Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionarul folosit pentru reperarea elementelor nucleului central, cu

ajutorul asociaţiei libere şi tehnicii prototipic categorială:

Confidenţial

CHESTIONAR

Prezentul demers urmăreşte identificarea unor aspecte cu privire la importanţa percepţiei


sociale asupra „penetenciarului” în viziunea fostelor personae deținute. Nu există răspunsuri
bune sau greşite. Interesul nostru este de a vedea care este poziţia dv. privind problema pusă în
discuţie. Prin completarea acestui formular vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea
statistică globală a informaţiilor obţinute. Datele colectate în urma acestui demers ştiinţific au
caracter confidenţial, nu vor fi folosite pentru identificarea dv. şi nu vor fi furnizate persoanelor
neautorizate.

Vă mulţumim!

A. Când rosteşti cuvântul „penetenciar” – care sunt primele cinci cuvinte sau expresii
care îţi trec prin minte?

1. Penetenciar:
…………………………………………………………………………………………………..

2. Penetenciar:
………………………………………………………………………………………………….

3. Penetenciar:
…………………………………………………………………………………………………….

4. Penetenciar:
……………………………………………………………………………………………………

5. Penetenciar:
……………………………………………………………………………………………………
B. Gândiţi-vă în continuare la „penetenciar”, aşezaţi expresiile de mai sus în ordinea
importanţei de la cel mai important la cel mai puţin important. Este suficient să treceţi în spaţiul
punctat numărul enunţului de la sarcina de mai sus.

Importanţă foarte mare………………………………………………………...……………………

Importanţă mare ……………………………………………………………………………………

Importanţă medie (moderata)….……………………………………………………………………

Importanţă scăzută ……………………………...………………………………………………….

Importanţă foarte scăzută…………………………………………………………………………...