Sunteți pe pagina 1din 1

R O M Â N I A

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI LISTA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

- Ordine ale Prefectului;

- Planul de acţiuni al judeţului Botoşani pentru atingerea obiectivelor din Programul de Guvernare/monitorizările trimestriale şi anuale;

- Planuri de acţiuni sectoriale;

- Rapoarte de activitate ale Instituţiei Prefectului;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiul Prefectural;

- Ordine ale Prefectului emise cu privire la modificarea/actualizarea componenţei

Colegiului Prefectural;

- Documente aferente şedinţelor lunare ale Colegiului Prefectural;

- Decizii ale AJFP Botoşani;

- Date de contact ale serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judeţului

Botoşani;

- Acţiuni/activităţi/proiecte desfăşurate de Instituţia Prefectului în parteneriat cu alte instituţii sau ONG-uri;

- Comisii şi comitete organizate la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani;

- Situaţia plăţilor zilnice conform OMAI nr. 50/2012;

- Venituri salariale lunare pe categorii de personal;

- Planul anual de achiziţii publice;

- Bilanţul contabil;

- Declaraţiile de avere şi de interese;

- Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015;

- Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter

personal sunt prelucrate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani;

- Activităţile notificate la ANSPDCP pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Comunicate de presă;

- Invitaţii la diverse evenimente;

- Mesaje ale prefectului către botoşăneni;

- Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;

- Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003.