Sunteți pe pagina 1din 4

Oscilator RC cu punte Wien

Schema bloc a circuitului este:

Se pot identifica următoarele blocuri componente:

- Amplificatorul de bază;
- Reţeaua Wien (Rp1, Rp2, Cp1, Cp2, P3, P4). Relaţia de dimensionare pentru aceasta
este:
fo = 1/ (2πRC).
Pentru a seta frecvenţele de oscilaţie minimă şi maximă, am pus în serie cu rezistoarele
din reţea câte un potenţiometru. Elementele acestei reţele se vor alege astfel încât să
fie acoperiă gama de frecvenţe indicată indiferent de toleranţele componentelor.
- Reţeaua de reacţie negativă formată din: R12, R13, Q13, C2, D3, P5, R8.
- Rezistenţa de sarcină: RL=8kΩ.

Proiectarea amplificatorului:

Analiza AC
Amplificatorul cu reacţie negativă:

Se observă ca avem o reacţie Serie –Paralel, si anume:


f = (vif/vof)|iif=0 = (R12+R13)/(R10+R12+R13) = 0,3275

rif = (vif/iif)|vof=0 = Rp21+Rp22+1/gm2= 310,43 Ω

unde: gm2 =(2IDSS/|VT|)(1-VGS2/VT) = 4,752*10-3 Ω-1

rof = (vof/iof)|iif=0 = R10+R12+R1= 148,5 k Ω

A=1/f=3,058

a = voa /vi = (voa/ic7) (ic7/ib7) ( ib7/ib6) (ib6/ib5) (ib5/vgs2) (vgs2/vi)=

= (rof||RL) β07 (-β06) (-β05) gm2 (1/(1+gm2 rif))= 35176,5 >0

ria = (vi/iia)|ioa=0 = ∞

roa = (voa/ioa)|vi=0 = RL||rof||[(r∏+∞)/(β0+1)] = RL||rof = 144,8Ω

Ria = ria(1+T) - Rg = ria(1+af) - Rg = ∞

Roa-1 = roa-1(1+T) - RL-1 = 79836,6 kΩ => Roa=1/79836,6=12,5mΩ


Independenţa amplificatorului de reţeaua de reacţie pozitivă este asigurată de
inegalităţile:

Ria = ∞ >> Rp = 15kΩ

Roa = 12,5mΩ << Rp = 15kΩ

unde Rp=Rp1=Rp2 = Rezistenţa din reţeaua de reacţie Wien

S-ar putea să vă placă și