Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială nr.

41 Iaşi Numele şi prenumele elevului:

Anul şcolar 2018-2019 ……………………………………………………

Evaluare finală

Educaţie financiară- ADŞ: Nivel IV

I.Completează cu cuvintele potrivite:

1.În trecut, când nu existau banii, se folosea ......................................, care


reprezenta schimbul de ..................................... de aceeaşi valoare .

2. Leul reprezintă moneda naţională a ..................................................... .


Subdiviziunea lui este ......................... .

3. În ţara noastră există două feluri de bani: .............................. şi


........................................

4. Cu ajutorul ......................................, oamenii pot cumpăra orice lucru


doresc.

5. Banca Naţională a României depozitează banii într-un spaţiu mare, numit


................................. .

II. Stabileşte corespondenţa, folosind săgeţile: (10 puncte)

A B

1. Perioada de valabilitate a)Sold

2. Strângere b) Economisire

3. Sumă de bani c) Scadentă

4. Bancă d) Resurse

5. Venituri încasate e) Dobândă

6. Bunuri/Servicii f)Profit

III. Alcătuieşte câte o propoziţie utilizând cuvintele: credit bancar,


dobândă, numerar, valută. (10 puncte)
.......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

IV. Completaţi textul lacunar, cu expresiile din coloana draptă: (10 puncte)

Primele monede au apărut în ţara noastră

în cetatea....................... Ducati

Prima monedă românească s-a numit..........

...................... 1867

În anul ...................... se pun bazele sistemu- Histria

lui monetar românesc.

Unificarea monetară, adică retragerea bani- Leul

lor străini s-a produs în................... 1920

Denumirea monedei româneşti va rămâne

...........................şi va avea ca subdiviziune...... 100 de bani

........................

V. Transformă în lei următoarele valori ştiind că: ( 15 puncte)

1 Euro= 4 lei

1 Dolar=3 lei

520 Euro =........................... lei 45 Dolari=......................... lei

80 Euro=............................ lei 236 Dolari=........................lei

690 Euro=............................ lei 475 Dolari=........................lei


VI. Băncile din România oferă elevilor şansa de a-şi deschide un depozit
pentru economii pe durata a 5 ani. La suma de 7000 lei, banca oferă o dobândă de
200 lei în fiecare lună.

Care este valoarea totală a dobânzii pe 5 ani? Dar suma totală?

( 10 puncte)

Rezolvare:.................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................