Sunteți pe pagina 1din 7

Importanţa exemplului personal

de iubire creştină

„Așa să lumineze lumina


voastră înaintea oamenilor, așa
încât să vadă faptele voastre
cele bune și să slăvească pe Ta-
tăl vostru Cel din ceruri. ”
Matei 5, 16

De la copii pentru copii – o zi


de voluntariat în Centrul social
Provita din satul Valea Plopului,
judeţul Prahova.

Astăzi, la ora de religie, Ilinca și colegii ei au învățat despre


solidaritate și toleranță.
Sfânta Scriptură Doamna profesoară de religie a adus un invitat special, o
fostă elevă a școlii, care la numai 24 de ani a făcut voluntari-
ne învaţă at în mai multe țări ale lumii.
„Toate vi le-am arătat căci, — Timp de două luni, a spus fosta elevă, am fost voluntară
ostenindu-vă astfel, trebuie să într-o școală pentru copii cu nevoi speciale din Iordania. Ma-
ajutaţi pe cei slabi și să vă adu- joritatea elevilor aveau autism, probleme de auz sau de vor-
ceţi aminte de cuvintele Dom- bire. Rolul meu era să ajut la desfășurarea orelor, prin jocuri
nului Iisus, căci El a zis: Mai feri-
și exerciții creative. La început, făceam figurine din plastili-
cit este a da decât a lua. ”
Faptele Apostolilor 20, 35
nă și desenam, dar apoi m-am străduit să învăț culorile, ani-
malele și numerele în limba arabă. Astfel, am putut să fac și
jocuri în care vorbeam cu copiii. Într-o zi, o fetiță, Taha, mi-a
adus o scrisoare în semn de mulțumire pentru gestul meu.
Vocabular Atunci am simțit o bucurie foarte mare.
Așa am învățat că, indiferent de limbă, verbul „a da” nu are
• autist = persoană cu cerințe
educaționale speciale. nevoie de traducere.
• voluntar = persoană care se Cum în sport și arte ajungem să admirăm sportivi și artiști
oferă să realizeze ceva fără să de diferite etnii sau cu nevoi speciale, să avem aceeași înțele-
ceară nimic în schimb. gere și pentru oamenii de lângă noi.

36
Să înțelegem textul
1. De ce este important să ne implicăm în acțiuni de voluntariat?
2. Cine sunt oamenii cu nevoi speciale?
3. Ai avut vreodată ocazia să te implici în școală sau în afara ei
ca voluntar?

Să aflăm mai mult


Biserica Ortodoxă a ridicat în satele Valea Plopului și Valea
Screzii, din județul Prahova, un centru social unde sunt îngrijiți, în
prezent, peste 400 de copii fără părinți.
Sfântul Onufrie cel Mare
Să descoperim împreună (†12 iunie)

Sfântul Onufrie era fiul unui împărat și a crescut într-o mă-


năstire. De mic se învățase să meargă să-i ceară călugărului de la Sfinte Părinte Onufrie,
bucătărie o bucată de pâine. Pleca mulțumit, rupându-și pentru ţie, când erai copil, ţi-a
sine câte o bucățică, dar cu restul de pâine dispărea în biserică. dat Pruncul Hristos o pâi-
Călugării, care munceau de zor, se întrebau nedumeriți: oare ce ne mare și frumoasă; de
face băiețelul cu pâinea?! Micul Onufrie se ducea la icoana Maicii aceea te rugăm ca, prin
Domnului cu Pruncul Iisus în brațe și așeza în fața icoanei bucata rugăciunile tale, să ne
de pâine, spunând: rânduiești și nouă toate
cele spre trebuinţa tru-
— Și Tu ești mic și poate Ți-o fi și Ție foame... Uite, Ți-am adus
pului și sufletului, ca ast-
pâine proaspătă.
fel să putem crește mari
Într-o zi, când micul Onufrie a venit iar să ceară pâine, călu- și să urmăm pilda vieţii
gărul de la bucătărie i-a zis că nu va primi bucata de pâine. Să se tale. Amin.
ducă în biserică să ia pâinea de unde-a pus-o. Rugăciunea către
Nedumerit, băiețelul a plecat plângând. A intrat în biserică și a Sfântul Onufrie
spus cu lacrimi în ochi:
— Dă-mi Tu de la Tine, că și eu Ți-am dat de multe ori.
Și îndată Pruncul Iisus i-a dat micuțului o pâine mare, frumoa-
să și caldă. Copilul a dus-o părintelui stareț și celorlalți călugări. Un strop
Toți au rămas uimiți de minunea săvârșită, iar starețul le-a îm- de înțelepciune
părțit tuturor din pâine, spre binecuvântare și învățătură. „Celui care cere de la tine, dă-i;
și de la cel ce voiește să se îm-
1. Cine este Sfântul Onufrie? prumute nu întoarce faţa ta. ”
2. Ce învățăm din viața micului Onufrie? Matei 5, 42

37
Exersăm, aplicăm
1. Prezintă-le colegilor tăi o persoană față de care ești recunos-
cător pentru că te-a ajutat într-o anumită situație. Descrie persoana
și situația. Scrie în caiet câteva rânduri prin care să-i mulțumești.
2. Alege, dintre cuvintele de mai jos, calitățile sufletești de care
dă dovadă omul care se implică în activități de voluntariat:

Iubire Lăcomie Credință Invidie Răbdare

Propune-le părinţilor o vizi-


tă într-un centru pentru bătrâni. Curaj Blândețe Mânie Bunătate Dăruire
Oferă un dar cuiva care
are nevoie de ajutor. Când nu
3. Scrie o compunere de 10–15 rânduri, cu titlul: „Împreună,
ai ceva de dat, nu uita că un ca-
dou este și timpul petrecut cu putem face lucruri minunate”, valorificând informațiile desprinse
oamenii singuri sau bolnavi. din textul dat și experiența ta de lectură.

Lectură
Ce m-a impresionat a fost fap-
tul că într-o zi am mers la un
centru unde se adunau copii
cu nevoi speciale și se antrenau
pentru concursuri sportive. Co-
piii alergau și, la un moment dat,
unul dintre ei a căzut. Profesorii
se străduiau să scoată timp bun
Voluntari români într-o școală pentru copii cu nevoi speciale din Iordania.
și le tot ziceau: „mai repede”. Pe
copii nu-i interesa timpul, se în-
torceau și îi ajutau pe cei căzuţi.
Au ideea de performanţă, dar
Să ne jucăm împreună
nu cea de competiţie. Aleargă,
Doi elevi se vor așeza la capetele opuse ale clasei. Unul dintre
dar dacă trebuie să ajute, ajută.
ei va fi legat la ochi. Între cei doi se vor plasa diferite obstacole.
Acesta este sportul adevărat.
Cel legat la ochi va încerca să treacă printre obstacole și să ajungă
Delia Marinescu, jurnalist,
Despre copilărie de la copiii în celălalt capăt al sălii doar ascultând instrucțiunile verbale ale
cu nevoi speciale din Iordania colegului său. La sfârșitul jocului se va discuta despre susținere,
încredere, cooperare etc.

38
Să fim creativi
1. Lucrează în echipă cu alți cinci colegi; realizați un plan de
voluntariat în care ați dori să vă implicați, după modelul oferit:

Denumirea activităţii
Scopul acţiunii
Durata acţiunii
Activităţi
Perioada de desfăşurare

2. Realizează afișul activității de voluntariat, care să cuprindă:


 evenimentul organizat;  locul, data și ora desfășurării; Voluntari români într-o școală
 alte informații aflate din afiș. pentru copii cu nevoi speciale
Prezintă în clasă modul în care ați rezolvat cerințele. Notează din Iordania.
cel puțin o idee care ți s-a părut interesantă de la celelate echipe.

1. Caută pe internet infor-


maţii despre instituţii din ţara
noastră care folosesc voluntari,
și anume Biserica, Serviciul de
ambulanţă, Organizaţia „Salvaţi
copiii”.
2. Alcătuiește în caiet o rubri-
că „Știaţi că... ”

Voluntariat în biserica „Sfânta Treime-Ghencea” –


pregătiri pentru Paști.
Îndemnuri
pentru micul creştin
Să reținem Fii milostiv!
Fii întotdeauna deschis,
Oferă din darurile pe care le ai mereu la îndemână: un cu- sincer și tolerant!
vânt bun, o îmbrățișare sau un zâmbet. Arată interes faţă de toți
Ajută-i pe toți fără să ții seama de gen, religie sau rasă. oamenii.

39
Lectură pentru suflet
Din limpezimea unui râu, sorbea un porumbel,
odată,
Când o furnică a căzut în mijlocul acelei ape.
Văzându-se, ca-ntr-un ocean, sărmana gâză-ame-
nințată
Se străduia, din răsputeri, dar în zadar, spre mal
să scape.
Zărind-o, porumbelul de milă-a fost cuprins
Și-un fir de iarbă – punte – pe apă i-a întins.
În felu-acesta ajutată,
Ajunse iar pe mal, salvată.
Acolo, sus, un oarecare
Desculț – fiind căldură mare –,
Având un arc la el,
Porumbelul şi furnica Se pregătea să tragă în bietul porumbel,
Pe care-l și vedea
La Fontaine
În oală cum fierbea.
Pe cât îți stă-n putință, fii bun cu orișicine: Dar chiar atunci furnica îl pișcă de picior
Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine, Și omul se apleacă, iar pasărea, de zor,
Cum am s-arăt prin două exemple, de îndată, O și pornește-n zbor,
Atâta e în pilde povața de bogată. Zburând cu ea-mpreună
De mult mai mici ființe e vorba de-astă dată. Și supa bună.

Să cunoaștem mai mult


Citește cu atenție fabula, apoi rezolvă cerințele.
1. Ce a simțit porumbelul când furnica era să se înece?
2. Ce a simțit furnica când și-a dat seama ce vrea să facă vânătorul?
3. Imaginează-ți un dialog între furnică și porumbel după salvarea
acestuia.
4. Realizați, în clasă, o cutie numită Cutia faptelor bune. Fiecare copil
scrie pe un bilet faptele bune săvârșite și îl introduce în cutie. Ora
următoare se citesc și se fac aprecieri.

40
Recapitulare
1. Desenează în caiet rebusul de mai jos şi com-
pletează proverbele. Vei descoperi pe vertica-
la A – B numele celui mai frumos sentiment.

A
1
2
3
4
5
6
7
B
1. Când ai mult, dă mai mult; dacă ai puțin, dă
mai puțin, dar nu pregeta să faci ......
2. Cine dă săracilor împrumută pe ...... 4. Citeşte cu atenţie textul de mai jos. Scrie o
3. Prietenul adevărat e cel care te sfătuiește de compunere de 10–15 rânduri, cu titlul: „Dacă
...... , nu cel care îți laudă nebuniile. pot să te ajut, sunt fericit”, valorificând infor-
4. Prietenul la ..... se cunoaște. maţiile desprinse din textul dat şi experienţa
5. Mila și ...... să nu te părăsească; scrie-le în ini- ta de lectură.
ma ta!
6. Bine faci, bine ...... Sfântul „pisălog”
7. Dar din ...... se face rai. Dar același glas sfătos
Îmi șoptește mlădios:
2. Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals). – Uite un copil sărman,
a. Locul în care se săvârșește Sfânta Taină a Dă-i lui mărul din ghiozdan!
Cununiei este familia. Mai întâi m-am necăjit,
b. Una din datoriile părinților față de copii este Dar pe urmă m-am gândit
și rugăciunea pentru ei. Că eu am acasă mere,
c. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă prin Un lighean, și am și pere,
faptele de iubire față de aproapele nostru. Iar mama, când am plecat,
d. Prietenia se vede doar la vreme de bucurie. Bani pentru pachet mi-a dat.
e. În familie, este normal ca fiecare membru Dar copilul cel sărman
să-și asume responsabilități. Poate n-are niciun ban;
I-aș putea fi de folos;
3. Realizează un portofoliu cu titlul „Copiii lu- Și i-am dat mărul, voios.
mii”. Folosind imagini și text, prezintă tradiţii Din volumul Poezii cu iz de filocalii,
şi obiceiuri ale familiei la diferite popoare. Mănăstirea Diaconești

41
Grilă pentru
autoevaluare Evaluare
I. I. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri.
FB – 4 enunţuri 1. Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legii, pe Muntele Sinai.
corecte 2. De la venirea Mântuitorului, poruncile Decalogului nu mai sunt
B – 2 enunţuri valabile.
corecte 3. Porunca a zecea spune că trebuie să ne respectăm părinții.
S – 1 enunţ corect 4. Copiiii sunt datori față de părinții lor să-i iubească, să-i asculte,
să se roage lui Dumnezeu pentru sănătatea și mântuirea lor și să-i ajute
în toate.

II. II. Realizează corespondenţa dintre persoane şi faptele lor.


FB – 4 corespon- A B
denţe 1. Simon Zilotul a. Pruncul Iisus mi-a dat o pâine mare, frumoasă și caldă.
B – 2 corespondenţe 2. Moise b. La nunta mea Mântuitorul Hristos a făcut prima Sa
S – o corespondenţă minune.
3. David c. Am fost cunoscut drept cel mai blând om de pe pământ.
4. Onufrie d. Femeile jucau și strigau că am biruit zeci de mii.

III. III. Literele cuvintelor subliniate s-au amestecat. Copiază textul în caiet
FB – 4 cuvinte şi aşază-le corect.
corecte 1. Prietenia adevărată se întemeiază pe bireiu.
B – 2 cuvinte corecte 2. Iubirea este cea mai mare cărunpo a Mântuitorului.
S – 1 cuvânt corect 3. Adevăratul tenepri se implică sufletește, nu rămâne indiferent.
4. Prietenia între oameni este tăravăade, atunci când suntem în primul
rând prieteni ai lui Dumnezeu.

IV. IV. Ajută-l pe unul dintre piticii Albei-ca-Zăpada să alcătuiască un text


FB – 8-10 rânduri de 8-10 rânduri, cu titlul „Sunt un exemplu pentru cei din jur?”, valo-
B – 4-6 rânduri rificând informaţiile din lecţiile studiate.
S – 2-3 rânduri

42