Sunteți pe pagina 1din 2

Definirea scopurilor

1. Tipul de habitat = teritoriu locuit de indivizi, în care se regăsește un ansamblu de


condiții de viață
2. Comunitate= grup de oameni cu interese, norme sau credințe comune
3. Spațiul de locuit = suprafața definită de perimetrul așezărilor
4. Structuri de locuire= construcții realizate de oameni cu scopul adăpostirii și locuirii
continue
5. Anexe ale locuinței= construcții cu caracter provizoriu sau definitiv, complementare
funcțiunii de locuire
6. Spațiul frecventat= zona în care indivizii își întrețin activitățile de mai multe ori, în
mod repetat
7. Cantitatea de muncă depusă= proprietate ce poate fi obținută printr-o măsurătoare
sau prin numărare
8. Abilitate= îndemânare, pricepere, dibăcie
9. Artefact= obiect produs de activitatea umană
10. Subzistență= mijloace de întreținere pentru existență

S-ar putea să vă placă și