Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ‚Dumitru Moțoc’


DATA: 21.V.2019
CLASA: 9 B
PROFESOR: Cațavela Oana-Flavia
DISCIPLINA: Matematică
TITLUL LECȚIEI: Reducerea la primul cadran. Aplicații
TIPUL LECŢIEI: Lecție de consolidare.
DURATA: 50 minute

Competențe specifice
C1: Identificarea elementelor necesare pentru calcularea unor lungimi de segmente și a
unor măsuri de unghiuri.
C2: Utilizarea unor tabele și formule pentru calcule în trigonometrie și în geometrie.
C3: Determinarea măsurii unor unghiuri și a lungimii unor segmente utilizând relații
metrice.
C4: Îmbinarea metodelor de rezolvare a diverselor probleme.

Obiective operaționale
O1: Să transforme măsura unui unghi din radiani în grade.
O2: Să recunoască cand trebuie aplicată formula fundamentală a trigonometriei.
O3: Să aplice corect formulele de reducere pentru fiecare cadran în parte.

Strategii
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia , explicaţia, problematizarea, exemplificarea,
exerciţiul, observația, descoperirea dirijată, munca independentă.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: chestionare orală,fișe de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: - a conținuturilor: Fișe de lucru
- a activității: Frontal, individual
METODE DE EVALUARE: evaluarea continuă pe parcursul lecției
BIBLIOGRAFIE: Marius Burtea,Georgeta Burtea, Matematică.Manual pentru clasa a IX-a:
trunchi comun + curriculum diferențiat. Editura Carminis Educațional 2004