Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACĂU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


MASTER CONTABILITATE, AUDIT ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT LA BAZE DE DATE AVANSATE


COORDONATOR,
STUDENT,

Prof.univ.dr. Elena NECHITA LAZĂR I.


Mădălina

Sisteme de informare în contabilitate


The Automatic Identification System AIS a câștigat importanță după mandatul din 2002
și, mai recent, de la organismele de acreditare profesională (de exemplu, AAA / AICPA
Pathways Comisiei, AACSB), care au solicitat volume mari de date și tehnologie și sisteme
informatice competitive pentru studenții de contabilitate.
Instructorii ar trebui să utilizeze tehnologia informației utilizate în cadrul cursurilor de
contabilitate anterioare. De exemplu, acestea ar putea elabora exerciții de procesare a
tranzacțiilor pregătite în alte cursuri pentru a arăta modul în care ASSI facilitează segregarea
sarcinilor și modul în care controalele de aplicare ajuta la reducerea riscului de denaturare
semnificativă și pentru a preveni frauda.
Pentru a sprijini discuțiile din clasă asupra sistemelor și tehnologiilor folosite de
contabili și auditori, facultatea poate atribui studenților sarcini și proiecte care utilizează software
Programul DreamSpark Microsoft oferă acces gratuit la unele dintre produsele software,
cum ar fi Microsoft Project, Visio și Access. Cadrele didactice care utilizează software-ul gratuit
ar putea folosi aceasta ca o oportunitate de învățare pentru a discuta probleme de etică pe
calculator, cum ar fi dreptul de proprietate, confidențialitatea și securitatea datelor, precum și
utilizarea abuzivă a sistemelor.
Premuroso, Hopwood și Somnath (2011) oferă un caz de învățare experiențială în care
grupuri de elevii lucrează la un sistem de analiză și de proiectare pentru tranzacții de venituri
folosind diferite pachete de software pentru a finaliza proiectul.
Cazul lor cere studenților să utilizeze Microsoft Visio pentru a pregăti diagrame de flux
de date și scheme logice, Microsoft Access pentru a crea o structură a bazei de date, Microsoft
Project pentru a gestiona echipa de proiect, și Microsoft PowerPoint pentru a prezenta
propunerea către comitetul de conducere.
Înțelegerea proiectarea și structura bazelor de date tranzacționale și fundamentele scrierii
de interogare este fundamentală pentru a învăța proiectarea și structura depozitelor de date
analitice și de exploatare a datelor. Unele manuale AIS includ exerciții pentru ca studenții să
practice crearea de structuri de baze de date și interogări de scriere utilizând Microsoft Access.
Resurse online de instruire sunt disponibile pentru audit și contabilitate în situația în care
sistemele informatice corespondente nu au la dispoziție tutoriale sau atunci când nu există
suficient timp pentru o acoperire detaliată a fiecărui concept. Aceste resurse includ
slide-uri de prezentare, blog-uri și fișiere audio / video oferite de către furnizorii de software,
aliante academice si consultanți. Aceste resurse online explica modul în care tehnicile de audit și
de contabilitate sunt puse în aplicare în cadrul diverselor sisteme. De exemplu, site-ul
comunității SAP (https://go.sap.com/trainingcertification/universityalliances.html) publică
materiale în care explica produsul lor de monitorizare continuă a procesului de control
Guvernanță, risc și de conformitate (GRC). CaseWare și Parteneriatul Academic IDEA publică
videoclipuri online și documente care descriu povești de succes folosind produse de monitorizare
continuă în practică. Institutul consultativ KPMG publică gratuit webcast-uri susținute de către
experți în care se discută aspecte legate de tehnologia informației, relevante pentru contabilitate
și audit.
Studenții pot consolida concepte învățate în cadrul cursurilor de audit și AIS prin
aplicarea tehnicilor de tehnologia informației pentru a facilita procesul de învățare. De exemplu,
SAP University Alliance oferă un studiu de caz de Mensching (n.d.) care administrează un set
mare de date furnizate de Teradata University Network și accesate de componente ale suitei
SAP Business Intelligence. Acest studiu de caz ajută studenții să obțină o înțelegere a
potențialelor riscuri implicate în fraudă. Ei invață despre capacitatea de stocare a datelor și
structura unui depozit de date și modul în care aceasta este diferită de stocarea bazelor de date
relaționale .

Educatorii trebuie să dezvolte un plan fluid și flexibil pentru programele lor de


contabilitate, care pot fi ajustate cu accentul pe schimburi de competență pentru a se adapta
prioritățile tematice .
Educatorii ar trebui să pună în aplicare planul, fie treptat cu facultatea individuală, ca un
grup coerent, sau aliniați la alte structuri. Membrii departamentelor, care lucrează împreună, ar
putea efectua inițial o "" analiza gap "și de a folosi acest lucru pentru a dezvolta o foaie de
parcurs a competențelor sau o listă de verificare. Ele pot folosi această foaie de parcurs pentru a
vizualiza competențele care lipsesc și le identifica pe cele care au sens să se integreze.
Rezultatele acestui proces de planificare în curs de desfășurare poate fi folosit ca o foaie de
parcurs pentru a oferi o directie spre integrarea competenta. Acest proces ar trebui să evolueze
odată cu schimbarea de resurse educaționale spre asigurarea cerințelor curriculare în formarea
carierei pe termen lung ale studentului în contabilitate.