Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect AQPS - sem.

II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare
Specializarea : IMC
Grupa :

PROIECT II |1
Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor

Student
___________________________________________________

Conducător Ştiinţific
As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina
DIJMĂRESCU

Numele şi prenumele studentului:__________________________________________________

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Tema de proiect:
Să se elaboreze planul calităţii în vederea corelării cerinţelor specifice cu metodele de
lucru şi practicile ce susţin realizarea produsului ______________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________realizat din materialul __________________________

CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pagina
Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcţionale
1.
aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se realizează
2.
produsul
Certificarea conformității
3. 3.1 Etape parcurse în vederea certificării
3.2 Elaborarea certificatului de conformitate
Perfecționarea produsului
4.1 Îmbunătățirea proiectului produsului
4. 4.2 Studiul produselor pe piață - benchmarking
4.3 Analiza reclamațiilor
|2
4.4 Satisfacția clienților
5. Model de sistem al calitățiii adoptat - descriere
Documentele sistemului calității
6.1. Manualul Calității
6.2. Planul Calității – formă text și formă tabelară
6. 6.3 Fisă de proces
6.4 Proceduri ( o procedură de sistem și două proceduri de lucru)
6.5 Declarația de politică a calității
6.6 Harta proceselor
7. Bibliografie

Planul Calității - forma text – va cuprinde următoarele subpuncte:


6.2.1 Scopul şi domeniul de aplicare al planului calităţii
6.2.1.1. Scopul planului calităţii
6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calităţii
6.2.2 Definiții si abrevieri
6.2.2.1 Definiţii
6.2.2.2 Abrevieri
6.2.3 Documente de referință
6.2.4 Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la
elaborarea, verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea şi difuzarea
planului calității proiectat
6.2.5 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul documentelor şi
datelor
6.2.6 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul înregistrărilor

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

6.2.7 Identificarea resurselor necesare realizării produsului


6.2.7.1. Asigurarea resurselor
6.2.7.2. Materiale
6.2.7.3. Resurse umane
6.2.7.4. Infrastructura şi mediul de lucru
6.2.8 Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat
6.2.9 Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
6.2.10 Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de
proiectare şi dezvoltare aferente produsului analizat
6.2.11 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
6.2.12 Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu
materiale
6.2.13 Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi furnizare de
servicii
6.2.14 Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea
produsului
6.2.15 Indicarea şi definirea elementelor privind proprietatea clientului
(produsele furnizate de client)
6.2.16 Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi
livrarea produsului
6.2.17 Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform
6.2.18 Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de |3
monitorizare şi măsurare în vederea obţinerii de dovezi obiective privind
conformitatea. Elaborarea planuri de inspecţie şi încercare.
6.2.19 Audituri

Obs. 1. Proiectul trebuie sa fie original ; orice încercare de preluare „ad literam”
(copiere)/integrare a unor texte, informații (care nu se citează în lista de referințe bibliografice)
conduce la anularea proiectului.
Obs. 2. Toate cerinţele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua în cadrul ultimei şedinţe de proiect.
Obs. 4. Evaluarea :
- Predare etapa I - 20 pct. – cap 1-3 – sapt 4
- Predare etapa II - 30 pct. – cap 4 – sapt 8
- Predare etapa III – 30 pct – cap 5-6 - sapt 13
- Prezență – 10 pct
- Tehnoredactare – 10 pct

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

1 . Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcţionale aferente


produsului

 Denumire Produs :
- MW 54 TURBOJET
 Caracteristici tehnice :
- Greutate : 11,6 kg
- Material : OT400 , GE 200
 Caracteristici economice:
- cost productie mediu
- accesibililitate limitata
 Caracteristici psihosenzoriale :
- usor de montabila
- rigiditate mare
- forma cilindrica
 Caracteristici de ordin social general :
- poluare in parametrii normelor in viguare
- durata de viata ridica
 Caracteristici de disponibilitate :
- mentenabilitate
- fiabilitate
 Rol :
-Functional ansamblu
|4
 Conditii specifice de utilizare :
- Se utilizeaza doar in domeniul aviatic
- Utilizarea se face doar la presiune
 Caracteristici tehnico-functionale :
- Tolerante : Ø 105 𝐻7(+0,04 +0,03 +0,03 +0,016
−0 ); Ø80 𝐻7(−0 ) ;Ø70 𝐻7(−0 ); Ø 105 𝐽6(−0,006 )

- Rugozitati : 1,6 (2) ; 0,8 .

- Abateri : perpendicularitate de 0,1 fata de A (2 ), concentricitate de 0,1 fata de A

2. Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se realizează produsul

 Grad: GE200
- Număr: 1.0420
- Clasificare : Oțel turnat
- Standard: EN 10293: 2005 Turnătorii de oțel pentru utilizări generale de inginerie
- Compoziția chimică % din oțel : ( P(max 0,035);S(max 0,03)

 Proprietățile mecanice ale oțelului GE200 (1.0420):


- Rm - Rezistența la tracțiune (MPa) (+ N)= 380-530
- R p0.2 Rezistența probei de 0,2% (MPa) (+ N)= 20
- KV - Energie de impact (J) (+ N) + 20 ° - 27
 Proprietățile oțelului GE200 (1.0420)
 Sudare: Temperatura de preîncălzire de la 20 la 150 ° C; Temperatura intercalată max 350
° C; Post de tratament termic de sudare - nici unul

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

3. Certificarea conformitatii

Certificarea reprezintă activitatea unei organizații autorizate, independente, în vederea


determinarii, verificarii si atestarii scrise a conformității calității unei entități (produs,
serviciu sau proces) prin confirmarea superiorității tuturor caracteristicilor acesteia, in
comparație cu un referential prestabilit.
Scopul certifiicarii in conformitate cu standardul IATF 16949:2016 este de a garanta
calitatea unui produs.
Recunoașterea oficială a competenței unui organism de certificare se realizează prin
acreditare. Scopul principal al acreditării este de a ține sub control organismele de
certificare din punctul de vedere al capacității acestora de a stabilii correct
caracteristicile unei entități.
În economiile modern, cumpăratorii publici sau private sunt din ce in ce mai interesați să
obțină garanții obiective privind calitatea produselor pe care le achiziționează sau a
serviciilor la care apelează.

3.1 Etape parcurse în vederea certificării de către


3.1.1 Cererea de ofertă pentru certificare a sistemului de management.
3.1.2 Transmiterea ofertei către client.
3.1.3 Contractarea.
3.1.4 Desemnarea echipei de audit.
3.1.5 Planificarea auditului.
3.1.6 Auditul de certificare. |5
3.1.7 Eliberarea certificatului.
3.1.8 Auditul de supraveghere I
3.1.9 Auditul de supraveghere Il
3.1.10 Recertificarea

3.1.1 Cererea de ofertă pentru certificare a sistemului de management. ( Anexa 1.1)


Pentru emiterea unei oferte sunt necesare informaţii privind domeniul de activitate al
organizaţiei, dimensiunea acesteia precum şi datele de contact.
Puteţi completa online o cerere de ofertă. De asemenea, puteţi trimite cererea de ofertă
pe fax (0213153296) sau pe email (cert@tuv-austria.ro).
3.1.2 Transmiterea ofertei către client.
În baza informaţiilor furnizate, TÜV AUSTRIA România transmite oferta de preţ conform
cu mărimea, structura și domeniul de activitate al organizaţiei.
3.1.3 Contractarea.
În urma acceptului ofertei se întocmește contractul de certificare.
3.1.4 Desemnarea echipei de audit.
TÜV Austria România desemnează echipa de audit în conformitate cu cerinţele ISO
17021-1:2015, asigurându-se astfel un audit imparțial, efectuat de auditori cu
competențe dovedite în domeniu.
3.1.5 Planificarea auditului.
Auditorul-şef întocmește planul de audit în baza informațiilor furnizate de client și
stabilesc împreună perioada de desfășurare a auditului.
3.1.6 Auditul de certificare.
Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfăşoară în 2 etape:

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Etapa I: Analiza documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare la


domeniul sistemului de management.
Etapa II: Evaluarea funcţionării Sistemului de Management la faţa locului. Acesta
constă în verificarea implementării şi funcţionării sistemului de management în
conformitate cu standardul pentru care se doreşte certificarea. Dacă în urma auditului
de certificare se constată neconfomităţi, clientul trebuie să le rezolve şi să trimită
dovada auditorului şef. După rezolvarea neconformităţilor, practic auditul se încheie.
3.1.7 : Eliberarea certificatului.
Se verifică documentația de audit și în urma unei decizii pozitive se eliberează
certificatul.
3.1.8. : Auditul de supraveghere I
Are loc la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza
documentaţiei şi auditul la faţa locului.
3.1.9 : Auditul de supraveghere II
Are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza
documentaţiei şi auditul la faţa locului.
3.1.10 : Recertificarea
În vederea menținerii continuității, auditul de recertificare trebuie efectuat înaintea
expirării certificatelor.

4. Perfecționarea produsului
4.1.

|6

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU

S-ar putea să vă placă și