Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică

Studiu de caz

Fabrica de vinuri “Chateau Vartely” SRL

A efectuat: Postica Alina, gr.CON1603

A verificat: Buzdugan Adriana, dr., conf., univ.

Ungurean Dragoș, lector univ.

Chişinău 2017
CUPRINS

Introducere.......................................................................................................................................3
I. Caracteristici generale ale “Chateau Vartely” SRL...........................................................4-5
1.Prezentarea istoriei fabricii........................................................................................................4
2.Istoria viticulturii în Moldova....................................................................................................5
3.Caracteristica necesităților satisfăcute de “Chateau Vartely” SRL...........................................5
II. Analiza SRL ” Chateau Vartely” în viziunea de marketing.............................................5-6
4.Tipurile de marketing utilizate..................................................................................................6
5.Implicarea fabricii în marketingul social-etic............................................................................7
III. Mediul de marketing al SRL ”Chateau Vartely”.............................................................8-9
6.Analiza micromediului și macromediului fabricii..................................................................8-9
7.Analiza SWOT a fabricii........................................................................................................ 10
8.Caracteristica concurenților........................................................................................................11
IV. Analiza evoluției mediului de afaceri al SRL ”Chateau Vartely”...............................12-14
9.Chestionar……………………………………….................................................................12-13
10.Specificul sloganului față de concurenți.................................................................................14
V.Mixul de marketing al SRL ”Chateau Vartely”..............................................................22-27
11.Structura gamei de produse .............................................................................................15-20
12.Politica de ambalaj.................................................................................................................20
13.Caracteristica brandului....................................................................................................21-23
14.Analiza comparativă a politicii de preț cu cea a concurenților..............................................24
15.Analiza prețurilor în diferite puncte de comercializare.........................................................24
16.Politica de distribuție.............................................................................................................24
17.Politica de promovare.......................................................................................................24-25
18.Analiza critică a site-ului oficial.......................................................................................25-27
VI.Comportamentul pe piața internațională și strategii de dezvoltare.............................27-28
19.Compararea la nivel internațional.............................................................................................27
20.Strategii de marketing pentru dezvoltarea companiei...............................................................27
Concluzii........................................................................................................................................28
Bibliografie....................................................................................................................................29

2
INTRODUCERE

Companiile autohtone producătoare de vinuri se afla în fata unei alegeri complexe despre faptul
producerii şi comercializării produselor vinicole şi mereu trebuie să fie informaţi despre
următorii factori ce sunt elemente ale mix-ului de marketing,aşa ca: percepţia brandului,
volumul vînzarilor şi nu în ultimul rînd sensibilitatea preţului existent pe piaţa.Deci,putem
spune ca marketingul pentru o astfel de companie reprezintă un punct forte.

Din cauza faptului că piaţa este supra-încărcată din punct de vedere a produselor
vinicole,companiile ar trebui să înţeleaga care este rolul prioritar al marketingului,si măsura
posibilităţilor ce o ofera unei astfel de companii.

Implicarea practicilor de marketing în activitatea viticolă presupune abordarea unui spectru larg
de activităţi şi nu limitarea doar la procesul de plasare a produsului pe piaţă. Procesul de vânzare
reprezintă aşadar doar o parte din eforturile de marketing pe care ar trebui să le facă
antreprenorul.Vinul şi tot ceea ce ţine de acesta (împachetarea, activităţile promoţionale,
preţurile, relaţiile cu publicul, canalele de distribuţie etc.) ar putea fi comercializat foarte eficient
atunci când nevoile, poftele, dorinţele şi ambiţiile pieţei ţintă sunt cunoscute şi îndeplinite; când
se întâmplă aceasta, produsul se va vinde de la sine. Vânzarea are în atenţie transformarea
produsului viticultorului în bani, în timp ce marketingul are în centru preocupările de satisfacere
a consumatorului prin furnizarea produsului în sine (vinul) şi tot ceea ce ţine de acesta.

Pe lînga fabricarea vinului,Chateau Vartely deţine un Complex Turistic şi un Restaurant,iar asta


automat desparte activitatea firmei în 2: producere şi deservire.

Studiul privind pieţele de desfacere tradiţionale şi de perspectivă şi analiza producerii şi


comercializării produselor viti-vinicole în ultimii 15 ani demonstrează că prin organizarea
corespunzătoare a marketingului pe aceste pieţe este posibilă vînzarea produselor vinicole în
volum de circa 40 mil. dal, obţinute de la prelucrarea a circa 600 mii tone de struguri pentru vin.

3
I.Caracteristici generale ale “Chateau Vartely” SRL

1.Prezentarea istoriei fabricii

Compania Château Vartely a fost fondată în anul 2004, dar vinurile sub acest brand au apărut
încă în anul 1996 devenind o influență majoră pe piața vinurilor din țară și peste hotarele ei, care
deja are un renume internațional, iar în 2008 a apărut Complexul Turistic, dotat cu toate
necesitățile pentru oaspeții noștri.

După standardele vinificatorilor din lumea veche și lumea nouă, Château Vartely este o
companie care îmbină tehnologiile de ultimă generație în creșterea viței-de-vie și prelucrarea
strugurilor cu pasiunea pentru producerea vinului de calitate.

Calitatea vinurilor Château Vartely este remarcată prin medalii și distincții, câștigate la cele mai
renumite concursuri internaționale: Mondial de Bruxelles, Mundus Vini, Vinalies
Internationales, Decanter, International Wine & Spirits Competition, Sakura, Citta del
Vino, International Wine Challenge și multe altele.

Originea numelui Vartely se regăsește în numele Orhei, cuvânt care în maghiară înseamnă „loc
al cetăţii”, (vár + hely sau cetate + loc).Podgoriile vinăriei au o suprafață totală de 260 de
hectare, 150 dintre ele aflându-se în Zona Centrală a țării, Codru. Iar celelalte 110 hectare în
Zona Bugeacului din Sudul Moldovei, Valul lui Traian.

4
2.Istoria viticulturii în Moldova

Viticultura și vinificația ani de-a rândul au rămas principalul gen de activitate al populației.
Confirmările acestui fapt pot fi găsite nu doar în documentele scrise și vestigiile istorice, dar și în
folclor, obiceiuri, în limbajul cotidian al moldovenilor. Dezvoltarea multiseculară a acestui
teritoriu este indisolubil legată de practicarea și evoluția vinificației, proces care, sub aspect
cronologic, a cunoscut mai multe etape.

În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma spontană a viței de vie a fost
cunoscută pe acest spațiu încă din epoca eneolitului, adică cu șapte mii de ani în urmă.
Viticultura constituia o preocupare a populației deja în perioada tripoliană – pe cioburi de
ceramică și pe vase de lut, produse între anii 2700-3000 înainte de era noastră, au fost
identificate imprimeuri ale semințelor de struguri, una dintre ele, conform opiniei specialiștilor în
materie, aparținând incontestabil unui soi cult. Prelucrarea (fermentarea) poamei și producerea
de vin a fost una din activitățile străvechi pe acest teritoriu.

3.Caracteristica necesităților satisfăcute de “Chateau Vartely” SRL

Misiunea companiei este aceea de a satisface nevoilede consum ale clienților, de a încânta
consumatorii în momentele fericite ale vieții: de a le oferi bucuria, surprinderea și oportunitatea
de a redescoperi savoarea unică a îmbinării experienței date de tradiție cu standardele lumii
contemporane.Nevoile sociale sunt satisfăcuteprin respectul pentru clienți care include
respectarea demnităţii umane, confortul oferit şi atitudinea caritabilă din partea personalului.
Nevoile de securitatesunt satisfăcute prin informarea privind originea, tipul şi caracteristicile
producţiei vinicole, calitatea produselor,protecția mediului, protecția consumatorului, procesul de
fabricare fiind bazat pe materii prime naturale și mai puțin pe substituenți artificiali. Necesitățile
de autorealizarea angajaților sunt asigurate prin instruirea continuă a specialiştilor, schimbul de
experienţă, participarea la conferinţele şi stagiile de perfecţionare, care este considerată o
prioritate în managementul companiei.

Restaurantul şi Complexul Turistic ofera emoţii şi amintiri de neuitat,oferind un program


flexibil,preţuri accesibile,design rafinat şi elegant.

Orice dezvoltare se face de-a lungul timpului. Compania “Chateau Vartely” are trei direcţii
strategice de dezvoltare: calitatea superioară, atitudinea deosebită faţă de clienţi si parteneri,
păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor.

5
II. Analiza SRL ” Chateau Vartely” în viziunea de marketing

4.Tipurile de marketing utilizate

În dependență de specificul ramurii, SRL”Chateau Vartely” utilizează tipuri de marketing aşa ca:

 marketingul exportului-Compania exportă produse în următoarele ţări: SUA, Franţa,


Germania, Belgia, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacia, Cehia, China, România, Ucraina,
Kazakhstan şi Kîrghizstan.
 marketingul serviciilor-oferind servicii de calitate înaltă,dezvoltînd foarte rapid sectorul
terţiar al firmei.
 agromarketingul (marketingul agricol) - domeniu de specializare al marketingului în
agricultură. Întrând în competiție pe piață, producătorul care se bazează pe materia primă
agricolă trebuie să cunoască cerințele pieței în sectorul viticulturii.

SRL”Chateau Vartely” utilizează sincromarketingul, pentru care este caracteristic variația


cererii în timp. Cererea de vinuri este fluctuantă, și se evidenţiază în special în pragul sărbătorilor
de iarnă, Paşte, de Ziua Națională a Vinului etc.

5.Implicarea companiei în marketingul social-etic

Marketingul social-etic specific fabricii poate fi identificat prin analiza factorilor:

 Produsul finit în cadrul companiei viticole “Chateau Vartely”(Taraboste,Individo,Vinuri


cu IGP,Ice Wine,Spumante,Vinuri Licoroase,Distilate) Vinurile de la Château Vartely se
6
caracterizează prin culori fine și nobile. Vinurile delungă durată îți bucură văzul, lăsând
în urmă arome fine de struguri, citrice, îmbinate cu nuanțe florale.
 Preţul este al doilea element al mix-ului de marketing în sectorul viticol. În industria
viticolă, preţul este cantitatea de bani pe care un consumator o oferă pentru a achiziţiona
un pahar, o sticlă ori o cutie de vin. Preţul vinului este influenţat atât de factori interni, cât
și externi.
 Plasarea (distribuția.)Pentru ca o persoană să poată achiziţiona un vin, mai întâi de toate
aceasta ar trebui să aibă acces la produsul viticol. Cu alte cuvinte, vinul ar trebui să fie
disponibil în acele locuri unde clientul poate să îl achiziţioneze.
 Promovarea constă, în esenţă, în comunicarea, către clienţii curenţi şi potenţiali, a unor
informaţii cu privire la un anumit produs. O vinărie nu se poate aştepta să îşi vândă vinul
doar pentru faptul că îl produce, îi pune un preţ atractiv şi îl face disponibil
consumatorilor de pe piaţa ţintă. Companiile viticole trebuie să comunice cu
consumatorii acestora cu privire la vinul pe care îl oferă. Toate eforturile de comunicare
trebuie sa fie combinate într-un program consistent şi coordonat de mesaje ori un mix
promoţional. Fiecare mix promoţional al unei companii viticole cuprinde instrumente
care ţin de publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii cu publicul, vânzări personale şi
marketing direct.

7
III. MEDIUL DE MARKETING AL SRL ”Chateau Vartely”
6.Analiza macromediului și micromediului fabricii

MACROMEDIUL SRL ”Chateau Vartely” este reprezentat de urmatorii factori:

I.Factorii socio-culturali. Prin analiza gradului de cultură al unei societăţi se pot identifica
principalele credinţe,valori şi norme comportamentale după care se conduce societatea,acest
lucru oferind o serie de indicia supra preferinţelor populaţiei pentru produse sau servicii. Poporul
moldav din cele mai vechi timpuri a considerat vinul ca băutura ce ne reprezintă ca ţară,din
cauza condiţiilor climtice pentru cultivarea viţei de vie.Acest factor influenţează nemijlocit
asupra volumului de vînzare a vinului.

II.Factorii tehnologici.Noile tehnologii sunt extreme de importante si reprezintă un avantaj


enorm.Cu ajutorul tehnologiilor moderne producatorii pot satisface nevoile consumatorilor mai
rapid,pot oferi produse unicale pe piaţă mărind volumul ofertei si a cifrei de afaceri.Tehnologiiile
noi in domeniul viticulturii reprezinta un punct forte şi ofera companiei un alt
nivel.Compania”Chateau Vartely” deţine in exclusivitate utilaj modern pentru fabricarea vinului
din categoria Ice Wine,ce repreyinta un produs unic pe teritoriul R.M.

III.Factorii economici. În ansamblu factorii economici formeaya mediul economic.Acesta


reprezintă baza de susţinere a puterii de cumpărare a purtătorilor cererii,fie ei utilizatori sau
consumatori finali.Specialiştii de marketing din cadrul întreprinderii trebuie să urmărească
variabilele economice a ţării ,analizîndu-le în corelaţie cu factorii demografici şi cei culturali
pentru a avea posibilitatea de efectuare a unei evaluări a potenţialului de piaţă pe care poate
conta întreprinderea.

IV.Factori politico-juridici. În cadrul companiei “Chateau Vartely” se evidenţiază cele 3


obiective instituite de legilaţie in cadrul afacerilor.

Legislaţia privind protecţia consumatorului.În cadrul companiei este sub strict evidenţă
inducerea în eroare a cumpărătorului în ceea ce priveşte preţul,acest fapt este strict controlat,si
pricelist-ul este sip e site-ul oficial al companiei.

Legislaţia privind protecţia societăţii. Compania promovează aceasta lege foarte strict.După ora
22:00,îm cadrul magazinului oficial “Chateau Vartely” nu se vind absolute deloc băuturi
alcoolice.Respectarea acestei legi oferă un avantaj asupra concurenţei,deşi poate spori costurile.

8
Micromediul “Chateau Vartely” este reprezentat de următorii factori:

I.Furnizorii- organizaţiile şi indivizii care ofera firmei anumite inputuri(materii şi


material,echipament,enrgie etc.)necesare fabricării produselor proprii.

Furnizorii de sticlă a companiei “Chateau Vartely”- „Glass Container Company” şi „Fabrica de


sticlă din Chişnău.

Alţi furnizori: SA„Union Fenosa”-energie electric;”FlexLabel”SRL.-etichete imprimate pe


sticlele de vin; Combinatul Poligrafic”este furnizorul principal de hîrtie şi cutie de carton pentru
vin; Dopurile de plută pentru vinuri SRL”Pomul”, ”,SRL”Vespero-gata”; SRL „Firstline”-
căpăcele termorezistente;

II.Clienţii-alcătuiesc cercul agenţilor economici şi al persoanelor individuale cărora le sunt


adresate produsele întreprinderii. Clienţii “Chateau Vartely” sunt diferite colţuri ale lumii aşa
ca:SUA,Continentul European,unele ţări CSI si desigur consumatorii interni de pe teritoriul
Republicii.

III:Intermediarii- Agenţi economici implicaţi în promovarea,distribuirea şi vînyarea produselor


unei firme de către consumatorii finali.SRL”Standart”;SRL”Alliance Group”-agenţii de
publicitate; WEST SPEDITION S.R.L., S.C. –servicii transport;”Gradalogistic”SA-servicii
brokeraj-vamal;
„MoldAgroTehnica” S.A-utilaj tehnic. SRL”LEX ARTIS” serviciile de traducere.

IV.Concurenţii – Firme similar care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor,fiind
perceputede catre consumatori ca alternative pentru satisfacerea nevoilor lor.

Direcţi: Purcari,Bostavan,Mileştii Mici,Cricova,Fautor,Maurt,Mimi,Vinăria din Vale,Asconi.

Indirecţi: Zernoff ;Efes Vitanta Moldova Brewery,Kvint.

V.Mass-Media

Ziare:Plaiul Orheian,Timpul etc.

Web-site: http://www.vinmoldova.md

http://yellowpages.md/

http://gurmand.md

Banca ce derveşte compania: BC „Moldova-Agroindbank” S.A., Chişinău

9
7.Analiza SWOT a SRL”Chateau Vartely”

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înțelegerea
poziției strategice a fabricii ”Chateau Vartely”.Astfel, analiza SWOT oferă o radiografie a
organizației la un moment dat.Denumirea provine din limba engleză și este un acronim cu
urmatoarea semnificație: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunități), Threats (amenințări).

Puncte tari:

 Imagine de marca puternica;


 Gama larga de produse;
 Export in cantitati mari;
 Medalii si premii obtinute la nivel international,obtinind mentiuni de onoare;
 Detine Restaurant si Complex Turistic,cu o deservire de inalta calitate.

Puncte slabe:
 Oferta mare de bunuri substituibile pe piata;
 Complexul Turistic nu se afla in capitala R.M;
 Este prezenta copierea si contrafacerea;
 .Influenta politicii interne asupra exportului;
 Inrautatirea imaginii despre vinurile moldovenesti;

 Oportunități :
 Unul dintre competitorii principali s-a retras de pe piata;
 Este posibila o extindere a suprafetei cultivata cu vita de vie;
 Majorarea nivelului de productie;
 Posibilitatea de a exporta spre mai multe tari.

Amenintari:

 Alte vinarii au inceput sa ofere produse similare mai ieftine;


 Un concurent important a redus preturile la unele produse;
 Existenta ofertei excesive de vinuri pe teritoril R.M;

 Cresterea numarului exportatorilor de productie vinicola.

10
8.Caracteristica Concurenţilor

Piaţa vinului prezintã anumite caracteristici care o particularizeazã în ansamblul pieţelor


agroalimentare. În cadrul acestei pieţe, concurenţa între diferitele tipuri de produse joacã un rol
important, conturând dimensiunea cererii şi ofertei. Efectul de substituţie joacãun rol important
în concurenţa dintre bãuturile alcoolice şi cele nealcoolice, fiind un elementesenţial al acestei
pieţe.Companiile vitivinicole moldoveneşti s-au pomenit în condiții de concurență acerbă pe
piața europeană anume pe segmentul vinurilor deja populare pe vechiul continent. Este cu
certitudine faptul că vinurile autohtone au potențial de concurență între producătorii autohtoni,
cât și cu cei străini. Printre concurenții SRL ”Chateau Vartely” se enumeră:
Purcari,Bostavan,Mileştii Mici,Cricova,Fautor,Maurt,Mimi,Vinăria din Vale,Asconi.,:Zernoff.

11
9.Chestionar

În scopul adaptării serviciilor şi produselor noastre la exigenţele şi aşteptările dvs., considerăm


că este util şi important să vă oferim posibilitatea de a vă exprima dorinţele şi părerile dvs. În
acest sens vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la următoarele întrebări:

1) Aţi auzit de compania Chateau Vartely?


a) Da
b) Nu
(Dacă răspunsul este Nu-STOP interviu!)

2)De unde aţi auzit despre compania „Chateau Vartely”?

a) Prieteni-rude;

b)Mass-Media;

3)Cît de des consumaţi vinurile marca Chateau Vartely?

a) Des;
b) Destul de rar;
c) Doar cu ocazia unei sărbatori;

4) În ce măsură sunteți satisfăcut/ă de vinurile Chateau Vartely?

a) Foarte mulţumit/ă;
b) Nemulţumit/ă;
c) Mulţumit/ă;
d) Indiferent/ă;

5)Ce tip de vin de marca Chateau Vartely consumaţi cel mai des?
a) Taraboste;
b) Individo;
c) Ice Wine;
d) Vinuri Licoroase;
e) Vinuri cu IGP;
f) Spumante;

6)Aţi vizitat vreodată Complexul Turistic şi Restaurantul „Chateu Vartely” ce se află în oraşul
Orhei?
a) Da;
b) Nu;

12
7)Care sunt emoţiile cu care aţi rămas după vizitarea Complexului Turistic şi a Restaurantului?
a) Foarte Plăcute;
b) Mai puţin plăcute;
c) Deloc plăcute;
8)De unde cumpăra-ţi de obicei vinurile Chateau Vartely?
a) SuperMarket;
b) Cel mai apropiat magazin;
c) Magazin Specializat;

9)În ce măsură vă determină ambalajul şi publicitatea să procuraţi produsele Chateau Vartely?


a) În mare măsură;
b) În mică măsură;
c) Indiferent;

10)În opinia dvs,cine este cel mai mare concurent al vinurilor marca Chateu Vartely?
a) Purcari;
b) Mimi;
c) Cricova;
d) Bostavan;
e) Fautor;
f) Vinăria din Vale.

10.Specificul sloganului față de concurenți

Sloganul Publicitar al unei companii este mesajul ce îl redă compania prin oferirea
produselor către consumatori,iar aceasta la rîndul său generează consumatorii să procure
acest produs.Publicitatea prin cuvinte este una dintre cele mai reusite metode de promovare a
produselor. Sloganul Companiei „Chateu Vartely” este ,,Vin cu dragoste pentru tine’’, pentru
că fiecare licoare produsă la Château Vartely are o parte din sufletul și dăruirea celor care
muncesc aici.

13
Un concurrent important este compania “Vinaria din Vale”,care comparativ cu Chateau
Vartely”,nu are amplasat in mod evident sloganul sau.

La fel se intimplă şi în cazul vinăriei “Purcari Winery”,sloganul companiei lipseşte de pe


pagina principală a companiei.

14
V.Mixul de marketing al SRL ”Chateau Vartely”

11.Structura gamei de produse

„Chateau Vartely” deţine o gamă larga de produse, cuprinde 26 tipuri de vin din diferiţi ani şi din
diferite categorii. Cea mai veche sticlă de vin de colecție este Merlot 2005. Vinăria produce circa
4.5 milioane de sticle de vin pe an.

Produsele Chateau Vartely:

I.Taraboste

Vinurile exclusive Taraboste sunt un tribut adus strămoșilor noștri, ce au dezvoltat tradițiile
viticulturii moldave. Sunt expresia dăruirii de sine și a măiestriei superioare în vinificație.

Din Colecţia dată fac parte trei tipuri de vin:

-Chardonnay;

-Pinot Noir;

-Cabernet Sauvignon.

15
II.Individo

Gama Individo este un rezultat al muncii vinificatorilor, care îmbină cunoștințele cu experiența
acumulată de-a lungul anilor. Astfel, fiece tip de vin este abordat individual.

Din colecţia dată fac parte şase tipuri de vin:

-Fetească Regală Riesling;

-Fetească Neagră;

-Rară Neagră- Malbec-Syrah;

-Traminer Sauvignon-Blanc;

-Cabernet Sauvignon-Merlot;

-Merlot Cabernet-Sauvignon.

III.Vinuri cu IGP

Vinurile cu Indicație Geografică Protejată (IGP) formează o gamă impresionantă, produsă din
soiuri de viță-de-vie autohtonă și europeană. Această amestec bine calculat rezultă în vinuri
excepționale, potrivită diverselor tipuri de evenimente.

Aceasta colecţie dispune de următoarele vinuri:

16
-Fetească Regală;

-Sauvignon Blanc;

-Chardonnay;

-Traminer;

-Malbec&Syrah Rose;

-Pinot Noir;

-Merlot;

-Cabernet Sauvignon.

IV.Ice Wine

„Ice Wine”, potrivit clasificării germane a vinurilor, este un vin unic din grupa Qualitätswein mit
Prädikat, numit și Eiswein sau Ice Wine. Vinurile din struguri supra copți trec printr-un proces
complex de creare – strugurii îngheață încă fiind pe vița de vie, iar apoi sunt presați la
temperatura de -8°С. Apoi, sucul pur și dulciu din bobițe este transformat într-un vin
spectaculos.

Colecţia dispune de 3 tipuri de vin:


17
-Ice Wine Riesling;

-Ice Wine Muscat Ottonel;

-Ice Wine Chardonnay Dulce Botrytis

V.Vinuri Spumante

Vinurile spumante de la Château Vartely se caracterizează prin culori fine și nobile. Bulele de
lungă durată îți bucură văzul, lăsând în urmă arome fine de struguri, citrice, îmbinate cu nuanțe
florale.

În colecţie se enumeră 2 tipuri de vin spumant:

-Chateau Vartely Brut Alb;

-Chateau Vartely Brut Rose.

18
VI.Vinuri Licoroase

Vinurile licoroase de la Château Vartely sunt vinuri dulci, de desert ce posedă un șarm lejer, care
lasă senzații plăcute. Buchetul expresiv de arome inundă în adieri elegante primăvăratice.
Fructele și deserturile se completează perfect cu dulceața și parfumul din vinuri.

Din categoria acestor vinuri fac parte:

-Pastoral;

-Muscat.

VII.Distilate

Arome intense, cu adieri de fructe uscate și gust limpede, expresiv – astfel sunt caracterizate
distilatele. Utilajul modern, utilizat la distilare, asigură calitatea înaltă a rachiurilor obținute. Se
completează perfect cu o cină, în timpul căreia urmărești un apus feeric.

19
12.Politica de ambalaj

Ambalajul castiga, pe zi ce trece, tot mai multa atentie din partea specialistilor in marketing, ca
fiind unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispozitia lor. Au trecut de mult zilele
cand ambalajul nu avea decat un rol strict functional. Vom vedea in acest modul de ce merita
atentie actiunea de ambalare a produselor, care sunt sarcinile pe care trebuie sa le indeplineasca
si cum poate fi facuta cat mai performanta.

Politica de ambalaj a SRL ”Chateau Vartely” are un rol informațional, conținând detalii despre
ingrediente, modul de folosire, depozitare, aportul nutritiv al băuturilor, arată personalitatea,
poziționarea, valorile și avantajele mărcii. Culoarea predominantă a ambalajului este diferită în
funcţie de produsul dorit, care este înainte de toate o senzație și creează o stare emoțională care
comunică bine mesajul brandului, depășind dimensiunea ambalajului, produsul în sine, forma sa
sau scopul acestuia.

13.Caracteristica brandului

Marca companiei este considertă elemental principal şi fundamental după care este recunoscut o
anumită companie.Marca “Chateau Vartely”este una bine-definită,compania a optat pentru o
marca care reprezintă însăşi denumirea companie,iar asta în opinia specialiştilor este o strategie
foarte bună,în aşa caz potenţialul cumpărptor o să memorizeze mai bine şi marca,şi
compania.Înca o particularitatea importantă a brandului companiei este ca este specificat în
limba engleză :”Wine.Culture and Leisure Resort”,pentru a atrage cît mai mulţi turişti.

20
14.Analiza politicii de preț

Modalitatea de definire a pretului, analiza substantei acestuia cunoaste in prezent numeroase


formulari. Totusi indiferent de forma in care se prezinta continutul acestuia regasim cateva
caracteristici comune:

- pretul reprezinta echivalentul monetar a valorii de schimb a unui bun sau serviciu la
un moment dat;

- nivelul pretului (cantitatea de moneda inclusa) se obtine ca raport intre valoarea ceruta
de catre ofertant si cea oferita de catre cumparator pe piata;

- nivelul pretului este influentat atat de factori obiectivi - utilitatea, nivelul veniturilor,
raritatea, costul, dinamica concurentei si cadrul legislativ existent, cat si de factori subiectivi –
motivatia ofertantului si a cumparatorului, tendinta de imitatie, urgenta achizitiei, preferintele
consumatorilor etc;

- pretul mijloceste distribuirea si redistribuirea veniturilor, precum si transferul


proprietatilor de la un subiect economic la altul;

Obiectivele politicii de preturi vizeaza conturarea explicita si consistenta a orientarii


generale a intreprinderii in vederea realizarii misiunii sale economice si sociale. Ele (obiectivele)
politicii de pret trebuie sa constituie puncte de reper in evaluarea eficientei interne (in raport cu
perioadele precedente) si a celei externe (in raport cu concurentii), sa fie corelate cu obiectivele
celorlalte componente ale mixului de marketing si sa se integreze totodata intr-o viziune de
perspectiva utila perpetuarii cu succes a afacerii.

Strategia prețurilor se orientează în mare mare pe costuri, concurență și cerere.

Preţurile SRL”Chateau Vartely” sunt diferite în dependenţă de produs şi categoria din care face
parte.Preţurile nu sunt întocmai accesibile pentru toate categoriile populaţiei,însă oferă o calitate
garantată.

21
22
15.Analiza prețurilor în diferite puncte de comercializare
Produsele companiei “Chateau Vartely” sunt accesibile pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Se gaseşte cu uşurinţă în aproximativ orice SuperMarket,MiniMarket,în diferite localuri,dar


desigur cel mai larg asortiment de vinuri de aceasta marcă se găsesc în magayinul specializat ce
se află în incinta Complexului Turistic aflat în oraşul Orhei. În marea majoritate a cazurilor,
prețurile produselor nu diferă semnificativ în diferite puncte de comercializare.

16.Politica de distribuție

Obiectivul principal al activitatii de marketing este satisfacerea nevoilor consumatorilor prin


oferirea de produse atunci cand ei doresc, unde doresc si la un pret pe care ei il acepta. Deci,
distributia este, fara indoiala, o activitate careia specialistii in marketing trebuie sa ii acorde o
importanta deosebita. Indiferent daca distanta dintre producator si consumatorul final este de mii
de kilometri sau doar de cativa metri, functia principala a distributiei ramane aceeasi:

de a oferi produsul potrivit, la timpul potrivit, persoanei care are nevoie de el sau care il
doreste.

Conceptul de distributie are in vedere, in primul rand, “itinerarul” pe care il parcurg marfurile pe
piata, de la producator la consumatorul final (producatori, intermediarii si consumatori). Acesti
participanti la deplasarea succesiva a marfurilor de-a lungul acestui traseu alcatuiesc, ceea ce in
terminologia marketingului se numeste un “canal de distributie”.

Putem spune ca distributia se refera la totalitatea activitatilor economice care au loc pe


„traseul” parcurs de marfa intre producator si consumatorul final.

SRL “Chateau Vartely” dispune de canale de distribuţie pe întreg teritoriulR.M, care contribuie
la organizarea livrărilor oportune și contribuie la accesibilitatea produsului de marca ”Chateau
Vartely” în timp și spațiu.

17.Politica de promovare

Avand in vedere faptul ca politica promotionala a firmei presupune o permanenta si complexa


comunicare a acesteia cu piata pe care actioneaza,comunicre realizata printr-o informare
permanenta a clientiilor potentiali prinintermediul unei diversitati de activitati promotionale care
au drept scopinfluentarea comportamentului (de cumparare si consum) al acestora, este clar ca ea
corespunde doar unei parti a procesului de comunicatie al firmei si anumecomunicatiei
formale.Faptul ca politica promotionala, concretizata in activitati promotiinaleconcrete, este o
23
componenta cu un rol din ce in ce mai mare in cadrul mixului demarketing determina necesitatea
studierii mai atente si mai amanuntite acontinutului si rolului acestei politici.

Politica de promovare adoptată de SRL ”Chateau Vartely” constă în reclame, promoții și


reduceri de sărbători, comunicarea cu clienții prin intermediul rețelelor de socializare, web-
siteurilor:

-site-ul oficial : https://www.vartely.md

-facebook: https://www.facebook.com/ChateauVartely/

-instagram: https://www.instagram.com/chateauvartely/

-E-mail: office@vartely.md

referent@vartely.md

18.Analiza critică a site-ului oficial

Site-ul oficial al SRL ”Chateau Vartely” oferă în prim plan informații vizitatorilor despre
asortimentul și gama largă de produse pe care le oferă fabrica vinicolă. Site-ul este ușor și clar de
accesat, informația este prezentată eficient, atractiv, cu imagini și culori care pun în lumină
brandul. Este oferită şi informaţie despre Restaurant şi Complex Turistic.Pe site-ul oficial sunt
expuse toate medaliile obţinute de Chateau Vartely. Informația de pe site este accesibilă prin
compartimentele: Despre Noi; Produse; Complex Turistic;Restaurant; Hotel; Blog.În partea de
jos a paginii sunt ataşate contactele companiei.Sunt evidenţiate comenyi aparte aşa ca :Rezervă
Acum, sau Sună Acum,iar asta demonstreayă ca ei sunt gata în permanenţă de o colaborare cu
potenţialii clienţi.

24
25
VI.COMPORTAMENTUL PE PIAȚA INTERNAȚIONALĂ ȘI STRATEGII DE
DEZVOLTARE

19.Compararea la nivel internațional

SRL ”Chateau Vartely ” Criterii de comparare Cricova

1996 Anul fondării 1947

Vinuri Asortimentul produselor Vinuri

Recunoscut la nivel național Gradul de recunoaștere Recunoscut la nivel mondial


în cea mai mare parte (peste 20 țări ale lumii)
(aproximariv 12 țări)

Prețuri medii Nivelul prețurilor (după venitul Prețuri medii


mediu al populației)

După metode franceze de Tehnica de producere După metodele tradiționale


fabricare a vinului

26
20.Strategii de dezvoltare

Strategia de piata reprezinta o componenta (adesea poate fi cea mai importanta) a


strategiei generale de dezvoltare a întreprinderii.

Formularea strategiei de piata reprezinta punctul central al programarii de marketing al


SRL”Chateau Vartely”:

1. dezvoltarea activitatii de piata a intreprinderii si cresterea cifrei de afaceri. Este


cea mai atractiva alternativa si este caracteristica firmelor aflate in expansiune, cu
o situatie financiara foarte buna,
2. daptarea gamei de produse si servicii, preturi, modalitati de distributie si de
comunicare la particularitatile diferitelor segmente de consumatori,
3. crearea unui produs limitat in domeniul in care activeaza si impunerea acestuia
pe piata,
4. oncentrarea eforturilor in vederea respingerii atacurilor declansate permanent de
intreprinderile mici si mijlocii, asigurandu-se mentinerea cotei de piata detinute in
prezent,
5. posibilitatea adoptarii fluxurilor tehnologice si de aprovizionare-vanzare care
conduce la minimizarea costurilor de productie si implicit a pretului de vanzare.

27
CONCLUZII

Într-un procentaj mare,companiile autohtone producătoare de vinuri se exează pe un marketing


banal,crezînd şi implimentînd acest tip de marketing asupra produelor.Se exează pe
publicitate,site-uri de socializare,pliante,etichete cît mai viu colorate etc,uitînd ca mai presus de
tot marketingul este o artă,cu care doar un artist în domeniu va putea conlucra pentru atingerea
scopului final şi al succesului.

Din perspectiva viticultorului, mix-ul de marketing îi arată acestuia cum un sortiment de vinuri)
va fi dezvoltat, valorificat în preţurile pieţei, promovat şi plasat pe piaţă. De cealaltă parte, mix-
ul de marketing din perspectiva consumatorului de produse viticole, îi transmite acestuia
următoarele mesaje: valoarea adăugată ori nevoia satisfăcută ,costul sacrificat, informarea şi
disponibilitatea.

Ca notă de concluzie putem spune că marketingul în producerea de vinuri are un rol esenţial şi
prioritar,implimentînd toate principiile caracterizante sferei de producer a mixului de marketing.
Deci vânzarea şi promovarea, alături de produs şi preţ sunt factorii cei mai importanţi ce trec prin
prisma marketingului.

28
Bibliografie

1. www.vartely.md
2. Manoliu Mihai,Manoliu Rodica-“Marketing”,Bucureşti,1995
3. Asandei Mihaela-“Strategii de management şi marketing în comerţul
contemporan”,2000,Piteşti
4. Pete Ştefan-“Strategii de marketing în politica de produs-
alcool”,2000,Bucureşti
5. Boier Rodica-“Inovare şi success:Strategii de marketing pentru produse
noi”,1997,Iaşi.

29

S-ar putea să vă placă și