Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Profesor coordonator: conferențiar universitar doctor Simona Butnaru


Profesor mentor: profesor pentru învățământul primar Constanța Cristea
Propunător: Raluca-Laura Florea
Data: 7. 05. 2019
Școala Primară ,,Carol I”, Iași
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Clasa: I B
Subiectul: grupurile de litere CHE, CHI, GHE, GHI
Tipul lecției: consolidare
Forma de realizare: activitate integrată
Competențe specifice:
CLR: 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit clar
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
Obiective operaționale:
O1- să denumească cuvinte care conțin grupurile recapitulate
O2- să răspundă la întrebări în legătură cu textul citit
O3- să identifice cuvintele care conțin grupurile de litere
O4- să evidențieze în enunțuri sensurile diferite ale unor cuvinte
Strategia didactică:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul
Mijloace didactice: laptop, planșe, manual, fișe de lucru
Forme de organizare: frontal, individual
Reasurse:
-umane: elevii clasei I B
-temporale: 45 de minute
-bibliografice: Programele școlare în vigoare,
Manual pentru clasa I, EDP, 2018,
Proiecte didactice pentru învățământul primar, Constanța Cristea, Genoveva Farcaș, Iulian Cristea,
Loredana Dina, editura Sf Mina Iași, 2007
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Secvențele Ob. Conținut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
lecției op. Metode și Mijloace Forme
procedee de org
Moment Asigur un climat favorabil, organizez spațiul și frontal
organizatoric 2ꞌ materialele
Verificarea Verific prin sondaj tema pentru acasă conversația caiete frontal Evaluez calitatea
temei 3ꞌ și procentul în
care elevii au
realizat tema
Reactualizarea O1 Ce grupuri de litere ați învățat până acum? conversația Frontal Evaluez
cunoștințelor 5ꞌ Îmi puteți da exemple de cuvinte care conțin individual capacitatea de a
aceste sunete, indiferent de poziția lor? găsi cuvinte care
să conțină
grupurile de litere
Captarea atenției Voinicul cu haina alba Conversația frontal Evaluez
2ꞌ Iese primul din zapada capacitatea de a
(ghiocelul) răspunde intuitiv
Sunt o șa, la întrebări
Pe care nu călărește nimeni;
Sunt fereastră
Dar nu la casă. (ochelarii)
Anunțarea temei Astăzi vom recapitula grupurile de litere, vom conversația frontal
și a obiectivelor scrie, vom citi, vom rezolva exerciții, vom
1ꞌ descoperi mai multe înțelesuri pentru același
cuvînt si vom face un concurs de ghicitori
Dirijarea O2 Voi împărți elevii în 4 echipe. Le prezint plicul Conversatia Fișe Frontal Evaluez
învățării cu ghicitori și le explic regulile: cine lucreză capacitatea de a
25ꞌ O3 îngrijit pe fișă, răspunde corect și nu vorbește Pe echipe răspunde la
neîntrebat primește o ghicitoare din plic pe care o Explicatia ghicitori
poate citi celorlalți copii. Doar elevii din celelalte Plic cu
echipe pot răspunde la ghicitoare. Primesc punct ghicitori
O4 ambele echipe (cea care citește ghicitoarea și cea Evaluez
care răspunde). capacitatea de a
Elevii primesc fișa de lucru anexată. La fiecare Exercițiul Fișe de rezolva corect
răspuns corect din partea elevilor disciplinați, voi lucru exercițiile de pe
da o ghicitoare. Notez punctajul pe tablă, iar la fișa de lucru
final, echipa care adună cele mai multe puncte,
câștigă concursul.
Fixarea O1 Voi da o scurtă disctare, folosind cuvinte care Fișă Frontal Evaluez
cunoștințelor conțin grupurile de litere, iar elevii vor scrie Individual capacitatea de a
5ꞌ DOAR cuvintele care conțin grupuri de litere. scrie corect după
dictare
Încheierea Elevii primesc tema pentru acasă, aprecierei frontal
activității 2ꞌ verbale, stimultente și recompense.

S-ar putea să vă placă și