Sunteți pe pagina 1din 11

SEMINAR –LIMBA ROMÂNĂ

CONTEMPORANĂ
Rusu Irina Florentina
Grupa: Română-Spaniolă
Anul al II-lea

AM ALES ARTICOLUL INTITULAT: ,, Tirania Facebook – Aplicaţiile făcute să


ne exploateze”. https://semneletimpului.ro/social/social-media/facebook/tirania-
facebook-aplicatiile-facute-sa-ne-exploateze.html

„modelează”- verbul „a modela” –INDICATIV PREZENT


Eu model: ez-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu model: ez-i
Radicalul verbului „a modela”- „model” + sufixele
El/Ea model: eaz-ă
flexionare „ez/eaz și a/ă” + desinențele : „Ø; i; ă; m; ți”
Noi model: ă-m
Voi model: a-ți
Ei/Ele model: eaz-ă

„trăim”- verbul „a trăi” –INDICATIV PREZENT


Eu trăi: esc-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu trăi: eșt-i
Radicalul verbului „a trăi”- „tră” + sufixele flexionare
El/Ea trăi: eșt-e
„esc/eșt” și sufixul gramatical „i” + desinențele:
Noi tră: i-m
„Ø; i; e; m; ți”
Voi tră: i-ți
Ei/Ele trăi: esc-Ø - În structura verbului „ a trăi” întâlnim și litera
ajutătoare „ i” pentru persoanele: I și II singular
și persoana a III-a singular și plural.
„au contribuit”- verbul „a contribui” –PERFECT COMPUS
Eu am contribu: i-t STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu ai contribu: i-t
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil + radicalul
El/Ea a contribu: i-t
verbului „a contribui”- „contribu” + tema de
Noi am contribu: i-t
perfect ,,i” + sufixul gramatical : „t”
Voi ați contribu: i-t
Ei/Ele au contribu: i-t

„face”- verbul „a face”-INDICATIV PREZENT

Eu fac: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu fac: Ø-i
Radicalul verbului „a face” – „fac” +sufixul
El/Ea fac: Ø-e
gramatical „e” + desinențele: „Ø; i; e; m; ți”
Noi fac: e-m
Voi fac: e-ți
Ei/Ele fac: Ø-Ø

„proveni”- verbul „a proveni”-INDICATIV PREZENT

Eu provin: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu provi: Ø-i
Radicalul verbului „a proveni” – „proven” +
El/Ea provin: Ø-e
sufixul gramatical „i” + desinențele: „Ø; i; e; m;
Noi proven: i-m
ți”
Voi proven: i-ți
Ei/Ele provin: Ø-Ø

„reflecta” –verbul „a reflecta” –INDICATIV PREZENT


Eu reflect: ez-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu reflect: ez-i
Radicalul verbului „a reflecta”-„reflect” + sufixele
El/Ea reflect: eaz-ă
flexionare: „ez/eaz și a/ă” + desinențele: „Ø; i; ă; m;
Noi reflect: ă-m
ți”
Voi reflect: a-ți
Ei/Ele reflect: eaz-ă

„stau” –verbul „a sta” –INDICATIV PREZENT

Eu st: a-u STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu st: a-i
Radicalul verbului „a sta” –„st” + sufixele
El/Ea st: ă-Ø
flexionare: „a/ă” + desinențele: „u; i; Ø; m; ți; u”
Noi st: ă-m
Voi st: a-ți
Ei/Ele st: a-u

„folosim” –verbul „a folosi” –INDICATIV PREZENT

Eu folos: esc-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu folos: eșt-i
Radicalul verbului „a folosi” –„folos” + sufixele
El/Ea folos: eșt-e
flexionare: „esc/eșt” și sufixul gramatical „i” +
Noi folos: i-m
desinențele: „Ø; i; e; m; ți”
Voi folos: i-ți
Ei/Ele folos: esc-Ø

„împart” –verbul „a împărți” –INDICATIV PREZENT


Eu împart: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu împarț: Ø-i
Radicalul verbului „a împărți” –„împărț” +
El/Ea împart: Ø-e
sufixul gramatical: „i” + desinențele: „Ø; i; e; m;
Noi împărț: i-m
ți”
Voi împărț: i-ți
Ei/Ele împart:Ø-Ø

„ajută” –verbul „a ajuta” –INDICATIV PREZENT

Eu ajut: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu ajuț: Ø-i
Radicalul verbului „a ajuta” –„ajut” + sufixele
El/Ea ajut: Ø-ă
flexionare: „a/ă” + desinențele: „Ø; i; ă; m; ți”
Noi ajut: ă-m
Voi ajut: a-ți
Ei/Ele ajut: Ø-ă

„să recupereze” –verbul „a recupera” –CONJUNCTIV PREZENT

Eu să recuper: ez-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu să recuper: ez-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să recuper: ez-e
verbului „a recupera” –”recuper” + sufixele
Noi să recuper: ă-m
flexionare: „ez; a/ă” + desinențele: „Ø; i; e;
Voi să recuper: a-ți
m; ți”
Ei/Ele să recuper: ez-e

„a ajuns” –verbul „a ajunge” –PERFECT COMPUS


Eu am ajuns: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu ai ajuns: Ø-Ø
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil +
El/Ea a ajuns: Ø-Ø
radicalul verbului „a ajunge” –„ajung” +
Noi am ajuns: Ø-Ø
desinența Ø
Voi ați ajuns: Ø-Ø
Ei/Ele au ajuns: Ø-Ø

„a trebuit” –verbul „a trebui” –PERFECT COMPUS

Eu am trebu: i-t STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu ai trebu: i-t
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil +
El/Ea a trebu: i-t
radicalul verbului „a trebui” –„trebu” + sufixul
Noi am trebu: i-t
gramatical „i” + sufixul gramatical „t”
Voi ați trebu: i-t
Ei/Ele au trebu: i-t

„să spargă” –verbul „a sparge” –CONJUNCTIV PREZENT

Eu să sparg: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu să sparg: Ø-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să sparg: Ø-ă
verbului „a sparge” –„sparg” + sufixul
Noi să sparg: e-m
gramatical „e” + desinențele: „Ø; i; ă; m; ți”
Voi să sparg: e-ți
Ei/Ele să sparg: Ø-ă

„să rupă” –verbul „a rupe” –CONJUNCTIV PREZENT


Eu să rup: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu să rup: Ø-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să rup: ă-Ø
verbului „a rupe” –„rup” + sufixele
Noi să rup: e-m
gramaticale : „ă și e” + desinențele: „Ø; i;
Voi să rup: e-ți
m; ți”
Ei/Ele să rup: ă-Ø

„petrecea” –verbul „a petrece” –IMPERFECT

Eu petrece: a-m STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu petrece: a-i
Radicalul verbului „a petrece” –„petrec” +
El/Ea petrece: a-Ø
sufixul flexionar „a” + desinențele: „m; i;
Noi petrece: a-m
Ø; ți; u”
Voi petrece: a-ți
- Litera „e” este literă ajutătoare în
Ei/Ele petrece: a-u
structura „ce”

„a pierdut” –verbul „a pierde” –PERFECT COMPUS

Eu am pierd: u-t STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu ai pierd: u-t
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil +
El/Ea a pierd: u-t
radicalul verbului „a pierde” –„pierd” +
Noi am pierd: u-t
sufixul gramatical „u” + sufixul gramatical
Voi ați pierd: u-t
„t”
Ei/Ele au pierd: u-t

„a devenit” –verbul „a deveni” –PERFECT COMPUS


Eu am deven: i-t STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu ai deven: i-t
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil + radicalul
El/Ea a deven: i-t
verbului „a deveni” –„deven” + sufixul gramatical „i”
Noi am deven: i-t
+ sufixul gramatical „t”
Voi ați deven: i-t
Ei/Ele au deven: i-t

„trăia” –verbul „a trăi” –IMPERFECT

Eu trăi: a-m STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu trăi: a-i
Radicalul verbului „a trăi” –„tră” + sufixul
El/Ea trăi: a-Ø
flexionar „a” + desinențele: „m; i; Ø; ți; u”
Noi trăi: a-m
- „i” reprezintă o vocală ajutătoare
Voi trăi: a-ți
Ei/Ele trăi: a-u

„cuprinde” –verbul „a cuprinde” –INDICATIV PREZENT

Eu cuprind: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu cuprinz: Ø-i
Radicalul verbului „a cuprinde” –„cuprind” +
El/Ea cuprind: Ø-e
sufixul gramatical „e” + desinențele: „Ø; i; e; m;
Noi cuprind: e-m
ți”
Voi cuprind: e-ți
Ei/Ele cuprind: Ø-Ø

„includ” –verbul „a include” –INDICATIV PREZENT


Eu includ: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu incluz: Ø-i
Radicalul verbului „a include” –„includ” +
El/Ea includ: Ø-e
sufixul gramatical „e” + desinențele: „Ø; i; e;
Noi includ: e-m
m; ți”
Voi includ: e-ți
Ei/Ele includ: Ø-Ø

„încep” –verbul „a începe” –INDICATIV PREZENT

Eu încep: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu încep: Ø-i
Radicalul verbului „a începe” –„încep” +
El/Ea încep:Ø-e
sufixul gramatical „e” + desinențele: „Ø; i; e;
Noi încep: e-m
m; ți”
Voi încep: e-ți
Ei/Ele încep: Ø-Ø

„să comunice” –verbul „a comunica” –CONJUNCTIV PREZENT

Eu să comunic: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu să comunic: Ø-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să comunic: Ø-e
verbului „a comunica” –„comunic” + sufixul
Noi să comunic: ă-m
flexionar „a/ă” + desinențele: „Ø; i; e; m; ți; e”
Voi să comunic: a-ți
Ei/Ele să comunic: Ø-e

„să asculte” –verbul „a asculta” –CONJUNCTIV PREZENT


Eu să ascult: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu să asculț: Ø-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să ascult: Ø-e
verbului „ a asculta” –„ascult” + sufixul
Noi să ascult: ă-m
flexionar „a/ă” + desinențele: „Ø; i; e; m; ți”
Voi să ascult: a-ți
Ei/Ele să ascult: Ø-e

„veți spune” –verbul „a spune” –VIITOR I

Eu voi spun: Ø-e STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu vei spun: Ø-e
Auxiliarul verbului „a avea” invariabil la viitor
El/Ea va spun: Ø-e
+ radicalul verbului „a spune” –„spun” +
Noi vom spun: Ø-e
sufixul gramatical „e” (structura infinitivului)
Voi veți spun: Ø-e
Ei/Ele vor spun: Ø-e

„funcționează” –verbul „a funcționa” –INDICATIV PREZENT

Eu funcțion: ez-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu funcțion: ez-i
Radicalul verbului „a funcționa” –„funcțion” +
El/Ea funcțion: eaz-ă
sufixele flexionare: „ez/eaz și a/ă” + desinențele:
Noi funcțion: ă-m
„Ø; i; ă; m; ți”
Voi funcțion: a-ți
Ei/Ele funcțion: eaz-ă

„pun” –verbul „a pune” –INDICATIV PREZENT


Eu pun: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu pui: Ø-Ø
Radicalul verbului „a pune” –„pun” + sufixul
El/Ea pun: Ø-e
gramatical „e” + desinențele: „Ø; e; m; ți”
Noi pun: e-m
Voi pun: e-ți
Ei/Ele pun: Ø-Ø

„să tragem” –verbul „a trage” –CONJUNCTIV PREZENT

Eu să trag: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu să trag: Ø-i
Conjuncția coordonatoare „să” + radicalul
El/Ea să trag: Ø-ă
verbului „a trage” –„trag” + sufixul gramatical
Noi să trag: e-m
„e” + desinențele: „Ø; i; ă; m; ți”
Voi să trag: e-ți
Ei/Ele să trag: Ø-ă

„servește” –verbul „a servi” –INDICATIV PREZENT

Eu serv: esc-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ


Tu serv: eșt-i
Radicalul verbului „a servi” –„serv” + sufixul
El/Ea serv: eșt-e
flexionar „esc/eșt” și sufixul gramatical „i” +
Noi serv: i-m
desinențele: „Ø; i; e; m; ți”
Voi serv: i-ți
Ei/Ele serv: esc-Ø

„uităm” –verbul „a uita” –INDICATIV PREZENT


Eu uit: Ø-Ø STRUCTURA MORFEMATICĂ
Tu uiț: Ø-i
Radicalul verbului „a uita” –„uit” + sufixul
El/Ea uit: ă-Ø
flexionar „a/ă” + desinențele : „Ø; i; m; ți; ă”
Noi uit: ă-m
Voi uit: a-ți
Ei/Ele uit: Ø-ă