Sunteți pe pagina 1din 3

GRǍDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIŢA”

COM. LUMINA, JUD. CONSTANŢA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA:

25-29 MARTIE 2019

,,ŞCOALA ALTFEL”
Nr. Data Denumirea Obiective urmărite Modalitate de Loc de Modalităţi Responsabil
crt. activităţii realizare desfăşurare Participanţi de
evaluare
Preşcolarii
1. Luni „Ce  Familiarizarea cu termenii Vizită Sala de grupa G.P.N.
25.03.2019 mâncăm ca specifici educaţiei pentru „Luminita”,
să fim sănătate Fotografii Educatoarele
părinţi, cadre
sănătoşi” Medic
didactice,
 Să dea exemple de alimente Desene
asistent,
sănătoase şi cele mai
doctor Sanda Chestionar
periculoase pentru sănătate.
,,Salată de Anca Diplome
fructe”  Să prezinte fructele aduse
pentru a fi preparate.

 Să enumere etapele realizării


salatei de fructe : spălare ,
tăiere , amestecare , servire;

2. Marţi „Sunt un  Cunoşterea şi iubirea lui Vizită Biserica „Sf. Preşcolarii Fotografii Educatoarele
26.03.2019 bun Dumnezeu, ca fundament al Petru şi G.P.N.
creştin!” mântuirii şi desăvârşirii Spectacol Pavel” Lumina „Luminita” , Desene
omului; Căminul părinţi, cadre Diplome de Preot
cultural didactice. participare
 Recunoaşterea şi folosirea
adecvată a limbajului din
sfera valorilor religioase;

 Cunoaşterea
învăţăturilor Sfintei Scripturi,
a tradiţiilor religioase

 “Cunoaşterea regulilor de
„Răţuşca comportare;
cea urâtă”

,,Micii  Cunoaşterea mediului prin Avicola S.A. Preşcolarii


3. Miercuri fermieri” stimularea curiozităţii pentru Vizitǎ Lumina G.P.N. Fotografii Educatoare
27.03.2019 investigarea realităţii Activitate „Luminita”,
înconjurătoare; gospodareascǎ / părinţi, cadre Diplome de
didactice, participare
 Formarea şi exersarea unor Gepeto Impex
abilităţi practice în scopul S.A.Lumina
realizării unor obiecte
funcţionale, G.P.N.
„Luminita”,
com. Lumina
4. Joi  Să execute comenzile date
,,Micii  Să parcurgă traseul aplicativ Preşcolarii
28.03.2019 campioni ” trecând prin toate etapele. Curtea G.P.N. G.P.N. Fotografii Educatoare
 Să manifeste spirit de grădiniţei „Luminiţa”, „Luminiţa”, Diplome
colegialitate dar şi de com. Lumina părinţi, cadre Medalii
competiţe. didactice Premii

5. Vineri  Să enumere ingredientele Sala de grupă G.P.N. Preşcolarii Fotografii Educatoare


29.03.2019 ,,Micii aduse . „Luminiţa”, G.P.N. Diplome
patiseri ”  Să realizeze etapele de lucru com. Lumina „Luminiţa”,
împreună cu educatoarea. părinţi, cadre
 Să aprecieze gustul şi didactice
aspectul produselor
realizate.