Sunteți pe pagina 1din 105

Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Introducere
“ Dezvoltarea durabila corespunde necesitatilor generatiilor actuale fara a
compromite abilitatea generatiilor viitoare de a raspunde propriilor necesitati “
( Comisia Mondiala pentru mediu si dezvoltare )
In timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai raspandit in intreaga lume , noi
manifestari ale “ europenizarii “ isi fac simtite prezenta pe continent. Granitele devin din ce in ce
mai putin importante prin procesul de unificare,iar timpul si distantele isi pierd si ele din
semnificatie . Unele concepte cheie cum ar fi dezvoltarea durabila , identitatea comunitatii,
siguranta , serviciile de sanatate, asistenta medicala , devin din ce in ce mai sensibile pentru
procesul de planificare .
O provocare importanta o reprezinta dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri
de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare si pentru a satisface
interesele comune a tuturor grupurilor .
Strategiile pe termen mediu si lung trebuie luate in considerare cu atentie mai ales cu privire
la viitoarele rezultate fructificate . Istoria a demonstrat ca viitorul este in buna masura determinat de
trecut - astfel, curentele strategice, asa cum apar ele in prezent, trebuie examinate cu atentie . In
acelasi timp, trebuie acceptat ca rezultatul real al acestora nu poate fi prevazut deoarece situatiile
neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra acestora .
În 1992 (Summitul Mondial din Rio de Janeiro) liderii din majoritatea ţărilor lumii au
recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru atingerea dezideratelor dezvoltării
durabile. Începand cu acel moment „Agenda 21” a devenit catalizatorul a numeroase proiecte si
initiative ce promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. Agenda 21 are propriul mecanism de
implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă nationale, regionale si „Agenda 21” locală.
Dezvoltarea durabilă înseamnă “ A gandi global si a actiona local “. Dezvoltarea
durabilă mai înseamnă recunoasterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt
interdependente si anume faptul că un mediu afectat din punct de vedere al calitătii va influenta
negativ, mai repede sau mai târziu, dezvoltarea economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia
dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă si asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor:
locuinte, străzi sigure, oportunitatea de împlinire prin educatie, informare, participare, sănătate şi
loc de muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze
mjloacele necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât si pe viitor.
Politica actuala a Uniunii Europene este concentrata pe dezvoltarea durabila a societatii din
toate punctele de vedere. Pentru aceasta ea pune la dispozitia statelor membre diverse
instrumente financiare menite a-si rezolva problemele economice si sociale .

De ce o strategie de dezvoltare locală !


Ca parte a comunitatii europene , Manastirea Casin are nevoie de o viziune clara
pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce
revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene
Abordari noi sunt necesare atat pentru a rezolva problemele prezentului,cat si pe cele ale viitorului.
Daca cetatenii si autoritatile nu vor realiza faptul ca exista o profunda schimbare in contextul
rezolvarii de probleme la nivel local ,sansele ca reactia lor sa fie cea potrivita sunt foarte mici.
Autoritatile locale dispun de sume mult mai mici decat cele necesare,cheltuirea banilor de la buget
fiind restrictionata de diverse cerinte. Autoritatile nationale sunt presate de problemele majore cu
care se confrunta Romania in acest moment. Ele nu au nici timpul ,nici energia de a se concentra
suficient asupra problemelor ridicate de comunitatile locale. O mare parte din problemele care erau

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 1


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

pana nu demult transmise spre nivelurile superioare ale administratiei centrale ,raman acum in
sarcina autoritatilor locale. Acestea includ probleme sociale,de mediu si de dezvoltare economica.
Fara a neglija sprijinul pe care trebuie sa-l primeasca de la autoritatile nationale, comunitatile ar
trebui sa se bazeze in primul rand pe fortele proprii pentru a-si rezolva problemele.
Avand tot mai multe responsabilitati ,autoritatile locale trebuie sa demonstreze ca sunt capabile sa
le indeplineasca,sa-si demonstreze creativitatea, eficacitatea si eficienta. Reprezentantii locali
trebuie sa se bucure de increderea celor care i-au ales. Comunitatile locale trebuie sa identifice noi
instrumente si strategii pentru a determina colaborarea intre cetateni , institutii si reprezentanti ai
diferitelor sectoare de activitate, in vederea planificarii viitorului comunitatii.
Acest document urmeaza sa aiba rolul unei constitutii locale. Strategia constituie tabloul
general al problemelor si aspiratiilor comunitatii, a prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu
promisiunile si orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala a programelor
politice supuse electoratului, intrucat este întocmit de comunitate. Este foarte important ca efortul
de elaborare a strategiei sa fie urmat de asumarea publica si constienta a acesteia .
Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund nevoilor de
dezvoltare a comunei Manastirea Casin , în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile
şi pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele structurale, s-a impus elaborarea
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MANASTIREA CASIN
pentru perioada 2008-2013.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 2


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

I. PREZENTARE GENERALA

I.1. JUDEŢUL BACAU

Scurt istoric

Comunitaţile omenesti ce au trait în teritoriul cuprins astazi in limitele judetului Bacau


coboara mult spre zorile istoriei in Carpati si Dunare spre primele trepte ale civilizatiei. In acest
sens stau marturie dovezile arheologice apartinand paleoliticului superior, descoperite la Buda-
Blagesti si Lespezi-Garleni. Asemenea descoperiri situeaza inceputurile istoriei omenesti pe aceste
meleaguri cu zeci de mii de ani inaintea erei noastre.
Mesaj pentru milenii ale preocuparilor oamenilor paleolitici de la Buda-Blagesti sunt nu
numai peste 900 de unelte, cât si aglomerarile de oase reprezentand locuri de cult. Pe teritoriul
judetului Bacau au fost descoperite peste 160 de statiuni din diferite faze ale epocii neolitice.
Cercetarile arheologice sistematice, de la Podei-Tg. Ocna, Tiganesti, Gura Vaii, Margineni-
Cetatuie, au scos la iveala un inventar bogat din care se detaseaza in primul rand ceramica.
Epoca bronzului, prima etapa in evolutia civilizatiei tracice, comparabila in multe privinte, in
momentele ei de de stralucire cu aceea a lumii miceniene, este bine reprezentata prin descoperirile
arheologice din judetul Bacau.
Urmatoarea etapa este relativ bine cunoscuta prin cercetarile efectuate in peste 20 de
localitati.
Mare parte din materialele descoperite pe teritoriului judetului apartin perioadei de sfarsit a
primei etape a fierului. Dincolo de importanta cercetarilor intreprinse in unele asezari getice sau in
necropole, se impun in atentie cele efectuate in cetatile de tip ”dava” de la Tisesti –Tg. Ocna, Brad
si Racatau.
Istoria dovedeste continuitatea populatiei autohtone in veacurile marilor migratii, precum si
includerea acestor regiuni ca si a Moldovei, în genere- în aria în care s-a desfasurat dezvoltarea
poporului roman.
Populatia româneasca si-a continuat viata în perioada feudalismului timpuriu pe meleaguri
bacauane, fie in unele asezari mai vechi, fie in altele noi, identificate prin cercetari arheologice.
Evolutia procesului de maturizare a feudalismului, in regiunile de la rasarit de Carpati, va avea
drept consecinta, intre altele, si aparitia targurilor. Intr-un document emis de cancelaria domnitorului
Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408, sunt mentionate târgurile de la Bacau si Trotus.
Între anii 1681 si 1700, tinutul Bacaului creste în suprafata si ca importanta prin unirea sa cu
tinutul Trotusului. Mai tarziu, dupa Legea comunala din 1864, data de Alexandru Ioan Cuza, prin
inlocuirea denumirii de tinut cu acela de judet, cum era Muntenia, apare prima oara numele de
“judetul Bacau”.

ASEZARE GEOGRAFICA
Judeţul Bacau este situat în partea estica a ţarii pe vaile Siretului Mijlociu si Trotusului,
avand partea vestica pe culmile muntoase ale Carpatilor Orientali si partea estica pe dealurile si
colinele Podisului Moldovei.
Hotarele sunt sinuoase dar in ansamblu creeaza impresia unei forme geometrice de
paralelogram alungit pe directia vest-est.
Spre vest, unde se invecineaza cu judetele Harghita si Covasna, hotarul urmareste in
general cumpana de ape dintre bazinul hidrografic al Trotusului. Hotarul estic, prin care se separa
de judetul Vaslui, merge mai intai pe interfluviul dintre paraul Pereschiv si Tutova, apoi pe

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 3


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

interfluviul Zeletin-Tutova, ajungând in bazinul superior al Tutovei. Hotarul nordic, dincolo de care
se afla judetul Neamt, strabate extremitatea nordica a Colinelor Tutovei, valea Siretului, valea
Bistritei, depresiunea sub-carpatica a Tazlaului si muntii Tarcaului. Hotarul sudic, comun cu al
judetului Vrancea, trece prin capatul nordic al muntilor Vrancei, valea Trotusului, valea Siretului si
sudul colinelor Tutovei.

Suprafata totala a judetului este de 6606,15 kmp, având drept resedinta municipiul Bacau.
Ca teritoriu are marime mijlocie (2.8% din suprafata tarii).
De la nord la sud, judetul Bacau este strabatut de culoarul larg al vaii Siretului, marginit de
partea centrala vestica a Podisului Moldovei in est si de o suita de trepte de relief tot mai inalte spre
vest. Unitatile naturale, aproape egale ca intindere, confera judetului un peisaj armonios. Altitudinile
reliefului variaza de la 1664 m in varful Grindus din muntii Tarcaului (Carpatii Orientali) pana la 100
m in valea Siretului.
Cele 3 municipii, Bacau, Onesti si Moinesti, reprezinta judetul din toate punctele de vedere:
administrativ, economic, cultural, edilitar.
Salba de orase care inconjoara cele trei municipii: Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic-
Moldova, Targu-Ocna,vin sa intregeasca aspectul unui judet care prezinta o carte de vizita
completa si onorata. La acestea se mai adauga 85 de comune.

 Organizarea administrativa la 1 ianuarie 2008:

o 3 municipii : Bacau, Onesti, Moinesti ;


o 5 orase : Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova, Târgu Ocna.
o 85 comune.

GEOGRAFIA
Peisajul fizico-geografic de pe cuprinsul judetului este foarte variat si complex. Relieful este
reprezentat prin munti, dealuri si coline, vai, corespunzand acestei structuri geologice variate, fiind

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 4


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

mai inalt in vest, unde cateva vârfuri trec de 1600 m si din în ce mai coborât spre est, unde
altitudinea cea mai mica se inregistreaza pe vaile Siretului, Berheciului si Zeletinului.
Sub aspectul suprafetei ocupate, situatia se prezinta astfel:
Zona de munte ocupa o suprafata în proportie de 35,54 %,cea de dealuri subcarpatice si
de depresiune ocupa o suprafata in proportie de 48,38%, iar zona de lunca si terasa o suprafata in
proportie de 16,08%. Actiunea agentilor externi si in special a apelor curgatoare a modificat relieful
initial si i-a dat forma initiala. Muntii mijlocii si josi din vest fac parte din lantul Carpatilor Orientali si
are directia predominanta NV-SE. Este alcatuita din flis cretacic si paleogen si se prezinta sub
forma unor culmi prelungite. Acestea sunt mai inalte in partea de nord si de sud, prezentand intre
ele o posibilitate de instalare a unei retele hidrografice transversale si inlesnirea legaturilor dintre
Moldova si Transilvania. Altitudini muntoase mai deosebite sunt:1664 m, vf. Grindus,1441 m
vf.Cracu-Geamana, 982 m in masivul Manastirea Casinului (prelungirile sudice ale muntilor
Tarcaului care se intind pâna la valea Trotusului), 1648 m in vf. Nemira Mare,1639 m in vf.
Sandru,1517 m in vf. Carunta,1336 m in vf. Lapos (muntii Nemira, versantul de est care se prezinta
sub forma unor prelungiri aflate sub numele de muntii Trotus-Oituz).
Regiunea de dealuri, situate in fata Carpatilor si in imediata lor apropiere, este format de o
structura cutata si alcatuita din roci mai putin dure. Aceasta face legatura intre Carpati si unitatile
extracarpatice.
Valea Siretului prin largimea sa mare, mai ales in zonele confluentelor cu Bistrita si
Trotusul, - poate fi considerata ca o unitate geomorfologica aparte. In decursul timpului, Siretul,
care si-a instalat albia in lungul faliei pericarpatice, a avut pendulatii laterale, fapt ce a condus la
aspectul actual de “câmpie”. Albia Siretului – cu latimi diferite - prezinta un curs foarte meandrat, iar
pe alocuri unele tendinte de despletire.
La est, pe valea Siretului, structura geologica se schimba radical, în sensul ca fundamentul
este de platforma, fapt ce a conferit reliefului un alt tip de evolutie. Astfel, prin eroziunea depozitelor
monoclinale s-a format un relief de coline cu orientare generala de la nord spre sud.
Litologic, predomina argilele, marnele si nisipurile, iar la nord, izolat, apar si gresii care
mentin si altitudini mai mari: Dealul Dorosanu (564 m). Fragmentarea reliefului este mare, vaile si
interfluviile sunt largi si aspectul general este cel al unui podis colinar ce coboara ca altitudine spre
sud.
Reteaua hidrografica este bogata, cu un debit relativ mare, atât cea alohtona (Siretul si Bistrita),
cât si cea autohtona, cum este Trotusul care prin confluentii sai importanti, Asaul, Uzul, Oituzul,
Casinul, Tazlaul dreneaza mai bine de jumatate din suprafata judetului. De mai mica importanta
sunt râurile de la est de Siret, al caror debit si lungime nu sunt comparabile cu cele din zona
Montana.
Judetul Bacau are bogate panze de ape subterane cu niveluri hidrostatice foarte variate in
raport cu natura substratului petrografic. In zona muntoasa, cu panze freatice bogate, alimentarea
râurilor se face in proportie de peste 30%, debitul avand un caracter mai constant. Toate apele
curgatoare se varsa in Siret, ,judetul Bacau fiind in totalitate in bazinul hidrografic al Siretului. In
functie de densitatea hidrografica, în zona se individualizeaza trei zone:
 zona muntoasa cu o retea hidrografica deasa
 zona subcarpatica cu o retea mai rara, permanenta, dar cu un regim al scurgerii mai
neregulat
 zona de podis cu o densitate mai mica si un caracter torential pronuntat al tuturor
râurilor
Reteaua hidrografica din judetul Bacau are o lungime totala de 2513 km si se compune din:
 râul Siret – 124 km
 râul Bistrita – 45 km
 râul Trotus – 143 km

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 5


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

 afluenti – 2201 km
Suprafata bazinului hidrografic este de 6630 km².
Densitatea retelei hidrografice:
 1,2-1,5 km/kmp in munti inalti;
 0,8-1,2 km/kmp in muntii subcarpatici;
 0,5-0,8 km/kmp in podis.
Reteaua hidrografica este tributara in totalitate râului Siret, care strabate teritoriul judetului
de la nord la sud pe o lungime de cca. 80 km. Principalele râuri de pe teritoriul judetului Bacau
sunt Siretul, Bistrita, Trotusul, si cativa afluenti ai Bârladului, in partea de est. In zona montana cel
mai important râu este Trotusul care dreneaza toata aceasta zona de munte si aproape în
intregime zona subcarpatica. Bazinul sau ocupa peste 65% din suprafata aferenta de 1156 kmp.
Principalii afluenti sunt: Sulita, Ciobanus, Uz, Dofteana, Slania, Caminca, Oituz, Tazlau si
Casin. Râul Slanic ce traverseaza orasul Slanic-Moldova, cu o suprafata a bazinului hidrografic
aferenta de cca.50 kmp, are un regim hidrologic discontinuu in timp, cu oscilatii mari ale nivelurilor
si debitelor. Ca afluenti ai Siretului semnalam pe teritoriul Bacaului: Trebes, Negel, Racatau, Soci,
Racaciuni, Parava, Draguseni, Orbeni, Scurta, Trotus.
Râul Bistrita este complet amenajat hidroenergetic, iar undele de viitura sunt controlate.
Alimentarea retelei hidrografice se face in principal din ploi si din topirea zapezilor (70% din total).
Alimentarea din subteran detine o proportie de 30% in zona inalta si de 10 – 15% in coline, unde
râurile mai mici seaca in perioadele secetoase. În judetul Bacau se intalnesc doua tipuri genetice
de lacuri:de baraj natural (ex: lacul Balatau) si antropogene (cele de pe cursul inferior al Bistritei, de
pe Uz si Tazlau).
Lacul Balatau, situat pe un afluent al Uzului, s-a format prin bararea cursului acesteia in
urma unei alunecari de teren produsa in anul 1883 si are o lungime de 1 km si un volum de apa de
cca.0,5 milioane mc.

CLIMA

Judetul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si
veri calduroase, cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest. Relieful, prin
inaltime, fragmentare si expunere introduce insa numeroase nuante locale.
Temperatura medie anuala a aerului variaza intre 4 – 6 grade in zona muntoasa din vest si
8-9 grade in est.
Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cât
si al influentelor introduse de relief (inversiunile termice). Schimbarile rapide de fronturi atmosferice
in tranzitie – primavara si toamna – favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii.
Precipitatiile variaza intre 540 mm la campie si 1100 la munte iar directia predominanta a vântului
este nord si nord-vest, viteza medie lunara fiind din nord-vest de 4,1 m/s.
Vânturile predominante sunt cele dinspre nord-vest, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si
sud-est. Vânturile dinspre est sunt uscate si calde vara si foarte reci iarna (crivatul).
In functie de varietatea conditiilor locale, pe cuprinsul judetului Bacau, putem distinge
subunitati deosebite din punctul de vedere al aspectelor climatice. In zona montana din vest,
temperaturile sunt mai coborate, cantitatile de precipitatii mai mari si se produc frecvente inversiuni
termice.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 6


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

RESURSE NATURALE
Faptul ca judetul Bacau se situeaza la periferia arcului carpatic, cu o structura geologica complexa
determina existenta unor importante bogatii naturale. Astfel, în zona flisului se exploateaza petrol si gaze
naturale pe valea Tazlaului, intre Darmanesti si Zemes, in depresiunea Darmanesti, pe valea Slanicului si
cea a Oituzului (Hirja, Poiana Sarata). In depresiunea Darmanesti-Comanesti se gasesc rezerve de
carbune brun si lignit, iar la Târgu Ocna se exploateaza sare. De interes deosebit sunt materialele de
constructie, cum ar fi: gresii (Salatruc, Goioasa, Slanic Moldova), calcar (Solont), caolin (Magura), argile,
marne, gresii calcaroase. Din albiile râurilor se extrag cantitati insemnate de balast si nisip. O alta resursa
naturala importanta o constituie izvoarele minerale cu ape carbogazoase, usor sulfuroase si atermale de la
Slanic-Moldova si Târgu Ocna. Padurile reprezinta o sursa importanta de materie prima pentru industria
lemnului exploatându-se anual cca. 650 mii mc. material lemnos.

POPULAŢIA STABILA A JUDEŢULUI BACAU


La 1 iulie 2007 a fost de 719.844 persoane, din care: 49,5% barbaţi si 50,5% femei.
Aceasta a scazut pe total cu 0,22%, reprezentând -1.567 persoane (-926 barbaţi si -641 femei).
Întreaga scadere se datoreaza mediului urban, la care populaţia înregistreaza o reducere cu 0,76%
(-2.537 persoane), în timp ce mediul rural cunoaste o crestere cu 0,25% (+970 persoane). Din
acest motiv, creste ponderea populaţiei din rural, ajungând la 54,3%. Populaţia municipiului
Bacau scade si ea cu 0,73% (-1.304 persoane).
Cu un numar mediu de 139223 pensionari, reprezentând 20,3% din regiune, judeţul Bacau
înregistreaza o crestere cu 0,5%, respectiv cu 726 pensionari faţa de trimestrul III 2006. Cu o
pensie medie de 380 lei înregistrata în trimestrul III 2007, judeţul Bacau se afla pe primul loc în
regiune la egalitate cu judeţul Iasi, fiind cu 5 lei sub media ţarii. Pensia medie reala din judeţ a
cunoscut o crestere cu +18,28% (+74 lei) faţa de trimestrul III 2006.

Fenomenele demografice înregistrate în judeţul Bacau în anul 2007 comparativ cu


anul 2006

S-au nascut un numar de 7.992 copii (+169 faţa de 2006) si au decedat un numar de 8.147
persoane (+533 faţa de 2006), conducând la un spor natural de -155 persoane. Rata natalitaţii a
fost astfel de 11,0‰ faţa de 11,2‰ cât era în 2006, iar rata mortalitaţii a fost de 11,3‰, faţa de
11,0‰ cât era în 2006; Rata sporului natural a fost de -0,3‰ faţa de +0,2‰ în anul 2006.
În aceeasi perioada s-au încheiat un numar de 6.341 casatorii, cu 1.429 mai multe decât în
2006 si s-au desfacut un numar de 1.398 casatorii, cu -193 faţa de anul 2006. Rata de nupţialitate
a fost de 8,8‰ faţa de 6,8‰, iar pe de alta parte, rata de divorţialitate a fost de 1,93‰ faţa de
2,08‰ în anul 2006.S-au nascut morţi un numar de 22 copii, rata de mortinatalitate fiind de 2,7‰.
Numarul de copii decedaţi în vârsta de pâna la un an a fost de 109 (+20 faţa de 2006), rata
mortalitaţii infantile fiind de 13,6 decedaţi la o mie nascuţi vii, în crestere faţa de 12,8‰ cât a fost în
2006.

INFRASTRUCTURA

Configuratia locala, infrastructura fizica si sociala si patrimoniul imobiliar de care dispun


localitatile judetului Bacau, contribuie decisiv la atractivitatea pe care acestea o au pentru locuitori
si pentru afaceri.
Deservirea cu utilitati publice se evalueaza in functie de accesul populatiei la alimentarea
cu apa, canalizare si statii de epurare, telefonie etc. ceea ce pune in evidenta disparitati importante

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 7


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

intre mediul urban si rural. Mediul rural este slab dotat cu utilitati datorita faptului ca circa de 25%
din populatie are acces la alimentarea cu apa si canalizare.

Infrastructura de transport se refera la calitatea drumurilor de pe teritoriul localitatilor, si


de asemenea, confirma accesabilitatea diferita a unitatilor administrativ teritoriale. Calitatea
drumurilor, lasa de multe ori de dorit. Prezenta Aeroportului International Bacau ofera avantaje
clare fata de alte zone.

ECONOMIA
Indicele Producţiei Industriale (IPI) :aînregistrat pe total o scadere cu 8,9%, scadere datorata
în principal industriei prelucratoare, iar în cadrul acesteia industriei de prelucrare a ţiţeiului. De
menţionat ca toate judeţele Regiunii de Nord-Est au înregistrat reduceri ale volumului producţiei
industriale, faţa de economia naţionala la care s-a estimat o crestere cu 5,4%.Pe marile activitaţi, în
ordinea influenţei lor în judeţ, evoluţia a fost urmatoarea: -9,8% industria prelucratoare (cu o
pondere de 79,6% în total industrie), +23,6% industria extractiva (cu o pondere de 11,9% în total
industrie) si -9,6% energia electrica, termica, gaze si apa calda (cu o pondere de 8,5% în total
industrie).

Investiţii, construcţii, locuinţe terminate: Vlumul total de investiţii realizat de catre agenţii
economici aflaţi în esantion a înregistrat o crestere reala cu 12,2% în primele noua luni din anul
2007 faţa de aceeasi perioada din anul 2006. Pe forme de proprietate, 71,5% din volumul de
investiţii aparţine sectorului privat, 15,6% proprietatea mixta, 8,9% proprietatea publica de interes
naţional si local, 2,2% proprietatea integrala de stat, 1,7% proprietatea integral straina si 0,1%
proprietatea cooperatista.În structura volumului de investiţii, lucrarile de construcţii deţin o pondere
de 38,2%, utilajele cu si fara montaj 29,4%, mijloacele de transport 27,6%, diferenţa fiind alte
cheltuieli de investiţii. Valoarea lucrarilor de construcţii a fost în crestere cu 18,3% în primele noua
luni din anul 2007 faţa de aceeasi perioada din anul 2006. Lucrarile de construcţii deţin o pondere
de 37,5%, lucrarile de reparaţii curente deţin 51,3%, iar lucrarile de reparaţii capitale 11,2%.
Numarul de locuinţe terminate în anul 2007 a fost de 1.141, în crestere cu 71 locuinţe
faţa de anul 2006, toate din fonduri private ale populaţiei. La sfârsitul anului 2007 erau în curs de
execuţie un numar de 2.935 locuinţe, din care 124 finanţate de la bugetul de stat .
Locuinţele terminate (inclusiv ANL) în judeţul Bacău, în anul 2007
1200
1141
1000

800
802
600

400
339
200

0
Total Judet Mediu Urban Mediu Rural

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 8


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Efectivul estimat de salariaţi la sfârsitul anului 2007 a fost de 129.549 persoane, în crestere cu
3.557 salariaţi faţa de datele statistice definitive ale sfârsitului de an 2006 (+2,8%). Efectivul de
salariaţi ai judeţului Bacau reprezenta 21,2% din efectivul regiunii, înregistrând cea mai mare
dinamica alaturi de judeţul Botosani, judeţ cu efectivul cel mai mic de salariaţi

Numărul de salariaţi la sfârşitul anului 2007 şi dinamica acestora fata de sfârşitul


a n u l u i 2 0 0 6 , î n j u d e ţ u l B a c ă u

140000 140,0
129549

120000 120,0
107,7
102,8
97,2
100000 93,3 100,0

80000 80,0
66247
59799
60000 60,0

40000 40,0
2007
2007/2006 (%)

20000 20,0

3503
0 0,0
Total Agricultura, vanatoareIndustrie si constructii Servicii
si servicii anexe

Câstigul salarial mediu brut lunar înregistrat în anul 2007 a fost de 1.382 lei, cu -28 lei faţa
de media ţarii, iar cel net a fost de 1.025 lei, cu -18 lei faţa de media ţarii, ocupând locul al 8-lea în
ţara dupa municipiul Bucuresti si judeţele: Ilfov, Gorj, Cluj, Sibiu, Constanţa si Arges. Raportul
dintre cel mai mare salariu mediu net din ţara (municipiul Bucuresti) si cel mai mic (judeţul
Harghita) a fost de 2,0, acesta reprezentând 49,0% din primul.
Câstigul mediu salarial net din judeţul Bacau a fost pe total cu 97 lei mai mare decât cel al
anului 2006, în preţuri medii comparabile ale anului 2007.
La sfârsitul anului 2007, judeţul Bacau avea un numar de 10.355 someri înregistraţi la
A.J.O.F.M., în scadere cu 24,7% (-3.404 someri) faţa de sfârsitul anului 2006. Rata somajului
înregistrat la sfârsitul anului 2007 era de 4,4% faţa de 5,8% la sfârsitul anului 2006 si faţa de 4,1%
media ţarii, fiind din acest punct de vedere pe locul al 3-lea în regiune (dupa Vaslui care are cea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 9


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

mai mare rata din ţara, de 9,6% si Iasi cu 5,7%)

Structura numarului de someri la sfarsitul


anul 2007

Nu primesc
ajutor sau
alocatie
57,3%

Beneficiari
de ajutor de
integrare
profesionala
9,6%
Beneficiari
indemnizatie
somaj
33,1%

TURISM

În anul 2007 numarul de turisti cazaţi în judeţ a fost de 112.328 persoane, din care 89,3%
români si 10,7% straini.
Cu toate ca numarul turistilor cazaţi în judeţ a scazut faţa de anul 2006 cu 4,9%, a crescut
numarul turistilor straini cu +4,3%. Numarul total al înnoptarilor a scazut cu 9,4% (-10,9% la turistii
români si +9,6% la turistii straini);
Sejurul mediu al turistilor în judeţul Bacau a fost în anul 2007 de 2,95 înnoptari/persoana
(3,02 înnoptari/persoana pentru turistii români si 2,45 înnoptari/persoana pentru turistii straini), în
scadere faţa de anul 2006 când sejurul a fost de 3,10 înnoptari/persoana (3,18 înnoptari/persoana
pentru turistii români si 2,33 înnoptari/persoana pentru turistii straini).

Turism balneo-terapeutic
Slãnic-Moldova este asezat în
partea de sud-vest a judeţului
Bacãu, într-o micã depresiune,
îngustã si lungã, mãrginitã de culmi
înalte, pe valea râului Slãnic de
unde si-a luat si numele, râu care îsi
trage izvorul de la 7 km de
localitate, în muntele Sandru Mare
(1.639 m).
În fundul vãii Slãnicului,
cuprinsã din toate pãrţile de munţi,
ţâsnesc din ambele maluri ale
pârâului, peste 20 de izvoare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 10


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

minerale. Ele sunt rãspândite pe o distanţã de circa doi kilometri, de la confluenţa Slãnicului cu
Slãnicelul (550 m altitudine) si pânã la confluenţa Slãnicului cu pârâiasul Scãrisoara, grupate câte 3
– 4 sau izolate la câte 50-150 m unele de altele. Majoritatea izvoarelor sunt situate pe malul drept
al apei. Compoziţia apelor Slãnicului a fãcut obiectul de studiu al multor medici si oameni de stiinţã
români, care au scos în evidenţã faptul cã acţiunea apelor minerale se exercitã atât prin factorul
chimic cât si prin cel fizic (radioactivitate, temperaturã, osmozã, stare coloidalã, disociere în ioni
etc.), precum si cã apa aproape a fiecãrui izvor mineral întrebuinţat în cura internã are proprietatea
sa specificã. O serie de izvoare care conţin, între altele, într-o proporţie remarcabilã, hidrogenul
sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadã) au valoare terapeuticã deosebitã în tratarea bolilor
otorinolaringologice si a unor afecţiuni bronho-pulmonare.

Salina Târgu Ocna este


situata in inima Moldovei,
pe pitoreasca vale a
Trotusului, in perimetrul
orasului Târgu Ocna din
judetul Bacau.
Imensitatea golurilor,
adevarate catedrale
sapate in sare, labirintul
galeriilor in lungime de mii
de metri, biserica Sf.
Varvara, sanatoriul, iti
creeaza impresia unui
oras scufundat in adancuri
si redescoperit pentru a fi
din nou daruit. In
sanatoriul amenajat la 130
m adancime, in salina, se
trateaza cu maxima eficienta boli asmatiforme, maladii provocate de poluare, sindromul de
suprasolicitare, nevroze. In cadrul sanatoriului subteran se face tratament antireumatic. Conditiile
de tratament sunt deosebite, pacientii beneficiind de asistenta medicala, de baza materiala pentru
desfasurarea de activitati sportive.

Poiana Sarata (pe Valea Oituzului, în zona colinara, la o altitudine de 450 m, la 33 km de


municipiul Onesti, pe drumul national catre Brasov), exista ape minerale asemanatoare cu cele de
la Slanic Moldova . Cele 10 izvoare cartate sunt utilizate pentru tratarea bolilor reumatice; conditiii
bune de cazare, alcatuind un cadru ambaint deosebit de prielnic pentru odihna si tratament;

Sarata-Bai, in imediata apropiere a orasului Bacau, un obiectiv nou, "redescoperit" dupa


1989 pentru tratarea bolilor reumatismale.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 11


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

I. 2 PREZENTARE GENERALA A COMUNEI MANASTIREA CASIN

AAsseezzaarree ggeeooggrraaffiiccaa ssii aacccceess


Comuna Manastirea Casin este
situata in sud – vestul judetului
Bacau,fiind traversata de raul
Casin,de valea formata de acesta si
de drumul judetean DJ 115.Teritoriul
comunei Manastirea Casin este situat
in depresiunea Casin – Tazlau in
afara arcului carpatic (a Carpatilor de
Curbura) la limita dintre cele trei
provincii istorice romanesti.
Asezata pe valea raului Casin,
comuna Manastirea Casin, isi capata
numele de la asezamantul monahal
cu acelasi nume, ctitorie a
voievodului Moldovei, Gheorghe
Stefan in anul 1653. Comuna este
compusa din satele: Manastirea
Casin, Scutaru, Parvulesti, Lupesti

Comuna Manastirea Casin se invecineaza :

 la nord cu comunele Casin,Bogdanesti si Oituz


 la est cu comunele Caiuti si Stefan cel Mare
 la vest cu judetul Covasna (comuna Bretcu)
 la sud cu judetul Vrancea (comunele Cimpurile si Soveja)

Manastirea Casin este localitate de resedinta a comunei cu acelasi nume. Teritoriul localitatii
este strabatut de urmatoarele cai de comunicatii: - Drumul Judetean 115 si Drumul comunal 126.
Drumul Judetean 115 traverseaza localitatea de la est la vest, pe o lungime de 5,10km si face
legatura intre localitatea Manastirea Casin si localitatile Scutaru si Casin. Drumul are doua benzi de
circulatie cu suprastructura realizata din balast. Drumul comunal 126 face legatura localitatii cu
localitatea Lupesti. Drumul traverseaza localitatea de la nord-vest la est pe o lungime de 1,9km.
Alcatuita din unirea fostelor catune: Dezrobitii, Saratelul, Ferastraul si Suseni, localitatea reprezinta
o structura omogena din punct de vedere urbanistic. Locuintele din comuna Manastirea Casin sunt
construite in general din lemn, tipic zonei de munte, la care se remarca existenta a doua sau trei
camere, hol si anexele aferente. Incepand cu anii 70 ai secolului XX, datorita masurilor impuse de
sistematizare, incep sa isi faca aparitia locuintele de tipP+1, construite din caramida.

Localitatea LUPESTI, componenta a comunei Manastirea Casin, este strabatuta de urmatoarele


cai de comunicatie: -Drumul Judetean 115 - Drumul Comunal 126 Drumul Judetean 115,
traverseaza localitatea de la nordest la vest pe o lungime de 1,5km, facand legatura dintre
localitatea Lupesti si localitatile Manastirea Casin si Casin. Drumul Comunal 126, face legatura cu

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 12


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

localitatile, Manastirea Casin si Casin, traversand localitatea de la nord la sud pe o luingime de


2km. Cele trei ulite care strabat localitatea dau o forma tentaculara acesteia.

Localitatea SCUTARU
Fosta colonie muncitoreasca, localitatea Scutaru este componenta a comunei Manastirea Casin.
Teritoriul ei este strabatut de traseul Drumului Judetean 115 pe directia est-vest pe o lungime de
0,6km. Drumul face legatura dintre localitatea Manastirea Casin si judetul Vrancea. Trecerea
terenului acestei localitati in domeniul privat al comunei face ca localitatea sa atraga atentia
autoritatilor si transformarea ei in zona agro-turistica, urmarindu-se concesionarea terenului si
constructia de case de vacanta.

Localitatea PIRVULESTI
Comuna Manastirea Casin este asezata pe stanga tehnica a raului Casin, de la acesta regula
facand exceptie localitatea PARVULESTI. Localitate componenta a comunei, localitatea Parvulesti
este compusa din trei trupuri. Asezata pe ,,Podul Vrancei" sau ,,Lunca" asa cum o denumesc
localnicii, localitatea inconjoara ca un brau, lasand portiunea de ses din mijloc de cateva zeci de
hectare, neacoperita de locuinte. Fiind proprietate a domeniului public, pe aceasta suprafata s-a
incercat amenajarea unui teren sportiv. Legatura dintre trupurile localitatii, precum si dintre
localitate si localitatea Manastirea Casin este realizata prin intermediul drumurilor locale.
Traversarea raului Casin este asigurata de un pod construit dupa 1990. Se remarca in trupul al
treilea al localitatii, constructia de case de vacanta(Zona Gura Lacului) incepand cu anul 1993.

S
Sccuurrtt iissttoorriicc

Prima atestare documentara a comunei este legata de data de 15 martie 1410,cand Stefan
Voievod ofera boierului Vlasin Cretescul siliste la Casin,unde a fost casa tatalui sau,Stan Cretul
sau Stan Casin si 4 poieni.Numele de Casin are corespondentul dincolo de munti,in judetul
Ciucului.La varful Fata Moarta s-au purtat luptele de la Casin,continuare a marii batalii de la
Foscani si Siret.
In jurul anului 1700 Manastirea Casin era o cetate cu case domnesti si era inconjurata
de un zid de piatra inalt si cu turnuri.Pentru ca nemtii si ungurii veneau aici cand pradau
Moldova,Mihail Racovita
Voievod,dupa ce a batut catanele
nemtesti la1717,a mers la Casin si
daramat zidurile Manastirii Casin.
Din anul 1717 pana in anul
1820,Manastirea Casin a stat fara
zid,fiind ingradita numai cu un gard.In
anul 1820 Isaia Tarigradeanul a
realizat un zid in jurul Manastirii de
sub clopotnita,care are forma unui
turn si unde au fost in vechime
case.Manastirea Casin a fost
inchinata in anul 1742 “Sfantului
Mormant” de catre Costantin
Mavrocordat domnul Moldovei.In anul
1821 manastirea a fost invadata de
trupe turcesti si pe icoane se vad urme de sabii si iatagane.In statisticile din 1874 se vorbeste de

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 13


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

comuna rurala din judetul Bacau asezata in valea paraului Casin.Comuna este compusa din 7
catune situate de-a lungul raului si anume : Dezrobitii,Manastirea Casin,cu sectiile : Saratelul,
Vrancea, Ferastraul, Parvulesti ,Suseni si Lupesti.
Stefan cel Mare,domnul Moldovei,in urma unor infrangeri suferite il luptele cu turcii,se
refugiase pe aceasta vale catre muntii Vrancei,unde gaseste adapost la legendara baba
Vrancioaia.Tot pe aceste meleaguri,domnitorul Gheorghe Stefan,urmasul lui Vasile Lupu la
domnie,cladeste Manastirea Casin imprejmuita cu ziduri ca o cetate.Acesta a ales Manastirea
Casin ca o a doua resedinta a sa in Moldova.
Pana in anul 1843 comunele Casin si Manastirea Casin au constituit o singura comuna
ca unitate administrativa.

R
Reelliieeffuull ssii ggeeoom
moorrffoollooggiiaa

Teritoriul comunei se incadreaza geografic la terminatia nordica a Muntilor Vrancea,in


zona cursului mijlociu al raului Casin.
Teritoriul cuprinde un relief muntos,cu depresiuni si terase inalte in zona de confluenta a raului cu
mai multe parauri de munte.Intravilanul celor patru sate care alcatuiesc comuna,respectiv
Lupesti,Parvulesti,Manastirea Casin si Scutaru,cuprinde in cea mai mare parte relieful plan al
terasei inalte a Casinului si in procent redus,zonele cu panta
mica de la poalele versantilor.
Relieful premontan al teritoriului comunei se
remarca atat prin inaltimile cuprinse intre 608 m ( Varful
Sticlariei ) si 718 m ( Varful Ursoiul Mare) din zona montana
joasa,cat si a celor din zona satului Scutaru,care ating
inaltimea de 1165 m.Relieful inalt este aproape in totalitate
impadurit,iar zona depresionara este ocupata aproape in
totalitate de intravilanul satelor,terenul agricol fiind redus si
caracteristic zonelor de munte.
Geologic,teritoriul comunei Manastirea Casin este
alcatuit din depozitele flisului carpatic,cu tectonica framantata,cu formatiunile de baza de varsta
Cretacic si Paleogen.La suprafata,in zona montana se gasesc grohotisuri ,iar in depresiuni si
terase,straturile predominante sunt cele grosiere,cu pietrisuri si bolovanis slab legat in material
nisipos-argilos

C
Clliim
maa

Comuna Manastirea Casin se gaseste in zona de trecere de la climatul continental la


climatul moderat al zonei muntoase,datorat maselor de aer mai cald si mai umed din vest,care
patrunde prin seile carpatice.Temperatura medie anuala este de 5 - 6 grade Celsius si este in
functie de altitudine. Zona este mai putin expusa curentilor reci din nordul continentului astfel ca
diferentele de temperatura intre iarna si vara sunt mai mici decat in partea estica a judetului
Bacau. Precipitatiile medii anuale sunt apropiate de media inregistrata pe judet,respectiv 700 –
800 mm;cu mentiunea ca acestea sunt mai abundente in perioada de primavara – vara.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 14


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

R
Reessuurrssee nnaattuurraallee
In afara padurilor,fanetelor,livezilor,fructelor de padure,produselor
agricole,Manastirea Casin situata la periferia Carpatilor de Curbura,a beneficiat si de existenta unor
bogatii naturale cum ar fi :
o petrolul,aflat in structuri de suprafata, exploatat la sfarsitul secolului al XX – lea,considerat
dupa unii cercetatori o rezerva a petrolului romanesc;
o sarea,prezenta pe toata aria acestei vai;aceasta bogatie este prezenta si exploatata fara
control de catre toti locuitorii . In locul numita “Saratel “ se afla izvoare – fantani , amenajte
de locuitori , unde apa sarata curge continuu si din belsug .
o carbunele,prezent sub muntele Ursoiul,la limita dintre Casin – Pralea;
o piatra de rau - un produs interminabil,folosit dintotdeauna in constructiile realizate de
locuitori,
o produsele forestiere,care au dezvoltat aici o adevarata civilizatie a lemnului,apreciata
pretutindeni in tara si in comertul exterior.

FFlloorraa ssii ffaauunnaa

In zonele inalte se gasesc


bradul ,molidul precum si arbustii :socul
rosu,caprifoiul,coacazul de munte si
afinul.In zona mai joasa apar padurile de
fag,carpen,paltin,artar,gorun,stejar si
mesteacan,specii proprii reliefului
subcarpatic,de deal si de podis.
Jos,in lunca raului Casin,sunt
prezente salcia si arinul,specii de esenta
moale.
Pasarile care populeaza
aceasta zona sunt :cocosul de
munte,pitigoiul de munte,pitigoiul de bradet,mierla,corbul si vulturul.Unele din ele sunt monumente
ale naturii. Ca mamifere exista in zona Vaii Casinului,ursul cerbul,caprioara,lupul,vulpea si
mistretul. Pestele existent pe raul Casin este putin , dar de calitate, pastrav,completat de alte specii
: mreana,clean, zglavoc etc
Fauna piscicola a constituit in zona,in trecut,o mare bogatie si a generat o activitate de
mare success si interes,o sursa de hrana pentru populatia locala.Pestele existent pe raul Casin
este putin,dar de calitate,pastrav,completat cu alte specii: mreana,clean,zglavoc.

Reteaua hhiiddrrooggrraaffiiccaa

Raul Casin,care strabate valea cu


acelasi nume,impresioneaza prin frumusetea si
particularitatile lui,prezentand un deosebit
interes.El isi incepe istoria cu Fundul Casin,de
unde isi are izvorul si de unde isi aduna apele,de la
altitudine de 1275 de metri,rostogolindu-se la vale
creand una din cele mai pitoresti vai din Carpatii de
Curbura.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 15


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Raul Casin izvoraste din zona flisului paleogen,aduna apele tuturor izvoarelor si
paraurilor ce-I apar in cale si parcurge o lungime de 45,5 km pana la varsarea in raul Trotus.
Teritoriul comunei este strabatut de la sud spre nord de cursul raului Casin care are pe
teritoriul comunei cinci afluenti principali,respectiv paraurile Saratelu, Popii,Rusului ,Halosul Mare si
Branisteanu.
Toate acestea au un debit permanent,torential in unele perioade,cu ape cristaline,dar
eroziunea acestora este redusa,avand in vedere duritatea rocilor in care sunt croite vaile.In zona
depresionara se gasesc ape subterane de infiltratie,colectate intr-o retea deasa de fantani
deschise: la baza versantilor si la malurile paraurilor apar si multe izvoare de panta,fie pe fisuri
tectonice in rocile de fundament,fie pe fata superioara a acestora,la contactul cu straturile de pietris
sau grohotis. Casinul,pe toata albia lui are o suprafata de 307 km patrati,are afluenti si bazine cu
forme alungite.

DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURATOR

Dezvoltarea economico-industriala excesiva, realizată dupa al doilea război mondial, nu a


tinut seama de ratiunile specifice protectiei mediului si a condus la poluarea tarii, a judetului Bacau,
inclusiv a zonei, a comunei Manastirea Casin. Este un adevar si faptul ca dupa anul 1990 industria
a scazut, anumite ramuri industriale chiar s-au desfiintat.
In orice caz efectele poluarii trecute se manifestă prin uscarea pomilor fructiferi si trebuie
spus ca pe teritoriul comunei exista terenuri degradate, degradarea având drept cauze eroziunea
solului sau alunecarile de teren.
Pe raza comunei Manastirea Casin există agenti economici poluatori : gatere . Datorita
acestor gatere pe raza comunei intalnim depozite ilegale de rumegus , distribuite nesistematizat ,
unele invadand islazuri, altele situindu-se foarte aproape de surse termice perculoase .

Depozit illegal de rumegus


,Deseurile menajere din gospodariile populatiei care nu se elimina prin ardere se
depoziteaza in gropi de gunoi proprii, iar deseurile de la animale se depoziteaza in platforme proprii
de unde se transporta la câmp.
Institutiile din comuna (scoli, posta, cabinete medicale, agenti comerciali, etc) au gropi de
gunoi proprii pe care le golesc in groapa de gunoi a comunei.
Alte surse de poluare din comuna Manastirea Casin sunt:
o gospodării ale populatiei, ca sursa generatoare de deseuri menajere, emise de noxe de la
sistemele de încalzire ale locuintelor (emisii de oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 16


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

in strânsa legatura cu natura combustibililor, inaltimea cosurilor si nivelul de concentrare pe


unitatea de suprafata
o traficul rutier care genereaza emisii de gaze de esapament de la autovehiculele aflate in
trafic. Noxele emise (oxizi de sulf si azot, acroleina, plumb si metale grele, compusi organici
volatili) sunt determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic inregistrat, tipul motoarelor si
distanta fata de arterele rutiere
o unitati prestatoare de servicii (baruri)
o latrinele de tip uscat si puturile absorbante din gospodarii pot afecta panza freatica
o existenta unor zone neautorizate de depozitare a deseurilor menajere (pe vai, la marginea
intravilanelor etc.)

Depozit illegal de gunoi menajer

In comuna Manastirea Casin nu exista platforma de gunoi ecologica realizata la standarde


europene.Activitatea de salubrizare este realizata partial de o firma private cu depozitare la o
groapa de gunoi neautorizata . La data prezentei este in derulare intocmirea studiului de
fezabilitate privind colectarea selective a deseurilor .

P
Pooppuullaattiiaa

In prezent,comuna Manastirea Casin reprezinta din punct de vedere demografic, 0,8%


din populatia judetului si 1,5% din populatia mediului rural.Ponderea localitatilor componente fata
de total comuna:
o Sat resedinta de comuna Manastirea Casin :71% din populatia totala
o Sat Lupesti :14% din populatia totala
o Sat Parvulesti : 13% din populatia totala
o Sat Scutaru : 2% din populatia totala
Din analiza datelor ultimelor recensaminte ale populatiei si locuintelor rezulta ;
- intre anii 1966 – 2002 (36 ani) populatia totala a comunei Manastirea Casin a scazut cu circa 100
persoane (rata medie anuala: -0,5‰).Perioade intermediare : - 1966 – 1992: scadere a populatiei
cu circa 211 persoane; - 1993 – 2002 :scadere a populatiei cu circa 111 persoane.
Aceste tendinte caracterizeaza urmatoarele localitati componente :Manastirea
Casin,Lupesti,Parvulesti.In satul Scutaru populatia este in continua diminuare,in schimb sunt multe
cereri pentru casute de vacanta.In ansamblu,predomina tendinta de scadere a numarului de
locuitori,fenomen ce caracterizeaza si localitatile componente.
Elementele componente ale indicatorului populatiei prezinta urmatoarea evolutie :

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 17


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

o natalitatea medie anuala (1994 – 2001) : 14,9 ‰


o mortalitatea medie anuala (1994 – 2001) : 14,0 ‰
o spor natural mediu anual (1994 – 2001) : 0,9 ‰
o spor migrator mediu anual (1994 – 2001) : 2,1 ‰
o rata medie anuala de formare de noi familii (1994 – 2001) : 5,7 ‰

Conform analizei structurii populatiei pe grupe de varsta si sexe,populatia de sex masculin


reprezinta 49,3 % din numarul locuitorilor,in timp ce populatia de sex feminin reprezinta 50,7 % din
numarul locuitorilor.Grupele de varsta tinere si foarte tinere reprezentand circa 8 % din numarul
total al locuitorilor,constituie o rezerva demografica insemnata pentru comuna.Indicele imbatranirii
demografice este mare,fiind superior la sexul feminin fata de cel masculin,respectiv 84.6 % fata de
68,7 %.In perioada analizata,corespunzator tendintei de crestere a numarului de locuitori,numarul
gospodariilor a crescut de la 1633 in anul 1996 la 1800 de gospodarii in anul 2002.

Administratia publica

Sediu Primarie Manastirea Casin

Primaria este condusa de un primar, viceprimar si un secretar al comunei , numarul total al


personalului angajat fiind de 19 , din care 9 sunt functionari publici si 10 personal contractual .
Institutia este structurata in servicii si compartimente , iar regulamentul de organizare si
functionare nu este actualizat si numai corespunde organigramei primariei .
Consiliul Local Manastirea Casin este alcatuit din 15 persoane . Cetatenilor le este
permisa participarea la sedintele consiliului local . Cetatenii , se pot adresa Primariei si Consiliului
local cu petitii scrise si pot obtine audiente . Audientele se desfasoara cu participarea
reprezentantilor sau a conducatorilor compartimentelor , pentru ca solicitantii sa primeasca pe cat
posibil pe loc, informatia dorita . La randul lor , reprezentantii autoritatii publice primesc sarcini de a
solutiona, in mod operativ, problemele ridicate de cetateni la audiente .

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 18


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

In urma analizarii compartimentelor din cadrul primariei, se poate spune ca exista o distributie
echilibrata a personalului . Din pacate in anul 2007 nici o persoana din cadrul primariei nu a
participat la cursuri de perfectionare, iar manager de proiect nu este inca angajat . La nivelul
Primariei, nu a fost elaborate un program de pregatire sau planuri de dezvoltare a a carierei , iar
personalul este rar promovat .
La nivel relational , exista o bune comunicare intre Primarie si celelalte institutii locale . Un
aspect care atrage atentia il constituie practica de a nu incheia acorduri de parteneriat , deci nu se
intocmesc procedurile si mecanismele care sa descrie foarte clar rolul fiecarui partener si zona sa
de actiune .
Primaria are pagina web : www.manastirea casin.ro construita si actualizata de proprii specialisti .
Conducerea primariei e hoatrata sa faca posibilul sa atraga fonduri in vederea dezvoltarii
comunei in baza unui plan strategic si metodologic , primul pas major facut in aceasta directie de
dezvoltare

Structura si dotarea fondului de locuit


In comuna Manastirea Casin se inregistreaza un numar de 1.906 locuinte,impartite astfel :
o in satul resedinta de comuna Manastirea Casin- 1271,
o in Lupesti -290,
o in Parvulesti -312,
o in Scutaru -33.

Din totalul de 1.906 locuinte : - 1,851 sunt locuinte private


- 12 sunt locuinte de stat
- 28 sunt locuinte private de grup
- 15 sunt locuinte ce apartin cultelor religioase

- 31 de locuinte au alimentare cu apa


- 31 de locuinte sunt dotate cu canalizare
- 1.745 sunt dotate cu instalatie electrica
- 9 locuinte sunt dotate cu incalzire prin termoficare sau
centrala termica
- 1.309 locuinte dispun de bucatarie
- 35 de locuinte dispun de baie
Cele 1.906 locuinte totalizeaza un numar 5.633 de camere cu o suprafata totala de 80.203 metri
patrati,din care 31 sunt camere de locuit realizate in scopuri comercial-profesionale.

Infrastructura

o Retea de drumuri formata din DJ 115 si DC 126.Drumul judetean 115 face legatura intre
Manastirea Casin si Lupesti si Scutaru cat si cu localitatea Casin(com. Casin) si municipiul
Onesti.Traseul drumului masoara aproximativ 20 km pe teritoriul administrativ al
comunei.Drumul comunal 126 face legatura intre Manastirea Casin si Lupesti si Casin si cu
drumul judetean 115.Traseul drumului masoara aproximativ 4 km pe teritoriul administrativ
al comunei.
o Retea de distributie a energiei electrice, la care sunt racordate toate gospodariile.
o Retea de televiziune prin cablu si satelit
o Retea de telefonie fixa si mobila

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 19


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

C
Coonntteexxttuull ssoocciiaall

Resurse de munca.Aspecte sociale

Din analiza repartitiei populatiei pe grupe de varsta si sexe,din punct de vedere al


resurselor de munca,situatia se prezinta dupa cum urmeaza :
Populatia ocupata a comunei insumeaza circa 3.624 persoane,ceea ce reprezinta 65% din
numarul total al locuitorilor comunei,din care 1848 persoane (51%) de sex feminin si 1.776
persoane (49%) de sex masculin

Repartitia populatiei ocupate pe localitati componente :


Sat resedinta de comuna Manastirea Casin : 2.564 persoane – 65 % din populatie
Sat Lupesti : 501 persoane – 64 % din populatie
Sat Parvulesti : 504 persoane – 67 % din populatie
Sat Scutaru : 55 persoane – 68 % din populatie

Aceasta evaluare cuprinde atat persoanele feminine pana la varsta de 55 – 57 de ani si


persoanele masculine pana la varsta de 60 – 62 ani,cat si locuitorii care,depasind limitele de varsta
mai sus mentionate,efectueaza diferite activitati in vederea obtinerii unor venituri financiare sau
produse de baza necesare intretinerii.
Populatia ocupata din comuna Manastirea Casin se imparte in :
Populatie ocupata,indiferent de grupa de varsta care lucreaza in sectorul agricol : 2.967
Populatie ocupata in cadrul unor agenti economici pe teritoriul comunei : 123 persoane
Populatie ocupata in cadrul sectorului social – administrativ ( administratie
locala,invatamant,sanatate,culte) : 84 persoane
Populatie cu domiciliul in comuna si loc de munca in alte localitati : 450 persoane
Populatie cu domiciliul in mediul urban si loc de munca in comuna : 49 persoane
Someri : 180 persoane
In anul 2007 , lunar, 57 persoane au beneficiat de prevederile legii 416/2001 privind asigurarea
venitului minim garantat , iar 2300 persoane au beneficiat de ajutoare de incalzire pentru lemne.

S
Saannaattaattee
In comuna Manastirea Casin functioneaza 2 cabinete medicale ale medicilor de familie in
localitatile Manastirea Casin si Lupesti .Cabinetele sunt deservite de 2 medici si 4 cadre
medii. Totodata precizam si faptul ca in localitatea Manastirea Casin functioneaza o farmacie
umana . La indicatorul numarul de locuitori ce revin la un medic – 2758 si numarul de
locuitori/cadru sanitar mediu – 1380,situatia este nesatisfacatoare comparative cu situatia pe
judet :
o numar de locuitori/medic : 944
o numar de locuitori/cadru sanitar mediu : 211

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 20


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

E
Edduuccaattiiee

Gradinita nr. 1

IIn comuna Manastirea Casin , elevii si prescolarii


beneficiaza de urmatoarele unitati de invatamant

Scoala Clase Anul Nr. elevi Gradinita


constructiei
Nr 1 M. Casin I- VIII 1965 400 Nr 1 M.Casin
Nr 2 M. Casin I- VIII 1973 190 20
Nr 1 Lupesti I –IV 1956 45 30
Pirvulesti Spatiu inchiriate 20

Scoala Generala nr 1 cu clasele I – VIII


Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 21


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Scoala Generala nr 2 cu clasele I – VIII Manastirea Casin

C
Cuullttuurraa
In satul resedinta de comuna exista o cladire cu functiunea de camin cultural. In
comuna Manastirea Casin exista exista biblioteca publica cu un numar de volume de carti
insuficient . Locuitorii comunei Manastirea Casin sunt pastratorii unor mestesuguri vechi,
traditionale care duc mai departe obiceiuri , datini si traditii milenare . Astfel, cioplitul in lemn este o
ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat si intreaga tara .

C
Cuullttee
In comuna Manastirea Casin functioneaza biserica de rit ortodox “Sfintii Voievozi” cu turla
si zidul de incinta,(monument de arta feudala construit intre 1635 – 1658 de Gheorghe Stefan),
biserica de rit vechi de calugarite “Nasterea Maicii Domnului” construita in 1990 si biserica ortodoxa
de rit vechi de calugari cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” construita in anul 1776.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 22


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Manastirea Casin este situata pe un mic platou pe drumul care


strabate comuna Manastirea Casin.Se compune dintr-o incinta in
forma poligonala neregulata,inconjurata de ziduri groase din
bolovani de rau ziditi cu mortar de var,a caror grosime variaza intre
1 – 1,5 m.Zidurile sunt prevazut cu creneluri de aparare.In interiorul
incintei se aflau chiliile calugarilor si clopotnita,aflate in latura de est
a incintei.Din aceste constructii,astazi au mai ramas doar
biserica,clopotnita,pivnita,zidurile deteriorate in mare parte.Calugarii
au parasit aceasta manastire in 1864,odata cu secularizarea
averilor manastiresti.
Din informatiile de la oamenii varstnici din comuna rezulta ca
peretii nu au fost pictati niciodata.In pronaos n-au fost picturi religioase,in naos au fost executate
doua picturi religioase in ulei,dar fara nici un interes artistic. Pivnitele,ultimele vestigii ale palatului
domnesc,sunt construite din piatra cilindrica.De remarcat ca forma acestor incaperi este regulat
construita de mesteri foarte priceputi.Amplasamentul palatului domnesc a fost in partea de vest a
manastirii,in dreapta portii de intrare care trece pe sub clopotnita.
Atat palatul domnesc cat si chiliile calugarilor au fost distruse cu timpul,ramanand doar un
morman de ruine acoperite cu pamant.Chiliile erau amplasate in incinta manastirii,la nord de
clopotnita si lipite de zidul inconjurator.
Clopotnita este amplasata la intrare,in partea de est a incintei si este construita din piatra
executata frumos din scari de piatra pana in varful ei.Pe sub aceasta clopotnita se face intrarea in
curtea manastirii.
Mesterii pietrari si zugravi care au zidit Golia si Trei Ierarhi din Iasi au fost folositi si la
Manastirea Casin,ctitoria lui Stefan Gheorghe si acestia a au fost : Isider Pospican,Iacob
Agavriloaiei si Procope Iantine.
Intrarea in incinta se face prin doua porti mari de fier aflate sub turnul clopotnitei ,plasat tot in
partea estica a zidului. Turnul clopotnitei este de asemenea , o constructie impunatoare din piatra
impodobita cu sculpturi in care exista trei mari incaperi etajate , la care se ajunge urcand pe o
scara tot din piatra Prin ferestrele incaperii de la ultimul nivel , se poate supraveghea si admira
privelistea in toate cele patru zari . Beciul, a carui intrare este marcata de o arcada din piatra

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 23


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

sculptata ce poarta stema Moldovei, avea o importanta strategica. Este o constructie subterana
imensa care, prin doua tuneluri tainice , comunicau cu exteriorul spre raul Casin si spre padure , la
mare distanta . Se spune ca pe acolo s-ar fi retras domnitorul si oamenii lui spre munte atunci
cand, la sfarsitul domniei a fost nevoit sa treaca in Transilvania . In legatura cu aceasta, exista si o
legenda : exista o stanca numita ,,Masa lui Voda", unde se spune ca s-ar fi oprit domnitorul si s-ar
fi ospatat pentru ultima data inainte de a iesi din tara pe tainicele carari ale muntelui.

Cetatenii din satul Lupesti,comuna Manastirea Casin apartineau administrativ de Manastirea


Casin,iar religios erau arondati la comuna Casin.De aceea s-au hotarat sa-si construiasca biserica
si cimitir proprii..Un comitet de initiativa a hotarat si pus temeliile unei biserici cu hramul “Cuvioasa
Parascheva”,pe care,in ciuda ateismului cultivat de comunisti,au realizat-o intre anii 1956 si 1990.
La aceasta actiune au contribuit cu entuziasm pricipalele familii din localitate,cu sprijinul
Episcopiei Romanului si sub supravegherea preotilor Matei Popa si Marinel Ion.S-a inaltat o
biserica de dimensiuni mijlocii – un monument religios apreciabil,la nivelul trebuintelor religioase
satului Lupesti,care a fost dotat cu cerintele necesare unui asemenea lacas.Se cuvine toata lauda
acestor vrednici gospodari si enoriasi,care se mandresc cu ceea ce au realizat

Obiective turistice
Frumusetea salbatica a locurilor unde a luat fiinta comuna si istoria ei i-
au fascinat pe toti cei care , in timp , au avut ocazia sa le cunoasca , iar
multi dintre acestia au scris frumoase pagini despre ele . O prima desciere
a zonei o face Paul de Alep , care a vizitat-o in1655. Mai tarziu , au vizitat
aceste locuri si au scris despre ele Alexandru Vlahuta , Nicolae Iorga
,Mihail Sadoveanu. Constantin Gane si Ioan Missir , fosti luptatori pe
frontul de aici in timpul Primului Razboi Mondial , au evocat , de
asemenea , aceste locuri in scrierile lor . Tot pe aici a trecut si Alecu
Russo atunci cand a fost trimis in exil la Soveja , fiindca dintotdeauna au
existat si exista drumuri vechi , neinscrise in hartile oficiale care , trecand
peste crestele muntilor , prin locuri pline de frumusete , te duc , in doar
cateva ore , la Campuri ,Soveja si Lepsa in tinutul Vrancei ori la Poiana Sarata si de acolo mai
departe , in judetul Covasna .
-Complex Intarcatoare cuprinzand Cabana de vanatoare si Pastravaria, proprietate a
Ocolului Silvic Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 24


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Pastravaria
Situata pe raza Ocolului Silvic Manastirea Casin intr-o mirifica zona, la confluenta paraului Zboinea
cu Casinul, pastravaria Intarcatoarea produce anual in jur de 14 tone de pastrav fantanel, pentru
consum si cca. 200.000 buc puieti pastrav indigen destinat popularii apelor de munte. Pastravaria a
fost infiintata in anul 1952.Crescatoria a primit statutul de rezerva nationala

Cabana Intarcatoarea
Cabana Intarcatoarea este in administrarea Directiei Silvice Bacau ,.In perioada comunista
, aceasta cabana era locul tainic de odihna , de meditatie si de refacere pentru activistii de
partid din categoriile inferioare : judet, raion etc . La data prezentei aceasta cabana este
inchiriata in special vanataorilor, intrucat Manastirea Casin are un renume international si
domeniul cinegetic si multi straini , vanatori amatory vin sa-si incerce aici virtutile
vanatoresti .mandria vanatului din aceasta zona a constituit-o si o constituie inca : cerbul,
ciutele si caprioarele, dupa care urmeaza ursul .

Masa lui Voda


Pe muntele Zboina –Clabuc , pe soseaua de duce de la Cabana Intarcatoarea catre varful
muntelui sis pre Soveja se afla un megalit , o piatra masiva , o stanca inconjurata de alte
cateva pietre mai mici rotunde (scaune ) roase de vreme, ploaie si zapada, alcatuind intru
totul un complex ( O masa cu scaune in jur ) . Fenomenul este deosebit de interesant ,
intrucat sunt plsatae undeva intr-o poiana , un gol de munte , inconjurata de vegeattie
alpine si fara alte pietre in jur asemantoare , deci singulare .

Groapa lui Purice


Pe paraul Halos , la punctul de trecere spre Vrancea , se afla o poiana frumoasa , o mica
depresiune ce poarta acest nume. Legenda spune ca aici s-ar fi desfasurat lupta dintre Stefan cel
Mare si mentionatul Hroiot.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 25


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Rezervatii naturale
Rezervatie naturala ,, Bucias" impreuna cu cascada,,Bucias" cu o cadere de 15m, aflata pe
paraul cu acelasi nume. Aceasta rezevatie face parte din Natura 2000 .Rezervaţia mixtă Buciaş
aparţine etajului nemoral, unde covorul vegetal este reprezentat mai ales prin făgete ale căror
caracter zoogeografic specific este dat de prezenţa ieruncii.
Specific asociaţiei vegetale din lungul pârâului este prezenţa arinului, ceea ce a impus o
asociaţie vegetală de tip Alnetum.
Gradul de cunoaştere a vegetaţiei este mai puţin aprofundat, studiile speciale lipsind.
Mamiferele sunt prezente într-un număr de 24 specii, dar specifice sunt jderul (Martes
martes), vidra (Lutra lutra), lupul (Canis lupus), cerbul (Cervus elaphus) şi ursul (Ursus arctos).
Păsările sunt cea mai numeroasă clasă de vertebrate, fiind identificate 58 de specii, cele mai
reprezentative fiind buha (Bubo bubo), pescărel negru (Cinclus cinclus), codobatură de munte
(Motacilla cinerea), mierlă gulerată (Turdus toquatus).
Reptilele identificate sunt în număr de
5, dintre care nominalizăm Vipera comuna
(Vipera berus).Amfibieni sunt reprezentaţi de
7 specii, între care se numără şi buhaiul de
baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata),
salamandra (Salamandra salamandra), triton
comun (Triturus vulgaris). Cei mai frecvenţi
peşti sunt zglăvoc (Cottus gobio), boiştean
(Phoxinus phoxinus) şi păstrăvul (Salmo
trutta). Turismul dezorganizat reprezintă un
pericol, manifestat prin poluarea cu deşeuri
menajere şi peturi. Deasemeni exploatările
forestiere aduc un prejudiciu faunei şi
peisajului din zonă. În această zonă există
valori naturale si este important ca aceste bogăţii să fie păstrate în continuare, având în vedere că
alte ţări nu au ştiut să le preţuiască decât după ce le-au pierdut. Pe lângă activităţile ştiinţifice, după
caz, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate. Sunt admise unele activităţi de
valorificare durabilă a unor resurse naturale.

Monumentul eroilor din Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 26


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Locuitorii comunei Manastirea Casin,sub impulsul intelectualilor si a celor care au ramas in viata
dupa terminarea primului razboi mondial si cu sprijinul Societatilor Monumentelor Istorice,au
construit in centrul civic al localitatii Cimitirul Eroilor,in care isi gasesc odihna toti cei care au luptat
si au murit pe aceste meleaguri si au putut fi recuperati.
Este un monument de mare frumusete si respect.El dateaza din anii 1929 – 1930 si da
posibilitatea ca in fiecare an,de 10 mai,de “Ziua Eroilor” sa li se aprinda o facile.Au fost adunati aici
peste 18.000 de eroi. In fiecare noapte de Inviere au venit aici alta data sa-I pomeneasa Regina
Maria,Maresalul Averescu si istoricul Nicolae Iorga,insotit de cei care care au luptat pe aceste
meleaguri,spre amintirea eroica.

C
Coonntteexxttuull eeccoonnoom
miicc
Componenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea cresterii economice a
devenit prioritate nationala, pornindu-se de la importanta sa atat pentru asigurarea conditiilor de
realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana cat si pentru cresterea nivelului de trai
Cu atat mai mult, propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea
factorilor locali si a reprezentantilor societatii civile au devenit din ce in ce mai pregnante in
procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economico – sociala, indiferent daca
resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin
cofinantari si imprumutri externe.
Profilul economic predominant este agricultura , fapt exemplificat daca nu de ponderea populatiei
ocupate in acest domeniu , cat mai ales de modul de viata si specificul evident al localitatilor
componente .
Acest profil economic a fost predominat in perioadele istorice anterioare , a fost alterat in
perioada 1952-1990, datorita modificarii dinamicii ocupationale a populatiei care a fost orientata
catre alte activitati economice, care au polarizat interesele si a atras forta de munca .
Orientarea catre activitatile industriale si economice, altele decat agricultura , s-a diminuat
treptat dupa 1992 si denota o oarecare orientare a populatiei catre activitatile traditionale .
Restrangerea activitatilor industriale , efectul reformei economice a dus la intoarcerea in
localitate a fortei de munca disponibilizata care s-a indreptat spre acele profesii si ocupatii , servicii
cerute de economia de piata .
Precizam si faptul ca locuitorii comunei Manastirea Casin sunt pastratorii unor mestesuguri vechi,
traditionale care duc mai departe obiceiuri , datini si traditii milenare .Astfel, cioplitul in lemn este o
ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat si intreaga tara .
Una din cele mai mari probleme cu care se confrunta agentii economici este lipsa de
comunicare si informare . Agentii economici nu detin informatii despre oportunitatile de finantare,
desi au fost organizate seminarii si mese rotunde pentru promovarea acestor oportunitati de
finantare . In comuna nu este activa nici o firma de consultanta sau ONG .
Comuna Manastirea Casin are o suprafata administrativa de 24.327,43 ha,din care
2.865,51 ha,teren agricol ce se imparte in functie de folosinta :
o Arabil : 634,00 ha
o Pasuni : 615,19 ha
o Fanete : 1594,32 ha
o Livezi : 22 ha
Terenul arabil este folosit pentru legumicultura,in gospodarii
personale,gradinarit,plante de nutret.Pasunile si fanetele reprezinta suportul principal pentru
cresterea animalica(ovine,bovine,cabaline).Suprafata de teren acoperita cu paduri este de
21.031,07 ha.Masa lemnoasa rezultata este folosita pentru constructii,comert sau drept
combustibil,fie pentru export

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 27


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

In prezent,in comuna Manastirea Casin exista un numar de 43 agenti economici.Repartitia in


teritoriu a acestora este :
o Sat resedinta de comuna Manastirea Casin : 30 agenti economici din care 25 de societati
comerciale,3 asociatii familiale,2 persoane fizice autorizate
o Sat Lupesti : 8 agenti economici din care : 5 societati comerciale,3 asociatii familiale
o Sat Parvulesti : 5 agenti economici din care : 3 asociatii familiale,2 persoane fizice
autorizate

SITUAŢII DE URGENŢĂ

In comuna Manastirea Casin s-a infiintat din anul 2007 Comitetul local pentru situatii de
urgenta, al carui presedinte este primarul comunei care are in subordine Serviciul Voluntari pentru
situatii de urgenta format dintr-un numar de 45 si un sef de serviciu, un angajat cu contract de
munca cu studii superioare, structurat pe patru echipe de interventie in functie de tipul de risc,
având urmatoarele atributii:
o desfasurarea de actiuni de informare si instruire privind cunoasterea regulilor si
masurilor de aparare impotriva dezastrelor
o verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor si masurilor care privesc
apararea impotriva dezastrelor
o verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor si masurilor care privesc
apararea impotriva dezastrelor actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor
o actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea
primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor afectate de dezastre
o acordarea de ajutor, in conditiile legii, a persoanelor a caror viata este pusa in pericol, in
caz de inundatii, alunecari de teren, accidente, explozii precum si in caz de dezastre.

Riscurile naturale de pe teritoriul comunei Manastirea Casin sunt inundatiile de pe raul Casin si
paraul Saratelul . Aceste inundatii se pot produce datorita cantitatilor mari de ploi in timp foarte
scurt, dar si datorita blocajelor cu plutitori a sectiunii de scurgere a apelor .

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 28


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

II . METODOLOGIE

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene, în urma unui lung
proces de negociere pe toate capitolele impuse de legislatia europeană.
Negocierile de aderare au stabilit conditiile in care acquis-ul comunitar este aplicat in
România, si maniera in care România va participa la institutiile si bugetul Uniunii Europene. Unul
din pasii prin care se transpune acquis-ul comunitar se refera la dezvoltarea regionala si locala,
conditie necesara pentru cresterea economica armonioasa.
Instrumentul prin care se definitiveaza clar obiectivele si directiile principale de actiune pe
un orizont mediu de timp este "Strategia de dezvoltare durabila". Strategia este un proiect deschis,
capabil să raspundă rapid modificărilor mediului economic, constrângerilor externe si interne,
conjucturilor existente si celor generate de noul statut al României.
Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este in
responsabilitatea comitetului local de coordonare. Acesta a fost ales de primar cu sprijinul
consultantului, având in componenta reprezentanti de seama a comunitatii locale, care sunt
interesati de dezvoltarea economica a comunei Manastirea Casin.
In acelasi timp cu stabilirea comitetului local de coordonare au fost nominalizate
persoanele care care formeaza Secretariatul local. Acesta a avut responsabilitatea dezvoltarii si
implementarii activitatilor programului coordonat de Comitetul Local de Coordonare.
Componenta Secretariatul Local:
-Apreotesei Gabriel - primar comuna Manastirea Casin – din partea Primariei
Manastirea Casin
-Gheorghita Nicolaie - viceprimar comuna Manastirea Casin – din partea Primariei
Manastirea Casin
-Romaniuc Petrut - din partea consultantului
Grupurile de lucru au rolul de a reprezenta comunitatea cât mai mult posibil in procesul de
elaborare a strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Manastirea Casin. Aceste grupuri
reprezinta instrumentele prin care se identifica solutiile pentru fiecare problema critica identificata,
prin colectarea si analizarea informatiilor .
Practic am selectat 3 domenii, cu mai multe subdomenii.
o Comisia pentru programul de dezvoltare economico-socialã, buget, finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agriculturã, gospodãrie comunalã, protectia mediului, servicii
si comert:Mirica Gheorghe, Mirica Ioan , Rentea Ioan , Geana Neculai , Dragan Mircea
o Comisia învãtãmânt, sãnãtate, culturã, protectie socialã, activitãti sportive si agrement :
Balan Constantin , Mirica Neculai, Iordache Vasile, Barligoi Gheorghe , Ghetu Neculai
o Comisia pentru administratie publicã, juridicã, apãrãrea ordinei si linistei publice: Rosu
Neculai, Burlatoiu Catrina, Folea Doru, Mircea Gheorghe , Mihui Genel

BAZELE METODOLOGICE

In plan intern, planificarea strategica este un proces de reflectie si introspectie (metoda


psihologica bazata pe observarea propriei constinte) care ne permite:
sa anticipam schimbarile in mediul inconjurator.
sa ne dam seama de amenintarile si oportunitatile existente
sa dezvoltam strategii care sa foloseasca oportunitatile si sa evite amenintarile
sa ne clarificam resursele pe care le putem utiliza, actiunile ce vor fi intreprinse si sa
determinam impactul lor in organizatie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 29


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

sa alocam resurse proportional cu importanta prevazute in planul de actiune.

Planificarea interna este un instrument de management care ne poate ajuta:


sa definim orientarile si obiectivele strategice
sa determinam prioritatile si cele mai potrivite actiuni pe care la vom face pe termen
scurt si mediu.
sa intreprindem masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul organizatiei.
sa alocam resurse proportional cu importanta activitatilor prevazute in planul de actiuni.
Planificarea strategica este un mijloc de comunicare si motivare interna care ne permite:
sa informam despre problemele cu care ne confruntam
sa sustinem procesul de intelegere, asimilare si acceptare a orientarilor si obiectivelor
strategice ale organizatiei
sa stabilim calea optima de utilizare a resurselor umane

Utilizarea planificarii strategice in plan intern:

Procesele
de reflectie
si
introspectie

Instrument
de
management

Mijloc de
comunicare
PLANIFICARE STRATEGICA

Utilizarea planificarii strategice in plan extern:

Proces de
interogare
a mediului
extern

Instrument
de dialog
PLANIFICARE STRATEGICA

In plan extern, planificarea strategica este :

I. Un proces de interogare sistematica a mediului extern pentru:


a intelege tendintele ce au impact
a identifica factorii care conduc aceste tendinte
a evolua modul in care aceste tendinte influenteaza dinamica oportunitatilor si
amenintarilor

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 30


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

II. Un instrument de dialog dintre diferiti factori de interes pentru:


a-i informa asupra alegerilor strategice, proiecte si prioritati.
a ajunge la un consens in problema perspectivelor de dezvoltare
a stabili relatii de parteneriat in urma unor analize judicioase a competentelor si
necesitatilor organizatiei noastre.

Trepte in procesul de planificare strategica:

Pregatirea procesului
de planificare strategica

Viziunea comunitatii

Definirea misiunii

Alegerea valorilor

Analiza mediului intern

Analiza mediului extern

Determinarea obiectivelor
strategice

Stabilirea planului de
actiune

1. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL SI A POTENTIALELOR LOCALE

Echipa de proiect a initiat evaluarea mediului economico-social si a potentialelor locale


pentru a crea si implementa politici si programe, bazate pe oportunitati locale si adresate
necesitatilor locale. S-a pornit de la intelegerea faptului ca fortele determinante ale dezvoltarii
locale sunt baza economica si capacitatea de dezvoltare a acesteia, având in vedere si tendintele
externe si evenimentele care pot avea impact asupra acestora.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 31


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

1.A. DEFINIREA DOMENIILOR DE ANALIZA

Sarcina a fost dificila deoarece nu exista o definire a ceea ce constituie domeniile cele mai
potrivite. S-a recurs la concentrarea analizei spre: analiza comunei Manastirea Casin in parte,
analiza zonei in ansamblu si analiza sectoriala, implicând parti ale economicului, socialului si
urbanismului. Domeniile de analiza au fost grupate astfel: situatia economica, caracteristicile
demografice, caracteristicile fortei de munca, pozitia geo-politica, infrastructura fizica si de
comunicatii, mediul de afaceri, resursele educationale, sistemul social, urbanismul, patrimoniul,
calitatea vietii si a mediului.

1.B. COLECTAREA DATELOR

Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizarii profilului economico-social al zonei, a fost un


proces dificil, având in vedere disponibilitatea si accesul la date statistice, relevante acestui scop.
Obstacolele infruntate in procesul colectarii datelor nu au fost specifice doar muncii depuse pentru
planificarea strategica a comunei Manastirea Casin, cu aceeasi situatie se confrunta, in general,
toate tarile Europei centrale si de vest, datorita lipsei de standardizare a sistemelor de colectare si
de prelucrare a datelor.

1.C. ANALIZA SWOT

Dupa colectarea si prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea analizelor


de potential al zonei, in vederea utilizarii acestora in cadrul analizei swot. Analiza swot este o
metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a
prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT
semnifica puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari. de fapt, analiza swot trebuie sa dea
raspunsul la intrebarea "unde suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al zonei si a
mediului extern general si specific.
Punctele tari ale unei zone sunt acele valori sau acei factori care ii dau acesteia un avantaj
competitiv si ii confera atractivitate. Puntele tari reprezinta fortele interne, adica forte distincte, cu
caracteristici legate de localizarea zonei.
Punctele slabe sunt acei factori sau acele tendinte care creaza obstacole in calea
dezvoltarii economico-sociale. Punctele slabe pot lua forme sociale, fizice, financiare,
reglementative, operationale sau altele . Acestea pot fi impartite in punctele slabe care pot fi
corectate in termen scurt, intre 3-5 ani, si puntele slabe care necesita timp indelungat si sunt dificil
de corectat.
Raspunsul analitic la relevarea punctelor slabe a fost acela de a formula masuri concrete
care sa inlature obstacolele si sa potenteze accentuat punctele tari.
Punctele tari si punctele slabe au fost considerate factori interni ai zonei sau endogeni.
Oportunitatile si amenintarile au fost considerate factori externi sau exogeni. Oportunitatile sunt
acei factori externi care usureaza dezvoltarea avantajului competitiv (punct tare).
Amenintarile sunt tendinte nefavorabile, dezvoltari externe de zona, care conduc la declinul
avantajului competitiv al acesteia. Modificarea conditiei externe reprezinta o amenintare sau o
oportunitate, in functie de conditiile locale ale zonei.
Evaluarea mediului/contextului si a factorilor externi este una dintre caracteristicile distincte
ale planificarii strategice, abordata in cadrul prezentei lucrari, referindu-se la comunitatea
internationala, inclusiv cea europeana, la planul national si la cel regional/judetean.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 32


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

2. ELABORAREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-


SOCIALA

2.A. FORMULAREA MISIUNII, A DIRECTIILOR STRATEGICE SI A OBIECTIVELOR DE


DEZVOLTARE

Bazata pe conturarea realista a profilului-analizei diagnostic a zonei Manastirea Casin, s-a


construit sistemul ierarhic de obiective, prin a caror realizare va fi indeplinita misiunea strategiei de
dezvoltare a zonei. Prin consens, s-a stabilit ca strategia elaborata sa se refere la o durata de 6
ani, raspunzând la intrebarea "unde vrem sa ajungem?".
Urmatoarea etapa e asa numita etapa a contradictiilor in care s-au identificat obstacolele
care stau in calea realizarii viziunilor .
Directiile strategice ne permit identificarea solutiilor pentru depasirea obstacolelor
identificate. Directiile strategice definite permit gruparea corespunzatoare a masurilor de dezvoltare
identificate, care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a zonei.
Sistemul de obiective construit permite, totodata, masurarea rezultatelor implementarii, datorita
faptului ca masurile, obiectivele si subobiectivele componente sunt cuantificabile prin indicatori.
In acest context, s-a avut in vedere si faptul ca unul din scopurile principale ale conceptului
de dezvoltare strategica este si acela de a reprezenta un instrument de promovare economica a
zonei. Notiunea promovarii economice permite o serie de definitii. Aceasta implica un spectru larg
de masuri, care vizeaza imbunatatirea dezvoltarii economice a localitatii si implicit, cresterea
atractivitatii acesteia.

2.B. FORMULAREA ALTERNATIVELOR STRATEGICE SI A STRATEGIEI FINALE

In vederea alegerii alternativei strategice optime, specialistii parteneriatului local au analizat


patru categorii de actiune strategica, dupa cum urmeaza:
strategii de tip so, care utilizeaza toate avantajele zonei, pentru a profita la maxim
de oportunitatile mediilor exterioare;
strategii de tip wo, care depasesc slabiciunile (dezavantajele) zonei, pentru a utiliza
la maxim oportunitatile mediilor exterioare;
strategii de tip st, care utilizeaza toate avantajele zonei pentru a evita/minimiza
amenintarile (pericolele) mediilor exterioare;
strategii de tip wt, care minimizeaza slabiciunile (dezavantajele) zonei si
evita/minimizeaza amenintarile (pericolele) mediilor exterioare.

Analizele comparative au condus la decizia elaborarii strategiei de dezvoltare a comunei


Manastirea Casin, ca strategie de tip so, care sa raspunda, la cel mai inalt nivel posibil, criteriilor de
performanta, sinergie-complementaritate, eficienta, fezabilitate si impact. Strategia elaborata
raspunde la intrebarea "cum ajungem acolo?".

3. IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Pentru a asigura implementarea masurilor de dezvoltare cuprinse in alternativa de


dezvoltare strategica definitivata, a fost necesara atât conturarea unei unitati de management al
implementarii, cât si definirea procedurilor si etapelor de urmat. In acest scop, am elaborat
principiile de functionare si modul de organizare a unei viitoare unitati de management al

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 33


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

implementarii, instrument indispensabil implementarii strategiei de dezvoltare, respectiv a asigurarii


continuitatii planificarii strategice a comunei Manastirea Casin.
Datorita faptului ca cea mai mare parte din resursele umane si financiare necesare
implementarii strategiei de dezvoltare durabila provine de la nivelul administratiei locale,
documentul de planificare strategica va fi supus spre aprobare Consiliului Local in mod oficial. In
acest fel, angajamentul implementarii strategiei devine public, precum si una din prioritatile
administratiei in exercitiile financiare urmatoare.
Prin mecanismele specifice de cooperare si conlucrare parteneriala, viitoarea organizatie va
asigura: elaborarea si aplicarea planurilor de actiune, implementarea graduala a masurilor de
dezvoltare, monitorizarea procesului si evaluarea periodica a rezultatelor/obiectivelor, asigurând,
astfel, posibilitatea adaptarii sau reorientarii strategiei in timp, pe parcursul implementarii. S-a
conceput, totodata si un model prin care se vor putea atrage resursele financiare cerute de
implementare.
Conditii pentru implementarea cu succes a planului strategic:
Transformarea planului strategic in planuri operationale anuale, care sunt revazute
si modificate cu regularitate (ex. o data la 6 luni).
Acordarea unei atentii deosebite participarii la procesul de planificare strategica a
fiecarui membru; comunicarea eficienta trebuie sa se realizeze cu fiecare membru al
organizatiei.
Efectuarea unei liste de responsabilitati pentru fiecare persoana (planificari lunare si
strategii de motivare).
Trebuie sa existe o persoana responsabila pentru implementarea planului strategic,
care va supraveghea procesul de implementare si va raporta Consiliului de
Conducere despre schimbarile intervenite.
Puncte critice in cadrul procesului de implementare a planului strategic:
Implementarea planului strategic nu este luata in serios.
Intervalele de timp nu sunt respectate.
Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, ramân ca sarcini
neindeplinite.
Oportunitatile externe sunt refuzate constient si/sau nu sunt revizuite.

Evaluarea

Impact – acest nivel corespunde scopurilor care trebuie sa fie atinse. Impactul prezinta efectele
de lunga durata, de obicei, ele pot fi masurate doar dupa finisarea proiectului. Nivelul in cauza
reflecta schimbarile pe care proiectul le-a efectuat in societate.

Rezultate in timp – acest nivel corespunde obiectivelor proiectului; arata rezultatele de durata
medie, de obicei, acestea sunt vazute in timpul desfasurarii proiectului. Sunt rezultatele finale, doar
nu neaparat trebuie sa aduca impactul.

Rezultatele imediate – acest nivel reiese nemijlocit din activitatile preconizate in proiect. Ele
prezinta rezultatele imediate, concrete si masurabile.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 34


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

III. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind considerată
prima etapă a planificării strategice. Metoda ne ajută să ne concentrăm asupra aspectelor
relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective.
Desi originile analizei SWOT sunt destul de neclare, Ken Andrews este privit, în general ca
fiind pionierul analizei SWOT. In 1971 el a fost unul dintre primii teoreticieni de strategii care a
articulat conceptul de concordanta strategica intre resursele şi potentialul comunitatii şi mediu
extern. El a argumentat ca aceasta metodologie este o abordare sanatoasa pentru a determina o
strategie-nisa, modul cel mai bun pentru o comunitate de a-şi folosi punctele sale forte pentru a
exploata oportunitatile, dar şi cea mai eficienta pentru a-şi apara de diverse amenintari externe
propriile puncte slabe dar şi forte.
Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi amenintari) reflecta
capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificarii
oportunitatilor şi diminuarii amenintarilor.
Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunitati şi amenintari) reflecta
capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificarii
oportunitatilor şi diminuarii amenintarilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a
punctelor strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT
este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării
în cadrul administraţiilor publice. Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară
prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi
participanţii să aibă o “bază comună”. Această etapă preliminară reprezintă un element
fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul comunităţii
dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare.
Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda “brainstorming”-ului,
care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în activitatea de elaborare a strategiei.
Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări.
Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare fundamentala la care
trebuie să se răspundă. Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de
puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari-grele (hard)” şi “puncte tari-uşoare (soft)”. Dacă, în mod
normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din
activităţi de cercetare.
Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de punctele tari, acestea
reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem
distincţia între “puncte slabe-grele” şi “puncte slabe-uşoare.
Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o
alegere preliminară a fost proiectată. In acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară
persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi
oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar
folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară
între punctele tari şi oportunităţi.
Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităţilor şi a
ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale politicii. Efectele externe pot
genera într-un fel ameninţări.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 35


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari şi oportunităţi, pe de o


parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de alta parte. Uneori, unele elemente de forţa pot conduce la
ameninţari într-un scenariu “ după politică”. Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”,
bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE
EXISTĂ=.
Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le au de făcut
persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI=.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile stabilite,
procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
• construieşte pe Punctele Tari,
• elimină Punctele Slabe,
• exploatează Oportunităţile,
• îndepărtează Ameninţările.
ANALIZA SWOT GENERALĂ

Factori interni - Puncte tari

Mediu rural national Regiunea de Judetul Bacău Comuna Manastirea


Dezvoltare Casin
Nord Est
- disponibilitatea de - existenta drumului - existenta drumului - limitrofa municipiului
munca în zonele european E 85 ce european E 85 care Onesti
rurale, inclusiv forta strabate regiunea pe strabate judetul - existenta
de munca tânără directia nord-sud, a Bacău şi regiunea monumentelor istorice
dispusă spre coridorului pan- Moldova inscrise în patrimoniu
diversificare şi european IX şi a celor - amplasarea judetului national
inovare 3 aeroporturi în centrul regiunii - nivel scazut al
- costuri ale fortei de internationale Bacău, Moldova utilizarii substantelor
munca relativ Iasi şi Suceava - existenta chimice în agricultura
scazute în - existenta a trei centre Aeroportului - vointa politica,
comparatia cu media universitare, care au International Bacău, profesionismul şi
Uniunii Europene în preocuparile lor de care s-a dezvoltat şi capacitatea
- suprafata agricola baza şi cercetare în ceea ce priveste organizatorica a
utilizabila extinsa stiintifica, inventica, cursele conducerii primariei
- combinarea inovare tehnologica, internationale directe - numarul mare de
agriculturii intensive informatizarea şi cu: Germania, Italia, tineri din total
cu cea extensiva promovarea societatii Austria, Spania populatie
- dinamici pozitive în informationale - judetul cu venitul
domeniul industriei - existenta unei mediu brut cel mai
agroalimentare infrastructuri pe baza ridicat din regiunea
- resurse forestiere de cercetare, Moldova
valoroase dezvoltare şi inovare - functionarea în cel
- existenta practicilor - existenta centrelor mai scurt timp a
agricole traditional culturale, zonei Metropolitane,
extensive mânăstirilor, care va include
- nivel ridicat de monumentelor municipiul Bacău şi
biodiversitate şi istorice de importanta 21 comune
existenta Retelei nationala şi - existenta a 2 centre

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 36


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Nationale de Arii internationala universitare care au


Protejate ca sistem (patrimoniu în preocuparile de
functional UNESCO) baza şi cercetarea
- nivel scazut al - oferta turistica stiintifica, inventica,
utilizarii substantelor diversificata inovarea
chimice în agricultura - infrastructura de tehnologica,
- resurse naturale şi telecomunicatii bine informatizare
produse locale dezvoltata şi cu un - existenta centrelor
- zone rurale protejate grad ridicat de culturale,
- patrimoniu rural acoperire mânăstirilor,
bogat (traditii, - cifra de afaceri în monumentelor
arhitectura domeniul hotelier şi al istorice de
traditionala) restaurantelor este importanta şi
- zone extinse curate şi asigurata numai de internationala
nepoluate ce IMM-uri şi de - existenta proiectului
prezinta o calitate microinterprinderi de realizare a
ridicata a aerului şi a coridorului pan
apei european IX în
- structuri comunitare regiune;
existente - infrastructura de
(asociatii, ONG-uri) telecomunicatii bine
ce conduc proiectele dezvoltata şi cu un
de dezvoltare locala grad ridicat de
acoperire
- infrastructura
financiara buna
- utilizarea la scara
redusa a
ingrasamintelor
chimice şi a
pesticidelor

Factori interni - Puncte slabe

Mediu rural national Judetul Bacău Comuna Manastirea Casin

- baza educationala şi de - numărul redus de IMM-uri la - ponderea scazută a industriei


aptitudini scazuta a mia de locuitori comparativ cu - lipsa de parteneriate eficiente
comuniăţtii rurale nivelul national - lipsa investitiilor în vederea
- lipsa aptitudinilor tehnice, - 51% din populatia ocupata în diversificarii economiei rurale
profesionale şi de agricultura realizeaza numai - infrastructura de utilităţi şi
management adecvate 21% din PIB judet mediu slab dezvoltată
- somaj ascuns - nivelul scazut al infrastructurii (canalizare, epurare, gaze,
- competivitate scazuta rutiere modernizate – 70% din managementul deşeurilor,
(productie, productivitate infrastructura rutiera a regiunii comunicaţii)
scazuta) este sub standardele minime - infrastructura de afaceri în

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 37


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

- dependenta de import acceptabile stadiu incipient de dezvoltare


- existenta defrisarilor ilegale - reteaua de apa potabila, (inclusiv pentru agricultură)
- nivel scazut al venitului pentru canalizare şi gaz metan este - probleme serioase cu sărăcia
muncitorii agricoli insuficient dezvoltata (cantitativ din mediul rural, servicii
- grad ridicat al necomformitatii şi calitativ) în raport cu sociale precare
unitatilor agricole cu suprafata şi populatia judetului - dezvoltarea limitata a
standardele de securitate - indice redus de utilizare a sectorului industrial
alimentară capacitatii de cazare în - resurse insuficiente de
- calitate scazută a materiilor functiune (existent) şi a duratei finantare de la bugetul local
prime locale disponibile medii de sedere în raport cu - lipsa baza sportiva
- structura inadecvata a lantului potentialul turistic existent amenajata la standarde
de aprovizionare - grad scazut de ocupare în - existenta somajului
- aproximativ 55% din SAU este servicii - dimensiune fizica mica a
considerata zona defavorizata - ponderea ridicata a populatiei proprietatii
agricol concentrata în mediul rural - spirit antreprenorial scazut
- tendinta crescătoare a utilizarii (60%) - manifestare accentuata a
ingrasamintelor chimice - grad scazut de atractivitate a schimbarilor climatice
- lipsa infrastructurii de majoritatii oraselor, în principal - existenta invatamintului
alimentare cu apa şi datorat inexistentei facilitatilor simultan la scoala din
canalizare în multe localitati care ar trebui acordate localitatea Lupesti
- suprafete largi afectate de investitorilor - educatie profesionala şi
fenomene climatice - infrastructura în educatie şi în dotare a infrastructurii
nefavorabile agriculturii şi de sanatate insuficient educationale slab dezvoltata
procese de degradare a modernizata - lipsa resurselor financiare
solului - poluarea atmosferica constanta pentru investitii şi
- lipsa cadastrului forestier în jurul centrelor industriale, cu cofinantarea proiectelor
- dimensiune fizica mica a depasiri ale valorilor maxime - lipsa structurilor asociative
proprietatii admise
- manifestare accentuata a - dotarea necorespunzatoare cu
schimbarilor climatice în tehnica performanta de
zonele cu suprafete de monitorizare a calitatii aerului
pădure redusa - colectarea neselectiva a
- dependenta de agricultura de deseurilor şi lipsa sistemelor de
subzistenta colectare a acestora în zonele
- cultura antreprenoriala slab rurale
dezvoltata - capacitatea insuficienta de
- educatie profesionala şi dotare tratare a apelor reziduale în
a infrastructurii educationale statiile de epurare şi a
slab dezvoltata depozitelor pentru deseuri şi
- lipsa resurselor financiare gunoaie
pentru investitii şi - absenta sistemelor de
cofinantarea proiectelor incinerare a deseurilor toxice
- lipsa colaborarii intre actorii
publici şi privati

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 38


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Factori externi - Oportunitati

Mediu rural national Regiunea de Dezvoltare Comuna Manastirea Casin


Nord Est

- cresterea populatiei în vârsta - posibilitatea dezvoltarii - zootehnia ar putea deveni


cu activitati neproductive schimbarilor comerciale una din ramurile economice
- utilizarea Fondului Social datorita amplasarii regiunii pe importante
European pentru pregatirea granita de est a Uniunii - posibilitatea identificarii de
profesionla initiala în Europene surse de finantare pentru
agricultura - reducerea prognozata a ratei proiecte viabile ale comunitatii
- utilizarea surplusului de inflatiei şi scaderea implicita a - UE alocă fonduri substanţiale
munca din cadrul fermei în costului creditului pentru protecţia mediului şi
industria locala - incurajarea unor noi forme de resurse umane
- interes pentru produsele turism şi valorificarea - potenţial crescut pentru
naturale şi traditionale în UE mostenirii istorice, culturale, zootehnie
- normele UE de incurajare a spirituale şi de traditie - potential pentru întărirea
grupurilor de producatori, - posibilitatea dezvoltarii fermelor familiale
cooperare public privat mediului de afaceri ca rezultat - disponibilitatea forţei de
- potential pentru intarirea al constructiei parcurilor muncă pentru recalificare şi
fermelor familiale industriale, stiintifice şi a dezvoltarea abilitaţilor
- disponibilitatea finantarilor incubatoarelor de afaceri - cresterea performantei
nationale şi europene în - posibilitatea atragerii turistilor institutionale a administratiei
vederea dezvoltarii noilor şi investitorilor straini prin publice prin implementarea
suprafete forestiere şi imbunatatirea imaginilor coerenta şi generalizata de
imbunatatirea celor oraselor regiunii sisteme informatice integrate,
existente - existenta materiilor prime: în contextul realizarii la nivel
- potential pentru materiale de constructii şi a de judet unei retele intranet
infrastructura forestiera lemnului capabile sa atraga - evitarea cresterii numarului de
- comercializare ridicata a investitorii straini someri prin adoptarea liniilor
alimentelor de productie - posibilitatea ca prin directoare ale Uniunii
interna şi nivel ridicat de modernizarea aeroporturilor Europene privind ocuparea
consum al alimentelor din regiune, acestea sa sustina fortei de munca, cresterea
- comercializarea interna şi mediul de regional, mobilitatii, flexibilitatii şi
externa a produselor - posibilitatea ca infrastructura adaptabilitatii fortei de munca,
nelemnoase şi lemnoase de servicii sociale, existenta garantarea sanselor egale,
- mentinerea unor suprafete prin modernizari şi reabilitari, dezvoltarea spiritului
agricole largi gospodarite sa serveasca ca spatii pentru intreprinzator al angajatorilor
extensiv dezvoltare şi al persoanelor aflate în
- mentinerea unei bune calitati cautarea unui loc de munca
a apelor prin investitii în - sprijin din partea autoritatilor
ferme, sustinerea practicilor judetene (Consiliul judetean,
extensive şi prin investitii în Institutia Prefectului, etc)
infrastructura edilitara de - retrocedarea terenurilor
apa agricole şi forestiere catre
- sprijin din agricultura şi fostii proprietari
silvicultura în lupta impotriva - legislatia de stimulare a
schimbarilor climatice asocierii intre fermieri pentru

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 39


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

(energie regenerabila cresterea profitabilitatii în


provenita din biomasa şi agricultura
reziduuri, practici agricole - posibilitatea valorificarii
extensive, impădurire) mostenirii istorice, culturale şi
- dezvoltarea producerii de de traditie
produse ecologice prin
mentinerea practicilor
agricole extensive
- agroturism
- valorificarea sprijinului
financiar al UE în vederea
imbunatatirii capacitatii
adminstrative şi de
implementare a strategiilor
locale

Factori externi - Ameninţări

Mediu rural national Regiunea de Dezvoltare Nord Comuna Manstirea


Est Casin

- migrarea fortei de munca - lipsa de coeziune a masurilor de - migratia fortei de munca


rurala în centrele urbane dezvoltare economica şi sociala pe calificate spre alte tari
- lipsa interesului proprietarilor fondul accentuarii lipsei de incredere membre ale Uniunii
de pământ de a accepta a populatiei în redresarea economica Europene
restructurarea fermelor de a tarii - persistenta (cel putin în
dimensiuni mici - slaba competivitate a firmelor de perceptia cetatenilor) a
- reducerile SAPS şi CNDP ca profil din regiune cu cele din statele unui decalaj educational
rezultat a aplicarii eco- membre UE intre mediul urban şi cel
conditionalitatii - continuarea exodului "materiei rural cu efecte negative
- insuficienta fortei de munca cenusii" catre alte regiuni şi în asupra cifrei de
calificate strainatate scolarizare
- nivel scazut al informatiei - cresterea în continuare a gradului de - migratia elevilor din
privind fondurile structurale saracie a populatiei în regiune clasele I-VIII catre
- competitie mondiala - existenta unor zone predispuse la scolile din municipiul
- disponibilitate inadecvata a dezastre naturale (alunecari de Onesti
capitalului pentru sectorul teren şi inundatii) - practicarea agriculturii
investitiilor de subzistenta ca
- constientizare ineficienta a urmare a rezistentei
standardelor UE populatiei la schimbare
- cresterea importurilor
- dezvoltarea spatiului rural
fara a lua în considerare
posibilele efecte negative
asupra mediului şi a
biodiversitatii
- presiune în crestere asupra

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 40


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

resurselor naturale
(biodiversitate, apa, sol)
datorita dezvoltarii
economice

ANALIZA SWOT PE DOMENII


INFRASTRUCTURA

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- existenta retelei de alimentare cu apa pe o - resurse financiare insuficiente de la bugetul
lungime de 24 km local
- lipsa canalizare dar şi a infrastructurii
necesare protectiei mediului
- lipsa baza sportiva amenajata la standarde
europene
- lipsa infrastructura reabilitata
- infrastructura rutiera nereabilitata
- lipsa retea gaze naturale

AMENINTARI
OPORTUNITATI
- riscuri naturale - programe de finantare europeana în domeniul
- interes redus al investitorilor pentru infrastructurii
demararea de afaceri în comuna, datorita - surse de finantare guvernamentale
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate

ECONOMIE, TURISM, CULTURĂ, SPORT

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- deschiderea autoritatilor locale pentru - resurse financiare la nivel local insuficiente
sprijinirea investitorilor pentru sprijinirea şi promovarea unor investitii
- potential turistic şi agro-turistic deosebit - - infrastructura necorespunzătoare, absenta
monumente istorice, manastire canalizarea
- numar mare de tineri - stare improprie a unora din drumurile comunale
si de interes local
- functia predominanta economică este activitatea
agricolă
- parcelarea terenurilor-productivitate scazută
(suprafete agricole nu pot fi eficient lucrate
mecanizat)
- scaderea productiilor medii la aproape toate
culturile
- lipsa cunoştinţelor,a tehnologiilor moderne şi
folosirea unor tehnologii şi proceduri învechite
- existenta unui teren de fotbal nedotat

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 41


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

AMENINTARI
OPORTUNITATI
- migratia tinerilor reconversia unor capacităţi, în special agricole,
- pierderea meştesugurilor şi ocupatiilor spre arii de productivitate adaptate conditiilor
traditionale locale
- reducerea ponderii populatiei active - disponibilitatea autoritătilor locale de a încheia
- lipsa de receptivitate şi flexibilitate a relatii de parteneriat cu investitori locali sau
populatiei locale la cerintele pietei care straini
determina decalaje economice mari, greu de
recuperat
- cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pietei muncii, economiei
locale şi asistentei sociale în perspectiva

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- eforturi ale autoritatilor locale de aplicare - lipsa rampa ecologica
riguroasa a legislatiei privind protectia - lipsa spatiilor verzi amenajte
mediului - depozitarea necontrolata a deseurilor
- alunecari de teren datoriita taierilor necontrolate
de padure
- poluarea apelor curgatoare cu petrol

AMENINTARI
OPORTUNITATI
- prezenta mentalitatii de indiferenta fata de - utilizarea programelor UE destinate reabilitarii
protectia mediului (mai ales la nivelul conditiilor de mediu din mediu rural
populatiei adulte) - extinderea colaborarii şi implicarea organizatiilor
- insuficienta antrenare a copiilor şi a elevilor neguvernamentale şi a scolilor în programe
în actiuni practice de protectie a mediului comune de educatie ecologica

EDUCAŢIE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- cadre didactice pregatite şi calificate în scoli - lipsa oportunitatilor de ocupare a fortei de
- spor demografic POZITIV munca

- lipsa posibilitatilor de petrecere a timpului


liber, a activitatilor recreative şi culturale
- resurse insuficiente de sustinere
AMENINTARI
OPORTUNITATI
- migratia populatiei tinere - programe de finantare în domeniul
educational

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 42


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

AUTORITATEA PUBLICĂ

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- este perceputa o imbunatatire a comunicarii - mediatizare slaba a actiunilor intreprinse
cetatenilor cu autoritatea locala - promovare slaba a potentialului turistic
- acces la mijloace de informare: presa, telefon, - mobilizare insuficienta a cetatenilor în
internet problemele comunitatii
- transparenta - insuficienta exploatare a potentialului cultural
- dotari insuficiente şi servicii insuficient
dezvoltate
- caracterul rural al comunităţii
- lipsa informatiilor în ceea ce priveste
oportunitatile de accesare a unor fonduri
- spatiu inadecavt pentru sediu primarie

AMENINTARI
OPORTUNITATI
- luptele politice - programe de instruire privind angajatii
- autonomia locala administratiei publice locale
- existenţa unor programe naţionale şi
internaţionale pentru dezvoltarea capacităţii
administraţiei publice locale şi a serviciilor
publice
- deschiderea spre modernizare a administraţiei
publice locale

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 43


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

IV. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STRATEGIEI

VIZIUNEA

"Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a zonei, implicit a comunei, prin crearea şi


susţinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care să
asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor”.
Dezvoltarea economică locală un viitor pentru comunitate! Important nu este de a prevedea
viitorul, ci de a-l face posibil!
În urma efectuării unor analize interne şi externe, au fost identificate punctele tari şi
punctele slabe ale comunităţii, încheindu-se astfel etapa de identificare a problemelor.
Din chestionarele aplicate la 100 cetateni din satele apartinătoare comunei Manastirea
Casin şi din întrebarea pusa la "focus-grup”, "Ce vedem realizat în comuna Manastirea Casin
în anul 2013 ?", care au avut drept obiectiv identificarea realizărilor comunităţii în anul 2013, au
reiesit următoarele:

Culte
o Finalizare constructie Bisericia "Buna Vestire “ din localitatea Manastirea Casin
o Reabilitarea complexului Fosta Manastire Casin - monument istoric
o Constructie capele mortuare pe linga fiecare biserica

Cultura
o Constructie camin cultural in localitatea Lupesti
o Modernizarea caminului cultural din localitatea Manastirea Casin

Alternative economice dezvoltate


o Infiintarea Camerei agricole pentru indrumarea cetatenilor privind finantarile acordate
de Uniunea Europeana
o Acordarea de catre Consiliu local Manastirea Casin de facilitati investitorilor

Educaţie

o Dotarea tuturor şcolilor şi grădinitelor cu materiale didactice


o Extinderea scolii nr. 1 manastirea Casin
o Reabilitarea gradinitei cu program prelungit Manastirea Casin

Sănătate/Servicii Sociale

o Infiintarea unui centru de zi pentru copii

Mediu
o Ecologizare râu Casin , parau Saratel, paraul Rachitilor , paraul Halos
o Amenajare parc si zona de recreere in centru comunei Manastirea Casin
o Colectarea selective a deseurilor

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 44


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Energie

o Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal , pe cât posibil introducerea iluminatului


stradal cu energie neconventionala
o Constructia unui complex de energie neconventionala ( solar/ eolian)
o Extinderea iluminatului public in localitatea Scutaru

Sport

o Constructia unor Săli de sport în localitatea Manastirea Casin


o Infiintarea unei baze sportive în localitatea Pirvulesti
o Modernizarea terenurilor de sport din toate localitatile apartinatoare comunei Manastirea
Casin

Administraţia publică

o Dotarea primariei cu aparatura IT performanta


o Reabilitare sediu primarie
o Modernizare centru civic al comunei Manastirea Casin
o Centrul de informare al cetateanului

Infrastructura

o Finalizarea lucrarii de alimentare cu apa pentru Manastirea Casin , Lupesti si Pirvulesti


o Extindere alimentare cu apa pentru localitatea Scutaru
o Realizarea retea de canalizare pentru Manastirea Casin , Lupesti si Pirvulesti
o Realizarea retea de canalizare pentru Scutaru
o Realizarea retelei de gaz metan în toate localitatile comunei
o Modernizarea ( asfaltarea ) drumurilor comunale:
o Manastirea Casin –Pirvulesti
o Manastirea Casin – Lupesti
o Manastirea Casin – Finaresti

o Modernizarea drumurilor de interes local :


o paraul Dulce
o Saratel
o Halos-Gura Lacului
o Construire podete şi punti pietonale

Identificarea obstacolelor care pot împiedica realizarea viziunilor comunităţii


manastirea Casin până în anul 2013

În urma analizarii viziunilor comunitatii din Manastirea Casin am identificat următoarele obstacole:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 45


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

IMPLICARE INSUFICIENTĂ A CETĂŢENILOR ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ


o Priorităţile nu sunt identificate prin participarea cetatenilor
o Lipsa comunicarii şi implicarii cetatenilor în elaborarea programelor de dezvoltare
o Colaborarea defectuoasa a cetatenilor cu factorii de decizie
o Nepăsarea şi reticenta la activitati participative

PARTENERIATE NEDEZVOLTATE LA NIVEL COMUNITAR


o Colaborarea insuficientă între factorii de decizie în dezvoltarea comunităţii
o Divizarea colectivitatii locale datorită intereselor diferite

STRATEGIE DURABILĂ DE DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A ZONEI


o Neidentificarea corecta a oportunitatilor şi posibilitatilor de dezvoltare locala şi zonala
o Strategie de prioritizare a investitiilor de infrastructura nedezvoltata
o Plan zonal de combatere a efectelor inundatiilor- neîntocmit

MĂSURI NEIDENTIFICATE PENTRU ATRAGERE DE INVESTITORI


o Strategia administraţiei de atragere a investitorilor - precară
o Facilităţi locale nestabilite
o Capacităţi insuficiente în atragerea de investitori străini

SURSE FINANCIARE INSUFICIENTE LA NIVEL LOCAL


o Surse financiare neidentificate pentru proiectele comunităţii
o Surse financiare insuficiente la nivelul comunităţii

LOCURI DE MUNCĂ INSUFICIENTE


o Lipsa specialistilor în domenii prioritare
o Migratia satenilor catre alte tari ale Uniunii Europene
o Absenta masurilor de reconversie profesionala
o Spirit antreprenorial scazut
o Resurse locale nevalorificate animale şi vegetale

DOTARI INSUFICIENTE PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE


o Cabinetele medicale insuficiente şi nu sunt dotate corespunzator
o Scoli nereabilitate
o Scoli fără dotări

Cele mai critice problematici cu care se confrunta comunitatea sunt:


o Mediu economic şi agroturistic care să asigure un ritm de crestere sustinut şi locuri de
munca permanente
o Infrastructura, accesul populatiei la servicii de utilitate publica
o Conservarea şi protectia mediului inconjurator
o Coeziunea şi incluziunea sociala
o Ritm lent de aplicare a reformei în administratia publica
În fapt, identificarea problemelor critice necesita identificarea şi selectia directiei strategice
pentru comunitate care să raspunda dezvoltarii durabile, astfel:

Cele mai critice problematici cu care se confrunta comunitatea sunt:


Mediu economic si agroturistic care sa asigure un ritm de crestere sustinut si
locuri de munca permanente

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 46


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Infrastructura, accesul populatiei la servicii de utilitate publica


Conservarea si protectia mediului inconjurator
Coeziunea si incluziunea sociala
Ritm lent de aplicare a reformei in administratia publica
In fapt, identificarea problemelor critice necesita identificarea si selectia directiei strategice
pentru comunitate care sa raspunda dezvoltarii durabile, astfel:
Directia strategica 1 - Dezvoltarea unui mediu economic si agroturistic care sa asigure un
ritm de crestere sustinut si locuri de munca permanente
Directia strategica 2 - Reabilitarea infrastructurii
Directia strategica 3 - Conservarea si protectia mediului inconjurator
Directia strategica 4 - Relansarea coeziunii si incluziunea sociala
Directia strategica 5 - Dezvoltarea capacitatii administrative

DIRECTIA STRATEGICA 1- DEZVOLTAREA UNUI MEDIU ECONOMIC CARE SA


ASIGURE CRESTEREA SUSTINUTA A ECONOMIEI LOCALE

Economia de piata functionala nu poate fi dezvoltata decat prin mediul de afaceri.Pentru a


avea o economie functionala,comuna Manastirea Casin trebuie sa se bazeze pe experienta si
capacitatea celor din mediul de afaceri.Rolul social al mediului de afaceri a devenit extrem de
important pentru comunitate.
Mediul de afaceri al comunei asigura locuri de munca si ar putea fi implicat in actiuni de
sponsorizare,subventionare a activitatilor culturale,sportive,de formare profesionala etc.
Problematica mediului de afaceri
Mediul de afaceri se confrunta cu :
nivelul foarte ridicat al tarifelor la prestarile de servicii industriale de retea (retea
electrica,gaze,energie termica,combustibil,energie termica,carburanti)
interventia statului in economie devine imposibila
rata de inflatie cu evolutie schimbatoare,greu previzibila
norme din diverse sectoare,care se modifica des,reglementari UE din unele domenii care
devin obstacole pentru mediul de afaceri datorita subcapitalizarii sau lipsei de experienta
persistenta la cote inalte a economiei subterane si a concurentei neloiale
Economia locala, bazata in majoritate pe activitatea de prelucrare primara a lemnului si
comert, trebuie sa fie incurajata in directii ale caror efect sinergic, aduc bunastare in principal
rezidentilor. Chestionarea agentilor economici din comuna Manastirea Casin a relevat cele mai
importante directii de actiune prin intermediul unui astfel de document strategic.
Relansarea economica si accelerarea dezvoltarii durabile reprezinta obiectivul esential
pentru asigurarea depasirii conditiei actuale. Aceasta vizeaza crearea infrastructurilor necesare
pentru favorizarea mediului de afaceri, precum si sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor, dezvoltarea
accentuata a spiritului antreprenorial. De o importanta strategica este prezervarea si dezvoltarea
selectiva a potentialului industrial existent pentru promovarea amplasarii in zona a ramurilor cu
productivitate ridicata.
Una din prioritatile Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013 este
dezvoltarea unui sector agricol competitiv bazat pe cunoastere si pe initiativa privata, capabil sa se
adapteze schimbarilor pe termen lung, care ia in considerare regulile comunitare si consolideaza
sectorul de procesare.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 47


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Axa prioritara 1 "Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier" are urmatoarele


obiective specifice:
dezvoltarea durabila a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea si
imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si dezvoltarea resurselor
umane prin imbunatatirea instruirii profesionale a producatorilor agricoli si a infrastructurii
relationata cu dezvoltarea si adaptarea agriculturii atât in vederea cresterii valorii adaugate
a materiilor prime de natura agricola, cât si a imbunatatirii filierelor agro-alimentare locale in
spatiul rural cu un impact pozitiv asupra veniturilor persoanelor care activeaza in acest
sector, astfel incât la sfârsitul perioadei de programare fermierii sprijiniti sa fie capabili sa-si
managerieze exploatatiile in conditiile economiei de piata

Obiectivele axei 3 din PNADR "Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si


incurajarea diversificarii economiei rurale" vor urmari imbunatatirea standardului de viata prin
cresterea spiritului antreprenorial al populatiei rurale, accesul la serviciile de baza precum si
valorificarea resurselor locale traditionale.
Una din prioritatile nationale de dezvoltare, conform Planului national de Dezvoltare (PND)
2007-2013, este "cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe
cunoastere " care se va realiza prin: imbunatatirea accesului pe piata al interprinderilor in special al
celor mici si mijlocii, prin promovarea cercetarii si inovarii si accelerarea societatii informatice si prin
imbunatirea eficientei energetice.
Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din
cadrul programului operational Regional (POR) are urmatoarele domenii majore de interventie:
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala –
prin care activitatile POR vor sprijini autoritatile locale si agentii economici
pentru a crea si dezvolta propriile structuri de sprijinire a afacerilor, având ca
scop atragerea IMM-urilor
sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, având ca rezultat crearea de noi locuri de
munca, pentru ca acestea dispun de flexibilitatea necesara adaptarii la cerintele
unei economii de piata dinamice.
Obiectivul General al Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii
Economice (POS-CCE) este cresterea productivitatii interprinderilor românesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la nivel de UE, prin obiectivele specifice:
consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv
constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii interprinderilor
valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public si privat
cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sectorului energetic
Pentru realizarea acestui obiectiv specific general, tinand cont de programele operationale,
Programele nationale si de Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, au fost
stabilite urmatoarele obiective specifice pentru sustinere:
1.1 Sprijinirea initiativei private prin eliminarea barierelor birocratice si dezvoltarea
serviciilor de consultanta pentru afaceri
1.2 Dezvoltarea turismului rural si agroturismului ca factor cheie de dezvoltare
economica
1.3 Sprijinirea dezvoltarii resurselor umane
1.4 Imbunatatirea aspectului general al comunei Manastirea Casin
Detalierea strategiei

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 48


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 1.1 - Sprijinirea initiativei private prin eliminarea barierelor


birocratice si dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru afaceri

Microinterprinderile si IMM-urile din comuna Manastirea Casin nu acopera totalitatea


serviciilor care sa vina in sprijinul populatiei pentru valorificarea produselor, aprovizionarea
populatiei cu produse neagricole, reparatii diverse precum si a necesitatilor comunitatii locale.
Totodata se observa ca majoritatea microintreprinderilor nu au nici un salariat. Comuna
Manastirea Casin detine un potential ridicat in ceea ce priveste:
existenta fortei de munca, in special tineri capabili sa dezvolte si sa infiinteze
microinterprinderi
existenta unui potential ridicat de producere a energiei regenerabile (energie solara)
ceea ce se inscrie in linia metodelor inovatoare prietenoase cu mediul
Pentru acest obiectiv au fost stabilite 2 masuri:

Masura 1.1 /1 Implicarea in analiza mediului de afaceri si simplificarea procedurilor


administrative:
analiza mediului de afaceri
cadru legal pentru sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri
simplificarea procedurilor de autorizare, certificare, functionare si comunicare cu mediul
de afaceri
introducerea unor facilitati fiscale locale pentru agentii economici
Proiecte
1. Elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii si a nevoilor mediului de afaceri
2. Infiintarea unui birou specializat de informare si comunicare in relatia cu mediul economic,
inclusiv cu acces permanent on-line
3. Organizarea de servicii publice
4. Adoptarea de hotarâri de Consiliu Local care sa incurajeze infiintarea de noi firme
5. Instituirea unui sistem eficient de emitere a certificatelor, autorizatiilor si a altor permise de
functionare

Masura 1.1/2 Servicii de consultanta si asistenta pentru atragere de investitii:


Elaborarea unui program pentru atragere de investitii
Sprijinirea dezvoltarii structurilor asociative ale mediului de afaceri
Facilitarea cresterii mobilitatii intersectoriale a fortei de munca
Imbunatatirea accesului firmelor la sursele de finantare
Proiecte
1. Diseminarea standardelor de calitate practicate de UE
2. Sustinerea participarii agentilor economici la târguri, conferinte si expozitii interne si
internationale
3. Stimularea unui sistem de formare profesionala in domeniul serviciilor
4. Realizarea unui birou de consiliere in afaceri care sa faciliteze servicii de instruire si
mentoring
5. Aplicarea unui sistem de faciliatti pentru retentia populatiei tinere active
6. Sustinerea accesului IMM-urilor la surse de finantare
7. Sprijinirea dezvoltarii e-economiei pentru cresterea eficientei agentilor economici prin
reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic
8. Oferirea de facilitati ONG-urilor pentru atragerea lor in comuna in vederea dezvoltarii de
parteneriate in vederea promovarii proiectelor comunitare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 49


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea turismului rural si agroturismului ca factor cheie


de dezvoltare economica

Turismul rural si agroturismul reprezinta un sector cu potential deosebit pentru cresterea


economica a comunei noastre, ce poate crea noi locuri de munca. Biodiversitatea si bogatia
patrimoniului natural permite dezvoltarea turismului legat in special de pescuit si alte activitati
recreative ce pot fi incurajate si care pot crea conditii pentru dezvoltarea initiativei private in acest
domeniu. Având in vedere localizarea comunei Manastirea Casin , cu peisaje deosebite,a fost
stabilita o masura:

Masura 1.2/1 Consolidarea si promovarea parteneriatului public privat in


dezvoltarea acestui sector
Proiecte:
1. Acordare de facilitati fiscale pentru agentii economici din domeniul turismului rural si agro-
turismului
2. Participarea la programele Agentiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural si alte
organizatii internationale de profil
3. Sprijinirea agentilor economici in formularea ofertei turistice

Obiectiv specific 1.3 - Sprijinirea dezvoltarii resurselor umane

Schimbarile economice, tehnologice si de mediu au drept consecinta nevoia de a obtine noi


abilitati pentru toate persoanele implicate in procesul de productie sau servicii. Pentru a obtine
aceste noi abilitati cerute de integrarea in Uniunea Europeana, este necesara pregatirea resurselor
umane.
Plecând de la faptul ca Manastirea Casin este o zona cu resurse naturale limitate, capitalul
uman este principala bogatie a comunei.
Pentru a raspunde provocarilor inceputului de secol XXI, investitia in resursele umane
disponibile in zona constituie unul din obiectivele prioritare ale strategiei de dezvoltare. Pentru
acest obiectiv specific au fost stabilite o masura, astfel:

Masura 1.3./1 Sprijinirea formarii profesionale in domeniul agriculturii


Schimbarile economice, tehnologice si de mediu au drept consecinta nevoia de a obtine noi
abilitati pentru toate persoanele implicate in agricultura Pentru a obtine aceste noi abilitati cerute
de aderarea la Uniunea Europeana este necesara informarea si pregatirea continua in toate
domeniile: tehnic, economic si juridic.

Proiecte:
1. Dezvoltarea de parteneriate cu Agentia pentru Consultanta Agricola si societati din mediu
privat care sunt acreditate sa furnizeze programe de formare profesionala.
2. Realizarea unui studiu al cererii pe piata de munca
3. Infiintarea Camerei Agricole

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 50


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 1.4 - Imbunatatirea aspectului general al comunei Manastirea


Casin

Pentru atragerea de investitori in zona comunei Manastirea Casin , dar si pentru


imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor sunt necesare investitii pentru reabilitarea
obiectivelor din patrimoniu local si imbunatatirea aspectului peisagistic al comunei.
Pentru acest obiectiv au fost stabilite 2 masuri:
Masura 1.4/1 Reabilitarea patrimoniului istoric si ecumenic
Proiecte:
1. Constructie capela mortuara pe linga fiecare biserica
2. Finalizare constructie Bisericia "Buna Vestire “ din localitatea Manastirea Casin
3. Reabilitarea complexului Fosta Manastire Casin - monument istoric

Masura 1.4/2 imbunatatirea aspectului peisagistic al comunei


Proiecte:
1. Amenajare de spatii verzi
2. Amenajarea centrului civic al comunei Manastirea Casin

DIRECTIA STRATEGICA 2 - REABILITAREA INFRASTRUCTURII

Majoritatea locuintelor din comuna Manastirea Casin nu sunt racordate la sistemul


centralizat de alimentare cu apa, canalizare etc. astfel ca accesul populatiei si a agentilor
economici la servicii continue si de calitate a devenit una dintre prioritati.
Obiectivul strategic formulat raspunde cerintelor Planului national de Dezvoltare (PND)
2007-2013, Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, axa 3 Calitatea vietii in zonele
rurale si diversificarea economiei rurale, a Programului Operational Sectorial (POS-T) axa
prioritara 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" si a axei prioritara 5 –
"Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse
la risc".
Obiectivul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 este si imbunatatirea
standardelor de viata in vederea asigurarii unei ocupari durabile a zonelor rurale si a contribuirii la
un echilibru teritorial atat din punct de vedere economic cât si social.
Axa 3: "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale" are ca
activitate prioritara imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii rurale (drumuri, alimentare cu apa,
canalizare, statii de epurare)
Obiectivul Programului Operational Sectorial (POS-T) este sa promoveze un sistem de
transport durabil, care sa permita deplasarea rapida eficienta si in conditii de siguranta a
persoanelor si a bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel
national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor României.
Axa prioritara 1 – "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" din cadrul
Programului Operational Sectorial Mediu (POS-M) are ca activitati principale:
Constructia/modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii;
Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile
Constructia/ reabiltarea statiilor de epurare a apelor uzate
Constructia / reabilitarea /extinderea retelelor de distributie a apei potabile si a
sistemelor de canalizare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 51


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Axa prioritara 5 – "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor


naturale in zonele cele mai expuse la risc" din cadrul programului Operational Sectorial Mediu
(POS-M) are ca domeniu major de interventie – protectia impotriva inundatiilor, cu activitatile
principale:
Reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor si realizarea infrastructurii
pentru prevenirea inundatiilor
Elaborarea unor harti de pericol si al inundatiilor inclusiv informare publica si
instruire in domeniul reducerii riscurilor

 Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Masura 322 "Renovarea,


dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia
rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale", masura care se incadreaza in in Axa III
– "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca
obiective:

Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;


Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala;
Cresterea numarului de sate renovate;
Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural.

 Programul Operational Regional - Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii


regionale si locale de transport, masura 2.1 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.
Finantarea se va face din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. Obiectivul
acestei axe il reprezinta imbunatatirea accesabilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei,
bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii durabile. Conectarea drumurilor
Judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN, prevazuta a se realiza prin
Programul Operational Regional, are implicatii asupra dezvoltarii regionale, atragand in
circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara, in care se incadreaza si
comuna Manastirea Casin .

 Programul national de dezvoltare a infrastructurii educationale din mediul rural.

 Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobat prin Hotarârea


Guvernului nr. 1535 din 18 decembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea I, Anul XV - nr. 8, 7 ianuarie 2004.
Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie consta
in:
integrarea surselor regenerabile de energie in structura sistemului energetic
national;
diminuarea barierelor tehnico-functionale si psiho-sociale in procesul de
valorificare a surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea
elementelor de cost si de eficienta economica;
promovarea investitiilor private si crearea conditiilor pentru facilitarea accesului
capitalului strain pe piata surselor regenerabile de energie;
asigurarea independentei consumului de energie al economiei nationale;
asigurarea, dupa caz, a alimentarii cu energie a comunitatilor izolate prin
valorificarea potentialului surselor regenerabile locale;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 52


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

crearea conditiilor de participare a Romaniei la piata europeana de "Certificate


verzi" pentru energie din surse regenerabile.
Pentru realizarea obiectivului strategic general mentionat, tinând cont de programele
precizate, au fost stabilite urmatoarele obiective specifice:
2.1: Inventarierea terenurilor din domeniul public si privat al Consiliului Local Manastirea Casin
2.2: Modernizarea infrastructurii rutiere si a iluminatului public
2. 3. Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata

Detalierea strategiei
Obiectiv specific 2.1 - Inventarierea terenurilor in domeniul public si privat al
Consiliului Local Manastirea Casin

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite 2 masuri:

Masura 2.1/1 Organizarea spatiala:


Proiecte:
1. Actualizarea planului urbanistic general
2. Identificarea posibilitatilor de exploatare a terenurilor aflate in proprietatea administratiei
publice locale
3. Extinderea intravilanului comunei Manastirea Casin

Masura 2.1/2 Spatiile comerciale si publice:


Inventarierea spatiilor comerciale
Situatia spatiilor publice
Proiecte:
1. Elaborarea de regulamente concrete de utilizare a spatiilor publice, in special in privinta
destinatiei si imaginii acestora
2. Studiu de oportunitate in vederea identificarii unei imagini unitare a spatiilor comerciale (cu
respectarea esteticii si utilitatii zonelor)

Obiectiv specific 2.2 - Modernizarea infrastructurii rutiere si a iluminatului public

Pentru acest obiectiv au fost stabilite 2 masuri:

Masura 2.2/1: Modernizarea infrastructurii rutiere

Proiecte:
o Modernizarea ( asfaltarea ) drumurilor comunale:
o Manastirea Casin –Pirvulesti
o Manastirea Casin – Lupesti
o Manastirea Casin – Finaresti

o Modernizarea drumurilor de interes local :


o paraul Dulce
o Saratel
o Halos-Gura Lacului
o Construire podete şi punti pietonale

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 53


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Masura 2.2/2: Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public


Proiecte:
1. Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal , pe cât posibil introducerea iluminatului
stradal cu energie neconventionala
2. Constructia unui complex de energie neconventionala ( solar/ eolian)
3. Extinderea iluminatului public in localitatea Scutaru

Obiectiv specific 2.3- Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura

Detalierea strategiei:

Masura 2. 3/1 Reabilitarea infrastructurii de mediu


Proiecte:
1. Initierea masurilor in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si a
operatorului unic si operarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare la nivel judetean
2. Finalizarea lucrarii de alimentare cu apa pentru Manastirea Casin , Lupesti si Pirvulesti
3. Realizare alimentare cu apa pentru localitatea Scutaru
4. Realizarea retea de canalizare pentru Manastirea Casin , Lupesti si Pirvulesti
5. Realizarea retea de canalizare pentru Scutaru
6. Realizarea retelei de gaz metan în toate localitatile comunei

DIRECTIA STRATEGICA 3 - CONSERVAREA SI PROTECTIA MEDIULUI


INCONJURATOR

Prioritatea acestui demers rezida din faptul ca mediul inconjurator, cadrul natural, constituie
o premisa importanta in desfasurarea oricarei activitati a comunitatii.
Directia strategica formulata este in concordanta cu:
 Program Operational MEDIU: Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea
decalajului existent intre Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de
mediu atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ. Aceasta ar trebui sa se
concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii
durabile si a principiului "poluatorul plateste”. Obiectivele specifice:
Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor
urbane pâna in 2015.
Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, prin imbunatatirea
managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in
minimum 30 de judete pâna in 2015.
Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele
mai poluate localitati pâna in 2015.
Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura
2000.
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra
populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone
pâna in 2015.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 54


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Programului Operational Mediu (POS-M) - Axa prioritara 2 "Dezvoltarea sistemelor de


management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate" si axei 4
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii",
POS - Mediu Axa prioritara 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate" abordeaza aspectele critice de mediu -
poluarea apei, solului, aerului provocata de depozitarea neadecvata a deseurilor si are ca
obiective:
Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea
deseurilor si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife
acceptabile
Reducerea cantitatii de deseuri depozitate
Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
Infiintarea unui structuri eficiente de management al deseurilor
POS – Mediu Axa prioritara 4 "Implementarea Sistemelor adecvate de Management
pentru Protectia Naturii" urmareste conservarea biodiversitatii si a naturii prin actiuni de
dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate, dezvoltarea infrastructurii si activitatii
de intretinere, operare si monitorizare si are ca obiective:
Conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si
fauna salbatica
Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate
Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 axa prioritara 2 "Imbunatatirea
mediului in spatiul rural" Obiectivul general al axei 2 "Imbunatatirea mediului in spatiul rural"
din Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, este de a asigura utilizarea durabila a
terenurilor agricole si forestiere prin promovarea practicilor agro-ecologice, conservarea
biodiversitatii si gestionarea rationala a resurselor forestiere.
La stabilirea obiectivelor specifice am tinut cont si de legislatia din domeniu:
Directiva "Habitate" nr.92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice;
Directiva "Pasari" nr.79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice;
Directiva Consiliului nr.99/22/CE referitoare la detinerea animalelor salbatice in
Gradinile Zoologice;
Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna, la 19.09.1979 (Conventia Berna);
Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice,
adoptata la Bonn la 23 iunie 1979 (Conventia Bonn);
Conventia privind accesul publicului la informatii adoptata la Aarhus in data de
25.06.1998 (Conventia Aarhus);
Conventia privind zonele umede de importanta internationala, in special ca
habitat al pasarilor acvatice, semnata la Ramsar, 2.02.1971;
Conventia europeana a peisajelor semnata la Florenta 20.10.2000 (Conventia
Florenta)
Acordul privind conservarea pasarilor de apa migratoare african - eurasiatice,
adoptat la Haga la 16 iunie 1995;
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3254/1991 de interzicere a utilizarii capcanelor
de picior in Comunitate si de introducere in Comunitate a pieilor sau a altor
bunuri manufacturate ale unor specii de animale salbatice originare din tari in
care capturarea acestora se face prin utilizarea unor astfel de capcane sau a
unor metode ce nu satisfac standardele internationale;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 55


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Regulamentul Consiliului (CE) nr.338/1997 referitor la protectia speciilor faunei si


florei salbatice prin controlul comertului cu acestea;
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1497/2003 care
amendeaza Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 338/97
referitor la protectia speciilor de fauna si flora salbatice prin reglementarea
comertului cu acestea;
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 349/2003 privind
suspendarea introducerii in Comunitatea Europeana a anumitor specii de fauna
si flora salbatica;
Regulamentul Consiliului (CE) nr.865/2006 al Comisiei Europene din 4 mai 2006
de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al
Consiliului privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul
comertului cu acestea;
Pentru realizarea acestui obiectiv specific general, tinând cont de cadrul legislativ si de
programele mai sus enuntate au fost stabilite obiective strategice de sustinere, astfel:
3.1 Asigurarea unui management durabil al deseurilor
3.2. Imbunatatirea calitatii atmosferei, protejarea cadrului natural si peisagistic
3.3 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei

Obiectiv specific 3.1 - Asigurarea unui management durabil al deseurilor

Pentru acest obiectiv au fost stabilite 2 masuri:

Masura 3.1/1: Controlul si monitorizarea producerii, transportului si depozitarii


deseurilor
Proiecte:
1. Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor solide
2. Initierea unui sistem local de penalizare a depozitarii neautorizate a deseurilor
Realizare centre de valorificarea deseurilor colectate selectiv
Realizare centre de valorificarea deseurilor colectate selectiv
3. Amenajarea de platforme mari pentru depozitarea separate a rumegusului si a capetelor de
lemn ce rezulta din prelucrarea lemnului
4. Realizarea de bazine vidanjabile la gospodariile populatiei
5. Realizarea unei instalatii pentru valorificarea deseurilor care rezulta in urma prelucrarii
primare a lemnului in cadrul gaterelor .
6. Achizitionarea de mijloace de transport adecvate pentru transportul deseurilor de la
generatori la punctele de colectare

Masura 3.1/2 Responsabilizarea sociala a cetatenilor in domeniul gospodaririi


deseurilor menajere
Proiecte:
1. Informarea si pregatirea populatiei in domeniul gospodaririi deseurilor menajere
2. Educatia ecologica a copiilor in toate formele de invatamânt – includerea in activitatile
scolare a unor campanii de colectare a deseurilor
3. Responsabilizarea agentiilor economici
4. Initierea parteneriatului cu ONG-urile de mediu pentru promovarea colectarii selective a
deseurilor

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 56


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 3.2 - Imbunatatirea calitatii atmosferei, protejarea cadrului natural


si peisagistic

Pentru acest obiectiv au fost stabilite 4 masuri:

Masura 3.2/1: Initierea unor programe pentru spatiile verzi


Proiecte:
1. Initierea unui proiect de plantare perdea naturala de-a lungul drumurilor comunale si de
interes local de pe teritoriul comunei Manastirea Casin
2. Amenajarea si dotarea cu material verde a spatiilor de joaca pentru copii

Masura 3.2/2 Responsabilizarea sociala a cetatenilor si a agentilor economici


privind protectia mediului
Proiecte:
1. Campanii de constientizarea privind importanta protejarii mediului inconjurator
2. Realizarea in parteneriat cu unitatile scolare a unor studii privind valorile naturale din zona
3. Realizarea unui parteneriat a Consiliului Local Manastirea Casin cu ONG-uri cu activitate in
domeniul protejarii mediului pentru promovarea proiectelor comunitare.

Masura 3.2/3: Promovarea managementului durabil al terenurilor agricole


Proiecte:

1. Sprijinirea introducerii metodelor de productie agricola ce sunt compatibile cu protectia si


imbunatatirea conditiilor de mediu si care trec de standardele de baza relevante
2. Sprijinirea actiunilor de combatere a eroziunii solului prin limitarea utilizarii substantelor
chimice de sinteza si infiltrarea in apele subterane
3. Executarea lucrarilor de refacere a terenurilor pasunilor

Masura 3. 2 /4: Promovarea managementului durabil al terenurilor silvice


Proiecte:
1.Initierea de actiuni pentru extinderea suprafetei de paduri prin impadurirea terenurilor agricole
si ne-agricole ( ca prima impadurire ) avand in vedere protectia mediului, prevenirea
dezastrelor naturale si diminuarea efectelor schimbarilor climatice
2. Initierea de actiuni pentru masurile voluntare de gospodarire a padurilor, aplicate in scopul
dezvolatrii biodiversitatii.
3. Sprijinirea proprietarilor de paduri in derularea investitiilor neproductive ce conduc la o
valoare ridicata a padurilor
4. Impadurirea terenurilor care au fost defrisate in mod abuziv

Obiectiv specific 3.3: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu


efect asupra populatiei

Masura 3.3/1: Prevenirea situatiilor de urgenta

Proiecte:
1. Informarea si pregatirea populatiei in domeniul situatiilor de urgenta

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 57


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

2. Elaborare planuri si masuri in domeniul reducerii riscului la inundatii


3. Dotarea compartimentului situatii de urgenta cu mijloacele necesare interventiei specifice
4.Ecologizare râu Casin , parau Saratel, paraul Rachitilor , paraul Halos

DIRECTIA STRATEGICA 4 - RELANSAREA COEZIUNII SI INCLUZIUNII SOCIALE

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Manastirea Casin trebuie sa aiba ca scop


cresterea bunastarii si calitatii vietii rezidentilor. Aceasta bunastare este atât de natura economica
dar si de natura sociala. In acest fel abordarea problemelor critice se incheie prin adresarea
componentei sociale a comunitatii, astfel incât sa se asigure flexibilitatea necesara schimbarilor
inevitabile.
Aceasta directie strategica este in concordanta cu:

 Programul Operational Regional - axa prioritara 3 - domeniul major de interventie


3.1 "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii
infrastructurii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial echilibrata a
acestora, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

 Strategia Nationala de Sanatate Publica aprobata prin ordinul Ministrului sanatatii nr.
923/iulie 2004, care contureaza mecanismele si liniile directoare care au ca scop
imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si asigurarea unui inalt nivel de protectie a
sanatatii umane prin implementarea unor masuri care vizeaza transformarea structurilor
actuale din domeniul sanatatii publice spre cele adecvate noilor conceptii si abordari la
nivel international

 Programul Operational Regional - axa prioritara 3 - domeniul major de interventie


3.2 " Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor
sociale ". Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie
imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod
echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la
astfel de servicii. Accesul la serviciile sociale are la baza urmatoarele valori:
Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile, legile si modul de a beneficia de
acestea
Acces garantat tuturor beneficiarilor eligibili la serviciile sociale; organismele
furnizoare de servicii sociale trebuie sa actioneze in beneficiul persoanelor de
drept
Un parteneriat real intre organismele furnizoare de servicii sociale pe de o parte
si ceilalti actori ai societatii civile este esential pentru a imbunatatii accesul la
servicii.

 Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) -


Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", cu domeniile de interventie:
Dezvoltarea economiei sociale
Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 58


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Initiativele transnationale pe piata inclusiva a muncii

 Programul prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru


asezaminte culturale de drept public, in localitatile unde nu exista asemenea
institutii, din mediul rural si mic urban

 Ordonanta 7/2006 privind dezvoltarea infrastructurii din mediul rural si mic urban

Pentru realizarea acestui obiectiv specific general, tinând cont de cadrul legislativ si de
programele operationale mentionate,au fost stabilite urmatoarele obiective specifice pentru
sustinere:
4.1 Educare si formare continua
4.2 Sanatate si asistenta sociala, inclusiv sprijin si solidaritate pentru grupurile
defavorizate
4.3 Actul de cultura, sport si agrement
4.4 Promovarea integrarii pe piata muncii (cresterea adaptabilitatii fortei de munca,
dezvoltarea initiativelor partenerilor sociali, promovarea unei culturi antreprenoriale
in educatie si formare, punerea in valoare a tuturor oportunitatilor de integrare prin
munca)

Obiectiv specific 4.1 - Educare si formare continua

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei masuri:

Masura 4.1/1 Educatia formala

Proiecte:
1. Realizarea de proiecte cu parteneriat local /national –APL, ONG, cadre didactice - cu
impact asupra domeniului curricular si extracurricular
2. Sprijinirea si realizarea programelor adiacente programului de instruire – centru de zi pentru
copiii saraci in localitatea Manastirea Casin
3. Implicarea parintilor si familiei alaturi de cadrul profesoral in procesul de formare
4. Sprijinirea infiintarii unei Organizatii de tineret si a activitatilor desfasurate de acestea

Masura 4.1/2 Educatia informala, inclusiv implicarea comunitatii neguvernamentale

Proiecte:
1. Sprijinirea perfectionarii continue a cadrelor didactice
2. Sprijinirea reciclarii/reconversiei fortei de munca disponibile
3. Initierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si cursuri de etica in
afaceri, parteneriat si leadership
4. Sprijinirea implementarea masurilor active pentru ocuparea fortei de munca: orientare,
formare si consiliere profesionala, medierea locurilor de munca.

Masura 4.1/3 Facilitarea investitiilor in infrastructura de invatamânt

Proiecte:
1 Dotarea tuturor scolilor si gradinitelor cu materiale didactice

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 59


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

2 Extinderea scolii nr. 1 Manastirea Casin


3 Reabilitarea gradinitei cu program prelungit din Manastirea Casin
4 Amenajarea de spatii de joaca pentru scolari si prescolari in incinta fiecarei untati scolare

Obiectiv specific 4.2 - Sanatate si asistenta sociala, inclusiv sprijin si solidaritate


pentru grupurile defavorizate

Pentru acest obiectiv au fost stabilite trei masuri:

Masura 4.2/1 Imbunatatirea actului de asistare sociala si a serviciului de asigurare a


sanatatii publice

Proiecte:
1. Imbunatatirea serviciilor medicale in unitatile de invatamant
2. Acreditarea serviciului social din cadrul primariei ca furnizor de servicii sociale primare
3. Asigurarea serviciilor de urgenta pentru persoanele aflate in situatie critica (abuz, violenta
domestica, batrâni, persoane cu dizabilitati, subzistenta – inclusiv cantina sociala, etc)
4. Imbunatatirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice
5. Infiintarea unui birou consiliere pentru cetateni, inclusiv pentru prevenirea violentei in familie
6. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor electronice de sanatate (e-sanatate) pentru
identificarea pacientilor, asigurarea interoperabilitatii pentru datele medicale, implementarea
fiselor, registrelor si retelelor electronice, schimb de informatii intre specialisti

Masura 4.2/2 Responsabilizarea fata de persoanele defavorizate

Proiecte:
1. Organizarea unor campanii de sensibilizarea a cetatenilor pentru cresterea gradului de
acceptare a persoanelor aflate in risc de marginalizare sociala
2. Infiintarea de servicii noi pentru cresterea accesabilitatii persoanelor defavorizate
3. Promovarea voluntariatului in domeniul asistentei sociale
4. Realizarea de parteneriate intre Consiliu Local Manastirea Casin si ONG-uri in vederea
promovarii proiectelor comunitare

Masura 4.2/3 Facilitarea investitiilor in infrastructura de sanatate si asistenta sociala


Proiecte:
1. Infiintarea unui centru de zi pentru copii

Obiectiv specific 4.3 - Actul de cultura, sport si agrement

Pentru acest obiectiv au fost stabilite doua masuri:

Masura 4.3/1 Sport si agrement


Proiecte
1.Constructia unor Săli de sport în localitatea Manastirea Casin
2. Infiintarea unei baze sportive în localitatea Pirvulesti
3.Modernizarea terenurilor de sport din toate localitatile apartinatoare comunei Manastirea
Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 60


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Masura 4.3/2 Actul de cultura


Proiecte:
1. Initiere si organizarea unor evenimente culturale care sa puna in valoare personalitatile
locale
2. Realizarea de parteneriate intre Consiliu Local Manastirea Casin si ONG-uri in vederea
promovarii proiectelor comunitare
3. Modernizarea bibliotecii publice , inclusiv dotarea cu fond de carte
4. Modernizarea si dotarea bibliotecilor scolare
5. Promovarea monumentelor istorice
6. Modernizarea caminului cultural din localitatea Manastirea Casin
7. Constructie camin cultural in localitatea Lupesti

Obiectiv specific 4.4- Securitatea sociala

Masura 4.4.1 Asigurarea sigurantei cetateanului


Proiecte
1. Imbunatatirea serviciilor ce asigura siguranta cetateanului: informatizarea, dotarea si
reabilitarea sediului politiei rurale
2. Infiintarea unui centru de consiliere
3. Infiintarea unui centru de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu dizabilitati

Obiectiv specific 4.5 - Societatea civila

Masura 4.5.1: Sprijinirea societatii civile


Proiecte:
1. Crearea unei structuri specializate in relatia cu ONG-urile in cadrul primariei Manastirea
Casin
2. Realizarea in cadrul primariei a unei baze de date cu ONG-urile din judetul Bacau
3. Concesionarea anumitor servicii catre ONG-urile active din judetul Bacau
4. Sprijinirea cresterii capacitatii de absorbtie a fondurilor europene catre ONG-uri.

DIRECTIA STRATEGICA 5 - DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Crearea unei administratii publice locale capabile ca prin schimbare interna, adaptarea la
valorile administrative europene, realizarea unor relatii moderne intre cetateni, societatea civila si
autoritatile publice judetene si locale sa infaptuiasca in cele mai bune conditii scopul pentru care a
fost investita, realizarea serviciilor publice de interes local , la un nivel performant, cât mai apropiat
celui existent in structurile institutionale locale din tarile Uniunii Europene
Modernizarea administratiei publice locale in stadiul actual trebuie sa cuprinda si sa vizeze
in mod direct valorile europene ale administratiei - transparenta, predictibilitatea, responsabilitatea,
adaptabilitatea si eficienta si sa se regaseasca in toate procesele administrative.

Probleme critice ale domeniului :


Standardele UE privind pregatirea conditiilor pentru organizarea administrativ teritoriala;
Instabilitate legislativa

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 61


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Nevoia reducerii cheltuielilor publice datorita posibilitatilor limitate ale veniturilor proprii si a
alocarilor insuficiente de la bugetul de stat;
Supravegherea stricta a resurselor sectorului public de catre administratia centrala
Insuficienta pregatire a potentialilor beneficiari pentru realizarea si implementarea de
proiecte prin programele de finantare externa
Abilitati reduse ale cetatenilor in utilizarea mijloacelor informationale
Necunoastere de catre o parte dintre cetateni a implicatiilor si avantajelor aderarii României
la UE
Functionarea unei administratii publice moderne, flexibile si eficiente constituie o conditie
esentiala a transformarii structurale a societatii românesti, a realizarii unei reforme profunde in
toate domeniile vietii social-economice, a cresterii rolului cetateanului in luarea deciziilor.
Consolidarea autonomiei locale, administrative si financiare, perfectionarea cadrului general
legislativ, armonizarea cu reglementarile europene vor reprezenta, in mare masura, o schimbare de
fond a raportului dintre administratie si cetatean, punând in mai mare masura accentul pe eficienta.
Reusita reformei in administratia publica nu este posibila decât prin stabilirea unei relatii
intre individ si stat, bazata pe responsabilitate. Statul ofera cetateanului sanse si cere, in schimb,
responsabilitate. Cetatenii, din ce in ce mai exigenti, sunt adesea foarte sensibili la masurile
destinate sa faca administratia si serviciile prestate de stat mai putin procedurale si mai axate pe
satisfacerea nevoilor cetatenesti. Asteptarile lor cu privire la serviciile publice sunt din ce in ce mai
dificil de satisfacut, in timp ce noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor ofera posibilitati reale
de apropiere intre administratie si utilizatori.
Obiectivul "Dezvoltarea capacitatii administrative" a strategiei de Dezvoltare Durabila a
comunei Manastirea Casin este in concordanta cu prioritatile stipulate in orientarile Strategice
Comunitare privind Coeziunea, unde se precizeaza ca sunt necesare investitii in dezvoltarea
capacitatii administrative. Mai mult, Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea stipuleaza
ca "o crestere a productivitatii si a calitatii muncii in sectorul public este esentiala pentru
continuarea si accelerarea reformei".
Dezvoltarea capitalului uman si a capacitatii institutionale in administratia publica este
esentiala pentru a preveni aparitia disparitatilor intre regiuni. O cerinta importanta este implicarea
partenerilor sociali si a societatii civile. Implicarea acestora este importanta pentru respectarea
principiului transparentei, al participarii active si al responsabilizarii.
Prin realizarea obiectivului propus contribuim la implementarea celei de-a patra prioritati
nationale de dezvoltare din PND 2007-2013- in asa fel incât se obtine un impact pozitiv solid
asupra administratiei publice, pentru a stimula dezvoltarea economica, dar si la atingerea prioritatii
tematice "Consolidarea unei capacitati administrative eficiente” stabilita in Cadrul Strategic National
de Referinta. Obiectivul "Dezvoltarea capacitatii administrative" este in concordanta cu obiectivul
General al Programului Operatinal Dezvoltarea Capacitatii Administrative de a contribui la crearea
unei administratii publice mai eficienta si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii
românesti. Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - axa de interventie 1
"Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice" (domenii majore
de interventie: Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor; Cresterea responsabilizarii
administratiei publice; Imbunatatirea eficacitatii organizationale) si axa prioritara 2 " Imbunatatirea
calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare " (domenii
majore de interventie: Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor;
Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor)
Pentru acest obiectiv general au fost stabilite urmatoarele obiective specifice:
5.1 Imbunatatirea coeziunii dintre administratia publica locala si administratia publica
judeteana si alti factori interesati, in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare
locala

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 62


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

5.2 Crearea unui sistem modern si eficient de administratie publica si eficientizarea


dialogului tripartit
5.3 Fluidizarea comunicarii in cadrul administratiei publice locale Manastirea Casin si
cu administratia publica judeteana si centrala si facilitarea comunicarii cu cetatenii
5.4 Crearea de conditii optime pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul administratiei publice locale Manastirea Casin .

Obiectiv specific 5.1 - Imbunatatirea coeziunii dintre administratia publica locala si


administratia publica judeteana si alti factori interesati, in vederea realizarii
obiectivelor de dezvoltare locala

Masura 5.1/1: Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica:


Proiecte:
1. Coordonarea proceselor de elaborare, actualizare, implementare si monitorizare a
strategiilor de dezvoltare la nivelul comunei Manastirea Casin si corelarea acestora cu
documentele programatice la nivel judetean si national
2. Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si judetene in vederea realizarii
obiectivelor din Planul de Actiuni al Programului de Dezvoltare Economica si Sociala a
judetului Bacau.

Obiectiv specific 5.2 - Crearea unui sistem modern si eficient de administratie


publica si eficientizarea dialogului tripartit

Masura 5.2/1: Continuarea reformei in administratia publica


Proiecte:
1. Perfectionarea managementului in administratia publica si coerenta actului administrativ
2. Profesionalizarea resurselor umane in administratia locala Manastirea Casin
3. Asigurarea transparentei actelor administrative si comunicare operativa cu cetatenii si
societatea civila
4. Dezvoltarea parteneriatului sindicate – patronat - administratie
5. Cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice locale
6. Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii;
7. Derularea de actiuni de informare europeana a populatiei din comuna Manastirea Casin
cu focalizare pe: dreptul la munca in Uniunea Europeana, asigurari sociale etc)

Obiectiv specific 5.3 - Fluidizarea comunicarii in cadrul administratiei publice locale


Manastirea Casin si cu administratia publica judeteana si centrala si facilitarea
comunicarii cu cetatenii

Masura 5.3/1: Eficientizarea managementului fondurilor nerambursabile


Proiecte:
1. Constituirea birourilor specializate in elaborarea si gestionarea proiectelor
2. Sprijinirea realizarii de cursuri postliceale sau postuniversitare pentru persoanele
responsabile de identificarea surselor de finantare nerambursabila si gestionarea eficienta a
acestora in domeniul Managementului de proiect

Masura 5.3/2 Informatizarea administratiei publice locale Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 63


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Proiecte:
1. Informatizarea administratiei publice locale Manastirea Casin - dotare cu hard, soft, creare
de portal, retea si conexiuni broad-band.
2. Realizarea unui telecentru in vederea facilitarii comunicarii cu cetatenii si a accesului
acestora la informatii publice

Masura 5.3/3 Dezvoltarea infrastructurii aferente administratiei publice locale


Manastirea Casin
Proiecte:
1. Reabilitarea si modernizarea sediului Primaria Manastirea Casin
2. Dotarea sediului primariei pentru oferirea conditiilor optime de lucru

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 64


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

V. IERARHIZAREA PROIECTELOR

Ultima componenta a planului de implementare este reprezentata de elaborarea listei de


proiecte prioritare, ca raspuns direct la optiunile de dezvoltare mentionate, pe tot parcursul acestui
proces de factorii implicati. Ierarhizarea proiectelor din identificarea acestei liste se face în functie
de impactul asupra comunitatii, de resursele financiare necesare si sursa acestora (public, privat
sau combinatie public-privat), efectul de multiplicare, eficienta investitiilor (valoarea prezenta neta si
rata de rentabilitate a investitiei etc.).

DIRECTIA STRATEGICA DE DEZVOLTARE 1 - DEZVOLTAREA UNUI MEDIU


ECONOMIC STI AGROTURISTIC CARE SA ASIGURE UN RITM DE CRESTERE
SUSTINUT SI LOCURI DE MUNCA PERMANENTE

Obiectiv specific: 1.1. Sprijinirea initiativei private prin eliminarea barierelor


birocratice si dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru afaceri

Elaborarea unor sondaje de evaluare a atitudinii si a nevoilor


Denumire proiect mediului de afaceri

Parteneri ONG
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Infiintarea unui birou specializat de informare si comunicare în


Denumire proiect relatia cu mediul economic, inclusiv cu acces permanent on-line

Parteneri ONG
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

Infiintarea unui birou specializat de informare si comunicare în


Denumire proiect relatia cu mediul economic, inclusiv cu acces permanent on-line

Parteneri ONG
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

Organizarea de servicii publice (minim serviciu de gospodarie


Denumire proiect
comunala)
Parteneri Public-privat
Fondul European Social – Programul Operational Dezvoltarea
Capacitatii Administrative - Axa prioritara 2 Imbunatatirea
calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accent pus pe
Sursa de finantare
procesul de descentralizare; domeniu major de interventie: 3.3
Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
- buget local
Perioada de implementare 2008-2010

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 65


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Adoptarea de hotarâri de Consiliu Local care sa incurajeze infiintarea


Denumire proiect
de noi firme
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Instituirea unui sistem eficient de emitere a certificatelor, autorizatiilor


Denumire proiect si a altor permise de functionare

Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Diseminarea standardelor de calitate practicate de UE


Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Sustinerea participarii agentilor economici la târguri, conferinte si


expozitii interne si internationale
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Stimularea unui sistem de formare profesionala în domeniul


Denumire proiect
serviciilor
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Realizarea unui birou de consiliere în afaceri care sa faciliteze


Denumire proiect
servicii de instruire si mentoring
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Aplicarea unui sistem de facilitati pentru retentia populatiei tinere


Denumire proiect
active
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect
Sustinerea accesului IMM-urilor la surse de finantare
Parteneri -

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 66


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Sursa de finantare Buget local


Perioada de implementare 2008-2013

Sprijinirea dezvoltarii e-economiei pentru cresterea eficientei


Denumire proiect agentilor economici prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza
unui sistem informatic
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Oferirea de facilitati ONG-urilor pentru atragerea lor în comuna în


Denumire proiect vederea dezvoltarii de parteneriate în vederea promovarii
proiectelor comunitare
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea turismului rural sti agroturismului ca factor


cheie de dezvoltare economica

Acordare de facilitati fiscale pentru agentii economici din domeniul


Denumire proiect
turismului rural si agro-turismului
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Participarea la programele Agentiei Nationale de Turism Rural,


Denumire proiect
Ecologic si Cultural si alte organizatii internationale de profil
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Sprijinirea agentilor economici în formularea ofertei turistice


Denumire proiect
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Obiectiv specific 1.3 - Sprijinirea dezvoltarii resurselor umane

Realizarea unui studiu al cererii pe piata de munca


Denumire proiect
Parteneri Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 67


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Dezvoltarea de parteneriate cu Agentia pentru Consultanta Agricola si


Denumire proiect societati din mediu privat care sunt acreditate sa furnizeze programe
de formare profesionala
Parteneri Public-privat
Fondul European Social – Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane Axa prioritara 1: Acces la educatie si formarea
profesionala în sprijinul cresterii economice sti dezvoltarii societatii
Sursa de finantare bazate pe cunoastere; domeniu major de interventie 1.1 Acces la
educatie sti formare profesionala initiala de calitate sti domeniu major
de interventie 1.3 „ Calitate în formarea profesionala continua „
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Denumire proiect Infiintarea camerei agricole


Parteneri Agentia Judeteana de Consultanta Agricola Bacau
Sursa de finantare buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Obiectiv specific: 1.4 Îmbunatatirea aspectului general al comunei

Finalizare constructie Bisericia "Buna Vestire “ din localitatea


Denumire proiect Manastirea Casin

Parteneri Privat
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Sursa de finantare Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2012-2013

Denumire proiect Reabilitarea complexului Fosta Manastire Casin - monument istoric


Parteneri Privat
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Sursa de finantare Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2012-2013

Denumire proiect Constructii capele mortuare pe linga fiecare biserica


Parteneri Privat
Sursa de finantare buget local

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 68


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Perioada de implementare 2012-2013

Denumire proiect Amenajare spatiu verde


Parteneri Public-privat
Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea
de spatii verzi în localitati, aprobat prin Ordinul nr. 1166 din 17 iulie
Sursa de finantare 2007,
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Amenajarea centrului civic al comunei Manastirea Casin


Parteneri Public-privat
Fondul pentru Agricultura si dezvoltare Rurala
Sursa de finantare
Buget local
Perioada de implementare 2009-2010

DIRECTIA STRATEGICA DE DEZVOLTARE 2 - REABILITAREA INFRASTRUCTURII


Obiectiv specific 2.1 - Inventarierea terenurilor în domeniul public si privat al
Consiliului Local Manastirea Casin

Denumire proiect Actualizarea Planului Urbanistic General


Parteneri -
Sursa de finantare buget local
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Extinderea intravilanului comunei Manastirea Casin

Parteneri -
Sursa de finantare buget local
Perioada de 2009
implementare

Denumire proiect Elaborarea de regulamente concrete de utilizare a spatiilor publice, în


special în privinta destinatiei si imaginii acestora

Parteneri -
Sursa de finantare buget local
Perioada de 2009
implementare

Denumire proiect Studiu de oportunitate în vederea identificarii unei imagini unitare a


spatiilor comerciale (cu respectarea esteticii si utilitatii zonelor)

Parteneri -
Sursa de finantare buget local
Perioada de implementare 2009 -2010

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 69


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 2.2 - Modernizarea infrastructurii rutiere si a iluminatului public

Denumire proiect Modernizarea ( asfaltarea ) drumului comunal Manastirea Casin-


Pirvulesti

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala –
Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „
Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
masura 3.2.2. „ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia sti populatia rurala si punerea în
valoare a mostenirii rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Modernizarea drumului comunal Manastirea Casin- Lupesti

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala –
Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „
Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
masura 3.2.2. „ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în
valoare a mostenirii rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 200982009

Denumire proiect Modernizarea drumului comunal Manastirea Casin- Finaresti

Parteneri
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala –
Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „
Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
masura 3.2.2. „ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în
valoare a mostenirii rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Modernizarea drumului de interes local “Paraul Dulce ”

Parteneri -

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 70


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul


National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Modernizarea drumului de interes local “ Saratel “

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Modernizarea drumului de interes local “Halos-Gura Leului

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Construire poduri si podete


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public –


stradal în zonele unde s-a construit recent

Parteneri -

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 71


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala –


Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „
Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
masura 3.2.2. „ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în
valoare a mostenirii rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2011-2012

Denumire proiect Constructia unui complex de energie neconventionala


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii
în zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2011-2012

Denumire proiect Extinderea sistemului de iluminat public in localitatea Scutaru

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala –
Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „
Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale,
masura 3.2.2. „ Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în
valoare a mostenirii rurale
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2011-2012

Obiectiv specific 2.3- Îmbunatatirea calitatii sti a accesului la infrastructura

Denumire proiect Initierea masurilor în vederea constituirii asociatiei de Dezvoltare


Intercomunitara si a operatorului unic de operarea serviciului de
canalizare si alimentare cu apa
Parteneri Membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Finalizarea lucrarii de alimentare cu apa pentru Manastirea Casin ,


Lupesti si Pirvulesti
Parteneri -
Sursa de finantare OG 7/2006 – Program national privind dezvoltarea infrastructurii din
mediul rural si mic urban
Perioada de implementare 2008

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 72


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Denumire proiect Realizarea alimentare cu apa in localitatea Scutaru

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale
- buget local
Perioada de implementare 2009-2011

Denumire proiect Realizarea retea de canalizare pentru localitatea Manastirea Casin

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale
- buget local
Perioada de implementare 2008-2011

Denumire proiect Realizarea retea de canalizare pentru localitatea Lupesti

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale
- buget local
Perioada de implementare 2008-2011

Denumire proiect Realizarea retea de canalizare pentru localitatea Pirvulesti

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale
- buget local
Perioada de implementare 2008-2011

Denumire proiect Realizarea retea de canalizare pentru localitatea Scutaru

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Programul

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 73


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în


zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia sti populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale
- buget local
Perioada de implementare 2010-2012

Denumire proiect Realizarea retelei de gaz metan in toate localitatile comunei


Manastirea Casin

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii în
zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale
- buget local
Perioada de implementare 2011-2013

DIRECTIA STRATEGICA DE DEZVOLTARE 3 - CONSERVAREA SI PROTECTIA


MEDIULUI ÎNCONJURATOR
Obiectiv specific 3.1 Asigurarea unui management durabil al deseurilor

Denumire proiect Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor

Parteneri Public-privat
Sursa de finantare Fondul de Coeziune- Program Operational Sectorial Mediu; Axa
prioritara 2 „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric; domeniu major de
interventie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor „
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Initierea unui sistem local de penalizare a depozitarii neautorizate a


deseurilor

Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Realizare centre de valorificarea deseurilor colectate selectiv

Parteneri -
Sursa de finantare Buget local

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 74


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Amenajarea de platforme mari pentru depozitarea separata a


rumegusului si a capetelor de lemn ce rezulta din prelucrarea lemnului

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul de Coeziune- Program Operational Sectorial Mediu; Axa
prioritara 2 „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric; domeniu major de
interventie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor „
- Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Denumire proiect Realizarea de bazine vidanjabile la gospodariile populatiei

Parteneri Cetatenii comunei Manastirea Casin


Sursa de finantare Bugetul fiecarei gospodarii
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Realizarea unei instalatii pentru valorificarea deseurilor care rezulta in
urma prelucrarii primare a lemnului in cadrul gaterelor
Parteneri Privat
Sursa de finantare Fondul de Coeziune- Program Operational Sectorial Mediu; Axa
prioritara 2 „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor sti reabilitarea siturilor contaminate istoric; domeniu major de
interventie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor sti extinderea infrastructurii de management al deseurilor „
- Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Denumire proiect Achizitionarea de mijloace de transport adecvate pentru transportul


deseurilor de la generatori la punctele de colectare

Parteneri Privat
Sursa de finantare Fondul de Coeziune- Program Operational Sectorial Mediu; Axa
prioritara 2 „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor sti reabilitarea siturilor contaminate istoric; domeniu major de
interventie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor sti extinderea infrastructurii de management al deseurilor „
- Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Denumire proiect Informarea si pregatirea populatiei în domeniul gospodaririi deseurilor


menajere
Parteneri Agentia pentru Protectia Mediului Bacau ; ONG-uri cu activitate in
domeniu
Sursa de finantare Legea 350/2005 – finantare de la Consiliul Judetean Bacau; Program

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 75


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

National – Fondul de Mediu


Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea Resurselor
Umane; Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Educatia ecologica a copiilor în toate formele de învatamânt – includerea


în activitatile scolare a unor campanii de colectare selective a deseurilor

Parteneri Inspectoratul Scolar Judetean Bacau ; Agentia pentru Protectia Mediului


Bacau ; ONG-uri cu ativitate in domeniu
Sursa de finantare Legea 350/2005 – finantare de la Consiliul Judetean Bacau; Program
National – Fondul de Mediu
Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea Resurselor
Umane; Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Responsabilizarea agentiilor economici

Parteneri Mediu de afaceri local


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Initierea parteneriatului cu ONG-urile de mediu pentru promovarea


colectarii selective a deseurilor

Parteneri ONG-uri
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Obiectiv specific 3.2 - Îmbunatatirea calitatii atmosferei, protejarea cadrului natural


si peisagistic

Denumire proiect Initierea unui proiect de plantare perdea naturala de-a lungul drumurilor
comunale si de interes local de pe teritoriul comunei Manastirea Casin
Parteneri ONG-uri
Sursa de finantare Fondul National de Mediu
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2008

Denumire proiect Amenajarea si dotarea cu material verde a spatiilor de joaca pentru copii
Parteneri ONG-uri
Sursa de finantare Fondul National de Mediu
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Campanii de constientizarea privind importanta protejarii mediului


inconjurator

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 76


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Parteneri ONG-uri
Sursa de finantare Fondul National de Mediu ; Legea 350/2005
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Realizarea în parteneriat cu unitatile scolare a unor studii privind valorile
naturale din zona
Parteneri Inspectorat Scolar Judetean Bacau
Sursa de finantare Fondul National de Mediu
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Realizarea unui parteneriat a Consiliului Local Manastirea Casin cu


ONG-uri cu activitate în domeniul protejarii mediului pentru promovarea
proiectelor comunitare.
Parteneri ONG-uri
Sursa de finantare Fondul National de Mediu
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Sprijinirea introducerii metodelor de productie agricola ce sunt


compatibile cu protectia si îmbunatatirea conditiilor de mediu si care trec
de standardele de baza relevante

Parteneri ONG-uri ; Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; Axa prioritara
2 „ Imbunatatirea mediului si a spatiului rural „ masura 2.1 Masuri privind
utilizarea durabila a terenurilor agricole
Cofinantare - buget local
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Sprijinirea actiunilor de combatere a eroziunii solului prin limitarea


utilizarii substantelor chimice de sinteza si infiltrarea în apele subterane

Parteneri ONG-uri ; Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; Axa prioritara
2 „ Imbunatatirea mediului si a spatiului rural „ masura 2.1 Masuri privind
utilizarea durabila a terenurilor agricole
Cofinantare - buget local
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Executarea lucrarilor de refacere a terenurilor pasunilor

Parteneri Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; Axa prioritara
2 „ Imbunatatirea mediului si a spatiului rural „ masura 2.1 Masuri privind

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 77


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

utilizarea durabila a terenurilor agricole


Cofinantare - buget local
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Initierea de actiuni pentru extinderea suprafetei de paduri prin


impadurirea terenurilor agricole si ne-agricole ( ca prima impadurire )
avand în vedere protectia mediului, prevenirea dezastrelor naturale sti
diminuarea efectelor schimbarilor climatice

Parteneri ONG-uri ; Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala; Axa prioritara
2 „ Imbunatatirea mediului si a spatiului rural „ masura 2.1 Masuri privind
utilizarea durabila a terenurilor agricole
Cofinantare - buget local
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Denumire proiect Impadurirea terenurilor care au fost defrisate in mod abuziv

Parteneri ONG-uri ; Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; Axa
prioritara 2 „ Imbunatatirea mediului st a spatiului rural „ masura 2.1
Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole
Cofinantare - buget local
Buget local
Perioada de implementare 2008 -2009

Obiectiv specific 3.3: Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu


efect asupra populatiei

Denumire proiect Informarea si pregatirea populatiei în domeniul situatiilor de urgenta


Parteneri Inspectorat Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau
Sursa de finantare Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane; Fondul European de Dezvoltare Regionala -
Program Operational Regional; Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Elaborare planuri si masuri în domeniul reducerii riscului la inundatii


Parteneri Inspectorat Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau ;Sistemul de
Gospodarire a Apelor Bacau
Sursa de finantare buget local
Perioada de implementare 2008

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 78


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Denumire proiect
Dotarea compartimentului situatii de urgenta cu mijloacele necesare
interventiei specifice

Parteneri Inspectorat Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau


Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala ; Fondul European pentru Dezvoltare
Regionala – axa prioritara 3 „ imbunatatirea infrastructurii sociale „
domeniu major de interventie 3.3 „ Imbunatatirea dotarii cu
echipamente a bazelor operationale pentru situatii de urgenta “
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Ecologizare rau Casin


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; Programul
National pentru Dezvoltare Rurala; Fondul de Mediu
Perioada de implementare 2009-2011

Denumire proiect Ecologizare parau Saratel


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala ; Fondul de Mediu
Perioada de implementare 2009-2011

Denumire proiect Ecologizare parau Rachitilor


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala; Fondul de mediu
Perioada de implementare 2010-2013

DIRECTIA STRATEGICA DE DEZVOLTARE 4 - RELANSAREA COEZIUNII STI


INCLUZIUNII SOCIALA
Obiectiv specific 4.1- Educare sti formare continua

Denumire proiect Realizarea de proiecte cu parteneriat local /national –APL, ONG,


cadre didactice - cu impact asupra domeniului curricular sti
extracurricular

Parteneri Inspectorat Scolar Judetean Bacau ; primariile vecine


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Sprijinirea si realizarea programelor adiacente programului de


instruire – centru de zi pentru copiii saraci în localitatea Manastirea
Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 79


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Parteneri ONG
Sursa de finantare Fondul Social European – Program Operational dezvoltarea
Resurselor Umane
Perioada de implementare 2010-2011

Denumire proiect Implicarea parintilor si familiei alaturi de cadrul profesoral în procesul


de formare

Parteneri ONG
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2010-2011

Denumire proiect Sprijinirea infiintarii unei Organizatii de tineret si a activitatilor


desfasurate de acestea

Parteneri ONG
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Sprijinirea perfectionarii continuie a cadrelor didactice

Parteneri Inspectorat Scolar Judetean Bacau


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Sprijinirea reciclarii/reconversiei fortei de munca disponibile

Parteneri Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca


Sursa de finantare Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane;Axa prioritara 4 Modernizarea serviciului public de
ocupare, domeniu major de interventie 4.1 Intarirea capacitatii
serviciului public de ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Initierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si


cursuri de etica în afaceri, parteneriat si leadership

Parteneri ONG-uri / agenti econonomici acreditati


Sursa de finantare Legea 350/2005 - finantare de la Consiliul Judetean Bacau; Fondul
European Social – Program Operational Dezvoltarea Resurselor
Umane;- axa prioritara 1.4 „Calitate în formarea profesionala
continua”; Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Sprijinirea implementarea masurilor active pentru ocuparea fortei de


munca: orientare, formare si consiliere profesionala, medierea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 80


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

locurilor de munca

Parteneri Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca


Sursa de finantare Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane;Axa prioritara 4 Modernizarea serviciului public de
ocupare, domeniu major de interventie 4.1 Intarirea capacitatii
serviciului public de ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Dotarea tuturor scolilor si gradinitelor cu materiale didactice


Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru dezvoltare Regionala – Program Operational
Regional – axa prioritara 3 „ Imbunatatirea infrastructurii sociale;
domeniu major de interventie 3.4 „ Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Reabilitarea gradinitei cu program prelungit Manastirea Casin

Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru dezvoltare Regionala – Program Operational
Regional – axa prioritara 3 „ Imbunatatirea infrastructurii sociale;
domeniu major de interventie 3.4 „ Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Amenajarea de spatii de joaca pentru scolari si prescolari in incinta


fiecarei unitati de inavatamint
Parteneri -
Sursa de finantare Fondul European pentru dezvoltare Regionala – Program Operational
Regional – axa prioritara 3 „ Imbunatatirea infrastructurii sociale;
domeniu major de interventie 3.4 „ Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare
Perioada de implementare 2008-2010

Obiectiv specific 4.2 Sanatate si asistenta sociala, inclusiv sprijin si solidaritate


pentru grupurile defavorizate

Denumire proiect Îmbunatatirea serviciilor medicale în unitatile de invatamant

Parteneri Autoritatea de Sanatate Publica


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2009

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 81


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Denumire proiect Acreditarea serviciului social din cadrul primariei ca furnizor de


servicii sociale primare
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Asigurarea serviciilor de urgenta pentru persoanele aflate în situatie


critica (abuz, violenta domestica, batrâni, persoane cu dizabilitati,
subzistenta – inclusiv cantina sociala, etc)

Parteneri ONG-uri / Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia


Copilului Bacau
Sursa de finantare Buget local; Legea 350/2005
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Îmbunatatirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice

Parteneri ONG-uri / Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia


Copilului Bacau
Sursa de finantare Buget local; Legea 350/2005
Perioada de implementare 2009-2010

Denumire proiect Infiintarea unui birou consiliere pentru cetateni, inclusiv pentru
prevenirea violentei în familie

Parteneri ONG-uri / Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia


Copilului Bacau
Sursa de finantare Buget local; Legea 350/2005
Perioada de implementare 2012

Denumire proiect Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor electronice de sanatate (e-


sanatate) pentru identificarea pacientilor, asigurarea interoperabilitatii
pentru datele medicale, implementarea fiselor, registrelor si retelelor
electronice, schimb de informatii intre specialisti
Parteneri Cabinetele medicilor de familie; cabinet medical stomatologic
Sursa de finantare Program Operational Cresterea Competitivitatii Economice;
Cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Organizarea unor companii de sensibilizarea a cetatenilor pentru


cresterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în risc de
marginalizare sociala
Parteneri ONG-uri din judetul Bacau
Sursa de finantare Consiliul judetean Bacau - finantare conform Legii 350/2005; Fondul
European Social – Program Operational Dezvoltarea Resurselor
Umane; Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 82


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Denumire proiect Infiintarea de servicii noi pentru cresterea accesabiliattii


persoanelor defavorizate

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau / Directia Judeteana de Asistenta Sociala


si Protectia Copilului Bacau
Sursa de finantare Consiliul judetean Bacau - finantare conform Legii 350/2005; Fondul
European Social – Program Operational Dezvoltarea Resurselor
Umane; Buget local
Perioada de implementare 2010-2013

Denumire proiect Promovarea voluntariatului în domeniul asistentei sociale

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau / Directia Judeteana de Asistenta Sociala


si Protectia Copilului Bacau
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Realizarea de parteneriate intre Consiliu Local Manastirea Casin si


ONG-uri în vederea promovarii proiectelorcu finantare europeana
Parteneri ONG-uri din judetul Bacau / Directia Judeteana de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Bacau
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Denumire proiect Infiintarea unui centru de zi pentru copii

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau / Directia Judeteana de Asistenta Sociala


si Protectia Copilului Bacau
Sursa de finantare Fondul European Social – Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane; axa prioritara 6 „ Promovarea incluziunii sociale
cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2009-2010

Obiectiv specific: 4.3 Actul de cultura, sport sti agreement

Denumire proiect Constructia unor Sali de sport în localitatea Manastirea Casin

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Program national de dezvoltare rural si a unor baze sportive din
mediul rural; Cofinantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Infiintarea unei baze sportive în localitatea Pirvulesti

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Program national de dezvoltare rural si a unor baze sportive din

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 83


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

mediul rural; Cofinantare Buget local


Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Modernizarea terenurilor de sport din toate localitatile apartinatoare


comunei Manastirea Casin
Parteneri ONG-uri din judetul Bacau
Sursa de finantare Program national de dezvoltare rural si a unor baze sportive din
mediul rural; Cofinantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Denumire proiect Initiere si organizarea unor evenimente culturale care sa puna în


valoare personalitatile locale

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Realizarea de parteneriate intre Consiliu Local Manastirea Casin si


ONG-uri în vederea promovarii proiectelor cu finantare externa
Parteneri ONG-uri din judetul Bacau
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Modernizarea bibliotecii publice , inclusiv dotarea cu fond de carte

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Modernizarea bibliotecilor scolare , inclusiv dotarea cu fond de carte

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Denumire proiect Promovarea monumentelor istorice

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Modernizarea caminului cultural din localitatea Manastirea Casin

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau ; Centrul Judetean pentru Conservarea si


Promovarea Traditiilor Bacau
Sursa de finantare Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala - masura 322 ;Buget local

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 84


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Perioada de implementare 2008-2009

Denumire proiect Constructie asezamant cultural in localitatea Lupesti

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau ; Centrul Judetean pentru Conservarea si


Promovarea Traditiilor Bacau
Sursa de finantare Programul national pentru constructia de asezaminte culturale ;Buget
local
Perioada de implementare 2008-2009

Obiectiv specific 4.4- Securitatea sociala

Denumire proiect Îmbunatatirea serviciilor ce asigura siguranta cetateanului:


informatizarea, dotarea si reabilitarea sediului politiei rurale

Parteneri Inspectoratul Judetean de Politie Bacau


Sursa de finantare Fondul European Social- Program Operational Dezvoltarea
Capacitatii administrative;Cofinantare -buget local
Perioada de implementare 2009-2013

Denumire proiect Infiintarea unui centru de consiliere

Parteneri ONG-uri din judetul Bacau


Sursa de finantare Fondul European Social- Program Operational Dezvoltarea
Capacitatii administrative;Cofinantare -buget local
Perioada de implementare 2010-2012

Denumire proiect Infiintarea unui centru de integrare socio-profesionala pentru


persoanele cu dizabilitati

Parteneri Furnizori de servicii sociale


Sursa de finantare Fondul European Social – Program Operational Dezvoltarea
Resurselor Umane; axa prioritara 6 „ Promovarea incluziunii sociale
cofinantare - buget local
Perioada de implementare 2010-2011

Obiectiv specific: 4.5 Societatea civila

Denumire proiect Crearea unei structuri specializate în relatia cu ONG-urile în cadrul


Primariei Manastirea Casin

Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

Denumire proiect Realizarea în cadrul primariei a unei baze de date cu ONG-urile din
judetul Bacau

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 85


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Parteneri ONG-urile din judet


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

Denumire proiect Concesionarea anumitor servicii catre ONG-urile active din judetul
Bacau

Parteneri ONG-urile din judet


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2009

Denumire proiect Sprijinirea cresterii capacitatii de absorbtie a fondurilor europene


catre ONG-uri.

Parteneri ONG-urile din judet cu activitate in comuna Manastirea Casin


Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2010

DIRECTIA STRATEGICA DE DEZVOLTARE 5 - DEZVOLTAREA CAPACITATII


ADMINISTRATIVE
Obiectiv specific: 5.1 Îmbunatatirea coeziunii dintre administratia publica locala si
administratia publica judeteana si alti factori interesati, în
vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare locala

Coordonarea proceselor de elaborare, actualizare, implementare


si monitorizare a strategiilor de dezvoltare la nivelul comunei
Denumire proiect
Manastirea Casin si corelarea acestora cu documentele
programatice la nivel judetean sti national
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si judetene în


Denumire proiect vederea realizarii obiectivelor din Planul de Actiuni al Programului de
Dezvoltare Economica si Sociala a judetului Bacau
Institutia Prefectului judet Bacau;Consiliul Judetean Bacau; Serviciile
Parteneri
publice deconcentrate
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Obiectiv strategic 5.2 Crearea unui sistem modern sti eficient de administratie
publica sti eficientizarea dialogului tripartit

Denumire proiect Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii;


Parteneri -

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 86


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Fondul European Social - Program Operational Sectorial Dezvoltarea


Sursa de finantare Capacitatii Administrative
Buget local
Perioada de implementare 2008-2010

Derularea de actiuni de informare europeana a populatiei din


Denumire proiect comuna Manastirea Casin , cu focalizare pe: dreptul la munca în
Uniunea Europeana, asigurari sociale etc.)
Parteneri -
Fondul European Social - Program Operational Dezvoltarea
Sursa de finantare Resurselor Umane
Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Obiectiv specific 5.3 Fluidizarea comunicarii în cadrul administratiei publice locale


Manastirea Casin cu administratia publica judeteana si centrala si facilitarea
comunicarii cu cetatenii

Profesionalizarea resurselor umane în administratia locala


Denumire proiect
Manastirea Casin
Parteneri -
Fondul European social - Program Operational Sectorial Dezvoltarea
Sursa de finantare Capacitatii Administrative
Buget local
Perioada de implementare 2008-2013

Constituirea birourilor specializate în elaborarea si gestionarea


Denumire proiect
proiectelor
Parteneri -
Sursa de finantare Buget local
Perioada de implementare 2008

Informatizarea administratiei publice locale Manastirea Casin -


Denumire proiect dotare cu hard, soft, mordenizare portal, retea si conexiuni broad-
band
Parteneri -
Fondul European Social - Program Operational Sectorial Dezvoltarea
Sursa de finantare Capacitatii Administrative
Buget local
Perioada de implementare 2008

Realizarea unui telecentru în vederea facilitarii comunicarii cu


Denumire proiect
cetatenii si a accesului acestora la informatii publice
Parteneri -
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala; Fondul European Social -
Sursa de finantare Program Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii
Administrative; Buget local

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 87


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Perioada de implementare 2010

Denumire proiect Reabilitarea sediului primariei


Parteneri -
Fondul European pentru Agricultura sti Dezvoltare Rurala;Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa prioritara 3 „ Calitatea vietii
în zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 3.2.2. „
Sursa de finantare Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rural
- cofinantare -buget local
Perioada de implementare 2008 -2010

Denumire proiect Dotarea sediului primariei pentru oferirea conditiilor optime de lucru
Parteneri -
Fondul European Social - Program Operational Sectorial Dezvoltarea
Sursa de finantare Capacitatii Administrative;
cofinantare -buget local
Perioada de implementare 2008 -2010

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 88


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

VI. MONITORIZAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Monitorizarea este un instrument al planificarii strategice si consta în evaluarea activitatilor


de proiect, rezultatelor intermediare ale bugetului cheltuit, precum sti identificarea riscurilor care
apar în implementarea proiectului. Scopul este de îmbunatatire a eficientei si ajustare a activitatilor
în cazul în care nu se ating obiectivele si scopurile stabilite. Graficul de implementare a proiectelor
este utilizat în activitatea curenta de monitorizare. Odata aprobata strategia de dezvoltare, inclusiv
cu proiectele sale prioritare, se întocmeste acest grafic de implementare, deosebit de util pentru
activitatea de monitorizare.
Rolul si responsabilitatile de monitorizare îi revin unei structuri specifice, diferite de cea
responsabila cu implementarea ei, respectiv Comitetul Local de Monitorizare. Dimensiunile
Comitetului Local de Monitorizare este de circa 3 persoane.
Sarcinile curente ale comitetului sunt:
o Analiza periodica a progresului inregistrat privind atingerea obiectivelor generale / specifice
planului
o Formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare
o Analiza si aprobarea rapoartelor de implementare întocmite de catre organizatiile de
implementare a proiectelor
o Intocmirea periodica de rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte si în
ansamblu pentru planul de implementare
Evaluarea este un alt instrument de planificare strategica prin care se apreciaza daca
obiectivul/scopul initial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp si de buget
alocat. Evaluarea se efectueaza de asemenea la sfârsit sau ulterior implementarii proiectului, în
vederea îmbunatatirii deciziilor pentru procesul investitional viitor. Evaluarea initiala se efectueaza
la momentul în care se decide asupra oportunitatii unui proiect.
Monitorizarea are finalitate în conditiile în care activitatile de proiect sunt bine formulate,
indicatorii de performanta sunt corect dimensionati, iar sursele de culegere a informatiilor pentru
verificare sunt credibile. Astfel, obiectivele specifice se vor prezenta în acest capitol alaturi de
indicatorii de impact si de monitorizare, precum si de sursele de culegere a datelor relevante, care
permit aprecierea gradului de implementare a strategiei.
Monitorizarea confera posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea planului de actiune,
actualizarea termenelor prevazute initial sti anticipeaza eventualele riscuri.
Instrumente de monitorizare utilizate în procesul de implementare a strategiei:
 Calendar de monitorizare: determinarea termenelor scadente pentru realizarea
actiunilor, stabilirea datelor reuniunilor transversale, elaborarea rapoartelor de
monitorizare;
 Rapoartele periodice: elaborarea semestriala sau în functie de nevoi pentru
determinarea stadiului în care se afla procesul de implementare a strategiei;
 Reuniuni transversale: organizarea unor întâlniri periodice între top manageri,
persoanele implicate direct în implementarea strategiei si alte persoane interesate -
conform calendarului stabilit.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 89


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

DIRECTIA STRATEGICA 1 - DEZVOLTAREA UNUI MEDIU ECONOMIC STI


AGROTURISTIC CARE SA ASIGURE UN RITM DE CRESTERE SUSTINUT STI LOCURI
DE MUNCA PERMANENTE
Obiectiv specific: 1.1 Sprijinirea initiativei private prin eliminarea barierelor
birocratice si dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru afaceri

Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
1.1 /1 Implicarea în analiza - simplificarea procedurilor de - numar firme nou infiintate
mediului de afaceri si autorizare, certificare si - durata eliberarii
simplificarea procedurilor functionare a mediului de autorizatiilor/certificatelor
administrative afaceri - numar audiente/unitatea de timp
- introducerea unor fiscalitati - numar firme nou înfiintate
locale pentru agentii - valoarea investitiilor în perioada
economici analizata
- cresterea cifrei de afaceri în
perioada analizata
1.1/2 Servicii de consultanta - promovarea agentilor - numar evenimente cu participare
si asistenta pentru atragere economici locali pe piata colectiva
de investitii nationala si europeana - numar sesiuni de informare
- îmbunatatirea accesului privind standardele de calitate în
firmelor la sursele de Uniunea Europeana
finantare - numar de parteneriate de
promovare a afacerilor
- numar de aplicatii de finantare

Obiectiv specific 1.2 Dezvoltarea turismului rural si agroturismului ca factor cheie


de dezvoltare economica
Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
1.2/1 Consolidarea si - facilitarea înfiintarii de agenti - numar agenti economici
promovarea parteneriatului economici beneficiari
public privat în dezvoltarea - îmbunatatirea capacitatii - numar programe Agentia
acestui sector manageriale Nationala de Turism la care
au participat

Obiectiv specific 1.3 - Sprijinirea dezvoltarii resurselor umane

Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
1.3./1 Sprijinirea formarii - obtinerea de abilitati pentru - numar parteneriate încheiate
profesionale în domeniul persoanele care lucreaza în - numar persoane care au
agriculturii agricultura absolvit cursuri de initiere
- studiu piata muncii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 90


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 1.4 - Îmbunatatirea aspectului general al comunei

Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
1.4/1 Reabilitarea patrimoniului - pastrarea si conservarea - numar obiective reabilitate
istoric, cultural, ecumenic patrimoniului istoric
- pastrarea si conservarea
patrimoniului ecumenic
1.4/2 Îmbunatatirea aspectului - petrecerea timpului liber - numar spatii verzi amenajate
peisagistic al comunei - suprafata-mp - centru civic
amenajat

DIRECTIA STRATEGICA 2 - REABILITAREA INFRASTRUCTURII, SI ASIGURAREA


ACCESULUI POPULATIEI LA SERVICII DE UTILITATE PUBLICA
Obiectiv specific 2.1 Inventarierea terenurilor din domeniul public si privat al
Consiliului Local Manastirea Casin

Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
2.1/1 Organizarea spatiala Actualizarea planului urbanistic - nr. ha incluse în intravilan
general - nr. case construite pe
suprafata inclusa în
intravilan
Ameliorarea situatiei legale a - nr. ha teren închiriate sau
terenurilor din domeniul public si concesionate
privat atât din intravilan cât si
din extravilan
2.1/2 Spatiile comerciale si Inventarierea spatiilor - regulament de utilizare a
publice comerciale spatiilor comerciale

Reglementarea situatiei spatiilor - sistem unitar de expunere


publice reclame

Obiectiv specific 2.2: Modernizarea infrastructurii rutiere si a iluminatului public

Indicatori de impact
Denumirea masurii Indicatori de rezultate
2.2/1 Modernizarea Modernizarea zonelor de - nr. km balastati
infrastructurii rutiere circulatie si transport - nr. km întretinuti
- nr. km drum asfaltati
- nr. Poduri realizate
- nr. Piste biciclete realizate
2.2/2 Modernizarea sti Cresterea sigurantei în timpul - nr. km retea electrica
extinderea sistemului de noptii modernizata

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 91


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

iluminat public - nr. stâlpi iluminat public

Obiectiv specific 2.3 Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si


apa uzata

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
2.3/1 Reabiltarea infrastructurii Cresterea nivelului de viata în - nr. km de retea de apa
de mediu comuna Manastirea Casin - nr. km retea canalizare
extinsa
- nr. Km retea gaz metan
realizata

DIRECTIA STRATEGICA 3 - CONSERVAREA STI PROTECTIA MEDIULUI


ÎNCONJURATOR

Obiectiv specific 3.1 Asigurarea unui management durabil al deseurilor

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
3.1/1 Controlul si monitorizarea Cresterea nivelului de viata - nr. puncte de colectare
producerii, transportului si în comuna Manastirea selectiva
depozitarii desteurilor Casin - nr. amenzi contraventionale
privind depozitarea
neautorizata

3.1/2 Responsabilizarea sociala Cresterea implicarii tuturor - nr. seminare informare


a cetatenilor partenerilor sociali în - nr. parteneriate încheiate
protejarea mediului - nr. contracte incheiate (cu
alegere selectiva)

Cresterea educatiei - nr. actiuni de voluntariat


ecologice pentru colectarea de gunoaie
- nr. actiuni de informare în scoli

Obiectiv specific 3.2 Îmbunatatirea calitatii atmosferei, protejarea cadrului natural


sti peisagistic

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
3.2/1 Initierea unor programe Cresterea protectiei zonelor - nr. spatii verzi reabilitate
pentru spatiile verzi verzi - nr. puieti plantati

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 92


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Cresterea facilitatilor de - nr. zone de joaca pentru


agrement pentru copii copiii
- nr. unitati de mobilier de
joaca
3.32/2 Responsabilizarea Cresterea educatiei ecologice - nr. studii realizate
sociala a cetatenilor si a - nr. actiuni de ecologizare a
agentilor economici privind zonei
protectia mediului - nr. parteneriate încheiate
3.2/3 Promovarea Introducerea metodelor de - nr. actiuni realizate (pentru
managementului durabil al protectie compatibile cu combaterea eroziunii solului)
terenurilor agricole protectia mediului - nr. ha utilizate ecologic
- nr. actiuni pentru
conservarea habitatelor
3.2/4 Promovarea Dezvoltarea durabila a - nr. ha teren impadurit
managementului durabil al padurilor -nr. actiuni gosparire paduri
terenurilor silvice -nr. investitii neproductive

3.2./5 Reducerea riscului de Reducerea pericolului în caz - nr. actiuni ecologizare


producere a dezastrelor de situatie de urgenta pârâuri
naturale cu efect asupra - nr. masuri emise
populatiei - nr. obiective realizate

DIRECTIE STRATEGICA 4 - RELANSAREA COEZIUNII SI INCLUZIUNII SOCIALA

Obiectiv specific 4.1 - Educare sti formare continua

Denumirea masurii Indicatori de impact Indicatori de rezultate

4.1/1 Educatia formala Cresterea implicarii parintilor în - nr. actiuni de consiliere


procesul de formare al - nr. parteneriate educationale
elevilor - nr. stagii practica
Îmbunatatirea procesului - nr. actiuni extrastcolare
educational - nr. proiecte culturale
4.1/2 Educatia informala, Ameliorarea procesului de - nr. cursuri de
inclusiv implicarea calificare/recalificare a fortei calificare/recalificare
comunitatii de munca - nr. actiuni de consiliere
neguvernamentale formala, informala
Îmbunatatirea capacitatii - nr. sesiuni de instruire
antreprenoriale a tinerilor - nr. tineri instruiti
Scaderea ratei somajului - nr. persoane angajate prin
masuri active de ocupare
4.1/3 Facilitarea investitiilor în Îmbunatatirea procesului - nr. unitati scolare dotate cu
infrastructura de educational prin asigurarea mobilier, echipamente IT si
învatamânt conditiilor optime de multimedia
desfasturare a activitatilor - nr. unitati scolare reabilitate

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 93


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 4.2 Sanatate si asistenta sociala, inclusiv sprijin si solidaritate


pentru grupurile defavorizate

Denumirea masurii Indicatori de impact Indicatori de rezultate

4.2/1 Îmbunatatirea actului de Îmbunatatirea serviciilor - serviciu social acreditat


asistare sociala si a sociale - nr. persoane vârstnice
serviciului de asigurare a beneficiare
sanatatii publice - nr. persoane cu dizabilitati
beneficiare
Cresterea implicarii - nr. actiuni de informare
partenerilor sociali în realizate
activitatile specifice de
sanatate publica
Îmbunatatirea serviciilor - nr. persoane beneficiare
medicale pentru cazuri de urgenta
- nr. cetateni consiliati
- serviciul e-sanatate
functional
4.2/2 Responsabilizarea fata de Îmbunatatirea activitatii de - nr. actiuni voluntariat
persoanele defavorizate protectie a persoanelor organizate
defavorizate - nr. programe culturale
- nr. parteneriate încheiate
Cresterea implicarii - nr. actiuni de informare
partenerilor sociali în realizate
activitatile specifice de - nr. parteneriate încheiate
asistenta sociala
4.2/3 Facilitarea investitiilor în Asigurarea desfasurarii în - centru de zi, realizat
infrastructura de sanatate, conditii optime a activitatii - Clubul vârstnicilor - realizat
asistenta sociala sti culte de asistenta sociala - nr. parteneriate încheiate

Obiectiv specific 4.3 Actul de cultura, sport si agrement

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
4.3/1 Sport si agrement Cresterea interesului pentru - sala sport finalizata
activitati recreative si - sala sport dotata la standarde
sportive europene
- nr. parteneriate încheiate
- baza sportiva realizata
- numar participanti la
activitatile sportive
4.3/2 Actul de cultura Îmbunatatirea activitatii - nr. parteneriate încheiate
culturale - nr. programe culturale
- numar asezaminte culturale
finalizate

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 94


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Ameliorarea fondului de carte - nr. carti achizitionate


- nr. beneficiari ai bibliotecilor

Obiectiv specific 4.4 Securitatea sociala

Denumirea masurii Indicatori de impact Indicatori de rezultate

4.4.1 Asigurarea sigurantei Cresterea sigurantei - nr. cazuri rezolvate


cetateanului cetateanului - sediu politie reabilitat
- centru de consiliere realizat
- centru de integrare socio-
profesionala pentru persoanele
cu dizabilitati

Obiectiv specific 4.5 Societatea civila

Masura 4.5.1 Sprijinirea societatii civile

Denumirea masurii Indicatori de impact Indicatori de rezultate

4.5.1: Sprijinirea societatii O mai buna comunicare cu - structura specializata realizata


civile societatea civila - realizare baza de date
- nr. servicii concesionate
- nr. proiecte implementate

DIRECTIA STRATEGICA 5 - DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 5.1 Îmbunatatirea coeziunii dintre administratia publica locala si


administratia publica judeteana si alti factori interesati, în vederea realizarii
obiectivelor de dezvoltare locala

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
5.1/1 Dezvoltarea capacitatii Dezvoltarea de metodologii si - corelarea strategiei cu
de planificare strategica instrumente documente programatice
- nr. actiuni în PDES

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 95


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Obiectiv specific 5.2 Crearea unui sistem modern si eficient de administratie publica
si eficientizarea dialogului tripartit

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
5.2/1 Continuarea reformei în Aplicarea reformei în - nr. persoane care au
administratia publica administratia publica participat la cursuri de
perfectionare
- implementare sistem
certificare calitate
- nr. parteneriate încheiate

Obiectiv specific 5.3 Fluidizarea comunicarii în cadrul administratiei publice locale


Manastirea Casin si cu administratia publica judeteana si centrala ti facilitarea
comunicarii cu cetatenii

Denumirea masurii
Indicatori de impact Indicatori de rezultate
5.3/1 Eficientizarea Îmbunatatirea conditiilor de - nr. persoane specializate în
managementului fondurilor viata a locuitorilor comunei "Management proiect"
nerambursabile - nr. proiecte finantate

5.3/2 Informatizarea Introducerea tehnicilor - nr. calculatoare achizitionate


administratiei publice locale moderne - nr. softuri achizitionate
Manastirea Casin - conexiune broad-band
realizata
- telecentru realizat
5.3/3 Dezvoltarea infrastructurii Îmbunatatirea conditiilor de - sediu Primariei reabilitat
aferente administratiei publice lucru
locale Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 96


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

VII .INFLUENTA FACTORILOR DE DECIZIE

1. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA


Care sunt asteptarile factorului de decizie
Realizarea planului de dezvoltare strategica
Promovarea imaginii institutiei pe care o reprezinta
Dezvoltarea durabila a localitatii
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informatii periodice despre stadiul
actiunii
Implicare activa
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Nu va participa din punct de vedere financiar
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
În mod esential. Fara contributia financiara / materiala a acestuia nu se pot îndeplini
obiectivele
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Transparenta
Sustinere materiala / financiara
Cooperare : 3
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

2. AGENTI ECONOMICI

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Promovarea imaginii firmei
Accesarea de fonduri, finantari, dezvoltare si prosperitate
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Informari despre proiecte, programe de finantare
Cooperare în realizarea proiectelor
Publicitate
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Nu va participa din punct de vedere financiar
Nu se va implica; va pune în pericol realizarea unuia / mai multor proiecte
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
Contributia financiara a acestora influenteaza amploarea actiunilor
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Cooperare
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

3. ONG-uri

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Promovarea obiectivelor acestora
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Armonizare interese ONG / comunitate

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 97


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite


Neimplicare în accesarea unor finantari specifice
Riscul nerealizarii impactului dorit asupra unor grupuri tinta specifice

În ce mod ne influenteaza factorul de decizie


Indirect
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
buna colaborare
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

4. BISERICA

Care sunt asteptarile factorului de decizie


O buna convietuire a oamenilor
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Competenta prin activitatile desfasturate
Implicare activa
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Nu ne va ajuta în dezvoltarea spiritului civic al cetateanului
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
La nivelul mentalitati grupului tinta
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
buna implicare în viata comunitatii
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

5. INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT

Care sunt astteptarile factorului de decizie


Sa promoveze si sa educe tinerii în spiritul competitiei si al implicarii în viata societatii civile
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Ne facem datoria sti ne motivam strategia pe întelesul lor, putem vorbi de o traducere a
evenimentelor, dar mai ales a implicatiilor pe care acestea le au asupra vietii tinerilor
Ce se va întâmpla daca astteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Daca nu reusim sa cooptam de partea noastra acest factor de decizie atunci e foarte greu
sa reusim o transformare durabila si definitiva
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
În mod esential
Implicarea acestui factor conduce la reustita
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Implicare activa în dezvoltarea imaginii comunei
Constientizare / implicarea directa a tinerilor - beneficiari directi ai dezvoltarii durabile
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2; f. import. – 3

6. MASS – MEDIA

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 98


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Sa se realizeze o campanie transparenta, ampla si realista, pe termen lung cu rezultate
cuantificabile
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare actiune pe care o desfasturam, facem publice
planurile strategice si suntem foarte deschisti la toate întrebarile pe care mass-media ni le
adreseaza (vox populi)
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Riscul unei imagini deformate a procesului de dezvoltare durabila
Neimplicare activa a grupurilor tinta, datorata lipsei comunicarii
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
În mod esential deoarece el este cel care influenteaza în modul cel mai sigur si amplu
grupul tinta.
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
colaborare fructuoasa
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1; important – 2; f. import. – 3

7. CONSILIUL JUDETEAN BACAU

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Dezvoltarea durabila a zonei
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Ne implicam, informam sti ne consultam cu acest factor de decizie
Reducerea costurilor proprii pentru anumite proiecte
Ce se va întâmpla daca astteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Întârzieri în realizarea unor proiecte
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
Direct
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Acordare de avize, aprobari
Implicare financiara
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1; important – 2; f. import. – 3

8. AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Ocuparea fortei de munca
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Informare / consultare / participare
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Îngreunarea procesului de ocupare a fortei de munca disponibile
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
Indirect
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Transparenta
Furnizare de informatii
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1; important – 2;
f. import. – 3 :

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 99


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

9. DIRECTIA DE MUNCA, si PROTECTIE SOCIALA BACAU

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Sprijinirea acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Promovare proiecte de interes social
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Neimplicare
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
direct
Care sunt astteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Sprijin / cooperare
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

9. CETATENII

Care sunt asteptarile factorului de decizie


Realizarea planului de dezvoltare strategica
Dezvoltarea durabila a comunei
Ce facem pentru a îndeplinii asteptarile factorului de decizie
Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informatii periodice despre stadiul
actiunii
Implicare activa
Ce se va întâmpla daca asteptarile acestuia nu sunt îndeplinite
Nu va participa din punct de vedere financiar
În ce mod ne influenteaza factorul de decizie
În mod esential
Implicarea acestui factor conduce la reustita
Care sunt asteptarile noastre fata de factorul de decizie analizat
Implicare activa în dezvoltarea imaginii comunei
Cooperare
Importanta lui pentru succesul proiectului :putin – 1;important – 2;f. import. – 3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 100


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

VIII.GLOSAR DE TERMENI

Acquis comunitar
Ansamblul reglementarilor si politicilor Uniunii Europene. Contine legislatia Uniunii, formata din
tratatele de baza (legislatia primara) si documentele adoptate de institutiile Uniunii (legislatia
secundara). Tarile candidate trebuie sa-ti armonizeze legislatia cu acquis-ul comunitar pentru a
adera la Uniune. Derogarile sunt permise numai în situatii exceptionale si sunt restrânse ca arie de
aplicare.

Actori locali / regionali


Persoane fizice si juridice (populatie, întreprinderi, autoritati) participanti în cadrul procesului de
dezvoltare, la nivel local / regional.

Actori “publici”
Alesii locali care dispun de puterea de a determina obiectivele, de a fixa cadrul juridic si de a opera
alegeri de oportunitati. Puterea se extinde si asupra facultatii de a crea unelte de
amenajare, de a folosi o parte din bugetul comunal pentru amenajare rurala , de a contracta sau
garanta împrumuturi, de a participa cu Statul, Departamentul sau Regiunea la contracte de
finantare, de a solicita si beneficia de subventii. Rezulta deci ca puterea locala are mijloace
financiare deloc neglijabile care pot fi utilizate în dezvoltarea comunei.

Coeziune economica sti sociala


Coeziunea Economica si Sociala este un principiu care exprima solidaritatea între Statele Membre
si între diferitele regiuni ale Uniunii Europene. A devenit obiectiv al Uniunii, la fel ca Piata Interna,
odata cu adoptarea, în 1986, a Actului Unic European (Prin Tratatul de la Maastricht, aceasta
politica a fost inclusa în Tratatul de constituire a Comunitatii Europene). Principiul favorizeaza
dezvoltarea echilibrata si durabila, reducerea diferentelor structurale dintre regiuni si dintre tari si
promovarea stanselor egale. În termeni practici, este realizat prin diverse instrumente financiare, în
special Fondurile Structurale. În procesul de aderare, finantarea pentru dezvoltarea regionala este
asigurata prin Programul Phare Coeziune Economica sti Sociala.

Comisia Europeana
Comisia Europeana este un organ cu atributii de initiativa, implementare, gestionare si control al
politicilor comunitare. Este gardianul Tratatelor si expresia intereselor Comunitatii. Comisia este
numita pentru un mandat de cinci ani, cu acordul statelor membre, dupa aprobare din partea
Parlamentului European, în fata caruia raspunde. Membrii Comisiei sunt asistati de o administratie
formata din directii generale si departamente specializate, personalul acestora activând în principal
în Bruxelles si Luxemburg.

Concept strategic
Reprezinta formularea succinta a strategiei de dezvoltare, a directiei în care poate evolua
orastul, în conformitate cu tendintele sale de dezvoltare. Se vor lua în considerare aspecte
legate de sectoarele cu rol determinant în economia locala, legaturile dintre economia locala si cea
regionala, potentialul existent si tendintele de expansiune, stabilitate sau declin.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 101


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Dezvoltare durabila
Concept care definestte o forma de crestere economica prin care este asigurat un nivel
corespunzator de bunastare nu numai pe termen scurt sau mediu, ci si pe termen lung.
Dezvoltarea este durabila daca raspunde necesitatilor curente ale societatii, fara a pune în
pericol perspectivele pentru generatiile viitoare.

Dezvoltare rurala
Concept ce sta la baza masurilor de cresttere a nivelului de dezvoltare economica sti sociala, de
îmbunatatire a conditiilor de munca sti de trai sti de promovare a principiului de egalitate a sanselor
în mediul rural. Sunt vizate: reconversia profesionala, cresterea numarului de locuri de munca,
cresterea nivelului de siguranta si de calitate a produselor alimentare, modernizarea fermelor si
asigurarea unor venituri adecvate si stabile pentru fermieri, rezolvarea problemelor ecologice.

Dezvoltarea resurselor umane


Concept care are ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor fortei de munca, pentru a deveni mai
adaptabila la schimbarile structurale, corespunzator nevoilor de abilitati identificate pe piata
fortei de munca. Se pune accent pe: dezvoltarea abilitatilor manageriale în afaceri si
dezvoltare antreprenoriala, pentru a încuraja cresterea economica viitoare; facilitarea
accesului pe piata fortei de munca a celor aflati în cautarea unui loc de munca, prin
intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltarea de noi abilitati; promovarea
oportunitatilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile (tinerii someri, somerii de lunga
durata, tinerii care parasesc institutiile de ocrotire, minoritati).

Fondul de Coeziune
Instrument financiar al UE menit sa consolideze coeziunea economica sti sociala între tarile
europene. Resursele acestui Fond sunt alocate în doua sectoare: infrastructura de mediu si retele
de transport transeuropene.

Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER)


Instrument financiar al UE destinat reducerii dezechilibrelor între diferitele regiuni ale Uniunii.
A fost creat în 1975, fiind cel mai important fond structural. FEDER acorda sprijin financiar
zonelor defavorizate, fiind astfel un important instrument de corectie a dezechilibrelor
regionale. Principiile alocarii acestui fond sunt: concentrarea pe obiective si regiuni (pentru
maximizarea efectelor), parteneriatul între Comisia Europeana, Statele Membre si autoritatile locale
si regionale (pentru planificarea si punerea în practica a interventiei structurale), programarea
interventiei sti aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie sa se substituie celei
nationale).

Fondul Social European (FSE)


Creat în anul 1960, FSE este principalul instrument financiar al politicii sociale a Uniunii Europene.
Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si
reconversie profesionala, ca si celor vizând crearea de noi locuri de munca. Aproape 75%
din interventiile acestui fond se fac pentru reducerea stomajului în rândul tinerilor, accentul
fiind pus astazi pe ameliorarea functionarii pietei fortei de munca, pe reinsertia sociala a
somerilor, promovarea egalitatii de stanse si adaptarea muncitorilor la mutatiile industriale
si evolutia sistemului de productie.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 102


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Fondul national pentru dezvoltare regionala (FNDR)


Fond constituit pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala în România, care se
aloca anual prin bugetul de stat. Poate fi alimentat si din alte surse de finantare, interne sau
internatonale, cum ar fi asistenta financiara din partea Uniunii Europene, asistenta financiara
nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci internationale, etc.

Fondul pentru dezvoltare regionala (FDR)


Fond constituit în fiecare regiune pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala. Este
administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala si se constituie anual din: alocatii de la Fondul
National pentru Dezvoltare Regionala; contributii de la bugetele locale si judetene; surse financiare
atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si alte organizatii
internationale.

Fonduri Structurale
Fondurile structurale si Fondul de coeziune sunt instrumentele financiare ale politicii de coeziune
economica si sociala comunitare, prin care se sprijina reducerea decalajului dintre nivelurile de
dezvoltare ale diferitelor regiuni din statele membre ale Uniunii Europene si promovarea, în acest
mod, a coeziunii economice si sociale.

Impact
Efect (pozitiv sau negativ) al unui proiect sau activitati asupra unei anumite stari de fapt (de
exemplu, reducerea ratei stomajului într-o anumita regiune), asupra unei organizatii (de exemplu,
perfectionarea personalului în domeniul activitatilor de consiliere a cetatenilor) sau persoane fizice
(de exemplu, cresterea gradului de informare privind drepturile cetatenestti). În analiza impactului
trebuie avute în vedere grupurile tinta ale proiectului, precum si alti beneficiari directi si indirecti.

Indicatori de calitate
O exprimare calitativa referitoare la descrierea obiectivului sau impactului unui proiect, ce contine
informatii despre:
• Relevanta
• Acuratete
• Încadrarea în termene
• Accesibilitate si claritate
• Comparabilitate
• Coerenta
• Posibilitati de realizare

Indicatori de impact
Expresie numerica sau calitativa prin care se desemneaza consecintele programului/proiectului,
dincolo de efectele sale imediate asupra beneficiarilor directi. Ei reflecta efecte pe termen lung care
afecteaza societatea (în sens larg sau restrâns).

Indicatori de performanta
Denumiti si Indicatori Cheie de Performanta (KPI) sau Indicatori Cheie de Succes (KSI), reprezinta
expresii cuantificabile utilizate la masurarea progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor
proiectului. Scopul lor este de a masura eficacitatea (rezultate realizate/rezultate planificate),
eficienta (rezultate/cost) sti economia (costuri reale/costuri planificate) asociate
programului/proiectului.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 103


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

Managementul rural
Reprezinta procesul de dezvoltare, executie, coordonare si evaluare a strategiilor integrate,
în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani/rurali relevanti,
reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbana/rurala.
(sursa: IHS - Stabilirea sistemului de indicatori de analiza-diagnostic, 2002).

Planificarea strategica sti planificarea pe termen lung


Sunt privite în multe situatii ca fiind sinonime. Autorul arata ca planificarea strategica are în
vedere în special identificarea si rezolvarea problemelor unei organizatii în timp ce
planificarea pe termen lung se concentreaza asupra obiectivelor specifice pe care le are în
vedere în cadrul bugetelor sti programelor.

Planul strategic
Este produsul metodei de lucru în implementarea politicilor locale, metoda ce stabilestte obiective
de dezvoltare, prioritati, evalueaza stansele acestora de implementare (fortele
exterioare ce sunt în favoarea lor sau împotriva), traseaza actiuni si asigura, în permanenta,
corelarea dezvoltarii spatiale cu mecanismele de finantare sti cu cele institutionale. Scopul unui
plan strategic consta în: a oferi o interpretare plauzibila a viitorului, a sensului dezvoltarii; a stabili
nivele de cooperare între actiunile întreprinse de sectorul public si cel privat; încurajarea initiativelor
care au suportul comunitatii sti folosesc resurse locale; a sprijini un sistem de administrare inovativ
si antreprenorial.

Planul de actiune
Este o componenta a planului strategic, ce ghideaza implementarea proiectelor prin propunere de
actiuni, resurse, responsabili, estalonare în timp.

Strategie de dezvoltare
Directionarea globala sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu si lung, a actiunilor
menite sa determine dezvoltare urbana. (Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
nr.350/2001).

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 104


2008-2013
Primaria comunei Manastirea Casin Consiliul Local Manastirea Casin

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI MANASTIREA CASIN 105


2008-2013