Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA POSTLICEALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” TG.

MUREŞ VIZAT
DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SPECIALITATEA: Asistent Medical Generalist
MODULUL - 52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC - Anul III - (OMC nr. 2713 din 2007)
Anul şcolar 2016 - 2017
Profesor: Toncu Teodora

Nr. Unitatea de învăţare - Conţinuturi Competenţe Nr. Săptămâna Observaţii


crt. ore
1. Infarctul miocardic, hipertensiunea arterială Identifică problemele de
geriatrică dependenţă şi stabileşte
Culegere de date diagnosticele de îngrijire
Independentă/Dependentă (nursing) la pacienţii cu
Obiectivul nursing boli 2 I
Resurse materiale psihice
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
2. Hipotensiunea ortostatică, arterita Identifică problemele de
Culegere de date dependenţă şi stabileşte
Independentă/Dependentă diagnosticele de îngrijire
Obiectivul nursing (nursing) la pacienţii cu
Resurse materiale boli 2 II
Pregătirea pacientului psihice
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
3. Tulburări de somn, stările confuzionale, dementele, Elaborează planul de
accidentul vascular cerebral îngrijire (nursing)
Culegere de date
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale 4 III
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
4. Refluxul gastro-esofagian, abdomenul acut, Aplică intervenţiile
incontinenta anală proprii şi delegate
Culegere de date
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing 2 IV
Resurse materiale
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
5. Diabetul zaharat tardiv, obezitatea Aplică intervenţiile
Culegere de date proprii şi delegate
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale
Pregătirea pacientului 2 V
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
6. Bolile prostatei la bătrani Aplică intervenţiile
Culegere de date proprii şi delegate
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale
Pregătirea pacientului 2 VI
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
7. Psihozele endogene:,psihoza maniaco-depresivă, Aplică intervenţiile
schizofrenia proprii şi delegate
Culegere de date
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale
Pregătirea pacientului 2 VII
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
8. Osteoporoza de involutie Evaluează rezultatele
Culegere de date îngrijirilor aplicate
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing 2 VIII-IX
Resurse materiale
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung
P.E.S. Interventii proprii si delegate
9. Fracturile de femur Evaluează rezultatele
Culegere de date îngrijirilor aplicate
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung 2 X
P.E.S. Interventii proprii si delegate
10. Sindromul de imobilizare, ulcerul de decubit Evaluează rezultatele
Culegere de date îngrijirilor aplicate
Independentă/Dependentă
Obiectivul nursing
Resurse materiale
Pregătirea pacientului
Obiective stabilite pe termen mediu si lung 2 XI-XII
P.E.S. Interventii proprii si delegate

VIZAT RESPONSABIL COMISIE METO


ŞCOALA POSTLICEALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” TG. MUREŞ VIZAT
DIRECTOR
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SPECIALITATEA: Asistent Medical Generalist
MODULUL - 52: GERONTOLOGIE, GERIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC - Anul III - (OMC nr. 2713 din 2007)
Anul şcolar 2016 - 2017
Profesor: Toncu Teodora

Nr. Unitatea de Detalii de conţinut Competenţe specifice Activităţi Nr. Săptă Resurse Evaluare
crt. învăţare de învăţare ore mâna
1. Infarctul Culegere de date Identifică problemele Activitate Suport Iniţială
miocardic, Independentă/Dependentă de dependenţă şi individuală de curs
hipertensiune Obiectivul nursing stabileşte şi de grup; Carte
a arterială Resurse materiale diagnosticele de învăţare Schiţe
geriatrică Pregătirea pacientului îngrijire (nursing) la inductivă; 2 I Scheme
Obiective stabilite pe termen mediu pacienţii cu boli învăţare folii de
si lung P.E.S. Interventii proprii si psihice deductivă; retropr
delegate învăţare oiector
interactivă
2. Hipotensiune Culegere de date Identifică problemele Activitate Suport Continuă
a ortostatică, Independentă/Dependentă de individuală de curs formativă
arterita Obiectivul nursing dependenţă şi şi de grup; Carte teoretică
Resurse materiale stabileşte învăţare Schiţe orală şi
Pregătirea pacientului diagnosticele de inductivă; 2 II Scheme practică
Obiective stabilite pe termen mediu îngrijire învăţare folii de
si lung (nursing) la pacienţii deductivă; retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate cu boli învăţare oiector
psihice interactivă
3. Tulburări de Culegere de date Elaborează planul de Activitate Suport Continuă
somn, stările Independentă/Dependentă îngrijire (nursing) individuală de curs formativă
confuzionale, Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
dementele, Resurse materiale învăţare Schiţe orală şi
accidentul Pregătirea pacientului inductivă; Scheme practică
vascular Obiective stabilite pe termen mediu învăţare 4 III folii de
cerebral si lung P.E.S. Interventii proprii si deductivă; retropr
delegate învăţare oiector
interactivă
4. Refluxul Culegere de date Aplică intervenţiile Activitate Suport Continuă
gastro- Independentă/Dependentă proprii şi delegate individuală de curs formativă
esofagian, Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
abdomenul Resurse materiale învăţare Schiţe orală şi
acut, Pregătirea pacientului inductivă şi 2 IV Scheme practică
incontinenta Obiective stabilite pe termen mediu deductivă; folii de
anală si lung învăţare retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate interactivă oiector

5. Diabetul Culegere de date Aplică intervenţiile Activitate Suport Evaluare


zaharat Independentă/Dependentă proprii şi delegate individuală de curs scrisă
tardiv, Obiectivul nursing şi de grup; Carte
obezitatea Resurse materiale învăţare Schiţe
Pregătirea pacientului inductivă şi Scheme
Obiective stabilite pe termen mediu deductivă; 2 V folii de
si lung învăţare retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate interactivă oiector
6. Bolile Culegere de date Aplică intervenţiile Activitate Suport Continuă
prostatei la Independentă/Dependentă proprii şi delegate individuală de curs formativă
bătrani Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
Resurse materiale învăţare Schiţe orală şi
Pregătirea pacientului inductivă; Scheme practică
Obiective stabilite pe termen mediu învăţare 2 VI folii de
si lung deductivă; retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate învăţare oiector
interactivă
7. Psihozele Culegere de date Aplică intervenţiile Activitate Suport Continuă
endogene:,psi Independentă/Dependentă proprii şi delegate individuală de curs formativă
hoza Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
maniaco- Resurse materiale învăţare Schiţe orală şi
depresivă,sch Pregătirea pacientului inductivă şi Scheme practică
izofrenia Obiective stabilite pe termen mediu deductivă; folii de
si lung învăţare 2 VII retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate interactivă oiector
8. Osteoporoza Culegere de date Evaluează rezultatele Activitate Suport Continuă
de involutie Independentă/Dependentă îngrijirilor aplicate individuală de curs formativă
Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
Resurse materiale învăţare 2 VIII- Schiţe orală şi
Pregătirea pacientului inductivă şi IX Scheme practică
Obiective stabilite pe termen mediu deductivă; folii de
si lung învăţare retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate interactivă oiector
9. Fracturile de Culegere de date Evaluează rezultatele Activitate Suport Continuă
femur Independentă/Dependentă îngrijirilor aplicate individuală de curs formativă
Obiectivul nursing şi de grup; Carte teoretică
Resurse materiale învăţare Schiţe orală şi
Pregătirea pacientului inductivă; Scheme practică
Obiective stabilite pe termen mediu învăţare folii de
si lung deductivă; 2 X retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate învăţare oiector
interactivă
10. Sindromul de Culegere de date Evaluează rezultatele Activitate Suport Evaluare
imobilizare, Independentă/Dependentă îngrijirilor aplicate individuală de curs scrisă
ulcerul de Obiectivul nursing şi de grup; Carte
decubit Resurse materiale învăţare Schiţe
Pregătirea pacientului inductivă; Scheme
Obiective stabilite pe termen mediu învăţare folii de
si lung deductivă; 2 XI- retropr
P.E.S. Interventii proprii si delegate învăţare XII oiector
interactivă

VIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICĂ