Sunteți pe pagina 1din 3

FIIND BĂIET PĂDURI CUTREIERAM

MIHAI EMINESCU
Inteligențele Multiple
Elevii sunt împărțiți pe perechi și sunt invitați să rezolve sarcini corespunzătoare stimulării unui anumit tip
de inteligență.
 Logico-matematică:

 Lingvistică:
 Corporal-kinestezică:

 Spațial-vizuală:

 Intrapersonală:
 Interpersonală

 Muzical-ritmică:

 Naturalistă:

 Existențială: