Sunteți pe pagina 1din 1

III.

Managementul micilor afacerilor


1. Definirea şi evoluţia conceptului de business
2. Aspecte teoretice ale managementului afacerilor
3. Mediul de afaceri
4. Întreprinderile mici şi mijlocii – o formă de organizare a afacerii
5. Antreprenorul –promotorul afacerii
6. Strategii de afaceri
7. Modalităţi de lansare în afaceri
8. Idei şi oportunităţi de afaceri
9. Planificarea afacerilor. Planul de afaceri
10. Finanţarea afacerilor (întreprinderilor mici şi mijlocii)
11. Constituirea, lichidarea şi reorganizarea businessului
12. Factori de succes în afaceri
13. Procesul de business incubare
IV. Managementul calităţii
1. Conceptul de management al calităţii
2. Managementul total al calităţii
3. Proiectarea şi aplicarea sistemului calităţii potrivit ISO seria 9000
4. Asigurarea calităţii potrivit standardelor ISO 9000
5. Auditul şi certificarea calităţii
V. Managementul riscurilor în afaceri +PROBLEME
1. Conceptul de risc şi risc –management în afaceri
2. Tipurile de riscuri în afaceri şi clasificarea riscurilor antreprenoriale şi caracteristica lor
3. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de certitudine
4. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de certitudine parţială
5. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de incertitudine
VI. Managementul resurselor umane
1. Conceptul şi esenţa managementului resurselor umane
2. Politica de personal al întreprinderii
3. Selectarea şi recrutarea personalului
4. Structuri organizatorice, descrierea şi analiza postului
5. Evaluarea performanţelor resurselor umane
6. Formarea şi perfecţionarea angajaţilor