Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA ACTIVITĂȚII OPȚIONALE

Grupa Mică "Mickey și Minnie"

Grădinița cu program prelungit,nr.10,Borșa.


Propunători:Prof.înv.preșc:Timiș Maria
Prof.înv.preșc:Mihali Ramona Valentina

0
Denumirea materialului didactic auxiliar: "Invăț să mă comport frumos"
Tipul: Activitate opţională
Domenii experienţiale vizate: Domeniul Ştiinţe
Domeniul Limbă şi Comunicare
Domeniul Estetic şi Creativ
Domeniul Om şi Societate
Domeniul Psihomotric
Nivelul de vârstă/Grupa: I (3-5 ani), Grupa Mica
Durata: 1 an

Argument

Învăţământul preşcolar se prezintă ca cea mai largă, modernă şi adecvată


măsură în serviciul copiilor, în vederea însoţirii lor pe drumul valorificării
potenţialului biopsihic de care dispune fiecare fiinţă umană.
Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi dezvoltarea generală a
aptitudinilor intelectuale se realizează prin acţiuni de cooperare a factorilor
educativi (familie, grădiniţă, societate). Însă, interesul scăzut, manifestat, în
ultima vreme, de către tineri, pentru regulile politeţii, pentru formele de
exprimare ale bunei cuviinţe ne-au făcut să ne îndreptăm atenţia spre această
latură educativă, căci politeţea e necesară în toate ceasurile vieţii noastre. Ea
trebuie să vină, în primul rând, dinăuntrul nostru, pentru a avea drept de
manifestare exterioară.
Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi
să calculeze. El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar aceasta e
răspunderea noastră, educatori şi părinţi deopotrivă. Să-i obişnuim de mici cu
bunele maniere. Sunt cheia către succesul lor social.
Prezentul opţional are ca scop principal promovarea unui dialog şi a unei
comunicări între copiii din grădiniţă şi a unui comportament civilizat. Sunt copii
bine crescuţi, care ştiu să se poarte şi să vorbească frumos, în preajma cărora
este o plăcere să te afli. Cei care nu au învăţat să se poarte de mici vor fi
respinşi de colegi, vor deveni răi şi se vor afla în permanent conflict.
Pentru a nu face parte dintre aceştia învăţăm să ne comportăm civilizat şi
vom cunoaşte bucuria pe care ne-o va aduce prezentul proiect, care va fi o carte
de vizită cu care vom deschide mai uşor uşile bunăvoinţei celor de lângă noi.

Competenţe generale:
 Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor morale şi civilizate.
 Identificarea regulilor şi normelor de comportament civilizat în diferite
situaţii.
 Adoptarea unor atitudini politicoase.
 Identificarea şi respectarea bunelor maniere la vârsta copilăriei.
1
Competenţe specifice:
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte
(familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport
cu norme prestabilite şi cunoscute;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste
prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-
a înţeles;
 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului;
 Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria
persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect şi util celorlalţi;
 Să cânte cu dezinvoltură cântece pentru copii.

Comportamente:
 Să precizeze consecinţele nerespectării bunelor maniere în viaţa personală;
 Să-şi însuşească şi să folosească formulele de politeţe: „mulţumesc”, „te
rog”, „iartă-mă”;
 Să cunoască avantajele purtării manierate;
 Să selecteze alimente sănatoase pentru organismul uman;
 Să se comporte civilizat în cadrul unei vizite;
 Să se poarte adecvat atât pe stradă cât şi în mijloacele de transport în comun;
 Să comenteze câteva situaţii de comportare civilizată şi necivilizată când
participă la spectacole;
 Să recunoască greşeli-reguli de comportament;

 Să manifeste compasiune faţă de micile vietăţi lipsite de puterea de a se


apăra;
 Să identifice sensul şi semnificaţia normelor şi valorilor morale în situaţii
concrete;
 Să ia atitudine împotriva comportamentelor neadecvate.
 Să îşi respecte şi să îşi iubească necondiţionat bunicii;
 Să îşi descrie bunicii şi să explice de ce îi iubesc;
 Să respecte regulile jocurilor în care sunt implicaţi;
 Să-şi însuşească regulile de comportare civilizată la grădiniţă;

2
 Să-şi aprecieze propriul comportament în raport cu alte persoane sau
personaje din poveşti, în situaţii cunoscute;
 Să participe cu interes la activităţile casnice;
 Să sesizeze importanţa aniversărilor în familie;
 Să creeze poveşti dupa ilustraţii;
 Să audieze cu atenţie textul cântecului prezentat;
 Să formuleze clar, corect şi coerent enunţuri cu diverse mesaje;
 Să utilizeze formule de politeţe în comunicarea cu o persoană cunoscută sau
necunoscută;

Activitati de invatare:
 Adresarea formulelor de salut;
 Exerciţii de folosire a cuvintelor magice;
 Exerciţii de mimare a unor stări sufleteşti şi de recunoaştere a acestora după
expresia facială a celor din jur;
 Exerciţii de rezolvare a unor situaţii reale de viaţă (vizite, cumpărături,
călătorii cu mijloace de transport în comun etc.)
 Povestiri;
 Desene, Colorare;
 Jocuri de rol;
 Pictură;
 Convorbiri;
 Fişe de lucru;
 Aplicaţii;
 Dialoguri tematice;
 Ghicitori;
 Jocuri de mişcare.

Strategia didactică:

Metode:
Metode de comunicare orală:
 expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
 conversative: conversaţia, discuţia liberă.
Metode de explorare şi descoperire:

3
 metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin descoperire;
 metode de explorare indirecta: demonstraţia.
Metode bazate pe acţiune:
 metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul;
 metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu.

Mijloace de învăţământ:
 seturi de planşe;
 ilustraţii
 fotografii;
 cărţi;
 măşti;
 costume;
 fişe de lucru;
 obiecte de uz personal;
 hartie glace;
 hartie creponată;
 lipici;
 calculator
 CD-uri.

Forme de organizare:
 activităţi organizate frontal;
 pe echipe pe grupuri mici;
 individual;
 în parteneriat cu alţi factori educaţionali

Modalităţi de realizare:
 observarea;
 lectura după imagini;
 convorbirea;
 povestirea;
 memorizarea;
 activităţi practice şi artistico-plastice;
 jocul de rol;
 jocul distractiv;
 jocul-exerciţiu;
 dramatizarea;
 vizite.

Evaluare :
 Expoziţii;
 Concursuri;
4
 Discuţii;
 Jocuri de rol;
 Albume;
 Lecţii interactive copii/părinţi;
 Programe artistice.

Bibliografie:

 Marcela Peneş, „Ghid de comportare civilizată”, Bucureşti, Editura


ANA, 2000
 A. Băban, D. Petrovai, G. Lemeni, „Consiliere şi Orientare”, Bucureşti,
Humanitas Educaţional, 2002.
 M. Jigău (coord.), ”Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”,
Bucureşti, CNC, 2001.
 Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006

PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE


SEMESTRUL I

5
NR. PERIOADA OBIECTIVE TEMA
CRT. ACTIVITĂŢII

6
1 - să-şi însuşească regulile de bază ale salutului; „Salutul – reguli de bază”
12.09.2018 - să salute corect persoanele cunoscute de ei - convorbire -
sau de părinţii lor.
2 - să se prezinte, să se descrie; „Cine sunt eu?”
19.09.2018 - să-şi prezinte membrii familiei, prietenii, - joc exerciţiu -
colegii.
3 26.09.2018 - Să se familiarizeze cu grădiniţa. „O zi la grădiniţă”
- observare -
4 - să păstreze o poziţie corespunzătoare la masă; „Politeţea la masã
03.10.2018 - să folosească corespunzător tacamurile Sãrut-mâna pentru
masă! ”
- joc-exerciţiu -
5 -Să înțeleagă faptul că o situație problemă are Te rog,ajută-mă!
10.10.2018 mai multe soluții -teatru de păpuși
-Să privească o problemă din mai multe
perspective
6 17.10.2018 - Să-şi dezvolte interesul şi preocuparea de a fi “Aspectul exterior- pov.
curaţi şi ordonaţi educatoarei -
7 - să se comporte frumos cu cei din jur; „Învăț să mă comport
24.10.2018 - să precizeze consecinţele nerespectării frumos”
bunelor maniere în viaţa personală. - joc de rol -

8 -să învețe să își controleze propriile trăiri; “Cum merge un om


07.11.2018 -să experimenteze diferite emoții fericit?”
-jocuri de mișcare
9 14.11.2018 -să dezvolte relații de prietenie,să colaboreze „Căsuțe pentru pitici”
-să se implice în rezolvarea sarcinilor de lucru -joc de construcție
10 - să respecte regulile de igienă personală „Prietenii”
21.11.2018 pentru a fi respectaţi şi îndrăgiţi de cei din jur. de Dan Faur
- memorizare -
11 - să cunoască şi să-şi însuşească regulile de
28.11.2018 comportare civilizată la grădiniţă; „Bunele maniere la
- să înţeleagă necesitatea respectării lor. grădiniţă”
- convorbire -
12 - să se comporte civilizat în cadrul unei vizite. „În vizită”
05.12.2018 - joc de rol -
13 12.12.2018 - să-şi manifeste dezacordul faţă de atitudinile „Vizită”
negative din propriul - de I.L.Caragiale
comportament şi al celorlalţi. - lectura educatoarei -
14 - să coopereze în alegerea materialelor,în „Să împodobim brăduțul”
19.12.2018 executarea sarcinilor de lucru pentru - activitate practică
finalizarea lucrării.

15 -să bata din palme la auzul numelui fiecărui Joc”Respectul”


16.01.2019 copil; -joc distactiv,de atentie
-să conștientizeze faptul că fiecare copil e unic
16 23.01.2019 - Să cunoască modul de folosire a batistei. Memorizare: „N-ai
batistă?” de E. Dragoş
17 30.01.2019 - să identifice sensul şi semnificaţia normelor Evaluare sumativă
şi valorilor morale în situaţii concrete; „Fapte bune/fapte rele”
- să ia atitudine împotriva
comportamentelor neadecvate. - studiu de caz -
7
SEMESTRUL AL II-LEA

NR. PERIOADA OBIECTIVE TEMA


CRT. ACTIVITĂŢII
1 13.02.2019 - să-şi dezvolte sentimentele de prietenie faţă „Turtița”
de colegi. - dramatizare -
2 - să precizeze cum trebuie să se comporte în „Doi fraţi cuminţi”
20.02.2019 relaţiile de familie. de Elena Farago
- să preţuiască „bogăţia” de a avea o familie. - memorizare -
3 27.02.2019 - să-și formeze deprinderea de a păstra ordine ,,Facem ordine la
la jucării jucării’’
4 - să-şi dezvolte sentimentele de dragoste şi „Felicitare pentru
06.03.2019 respect pentru mama. mama”- lipire
5 - să-şi formeze deprinderea de a fi prietenoşi „Povestea puişorului
13.03.2019 unii cu alţii, de a se ajuta, de a se juca îngâmfat”- lectura
împreună educatoarei
6 20.03.2019 - Să cunoască regulile de comportare în Cântec: „Cearta”
colectivitate.
7 - să confecţioneze şi să împacheteze cu „Confecţionăm daruri
27.03.2019 plăcere un cadou pentru o persoană dragă. pentru cei dragi”
- activitate practică -
8 - să aplice corect regulile de circulaţie şi „Greşeala Cuminţicăi”
03.04.2019 normele morale; de Viniciu Gafiţa
- să înveţe din greşelile altora. - lectura educatoarei -
9llllll - să-şi aprecieze propriul comportament în „Capra cu trei iezi”
10.04.2019 raport cu alte persoane sau personaje din - dramatizare -
poveşti, în situaţii cunoscute.
10 -să identifice emoțiile de „Spune ce simți”
17.04.2019 bucurie,tristețe,teamă,furie; -joc senzorial
-să exprime emoția trăită

11 -să identifice corect propriile emoții; „Dacă vesel se trăiește


08.05.2019 bine e”
-joc muzical
12 - să comenteze câteva situaţii de comportare „La teatru”
15.05.2019 civilizată şi necivilizată când participă la - convorbire pe baza
spectacole. materialului intuitiv

-să-și dezvolte dragostea pentru muncă “Bondarul leneș” de


13 22.05.2019 E.Farago
-memorizare

- să petreacă timp de calitate cu părinții; „1 Iunie”


`14 29.05.2019 - picnic cu mami și tata

15 -să învețe a oferii ajutorul celor din jurul “Să dăruim celor ce au
nostru;
05.06.2019 mai puțin decît noi”
-voluntariat
8
16 - să conştientizeze consecinţele pozitive şi „ABC-ul bunelor
negative ale actelor sale asupra sa şi asupra maniere”
celorlalţi; - evaluare finală -
12.06.2019 - să manifeste comportamente pozitive în
relaţiile de grup;
- să dezaprobe atitudinile negative şi
comportamentul necuviincios.

S-ar putea să vă placă și