Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare pentru teză – clasa a VI-a

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor!

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care
numai vulturul cu zbor îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale
aerului. Până atunci, Sihla era pentru mine o închipuire, ce ținea mai mult de domeniul
poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva
aceste locuri și că, precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot
astfel și aici s-au îngrămădit, una peste alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul
mâna cu cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de goale și tăiate de niște mâini
supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală în suflet,
îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și
singuraticul călugăr al Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime.
(Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)
Cerințe:
1. Transcrie un epitet din cel de-al doilea paragraf.
2. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: poveștilor,
amețeală, uriași.
3. Menționeză rolul folosirii cratimei în structura a-și da.
4. Precizează gradul de comparație al adjectivului mai însemnate și trece-l, apoi, la alt grad
de comparație, precizând denumirea acestuia.
5. Identifică valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele evidențiate în text:
munților, îndrăzneț, odinioară, s-, îți, la.
6. Ce fel de text este cel prezentat mai sus? Motivează-ți alegerea prin două argumente.
7. Redactează o compunere, de minimum 120 de cuvinte, în care să descrii un peisaj care te-
a impresionat. În compunerea ta, trebuie:
- să prezinți patru trăsături ale tabloului descris;
- să utilizezi două imagini artistice diferite;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.