Sunteți pe pagina 1din 6

Considerând ca esenţial raportul dintre utilizator şi maşină, produsele program se pot stratifica în

următoarele categorii

• Sisteme de operare - software de bază, cu caracter universal, ce controlează execuţia


programelor şi furnizează servicii altor componente ale software-ului

• Extensii ale sistemelor de operare - asigură facilităţi speciale cerute numai de anumite aplicaţii
(software pentru reţele de calculatoare şi Internet, mesagerie electronică, teleconferinţe, etc.)

• Produse program utilitare - programe cu un grad mare de generalitate, puse la dispoziţia


utilizatorilor pentru a realiza anumite prelucrări specifice asupra informaţiilor, prelucrări
comune pentru toţi utilizatorii unui sistem de calcul. Aceste programe utilitare aparţin
categoriilor ca: file manager, antiviruşi, arhivatoare, disk manager, mutimedia, suite pentru
birou (office)etc.

• Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) - asigură independenţa programelor faţă de


modul de structurare a datelor, o redundanţă minimă în memorare precum şi timp minim de
răspuns la solicitările utilizatorilor

• Produse program orientate pe metodă sau model matematic - biblioteci sau pachete de
programe pentru rezolvarea unor clase de aplicaţii ce au la bază acelaşi model sau metodă
matematică

• Produse program orientate pe domenii sau pe specificul domeniului de aplicaţie – produse


program dedicate care asigură suport informatic pentru diferite domenii de activitate (finanţe,
industrie, agricultură, transporturi, sănătate, educaţie, geografie, media, divertisment etc.)

• Instrumente pentru realizarea produselor program – entităţi software pe care dezvoltatorii le


folosesc pentru realizarea, depanarea sau mentenenţa altor entităţi software sau care oferă
suport altor programe şi aplicaţii. Exemple: instrumente CASE, IDE (Integrated Development
Environment) etc.

PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE DOMENIU Om


I
N
PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE METODĂ SAU MODEL
S
T
SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE R
U
PRODUSE PROGRAM UTILITARE M
E
EXTENSII ALE SISTEMELOR DE OPERARE N
T
E 1
SISTEME DE OPERARE
Calculator
Elemente constitutive ale software- ului de aplicaţie
• Programul - codificarea într-un limbaj de nivel înalt a unor algoritmi sau a unor funcţii de
prelucrare a informaţiilor; - este o unitate de sine stătătoare; - interacţionează doar cu SO; -
lucrează cu date de intrare / ieşire proprii.
• Subprogram - părţi din programe pentru rezolvarea problemelor dintr-o clasă mai largă
- sunt apelabile din diferite părţi ale programului; - asigură un grad înalt de standardizare şi
modularizare
• Modul: - element de structură al programului; - rezultat din divizarea programului în părţi
distincte; - are independenţă funcţională; - este caracterizat de următoarele elemente: funcţia,
logica, interfaţa şi ponderea / tăria; termenul este utilizat la orice nivel în ierarhia sistemului
informatic
• Pachetul (subsistemul de programe)

Criterii de alegere a produselor program


Etape generale ale procesului de selecţie a pachetelor software

1. Stabilirea necesităţii de achiziţionare a pachetului software şi identificarea pachetelor software


care pot fi candidate potenţiale, inclusiv investigarea funcţiilor şi capacităţile software oferite de
vânzător.
2. Stabilirea pachetelor software candidate.
3. Eliminarea pachetelor software care nu au caracteristicile cerute sau care nu pot funcţiona
pe/împreună cu echipamentele hardware, sistemul de operare şi sistemul de gestiune a bazelor
de date dorite de beneficiar.
4. Utilizarea de tehnici de evaluare pentru a evalua pachetele rămase şi pentru a obţine un punctaj
sau o clasificare generală a acestora.
5. Realizarea unei analize mai detaliate prin obţinerea unei versiuni de probă a pachetelor
software aflate pe primele poziţii şi efectuarea unei evaluări empirice. Pachetul trebuie testant
într-un mediu adecvat.
6. Negocierea unui contract prin specificarea preţului pachetului, numărului de licenţe software,
planului de plăţi, funcţionalităţilor specifice, responsabilităţilor privind instalarea, reparaţiile şi
mentenenţa, planul de livrare şi instalare a produselor, alte aspecte legale.
7. Cumpărarea şi implementarea celui mai potrivit pachet software.

Criterii legate de caracteristicile funcţionale ale pachetului de programe

Criteriu Descriere
Funcţionalitatea Arii sau funcţii ale activităţii beneficiarului pe care pachetul trebuie să le ofere. Descrie modul în care
inclusă pachetul software acoperă fiecare funcţie
Obiectiv principal Domeniu/ domenii funcţionale spre care software-ul este orientat
Completitudine Este definită ca fiind gradul în care software-ul îndeplineşte cerinţele funcţionale (produsul rezolvă toate
problemele din clasa respectivă)
Adaptabilitate Nivelul de personalizare cerut de cerinţele specifice ale beneficiarului
Deschidere Deschidere către dezvoltări ulterioare (interne şi externe), precum şi către alte aplicaţii existente
Interoperabilitate Capacitatea de a se integra cu alte instrumente şi aplicaţii
Niveluri de Politicile de securitate suportate de pachetul software (de identificare a utilizatorului, de audit, criptarea
securitate de date)

2
Utilizare simultană Numărul de utilizatori care se pot conecta simultan la produs şi îl pot folosi
Parametrizare Parametrii algoritmului folosit să fie sub controlul utilizatorului
completă
Dimensiunea Dimensiunea maximă a problemei ce trebuie rezolvată în raport cu dimensiunea maximă acceptată de
problemei produsul program

Criterii legate de caracteristicile de calitate software

Criteriu Clasă criterii Descriere


Câmpuri Personalizare Posibilitatea de a persoanaliza anumite elemente ale interfeţei
personalizabile
Rapoarte Personalizare Posibilitatea de a persoanaliza anumite elemente ale rapoartelor generate de pachet
personalizabile
Standarde Portabilitate Mulţimea Sistemelor de Gestionare a Bazelor de Date care pot fi accesate de un pachet
SGBD software (SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, Informics)
Standarde de Portabilitate Standardele inter-organizaţionale de transfer de date care sunt acceptate de un pachet
comunicaţie software (EDI, XML)
Varietatea Portabilitate Capacitatea pachetului de programe de a rula pe mare varietate de platforme de
platformelor calculator (hardware şi software)
Scalabilitate Mentenabilitate Abilitatea pachetului software de a suporta creşterea numărului de utilizatori şi a
numărului de tranzacţii
Interfaţa Utilizabilitate Uşurinţa cu care utilizatorul poate folosi interfaţa a pachetului de programe
utilizator
Tipuri de Utilizabilitate Posibilitatea ca pachetul software să fie folosit de către utilizatori începători, intermediari
utilizatori sau avansaţi sau de o combinaţie de tipuri de utilizatori
Vizualizarea Utilizabilitate Capacitatea pachetului software de a prezenta date în mod eficient
datelor
Raportarea Utilizabilitate Să puna în evidenţă totalitatea erorilor existente în date, să stabilească locul, cauza şi
erorilor modalităţile de eliminare a erorilor
Variatatea Utilizabilitate Capacitatea pachetului de programe de a fi utilizat în diferite industrii pentru a rezolva
domeniului diferite tipuri de probleme economice
Uşurinţa în Utilizabilitate Uşurinta cu care utilizatorul poate învăţa şi utiliza un pachet de programe
utilizare
Robusteţe Fiabilitate Capacitatea pachetului de programe pentru a rula în mod constant, fără erori
Corectitudine Fiabilitate Produsul program respectă specificaţiile de realizare
Salvare şi Fiabilitate Capacitatea pachetului software de a oferi facilităţi de salvare şi recuperare
recuperare
Viteza de Eficienţă Pachetul software oferă rezultate într-un interval de timp rezonabil, în raport cu
execuţie dimensiunea datelor

Criterii legate de vânzător/distribuitor

Criteriu Descriere
Manual de utilizare Disponibilitatea unui manual de utilizare, cu index, care să conţină informaţii importante şi comenzile
principale
Tutorial Disponibilitatea unui tutorial pentru a învăţa modul de utilizare a pachetului de programe
Instruire Disponibilitatea unor cursuri de formare pentru a învăţa pachetul software
Mentenanţă şi Distribuitorul oferă sprijin pentru mentenanţa şi actualizarea pachetului software
actualizare
Consultanţă Disponibilitatea distribuitorului de a oferi suport tehnic şi consultanţă
Demonstraţii Disponibilitatea online a unor versiuni demonstrative sau de încercare gratuite ale produsului
Timpul de răspuns Nivelul serviciilor oferite de către vânzător
Experienţă Experienţa vânzătorului cu privire la dezvoltarea produselor software

3
Popularitate Popularitatea distribuitorului pe piaţa de profil
Abilităţi tehnice şi de Abilităţile tehnice şi de afaceri ale distribuitorului
afaceri
Experienţa anterioară Dacă există, experienţa profesională anterioară în relaţia cu distribuitorul
Referinţe Referinţe ale clienţilor existenţi care folosesc produsul

Criterii legate de costuri şi beneficii

Criteriu Descriere
Costul licenţelor Costul licenţelor produsului din punct de vedere al numărului de utilizatori
Costurile de instruire Costurile de instruire ale utilizatorilor care vor folosi produsul
Costuri de instalare şi Costuri legate de instalarea şi implementarea pachetului software
implementare
Costuri de mentenanţă Costuri legate de mentenanţa produsului software
Costuri de actualizare Costuri de actualizare a produsului atunci când o nouă versiune va fi lansată
Costuri hardware Costul maşinilor folosite pentru a sprijini sistemul, inclusiv procesoare, memorie şi terminale
Beneficii directe Economii tangibile în muncă şi echipamente, reducerea costului pe unitatea de procesare şi
eliminarea costurilor privind serviciile externalizate

Criterii legate de hardware şi software

Criteriu Descriere
Memorie internă Memoria internă necesară pentru rularea produsului
Spaţiu extern de stocare Spaţiu de stocare sub formă de spaţiu pe disc sau alte facilitţi de stocare
Cod sursă Disponibilitatea codului sursă
Platformă hardware Platforma hardware necesară pentru a rula software-ul
Tehnologia de reţea Tehnologia de reţea necesară pentru a rula pachetul de programe, de exemplu LAN, WAN,

Software Standard
Software-ul standard face parte din categoria software-ului de aplicaţii, alături de aplicaţiile specifice,
dezvoltate individual de către companii.

Definire
Software-ul standard cuprinde acele programe care au fost realizate de companii de software sau
producători de hardware pentru o piaţă anonimă. În plus faţă de programele în sine, software-ul
standard include bunuri şi servicii adiţionale, cum ar fi documentaţii, cursuri de pregătire, suport
pentru instalare sau întreţinere. Principalele caracteristici ale software-ului standard sunt: abilitatea de a
furniza o anumită soluţie sau funcţie; grad înalt de utilizare; definirea clară şi portabilitatea ridicată;
preţ fix pentru întregul pachet (program şi elementele adiţionale enumerate mai sus).

Deosebirea faţă de aplicaţiile dezvoltate individual (create de companii sau de terţi pentru diverse
activităţi specifice companiei) provine mai ales din gradul de utilizare. Avantajele utilizării software-ului

4
standard faţă de cel individual sunt: cost mai redus de achiziţie, datorat divizării costului de dezvoltare
între mai mulţi utilizatori; ● costuri de întreţinere mai reduse, mentenanţa pentru program fiind
realizată de producătorul de software standard; ● procesul de achiziţie durează mai puţin; ●
adaptabilitate la cerinţele companiei; Între dezavantajele utilizării aplicaţiilor standard se înscriu: ●
probleme de adaptabilitate generate de discordanţa între soluţia oferită şi echipamentele disponibile; ●
probleme legate de interfaţa cu alte produse, standard sau individuale; ● dependenţa faţă de
producător, programele nefiind transparente utilizatorilor din companie.

Putem identifica două categorii generale de software standard :

 software tehnic, care conţine programe în care se utilizează cu precădere funcţii


matematice, metode statistice sau de cercetări operaţionale.
 software pentru administrarea afacerii, prin care se oferă suport pentru procesele
de gestiune a afacerii (de exemplu contabilitate, resurse umane, planificarea şi
controlul producţiei, managementul materialelor sau vânzări).

Software-ul aplicativ pentru administrarea afacerii poate fi sau nu specific unui anumit tip de industrie.
Cel nespecific are ca scop derularea activităţilor economice, independent de linia de producţie, iar cel
specific este utilizat ca suport pentru procesele de producţie.

Licenţe software

O licenţă software este folosită pentru a permite unei persoane sau unui grup de persoane să folosescă
un anumit software. Aproape toate aplicaţiile software sunt licenţiate.

Legal, o licenţă software este un instrument juridic (cu titlu de drept contractual), care reglementează
utilizarea sau redistribuirea software-ului. Astfel, o licenţă software reprezintă un contract între
furnizorul de software şi utilizatorul final, referită uneori sub denumirea de EULA (End User License
Agreement.)

Deşi o licenţă software poate lua forma unui angajament scris, de cele mai multe ori aceasta este inclusă
în software-ul însuşi, ca şi parte a procesului de instalare. Dacă utilizatorul nu este de acord cu termenii
licenţei sofware, va putea anula procesul de instalare.

În fapt, o licenţă softwate protejează drepturile de autor ale celui care a creat produsul, prin stabilirea
de restricţii ale utilizatorului final în relaţia sa cu produsul software.

5
Există o multitudine de tipuri de licenţe software. Unele dintre acestea sunt bazate pe numărul de
maşini pe care programul licenţiat va putea rula. Altele sunt bazate pe numărul de utilizatori care pot
folosi aplicaţia.

In functie de restrictiile legale si tehnice stabilite de proprietarii licentelor referitoare la utilizarea,


modificarea, copierea sau redistribuirea acestora, se disting 2 tipuri de licente:

- licentele comeciale care au caracter individual (cel mai adesea nominativ) şi sunt netransmisibile. Au
rolul de a limita drepturile utilizatorului final în privinţa utilizării şi, mai ales, a redistribuirii produsului.
La randul lor, aceste licenţe pot fi de tip shareware (pot fi folosite gratuit doar pentru o anumita
perioada), trial ( pot fi folosite gratuit o perioada de timp, dar au mai multe optiuni dezactivate), retail
(software-ul comercial care nu poate fi copiat) si freeware (utilizatorul poate folosi softul pe o perioada
nelimitata, dar nu are dreptul sa il editeze sau sa il revanda);

- licentele open source reprezinta licentele prin intermediul carora dreptul de proprietate asupra unui
produs IT nu ramane la autorul acestuia, programul putand fi utilizat in mod liber de catre orice
utilizator. Totodată acesta presupune şi distribuţia codului sursă. Licenţele sub care se distribuie
produsele open source sunt publice, adresându-se tuturor utilizatorilor efectivi sau potenţiali ai
respectivului program, şi sunt transmisibile.

Trebuie mentionat ca mai exista si software-uri abandonware, care pot fi folosite in mod gratuit, fara
nicio restrictie, intrucat producatorii acestuia au renuntat la drepturile de autor.