- benzi magnetice, casete audio-video, microfilme;
- medii de stocare a sistemelor informatice – dischete, compact-discuri, hard-discuri,
memorii PROM şi EPROM, riboane;
- dispozitive de procesare portabile – agende electronice, laptop-uri la care hard-
discul este folosit pentru stocarea informaţiilor.

În unitățile deţinătoare de informații clasificate este necesara crearea unui spatiu si


compartimente speciale pentru evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiții de siguranță.

Aceste compartimente speciale sunt coordonate de catre structura sau functionarul de


securitate. Funcţionarul de securitate, deţine certificat de securitate corespunzător celui mai
înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de unitate. Atribuțiile
personalului din structura de securitate, respectiv ale funcționarului de securitate, se stabilesc
prin fișa postului, aprobată de conducătorul unității.

Accesul la informații clasificate este permis cu respectarea principiului necesității de a


cunoaște numai persoanelor care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, valabile
pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Capitolul III

Pagină 5 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate

In baza Legii nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate, Art. 4
Principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate sunt:

1) protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere sau acces


neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, precum şi împotriva sabotajelor ori
distrugerilor neautorizate;

2) realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a informaţiilor clasificate.

Pentru a preveni scurgerea de informatii clasificate personalul care are acces la informatii
clasificate va fi verificat în prealabil, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor,
referitoare la utilizarea acestor informaţii.

Accesul în clădirile şi infrastructurile informatice în care se desfăşoară activităţi cu informaţii


clasificate ori sunt păstrate sau stocate informaţii cu acest caracter este permis numai în cazuri
autorizate.

Pentru prevenirea scurgerilor de informatii si protectia incintei sediului vor fi prevazute


urmatoarele masuri de protectie de natura umana cat si mecanica:

- Incinta obiectivului este imprejmuita cu gard de beton inalt de 2 metri, iluminat


pe timp de noapte.

Pagină 6 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

- Siguranta obiectivului este asigurata de 3 agenti de paza permanenti, 2


neinarmati iar 1 inarmat, indiferent de caracterul zilelor
(lucratoare/nelucratoare).
- Postul de paza nr. 1 se afla la intrare, fiind asigurat de 2 agenti neinarmati,
dotati cu tonfa, spray cu gaze iritant lacrimogene, fluier, lanterna si telefon
mobil.
- Postul nr. 2 este amplasat la intrarea in camera unde sunt depozitate/stocate
documentele clasificate, fiind asigurat de un agent de paza inarmat.
- Pentru solutionarea cazurilor de urgenta, in sprijinul agentilor de paza se va
interveni cu un echipaj mobil de interventie format din agenti specializati.
- Poarta de control acces auto nr.1 este prevazuta cu bariera automata actionata
prin telecomanda, dublata de poarta de fier mobila.
- Obiectivul este dotat cu instalatie de control-acces persoane actionata pe baza
de cartela magnetica, amplasat la poarta principala de acces persoane.
- Obiectivul dispune de instalatie alarmare antiefractie cu monitorizare 24 din
24.
- Perimetrul obiectivului este supravegheat de un sistem video format din 8
camere de preluare a imaginilor amplasate in exterior la fiecare colt al cladirii
si in interior amplasate pe holurile institutiei.
- Institutia este prevazuta cu retea intranet (retea privatã si internã a unei
companii) pentru a diminua riscurile unui atac cibernetic.
- Computerele nu vor fi amplasate in dreptul ferestrelor, pentru a fi ferite de
orice privire venita din exterior.
- In cazul unor conferinte, intalniri, evenimente speciale, personalul de paza va
fi suplimentat raportat la numarul de delegati (1 agent/ 4 persoane)
- Usile tuturor incaperilor din obiectiv sunt incuiate in afara orelor de program
cu lacate si yale.

Pagină 7 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

- Documetele clasificate sunt depozitate in dulapuri conform standardelor de


secretizare.
- Documentele se vor depozita intr-o camera lipsita de ferestre si prevazuta cu o
singiura intrare.
- Sala de conferinte se afla la etajul 1 al cladirii si este prevazuta cu geamuri
mate anti-glont, gratii si usa antifonata.

Conform art. 36 din Legea 182/2002 Privind protectia Informatiilor Clasificate :

(1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt obligate să
asigure protecţia acestora, potrivit legii, şi să respecte prevederile programelor de
prevenire a scurgerii de informatii clasificate;
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin şi după încetarea raporturilor de muncă, de
serviciu sau profesionale, pe întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei.
(3) Persoana care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă
ce presupune accesul la informaţii clasificate va prezenta conducătorului unităţii un
angajament scris de păstrare a secretului.

Art. 39

- Încălcarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage răspunderea


disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

- Persoanele încadrate în serviciile de informaţii şi siguranţă sau ale armatei, aflate în


serviciul relaţiilor externe, precum şi cele special însărcinate cu protecţia informaţiilor secrete

Pagină 8 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

de stat, vinovate de deconspirări voluntare ori de acte de neglijenţă care au favorizat


divulgarea ori scurgerea informaţiilor secrete, îşi pierd irevocabil calitatea.

Art. 40

- Contravenţiile la normele privind protecţia informaţiilor clasificate se stabilesc prin


hotărâre a Guvernului.

- Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.

Capitolul IV

Atribuţiile Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat si


Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat din Servicului Român de
Informaţii

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) :

A fost înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin
Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din
31.03.2003.

Atributii ORNISS:

Pagină 9 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

ORNISS exercită atribuţii de reglementare, autorizare, evidenţă şi control în conformitate cu


prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 353/2002.

Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat din Servicului Român de Informaţii:

Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat este structura Servicului Român de Informaţii
cu competenţă generală în ce priveşte coordonarea activităţii şi exercitarea controlului asupra
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate aparţinând autorităţilor şi instituţiilor
publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice de drept public sau privat.

Atributii:

- contribuie la elaborarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.

- consiliază şi acordă sprijin pentru stabilirea obiectivelor şi a locurilor de importanţă


deosebită pentru protecţia informaţiilor secret de stat, la cererea conducătorilor
institutiilor publice şi agentilor economici care deţin de astfel de informaţii.

- supraveghează şi verifică modul în care sunt respectate şi aplicate normele legale


privind protecţia informaţiilor clasificate la entităţile din zona de competenţă

- asigură asistenţa de specialitate deţinătorilor de informaţii clasificate, în vederea


implementării standardelor de securitate prevăzute de legislaţia în domeniu.

- acordă avize de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerii de informaţii


clasificate întocmite de entităţile deţinătoare de informaţii clasificate.

- acordă avize pentru persoanele fizice care necesită acces la informaţii clasificate, în
baza verificărilor de securitate, efectuate în condiţiile legii.

Pagină 10 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

- efectuează verificările de securitate necesare acordării avizului de securitate


industrială în vederea eliberării de către ORNISS a autorizaţiei/certificatului de
securitate industrial pentru persoanele juridice angrenate în negocierea/derularea de
contracte clasificate

- organizează activităţi de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniu, contribuind


şi la realizarea educaţiei de securitate/educaţiei protective, potrivit legii

- derulează activităţi de control al măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate


implementate la entităţile din zona de competenţă, constată contravenţiile la regimul
protecţiei informaţiilor clasificate şi aplică sancţiunile contravenţionale
corespunzătoare.

Capitolul V

Scurtă apreciere a situație de risc a zonei locale, regionale și naționale.

România se confrunta atât cu riscuri şi vulnerabilităţi interne, generate in special de corupţie,


economie subterană, contrabandă şi crimă organizată, cât şi cu menţinerea sau chiar creşterea
unor riscuri internaţionale fiind vorba chiar de spionaj in diverse domenii, lucru care
reprezinta un principal pericol pentru domeniul acesta de activitate.

Pagină 11 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

CSAT evidentiaza intr-un document, principalele vulnerabilităţi ale României, raspandite in


toate regiunile tarii, de la nivel local pana la nivel national.

Printre acestea se regaseste fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a


denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora,
presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de
avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului. Crima organizată,
presiunile şi influenţa pe care aceasta încearcă să le exercite asupra instituţilor statului, asupra
mass-media şi asupra unor reprezentanţi ai clasei politice.

Documentul mai notează, ca puncte vulnerabile şi diminuarea capacităţii de aplicare a legii


de către unele instituţii ale statului, capacitatea administrativă redusă la nivel central şi local,
politizarea excesivă a unor instituţii, la nivel local şi naţional, corupţia, cu implicaţii asupra
funcţionării instituţiilor statului şi cu efecte negative asupra vieţii cetăţeanului, evaziunea
fiscală, contrabanda şi practicile specifice economiei subterane.

Concluzii

In baza legislatiei in vigoare, obiectivul CSS poate fi securizat pe domenii de securitate:


fizica, a personalului, a documentelor si INFOSEC.

a). Securitatea fizica implica masuri de protectie fizica si tehnica a obiectivului, in vederea
impiedicarii accesului neautorizat la informatii. Pentru a functiona corect si eficient acest
sistem de protectie fizica a obiectivului trebuie sa functioneze in felul urmator: sa fie multiplu,
omogen, controlat si monitorizat.

Pagină 12 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

Dispozitivul interior: intrarea in incaperile obiectivului se face pe baza unei cartele distincte
de cea care foloseste la intrarea in perimetru. Aceasta cartela va fi diferita si personalizata
pentru fiecare in parte. Se va beneficia de accesul la informatii doar in baza principiului
“Necesitatea de a cunoaste.”.

b) Securitatea personalului CSS:

Aceasta are in vedere cinci operatiuni: de selectionare, avizare, verificare, evidenta si instruire
(toate acestea sunt controlate de ORNISS).

c) Securitatea INFOSEC:

Are in vedere protectia informatica si tehnica. Mecanismele INFOSEC sunt: evaluarea,


certificarea si acreditarea.

Se asigura: pachetele, produsele şi profilele de protectie INFOSEC cu regim limitat de

distribuire şi utilizare, un pachet de software, firmware şi/sau hardware IT, care furnizează o

functionalitate destinată utilizării sau incorporării într-o multitudine de sisteme, un set de


cerinte de securitate independent de implementare pentru o categorie de tinte de evaluare care
satisface cerinte specifice ale consumatorilor, un produs sau sistem IT şi documentatia
aferentă de utilizator şi administrator care constituie subiectul unei evaluări, un set de cerinte
şi specificatii de securitate utilizate ca bază pentru evaluarea unei tinte de evaluare
identificate.

d). Securitatea documentelor:

Securitatea documentelor reprezintă aplicarea măsurilor şi procedurilor de securitate pentru


prevenirea sau detectarea acţiunilor ce potconduce la pierderea sau compromiterea

Pagină 13 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

informaţiilor clasificate, precum şi pentru recuperarea informaţiilor care au făcut obiectul


unor asemenea acţiuni.

Clasificarea, marcarea, editarea sau redactarea documentelor, presupune atribuirea unui nivel
de clasificare a unei informatii in functie de valorile protejate si de impactul pe care acestea le
au.

Securitatea informaţiilor NATO şi UE clasificate reprezintă ansamblul procedurilor şi


măsurilor de securitate a informaţiilor clasificate, menite să prevină şi să contracareze
situaţiile care pot genera compromitereainformaţiilor clasificate, în scopul asigurării
integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii acestora.

Masurile de securitate luate pentru protectia informatiilor clasificate sunt proceduri si


echipamente destinate identificarii, contracararii riscurilor si amenintarilor la adresa
informatiilor clasificate.

Bibliografie

http://ro.scribd.com/doc/92423713/Securitatea-Informatiilor-Partea-a-III-A data accesarii


01.06.2014, ora 18:00

http://www.orniss.ro/ro/legislatie_1.html data accesarii 02.06.2014 , ora 19:30


Pagină 14 din 15
NESECRET, ONLY SECURITY STUDIES PROGRAM

Studii de Securitate
Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană
Facultatea de Istorie și Filosofie
Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca

http://www.orniss.ro/ro/101.html (LEGE nr. 101 din 24 martie 2003) data accesarii


01.06.2014 ora 23:00

http://www.orniss.ro/ro/153.html (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 7 noiembrie


2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor
Secrete de Stat) data accesarii 02.06.2014 ora 15:30

http://www.orniss.ro/ro/182.html (LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia


informaţiilor clasificate) data accesarii 02.06.2014 ora 16:00

http://www.orniss.ro/ro/353G.html (HOTĂRÂRE nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru


aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord în România) data accesarii 03.06.2014 ora 17:00

http://www.orniss.ro/ro/781.html (HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia


informaţiilor secrete de serviciu) data accesarii 03.06.2014 ora 20:00

http://www.orniss.ro/ro/585.html (HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea


Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România) data accesarii
04.06.2014 , ora 1:20

http://curierulnational.ro data accesarii 04.06.2014 ora 1:50

Pagină 15 din 15