Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 18.04.2019
GRADINITA : „Pisicile Aristocrate”
GRUPA: Mare 2
PROFESOR MENTOR: Tatiana Păun
PROPUNATOR: Enache Denisa Adriana
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Științe - Activitate matematică

ARIA DE CONȚINUT: Unități de măsurare

TEMA ANUALA: „Cine sunt/suntem?”


TEMA ACTIVITĂȚII: „La croitor”
TIPUL ACTIVITATII: dobândire de cunoștințe
MIJLOC DE REALIZARE: Exercițiu cu material individual
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu tehnica măsurării obiectelor, utilizând unități nestandardizate ( palma, pasul, bețișoare) și a unității standard
– centimetrul (cm).

1
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: Să măsoare utilizând etaloane nestandardizate, diferite dimensiuni ale unor obiecte;

O2: Să conștientizeze necesitatea unităților etalon (standard) – cm;

O3: Să estimeze dimensiunile unor obiecte cu ajutorul unităților de măsură propuse;

O4: Să ordoneze unele obiecte în funcție de lungimea, grosimea

Sarcina didactică: SA MASOARE DIFERITE DIMENSIUNI ALE UNOR OBIECTE

Strategia didactică:

a)Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, expunerea, problematizarea, descoperirea.

b)Mijloace didactice: cutia cu surprize, cutia cu caRIOCI , bețișoare, eșantioane din hartie de diferite dimensiuni, rigla gradată,metrul de
croitorie, panza; CRETA, CUTIE CHIBRITURI

2
BIBLIOGRAFIE :

⮚ Programa activitatilor instructiv- educative in gradinita cu copii (proiect), 1998; M.Neagu, G.Beraru
⮚ Activitati matematice in gradinita, Indrumator metodologic – 1997; Gheoghe Herescu

⮚ Mătăsaru, Maria, Chiriloaie Maria, ,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008
⮚ ,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, Bucureşti, 2009
⮚ Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;
⮚ *Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008

3
SCENARIUL DIDACTIC
ADE-DOMENIUL ŞTIINŢĂ/ACTIVITATE MATEMATICĂ

EVENIMENUL Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare


DIDACTIC Metode si procedee Mijloace didactice Forme de
organizare
1. Organizarea Se aşează scaunele în grupe, Conversaţia Scaunele Frontal,individual, Aprecierea
jocului materialul este expus pe masutele pe echipe comportamentului
copiilor, se organizează Observația
colectivul de copii.
2.Captarea Voi realiza captarea atenției cu Conversația Le sunt prezentate Aprecierea orală
atenției ajutorul unei cutii surpriză și a copiilor rigla și
unui bilețel pe care se află scrisă centimetrul.
o ghicitoare.
Pentru a putea deschide cutia,
copiii trebuie să răspundă la
ghicitoare. Dacă răspunsul e
corect vom deschide împreună
cutia și vom afla ce surprize se
află în interiorul ei.
În interiorul cutiei se vor afla
rigle,centimetrul, cât și
materialul didactic necesar
desfășurării activității.

4
“Tic –tac , el cântând întruna
Timpul repede-l împarte
În secunde și minute
Și-n ore, ca la carte,
Dimineața, zâr, zâr, sună
Eu mă scol din pat îndată,
Că la grădinița dragă
Jucăriile m-așteaptă.
„Tic, tac” - pe acest prieten
Îl iubiți și voi, firește:
N-are somn , nici sărbătoare
Cum se numește el oare?”
( ceasul)

3. Anunțarea Astăzi la activitatea de Explicația Frontal Observarea


jocului și matematică vom efectua diferite comportamentului
enunțarea măsurători ale dimensiunilor Conversația
obiectivelor unor obiecte (lungime, înălțime,
grosime) folosind mai multe
unități de măsură și apoi vom
compara dimensiunile obiectelor
ca urmare a măsurării efectuate.

4.Reactualizarea 1. Solicit copiilor să ordoneze Conversația Frontal,individual, Observarea


cunostintelor lungimile diferitelor obiecte pe echipe comportamentului

5
eșantioane de hârtie). Copiii vor
sorta obiectele din coșulețe și le
vor grupa de la cele mai scurte la
cele mai lungi, verbalizând Observația
acțiunile efectuate.

2. Solicit copiilor să compare


grosimea cărților expuse. Ei vor Expunerea
ordonează cărțile expuse de la cel
mai subțire la cea mai groasă,
verbalizând modul de selecție
(prin comparare-alăturare).

3. Scot în fața clasei trei copii de


dimensiuni diferite și solicit să
fie așezați în ordinea înălțimii.
Un copil îi așază pe cei trei
colegi aleși special în ordinea
înălțimii - de la cel mai scund
până la cel mai inalt.

6
5. Explicarea Și pentru că v-am anunțat că Apreciere orală
jocului astăzi vom învăța despre unitățile
de măsură, am adus aici în clasă Conversația
mai multe rigle și centimentre,
pentru că ele sunt unele din
instrumentele cu care putem
măsura. Observarea
Prezint copiilor instrumentele. comportamentului
Cu siguranță și voi aveți o riglă
acasă.

Explic copiilor cum se măsoară Rigla


un obiect. Tehnica de măsurare
se realizează în două moduri:

1. așezând „cap la cap” atâtea


bețișoare câte sunt necesare Explicația
pentru a acoperi toata lungimea
de măsurat (a obiectului propus);

2. așezând succesiv pe lungimea


obiectului unui bețișor și
însemnând locul până unde s-a
ajuns, reluând măsurătoarea de la
acel semn, până se acoperă
lungimea obiectului de măsurat.

Se vor face câteva exerciții


asemănătoare până copiii învață
algoritmul.

7
6.Dirijarea Cu ajutorul bețișor, copiii Rigla Frontal Aprecierea
învățării măsoară lungimea tablei. Le Conversația comportamentului
explic că a măsura lungimea unor Individual .
obiecte înseamnă a stabili câte
lungimi de bețișor se cuprind în
lungimea diferitelor obiecte. Demonstrația

Mai explic încă o dată tehnica de


măsurare.

Măsurăm împreună lungimea


mesei cu palma, și atrag atenția
că deși lungimea celeilalte mese
este aceeași, lungimea meselor Explicația
este la fel, numărul care
reprezintă rezultatul măsurătorii
este diferit, pentru că diferă
palma unui copil fata de celalalt.

Facem măsurători practice Exercițiul


utilizând pasul pentru a constata
distanța de la ușă la fereastră.

Numesc un copil pentru


efectuarea măsuratorii anterioare
și înregistrarea la tabla, prin
trasarea unor linii, numărul
pasilor.

Concluzionez: „Pentru ca
rezultatul să fie la fel atunci când
se fac măsuratorile, oamenii au

8
stabilit o unitate de măsură
universală (standard) în cazul
lungimilor, și anume, centimetrul
și metrul”.

Se intuește centimetrul, lungimea


de 1 cm notata pe rigla, pe metrul
de croitorie, și se precizează că
centimetrul este identic pentru
orice unitate stadard de măsură
prezentată și utilizată de oameni.

Execut câteva măsurători cu rigla


gradată, solicitând copiii să
spună câti centimetri are
lungimea cutiei de chibrituri si a
unui bețișor.

7. Realizarea Frontal Aprecierea


feedbacku-ului Conversația Bețișoare comportamentului
si obținerea Copiii vor măsura panza și vor Individual
performantei înregistra prin liniuțe (sau cu
simboluri numerice) scrise pe
foaie numărul măsurilor găsite.

Vor măsura lungimea creionul Exercițiul


roșu din coșuleț folosind palma,
O3 si rigla analizând împreună Explicația

9
rezultatele respective.

8.Evaluarea Se dau copiilor fise de evaluare. Conversația Fise, rigla, centimetrul

Copiii vor masura diferite linii cu Exercițiul


ajutorul riglei gradate și să
noteze prin liniuțe câți centimetri
are fiecare linie trasata Daca pot
scrie cifrele și literele mari de
tipar, vor menționa în capătul
segmentului numărul
corespunzător centimetrilor
trasați.

____________3 cm

Analizez cu copiii segmentele


trasate pe spatele fișei și cer să le
măsoare și să le înregistreze prin
linii sau cifre.

___________________5 cm

_______________________6 cm

10
Copiii vor preciza câti centimetri
are primul segment, al doilea, al
treilea.

9.Incheierea Se fac aprecieri asupra modului Conversația Frontal Aprecierea


activității în care au raspuns si au actionat comportamentului
copiii pe parcursul activitatii, Aprecieri verbale
precum si asupra precizia de
stabilire a dimensiunilor date.

11

S-ar putea să vă placă și