Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN DE PLATĂ Nr. DATA EMITERII TIP.DOC.

PLĂTIŢI LEI

PLĂTITOR: CODUL IBAN

CODUL FISCAL

CODUL BANCII
PRESTATORUL PLĂTITOR:

BENEFICIAR: CODUL IBAN

CODUL FISCAL

CODUL BANCII
PRESTATORUL BENEFICIAR:

DESTINAŢIA PLĂŢII: TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL / URGENT

L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.Ş.
MOTIVUL REFUZULUI

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea şi corectitudinea informaţiei indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ Nr. 0 DATA EMITERII 0 TIP.DOC.1

PLĂTIŢI 0 LEI 0

PLĂTITOR: CODUL IBAN 0


0 CODUL FISCAL 0

CODUL BANCII
PRESTATORUL PLĂTITOR: 0 0

BENEFICIAR: CODUL IBAN 0


0 CODUL FISCAL 0

CODUL BANCII
PRESTATORUL BENEFICIAR: 0 0

DESTINAŢIA PLĂŢII: TIPUL TRANSFERULUI

0 NORMAL / URGENT

0
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.Ş.
MOTIVUL REFUZULUI
Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea şi corectitudinea informaţiei indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *