Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia Educație, Știință, Cultură, Tineret, Sport și

Mass-Media a Parlamentului Republicii Moldova


Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Mult stimate domnule Preşedinte!


Mult stimată doamnă Ministru Monica Babuc!

Subsemnații - părinți, bunei, specialiști în educație, psihologie, medicină, oameni de cultură și


reprezentanți ai opiniei publice, luând cunoștință de conceptul noii discipline obligatorii
Dezvoltare personală, introdusă din acest an școlar în clasele I-XII, am constatat că aceasta
conține multe compartimente utile și benefice bunei educații.
Dar alături de ele am identificat și teme de educație sexuală a copiilor, neavenite într-un cadru
instituțional formal, cel puțin în modul și în formula în care acestea sunt prezentate.
Or, noua disciplină a fost introdusă în grabă, fără o concepție și un curriculum discutate public
în prealabil la scară națională, fără girul comunității științifice – pedagogice, psihologice,
medicale etc., și fără manuale, de parcă cineva ne-ar mâna cu biciul ca să ne asociem cât mai
grabnic unor concepte educaționale străine îndoielnice și chiar scandaloase, de parcă Poporul
Republicii Moldova și-ar fi derogat calitatea de suveran al acestei țări, precum garantează
Constituția Republicii Moldova, iar părinții și buneii și-ar fi delegat drepturile parentale unor
ONG-uri de factură dubioasă.
Nu este clar și cine va preda această disciplină, iar mențiunea din curriculum (oare acest subiect
e de competența autorilor de curriculum?), că unele ore ar putea fi predate de specialiști invitați
sau reprezentanți ai unor ONG-uri, este pur și simplu nelegală (a se vedea Codul Educației),
inadmisibilă și subversivă. Nu cumva cineva își dorește intenționat să otrăvească conștiința
morală și sănătatea fizică și psihică a copiilor noștri, obligându-i, fără acordul părinților, la o
educație perversă?
Nu cumva această disciplină școlară – așa cum a fost concepută și introdusă în planul de
învățământ – are ca scop facilitarea tacită a promovării prin intermediul învăţămîntului public
a tot soiul de practici ale unor minorități sexuale, inclusiv a pedofililor?
Se pare că da, altfel nu poate fi explicat faptul recomandării pentru această disciplină a
manualelor Deprinderi de viață, multdisputate și respinse in agora acum zece ani; altfel noua
disciplină n-ar fi în esență contradictorie conceptului național de educație morală, propunând
familiarizarea copiilor cu practici sexuale înainte de căsătorie și la o vârstă fragedă, înainte de
maturizarea sexuală, precum și cu contraceptivele, fapt care în sine reprezintă nu doar
permisiunea pentru relații sexuale precoce necontrolate moral și matrimonial-familial, ci chiar
un îndemn de a le practica nestingherit.
E suficientă doar o fugară incursiune în curriculumul disciplinei, ca să te convingi că acesta
conţine, la capitolul Educaţie pentru sănătate, tematici ale educaţei sexuale explicite, adică idei
și concepte contrare practicii educaționale general-umane, moralei creștine, specifice culturii
noastre naționale (dar și celei europene) - care afirmă că relațiile dintre bărbat și femeie sunt
asociate căsătoriei, dragostei, fidelității. Doar educându-i în acest spirit pe tineri putem conta
pe dezvoltarea lor armonioasă, pe crearea unor familii sănătoase și pe realizări frumoase în
viață.
Din cîte aflăm, educaţia sexuală este predată în ţcolile noastre şi în cadrul altui obiect opţional,
cu denumirea generică Educaţie pentru sănătate, iar părinţii nu sunt la curent cu ideile care le
sunt predate copiilor în cadrul acestuia.
Includerea în planul de învățământ a educaţiei sexuale este foarte îngrijorătoare în contextul
când în Republica Moldova, dar și la nivel global, devine tot mai gravă criza familiei. Este
îngrijorătoare statistica privind divorțurile, bolile sexual transmisibile, avorturile în rândul
tinerelor, sarcinile în rândul adolescentelor. Mai mult, e o disciplină care distruge autoritatea
părinților în fața copiilor, sugerându-le că se pot adresa medicului în orice chestiuni legate de
sex, fără să știe părinții. Deci noi, părinții, am devenit niște mastodonți, incapabili să participe
la educația copiilor lor?
Aceste statistici nicidecum nu se intenționează a fi diminuate prin noua disciplină școlară.
Dimpotrivă, aceasta le va încuraja subtil, deplasând accentul de pe educația morală a copiilor
pe satisfacerea prematură a instinctului sexualității. Nu va avea această disciplină un impact
pozitiv nici în domeniul bolilor sexual transmisibile, căci țările care au încercat să rezolve
aceste probleme printr-o educație bazată pe promovarea contracepției nu au avut rezultatul
scontat, ci, dimpotrivă, au agravat situația.
În același timp, principiul educației copiilor și tinerilor prin prisma valorilor abstinenței și
castității sunt recomandate de prestigioase instituții internaționale, precum, de exemplu,
Centrul de Control al Bolilor (SUA), care recomanda abstinenţa și fidelitatea partenerilor drept
unica metodă eficientă de prevenire a bolilor sexual transmisibile.
Este nesoluționată și problema siguranței contraceptivelor, recomandate de noua disciplină
școlară. Medicii avertizează că ele au o marjă mare de eroare, neasigurând protecție,
dimpotrivă, inducând o senzație înșelătoare de securitate. Unele din ele, cele hormonale,
provoacă multe boli, ba chiar şi decese. Or, școala nu este în drept nici să aplice, nici să
recomande valori și produse nesigure, care ar putea să mutileze educabililor ființa biologică,
intelectuală și cea spirituală. Cine dintre cei care au aprobat această disciplină ca obligatorie
își poate declara responsabilitatea pentru siguranța contraceptivelor recomandate, care ar putea
să-i determine pe actualii elevi la o viață sexuală viitoare sterilă sau varia handicapuri
psihofiziologice?
Studiul experiențelor educației sexuale în concepția și formula preconizate de noua disciplină
școlară au scos la lumină esența ocultă a instituționalizării forțate a acestui tip de educație.
Introdusă în învățământul formal în anii 60 ai sec. XX și fiind promovată de discipoli ai
entomologului și zoologului Alfred Kinsey, educația sexuală în școli se bazează pe cercetările
pseudo-științifice ale acestui autor, desfășurate pe deținuți, care au violat 2.035 copii minori,
cei mai mici dintre ei având doar 2 luni!.. Așa-zisele teorii ale acestui pseudosavant au favorizat
răspândirea pornografiei şi a pedofiliei, au contribuit la legalizarea sodomiei, prostituției, la
minimizarea pedepselor pentru viol etc., afirmă J. Reisman, profesor cercetător la Școala de
Drept a Universității Liberty (SUA), fost consilier la Pentagon.
În opoziție sănătoasă cu acest pseudoconcept educațional, cercetătorul american Patrik Fagan,
director al Institutului de Cercetări din cadrul Universității Catolice din Washington DC, ne
amintește că educația sexuală trebuie să fie realizată exclusiv de către părinți, iar școala nu are
dreptul să se implice într-un aspect ce constituie dreptul familiei. Conform declarației
Universale a Drepturilor Omului, părinții sunt responsabili de educația propriilor copii și au
dreptul de a-i educa conform propriilor convingeri filosofice, morale, religioase. Alte instituții
nu se pot implica în acest drept. Ei pot fi ajutați în acest sens, oferindu-li-se consiliere, dar nu
pot fi lipsiți de acest drept. Promovarea sexualității în rândul tinerilor duce la singurătate și
depresie, mai afirmă acest autor, la folosirea alcoolului și drogurilor ca modalități de a reduce
din aceste frustrări.

Fiind conștienți de gravitatea situației create prin introducerea pripită în școală a educației
sexuale, declarăm:
1. Educația sexuală a copiilor minori – elevi de la clasele primare, preadolescenți și
adolescenți, nu poate fi făcută în școală, cu atât mai mult în școala noastră, care duce lipsă de
cadre didactice bine pregătite, acest tip de educație urmând a fi o prioritate a familiei și în
continuare. Sugerăm în acest context MECC să-și reorienteze eforturile în vederea educării-
formării pentru educația/autoeducația sexuală a liceenilor, studenților, părinților.
2. Deoarece acest subiect atinge drepturile părinților la educația copiilor lor, drept garantat
de Constituția Republicii Moldova, Codul Educației și de Declarația Universală a Drepturilor
Omului, în același timp fiind un subiect cu implicații sociale importante, considerăm că
MECC, înainte de a introduce educația sexuală a copiilor în învățământul formal, este obligat
să organizeze ample discuții publice a concepției și curriculumului disciplinei școlare prin care
se propune desfășurarea instituționalizată obligatorie a acestui tip de educație, părinților
(tutorilor) menținându-li-se dreptul de a-și da sau nu acordul pentru educația sexuală a copiilor
lor în cadrul unei discipline școlare.
3.Îndemnăm persoanele (deputați, oameni de știință și cultură) și instituțiile abilitate,
organizațiile obștești și cele neguvernamentale să ni se asocieze în dreptul nostru constituțional
de a decide asupra modului de educație sexuală a minorilor în instituțiile publice, având drept
exemplu România, care a promovat o inițiativă legislativă cu titlul Legea Inocenței, sau țări
precum Croația, unde educația sexuală a fost respinsă de opinia publică care a aflat adevărul
despre promotorii ei, Canadei, unde de asemenea zeci de mii de părinți au ieșit la proteste.
Prin drepturile pe care ni le dă Constituția Republicii Moldova și legislația internațională, la
care R. Moldova subscrie ca membră a ONU, ne pronunțăm categoric pentru protejarea
castității și curățeniei morale a copiilor noștri și împotriva îndoctrinării lor sexuale, un nou gen
de îndoctrinare ideologică, contrară spiritului culturii acestui neam!

23 mai 2019
Semnează:
1. Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie
2. Aurelia Racu, doctor habilitat în pedagogie
3. Ion Gajim, doctor habilitat în pedagogie
4. Gheorghe Baciu, academician, doctor habilitat, medic-legist
5. Iulia Malcoci, cercetător științific, doctor în științe, fizician
6. Arcadie Covaliov, medic dermato-venerolog
7. Vadim Beresteanu, preot, profesor
8. Natalia Munteanu, psiholog
9. Dumitru Constandache, Uniunea Meșterilor Populari, președinte
10. Viorel Ciubotaru, matematician
11. Larisa Verdeș, jurnalist
12. Tocan Ion, meșter popular
13. Valentin Zorilă, actor
14. Vasile Dohotaru, pictor
15. Nicolae Becciu, jurnalist
16. Alina Rusu, Asociația pentru Educație Creștin-Ordodoxă
17. Steliana Burlacu, Fundația pentru Educație și Dezvoltare (FED – Moldova)
18. Nadejda Usatîi, Asociația “Moldova Pentru Viață”

Surse recomandate:

1.Triumful castității – administrația Obama a recunoscut că abstinența este cea mai eficace formă de evitare a
bolilor cu transmitere sexuală. http://www.culturavietii.ro/2015/06/19/triumful-castitatii-administratia-sua-a-
recunoscut-ca-abstinenta-este-cea-mai-eficace-forma-de-evitare-a-bolilor-cu-transmitere-sexuala/

2) Realitatea pilulelor ce provoacă avortul https://provita.ro/2018/08/03/realitatea-pilulelor-ce-provoaca-


avortul/

3) Declarația psihologilor și psihiatrilor de copii din Franța, referitor la impostura drepturilor sexuale și a
educației sexuale https://provita.ro/2018/01/11/opriti-impostura-periculoasa-a-drepturilor-sexuale-si-a-
educatiei-sexuale/

(„Tabele privind orgasmele la băieții preadolescenți”, alcătuit de A. Kinsey, in temeiul „cercetărilor”realizate de


fosti deţinuti, care au violat peste 2000 de minori)
4) Ce s-a întâmplat cu victimele lui Kinsey, interviu cu cercetătoarea Judith Reisman
http://www.culturavietii.ro/2015/10/14/ce-s-a-intamplat-cu-victimele-cercetarilor-lui-alfred-kinsey

5) Dragostea părnților este cea care formează viitoarea fericire a copiilor.. Interviu cu Patrik Fagan, Director al
Institutului de cercetare în domeniul Familiei și religiei,Wachington DC.
http://aecotineri.blogspot.com/2019/04/dragostea-parintilor-este-cea-care.html