Sunteți pe pagina 1din 7

Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V.

Harnaj``

ELEMENTE DE STATISTICA
SI PROBABILITATI

Statistica matematica

DEFINITIE - Se numeste populatie statistica totalitatea


indivizilor supusi unui studiu dupa o anumita proprietate.

DEFINITIE - Se numeste caracteristica orice


proprietate/insusire comuna unei populatii statistice.

Tipuri de caracteristici

I. Dupa unitatea de masura in care pot fi exprimate:

 Cantitative = le pot fi asociate valori scalare ( numerice ) .

Exemplu: varsta, greutatea, inaltimea, notele la anumite

discipline, numarul de carti citite, etc.

 Calitative = sunt proprietati nemasurabile cu valori


subiective. Exemplu: culoarea ochilor, culoarea parului etc.
Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V. Harnaj``

II. Dupa modul de reprezentare in serie statistica

 Punctuale = au valori exacte


 Continue = valorile sunt inscrise intr-un interval

DEFINITIE - Se numeste efectiv total numarul tuturor


indivizilor dintr-o populatie statistica.

DEFINITIE - Se numeste frecventa absoluta numarul


indivizilor corespunzatori unei valori a caracteristicii.

DEFINITIE - Se numeste frecventa relativa valoarea


raportului dintre frecventa absoluta si efectivul total pentru
fiecare grupa in parte.

p reprezinta procentul de reprezentare in seria statistica si se


calculeaza:

p = fi x 100

DEFINITIE - Se numeste medie a seriei statistice media


ponderata calculate intre frecventele absolute si valorile
corespunzatoare ale caracteristicii.

𝑋̅ = ∑6𝑘=1
𝑋̅ 𝑋1 𝑥 𝑓𝑖

DEFINITIE - Se numeste mediana seriei statistice valoarea din


mijloc sau media aritmetica a grupelor din mijloc.
Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V. Harnaj``

Se noteaza: 𝑋̃

DEFINITIE - Se numeste modul a unei serii statistice valoarea


caracteristicii care are frecventa absoluta cea mai mare.

EXEMPLU

POPULATIE: elevii clasei a VIII-a A .

CARACTERISTICA: notele obtinute la evaluarea nationala la


matematica.

SERIE STATISTICA: 7, 6, 6, 5, 8, 8, 9, 4, 5, 7, 4, 5, 6, 6, 7, 7,
8, 8, 9, 9.

X1 X2 X3 X4 X5 X6
X 4 5 6 7 8 9 n
note
ni 2 3 4 4 4 3 20

fi 0,2 0,25 0,3 0, 0,4 0, ~1


35 45

p 20% 25% 30% 35 40 45%


% % ~100 %
Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V. Harnaj``

𝑛1 4
fi 1 = = 20 = 0,2
𝑛

𝑛2 5
fi 2 = = 20 = 0, 25
𝑛

𝑛3 6
fi 3 = = 20 = 0, 3
𝑛

𝑛4 7
fi 4 = = 20 = 0, 35
𝑛

𝑛5 8
f5 = = 20 = 0,4
𝑛

𝑛6 9
f6 = = 20 = 0,45
𝑛

∑ = 𝑓𝑖 1 + 𝑓𝑖 2 + 𝑓𝑖 3 + 𝑓𝑖 4 + 𝑓𝑖 5 + 𝑓𝑖 6
𝑖=1

∑ = 0, 2 + 0, 25 + 0, 3 + 0, 35 + 0, 4 + 0, 45 = 1
𝑖=1
Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V. Harnaj``

p = fi x 100

p1 = 0,2 x 100 = 20 %

p2 = 0, 25 x 100 = 25 %

p3 = 0, 3 x 100 = 30 %

p4 = 0, 35 x 100 = 35 %

p5 = 0, 4 x 100 = 40 %

p6 = 0, 45 x 100 = 45 %

𝑥̅ = ∑6𝑘=1 = 𝑥1 𝑥 𝑓𝑖

∑6𝑘=1 𝑥𝑖 𝑥 𝑛𝑖
𝑥̅ = =4x2+5x3+6x4+7x4+8x4+9x3=
𝑛
6,7
6+7
𝑥̃ = 2 = 6,5
𝜗 = ( 𝑥1 − ̅̅̅
𝑥) 2 x n1 + ( x2 - 𝑥̅ ) x n2 + ( x3 - 𝑥̅ ) x n3 + ( x4 - 𝑥̅
) x n4 +

( x5 - 𝑥̅ ) x n5 + ( x6 - 𝑥̅ ) x n6 = ( 4 - 6,7) x 2 + ( 5 - 6,7) x 3 +

( 6 - 6,7) x 4 + ( 7 - 6, 7 ) x 4 + ( 8 - 6,7 ) x 4 + ( 9 - 6,7 ) x 3 =

48, 2
Nume: Mihai Gabriela Clasa: a X-a A Colegiul Tehnologic``V. Harnaj``

Note obtinute

Nota 8, 10 Nota 7,15 Nota 6, 30 Nota 5, 30 Nota 4, 10

Chart Title
6

0
Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7

Series 1 Series 2 Series 3