Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcini de învățare la geometrie tema „Corpuri rotunde”

Obiectivele
Elevii vor fi capabili să:
O1- să identifice corpurilor rotunde studiate şi/sau a elementelor acestora;
O2- să reprezinte în plan corpurile geometrice studiate, utilizînd instrumentele de dese şi
aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme de calcul de arii şi/sau volume;
O3- să calculeze ariile suprafeţelor şi/sau volumelor corpurilor rotunde studiate în situaţii reale
şi/sau modelate
O4- să justifice rezultatul matematic obţinut sau indicat cu corpurile rotunde recurgînd la
argumentări.

1. Se consideră sfera cu 𝑅 = 𝑎. Scrieți aria și volumul sferei.


𝐴=

𝑉=

2.Secţiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu aria de 16 cm2 . Să se
determine: a) aria laterală a cilindrului; b) volumul cilindrului
3. Diametrul exterior al unei mingi de cauciuc este de 22 cm, iar grosimea cauciucului este de 1
cm. Să se afle volumul cauciucului din care este confecţionată mingea.
4.Diagonala secțiunii axiale a unui cilindru este egală cu 8 cm și formează cu planul bazei un
unghi de 300. Să se calculeze: raza bazei, înălțimea, aria totală și aria secțiunii axiale a
cilindrului.
5. O bilă de oțel cu raza de 0,5 cm a fost acoperită cu un strat subțire de nichel. Să se afle masa
de nichel necesară pentru acoperirea a 10000 de astfel de bile, dacă pentru 100 cm2 se cheltuie
0,22 g de nichel.(π=3,14)
6. O bilă de fontă are masa de 262,44 g. Să se afle diametrul bilei, dacă densitatea fontei este de
7,29 g/cm .
7. În secţiunea axială a unui trunchi de con cu generatoarea G poate fi înscris un cerc de rază R.
Să se afle aria laterală şi volumul trunchiului de con.
8. Într-un con circular drept cu raza bazei R sunt situate două sfere de rază r cu centrele pe axa
conului. O sferă este tangentă suprafeţei laterale a conului, iar cealaltă este tangentă bazei
conului şi primei sfere. Se ştie că R = 3r. Să se afle volumul conului.

9. Într-o prismă triunghiulară regulată cu latura bazei de 8√3 cm şi înălţimea de 10 cm este


înscris un cilindru circular drept. Să se afle volumul cilindrului.
10. Cîte sfere se pot turna prin topirea unui cub din plumb, dacă se știe, că raza sferei trebuie să
fie congruentă cu diagonala unei fețe a cubului?