Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda incercării statice cu placă (placă Lukas)

Metoda este folosită pentru stabilirea modulului de deformaţie liniar şi al gradului de compactare (placa Lukas),
conform prevederilor STAS 8942/3-90 şi ordinului AND 530/1997.

Încercarea statică cu placa se efecuează prin incărcarea în două trepte conform standardelor europene în vigoare.

La sfârşitul determinării automat sunt calculate: EV1 (modulul de deformaţie liniar din prima încărcare), EV2 (modulul
de deformaţie liniar din a doua încărcare) şi raportul EV2/EV1.

Din raportul EV2/EV1 se determină gradul de compactare.


Aplicaţii

 Verificarea compactării solului şi a straturilor de piatra sau balast, în construcţii civile şi industriale (hale
industriale, clădiri, etc);
 Verificarea compactării patului trotuarelor;
 Verificarea compactării umpluturilor în fundaţii;
 Determinarea modulului de deformaţie liniar la nivelul straturilor patului drumului;

Avantaje

Metodă rapidă şi evaluare rapidă:

 Timp de încercare – aprox 30 minute / eşalon de încercare;


 Din curba de compresiune – tasare se determină automat modulul de deformaţie liniară, astfel evaluarea se face
pe loc pentru fiecare încercare;

Precizie şi siguranţă:

 Este cea mai precisă încercare în terasamente, cu cea mai înaltă exactitate;
 Este calibrat într-o instituţie autorizată;
 Fabricat de o firmă cu experienţă în domeniu;

Se poate aplica la:

 Balast
 Balast stabilizat
 Piatra spartă
 Pietriş prăfos
 Pietriş argilos
 Nisip
 Argilă
 Pămănt
 Prafuri

Metoda incercării dinamice cu placă

Metoda încercării dinamice cu placă pentru stabilirea modulului dinamic de deformaţie liniară şi a gradului de
compactare conform Normativ ZTVE Stb 94.

Încercarea dinamică cu placă este folosită în lucrările de construcţii civile, industriale, drumuri, căi ferate şi instalaţii în
construcţii pentru determinarea capacităţii portante şi verificarea gradului de compactare a pămănturilor, a straturilor
coezive si necoezive.

Metoda de încercare dinamică se foloseşte pentru straturi cu granulozitate max. 63 mm.

Metoda se poate folosi pentru determinarea modulului dinamic de deformare a solului


Evd = 15...70 MN/mp(1500-7000 kPa)
Aplicaţii

 Construcţii de drumuri şi căi ferate


 Verificarea compactării solului în construcţii civile şi industriale (hale industriale, clădiri, etc)
 Asigurarea calitatii compactarii terenului în lucrări de canalizare
 Verificarea compactării în şanţuri, pentru conducte şi canale pentru cabluri
 Testarea patului trotuarelor
 Testarea umpluturilor în fundaţii
 Testarea modulului de deformare în conformitate cu explorarea solului

Avantaje
Metodă rapidă

 Timp de încercare – max 3 minute / eşalon de încercare


 Nu necesită vechicol pentru încercare
 Evaluarea se face pe loc pentru fiecare încercare

Uşor de folosit

 Se poate utiliza în locuri greu accesibile (şanţ, acostamente, hale industriale)

Precizie

 Este calibrat într-o instituţie autorizata


 Fabricat de o firmă cu experienţă în domeniu
 Testat şi folosit in intrega lume

Se poate aplica la:


 Balast
 Balast stabilizat
 Piatra spartă
 Pietris prăfos
 Pietris argilos
 Nisip
 Argilă
 Pămănt
 Prafuri

© Ilfa-Con Srl. 2008 – Internet Strategies by Dynaweb

S-ar putea să vă placă și