Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și mediul al RM

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării


Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole

COORDONAT “APROBAT”
Directorul adjunct
Metodist _______________
Suholitco E. L. Iurcişin ____________

Teză semestrială la matematică


Simestrul II
Anul de studii: 2018-2019
Grupa 22-L, profilul real

Examinate
Teză elaborată de: la ședința catedrei
„Discipline de cultură generală”
Balica Cristian, profesor de matematică proces verbal nr. ____
din „___” __________ 2018
Șeful catedrei
_______________ S. Zabolotnîi
Numele ______________________________

Prenumele ___________________________

Grupa: ______ Data: _ ______ 2019 V-II

1. Scrieți în casetă unul dintre semnele „ > ”, „ < ” 𝑠𝑎𝑢 „ = ”, astfel încât propoziţia
obţinută să fie adevărată.
L

0
5 9
𝑖 𝑖 2

2. Se consideră sfera cu 𝑅 = 𝑠.

Scrieți aria și volumul sferei. L

𝐴= 0

𝑉=

3. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor popoziții și încercuiți litera 𝔸, dacă


propoziția este adevărată, sau litera 𝔽, dacă propoziția este falsă:
L
−𝑖
a) Matricea B se numește inversa matriciei A și se notează 𝐴 .
A F 0

1
b) Matricea pătratică este inversabilă dacă și numai dacă determinantul ei este
diferit de 0. A F 2

4. Calculați (4 − 𝑖)(2 + 𝑖)2

Rezolvare: L

Răspuns: ____________
5. Să se calculeze determinantul:

−4 15 8 L
| 6 −1 −7|
4 −1 3 0

Rezolvare: 1

Răspuns: ____________

6. Să se rezolve în C ecuația: 𝑖𝑧 2 − (4 + 𝑖)𝑧 + 6 + 12𝑖 = 0

Rezolvare: L

Răspuns: ____________ 5

7. O bilă de oțel cu raza de 2 cm a fost acoperită cu un strat subțire de nichel. Să se L


afle masa de nichel necesară pentru acoperirea a 1000 de astfel de bile, dacă pentru
100 cm2 se cheltuie 0,4 g de nichel.(π=3,14) 0

Rezolvare: 1

Răspuns: ____________
8. Diagonala secțiunii axiale a unui cilindru este egală cu 9 cm și formează cu planul L
bazei un unghi de 300. Să se calculeze: raza bazei, înălțimea, aria totală și aria
secțiunii axiale a cilindrului. 0

Rezolvare: 1

Răspuns: ____________

9. Cîte tetraede regulate se pot turna prin topirea unui cub din plumb, dacă se știe, că
muchia tetraedelor trebuie să fie congruentă cu diagonala unei fețe a cubului?
L
Rezolvare:
0

Răspuns: ____________
10. Să se rezolve în C sistemul de ecuații liniare prin metoda lui Cramer.

𝑥1 + 8𝑥2 + 2𝑥3 = 3 L
{ 2𝑥1 − 𝑥3 = 1
2𝑥1 + 4𝑥2 − 𝑥3 = 1 0

Rezolvare: 1

Răspuns: ____________

Anexă

𝒍𝟐 √𝟑 𝒍√𝟑
𝑺∆𝒆𝒄𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = ; 𝑹∆𝒆𝒄𝒉𝒊𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = ; 𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒖 = 𝟐𝝅𝒓(𝒉 + 𝒓)
𝟒 𝟐

Barem de notar

Punctajul 1-3 4-6 7-9 10-13 14-20 21-27 28-36 37-41 42-44 45

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Barem de corectare

Ite Scor Răspuns corect Etapele rezolvării Punctaj


m maxim acordat

1. 2p Punctele se acordă numai pentru completarea


=
corectă a casetei.
2. 2p 𝐴 = 4𝜋𝑠 2 Punctele se acordă numai pentru completarea
4 corectă a casetei.
𝑉 = ∙ 2𝜋𝑠 3
3
3. 2p a)F Punctele se acordă numai pentru încercuirea
b)A corectă a răspunsului.
4. Ridicarea la putere 1p
4p Deschiderea parantezelor 1p
16 + 13𝑖
Reducerea termenilor 1p
Răspuns corect 1p
5. Calcularea dagonalei principale 1p
4p ∆= −754 Calcularea diagonalei secundare 1p
Reducerea termenilor 1p
Răspuns corect 1p
6. 𝑆 = {1 + 2𝑖, −6 𝑖} Ridicarea la putere 1p
5p Deschiderea parantezelor 1p
Reducerea termenilor 1p
Calcularea valorii z1 și z2 1p
Răspuns corect 1p
7. Determinarea ariei bilei 1p
5p Introducerea nr π 1p
200,96 g Determinarea aria tuturor bilelor 1p
Rezolvarea proporției 1p
Răspuns corect. 1p
8. 3√3 Notarea laturilor dreptunghiului 1p
6p 𝑅= 𝑐𝑚 Calcularea catetelor 1p
2
6√3 Calcularea razei 1p
𝐻= Calcularea înălțimei 1p
2 Calcularea Ariei totale 1p
81
𝐴𝑡 = 𝜋 𝑐𝑚2 Calcularea ariei secțiunii axiale 1p
2
𝐴𝑠 = 27 𝑐𝑚2

9. Calculul laturii cubului 1p


7p 3 piramide Calcularea volumul cubului 1p
Calcularea ariei bazei piramidei 1p
Determinarea înălțimei piramidei 1p
Calcularea volumul piramidei 1p
Calcularea raportului 1p
Răspuns corect 1p
10. Determinarea determinantului 1p
8p 𝑆 = {(1; 0; 1)} Calcularea determinantului x1 1p
Calcularea determinantului x2 1p
Calcularea determinantului x3 1p
Calcularea x1 1p
Calcularea x2 1p
Calcularea x3 1p
Scrierea soluției ecuației 1p
Total 45

Matricea de specificaţii
Rezolvări de
Domenii probleme,rezolvări
cognitive Cunoaştere şi Aplicare de situaţii-problemă Total
înţelegere (Integrare)
Conţinuturi

Numere complexe Itemul 1 (2p) Itemul 4 (4p) 11p 24%

Itemul 6 (5p)

Matrice. Determinanţi. Itemul 3 (2p) Itemul 5 (4p) Itemul 10(8p) 14p 31%
Sisteme de ecuaţii liniare

Poliedre Itemul 8 (6p) Itemul 9 (7p) 13p 29%

Corpuri rotunde Itemul 2 (2p) Itemul 7 (5p) 7p 16%

Total 6p 14% 24p 53% 15p 33% 47p 100%