Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ‚Dumitru Moțoc’


DATA: 21.V.2019
CLASA: 9 B
PROFESOR: Cațavela Oana-Flavia
DISCIPLINA: Matematică
TITLUL LECȚIEI: Reducerea la primul cadran. Aplicații
TIPUL LECŢIEI: Lecție de consolidare.
DURATA: 50 minute

Competențe specifice
C1: Identificarea elementelor necesare pentru calcularea unor lungimi de segmente și a
unor măsuri de unghiuri.
C2: Utilizarea unor tabele și formule pentru calcule în trigonometrie și în geometrie.
C3: Determinarea măsurii unor unghiuri și a lungimii unor segmente utilizând relații
metrice.
C4: Îmbinarea metodelor de rezolvare a diverselor probleme.

Obiective operaționale
O1: Să transforme măsura unui unghi din radiani în grade.
O2: Să recunoască cand trebuie aplicată formula fundamentală a trigonometriei.
O3: Să aplice corect formulele de reducere pentru fiecare cadran în parte.

Strategii
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia , explicaţia, problematizarea, exemplificarea,
exerciţiul, observația, descoperirea dirijată, munca independentă.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: chestionare orală,fișe de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: - a conținuturilor: Fișe de lucru
- a activității: Frontal, individual
METODE DE EVALUARE: evaluarea continuă pe parcursul lecției
BIBLIOGRAFIE: Marius Burtea,Georgeta Burtea, Matematică.Manual pentru clasa a IX-a:
trunchi comun + curriculum diferențiat. Editura Carminis Educațional 2004

1
Desfășurarea lecției

ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTCE


LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE MIJLOACE
ELEVULUI

1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se notează absenţii, Se pregătesc cu cele Conversaţia
organizatoric se verifică dacă există cretă şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă necesare pentru lecţie. Se
3 min cele necesare. asigură ordinea şi disciplina.

Conversaţia. Caietul de teme


2. Captarea atenţiei Se verifică tema frontal, iar în cazul în care nu s-au putut rezolva exerciţiile Elevii citesc tema cu atenţie, Explicaţia.
şi verificarea temei acasă, se rezolvă la tablă. corectează unde au greşit
3 min sau completează.

3. Precizarea temei şi Se anunță titlul lecției și se scrie pe tablă: “Reducerea la primul cadran. Elevii ascultă cu atenţie şi Conversaţia.
a obiectivelor Aplicații.” conştientizează obiectivele. Explicaţia.
operaţionale Elevii sunt informați asupra obiectivelor urmărite pe parcursul orei.
5 min

2
Profesorul împarte elevii în 3 grupe. Fiecare grupă are la dispoziție o foaie Elevii sunt atenți la
de flipchart și câte un marker de culoare diferită. explicațiile profesorului și
În funcție de culoarea marker-ului, elevii vor trebui să scrie pe foie reducerea participă activ la oră.
4. Reactualizarea de la cadranele II, III și IV la cadranul I Conversaţia
cunoștințelor  marker-ul VERDE – reducerea de la cadranul II la cadranul I euristică. Caietul de clasă.
15 min  marker-ul ALBASTRU- reducerea de la cadranul III la cadranul I Explicaţia.
 marker-ul ROȘU- reducerea de la cadranul IV la cadranul I II->I Exerciţiul.
sin(𝜋 − 𝑥) = sin 𝑥 ⁡
Elevii au la dispoziție 5 minute să noteze formulele pe foi, apoi câte un cos⁡(𝜋 − 𝑥) = − cos 𝑥 ⁡
reprezentant de la fiecare grupă, va ieși la tablă și va prezenta munca echipei. tg(𝜋 − 𝑥) = − tg 𝑥
Celelalte echipe sunt atente și intervin pentru a corecta dacă este cazul. ctg(𝜋 − 𝑥) = −ctg 𝑥

III->I
În timpul în care elevii completează foile, profesorul notează pe tablă 6 sin(𝜋 + 𝑥) = − sin 𝑥
aplicații. Dupa ce se scurge timpul, profesorul roagă fiecare grupă în parte, cos(𝜋 + 𝑥) = −cos 𝑥
sa selecteze aplicațiile care se rezolvă cu ajutorul formulelor pe care le-au tg(𝜋 + 𝑥) = tg 𝑥
scris pe foaia de flipchart. ctg(𝜋 + 𝑥) = ctg 𝑥

cos330°, sin120°, cos135°, sin210°, sin315°, cos240° IV->I


sin(2𝜋 − 𝑥) = −sin 𝑥
cos(2𝜋 − 𝑥) = cos 𝑥
tg(2𝜋 − 𝑥) = −tg 𝑥
ctg(2𝜋 − 𝑥) = −ctg 𝑥

5. Desfășurarea orei. Se împart fișele de lucru ( Fișa de lucru-Anexa 1) și se urmărește rezolvarea


Obținerea aplicațiilor atât la tablă cât și în caiete. Elevii încep să rezolve
performanțelor exercițiile.
20 min

6. Aprecierea Se fac aprecieri asupra răspunsurilor date de elevi pe parcursul orei. Conversaţia. Caietul de
activităţii elevilor evaluare.
2 min

7. Precizarea şi Se anunţă tema pentru acasă. Elevii notează tema. Conversaţia.


explicarea temei Temă: Rezolvați restul exercițiilor de pe Fișa de lucru
2 min

3
Fișă de lucru- Reducerea la primul cadran.Aplicații
Clasa a-IX-a B

1. Calculați prin reducere la primul cadran, cosinusul și 3. Dacă 𝑥 ∈ (𝜋,


3𝜋 3
) și cos 𝑥 = − 5, calculați sin 𝑥.
sinusul numerelor: 2
3𝜋 5𝜋 7𝜋
a) , , 3𝜋 12
4 4 4
2𝜋 4𝜋 5𝜋
4. Dacă 𝑥 ∈ ( , 2𝜋) și sin 𝑥 = − , calculați cos 𝑥.
2 13
b) , ,
3 3 3
5𝜋 7𝜋 11𝜋 𝜋 3
c) , , 5. Dacă 𝑥 ∈ (0, ) și sin 𝑥 = , calculați 𝑡𝑔𝑥.
6 6 6 2 4

2. Calculați:
a) sin 170° − sin 10°
b) sin 60° − cos 30°
c) cos 80° + cos 100°
d) sin 30° − cos 45° + sin 60°
e) cos 10° + cos 20° + cos 160° + cos 170°
f) sin 135° + 𝑡𝑔⁡45° − cos 45°
g) 𝑠𝑖𝑛2 100° + 𝑐𝑜𝑠 2 80°
h) 𝑠𝑖𝑛2 130° + 𝑐𝑜𝑠 2 50°
i) 𝑠𝑖𝑛2 135° + 𝑐𝑜𝑠 2 45°
j) 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 135°

3. Verificați egalitățile:
a) cos 130° + cos 50° + sin 110° − sin 70° = 0
b) 2 sin 40° + 2 cos 130° − 3 sin 160° − 3 cos 110° = 0

Prof. Cațavela Oana Flavia