Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. Cuprom S.A.

Bucureşti - Sucursala Baia Mare (fost Phoenix SA), situată în partea de est a
oraşului Baia Mare, având ca activitate de bază producerea cuprului rafinat şi a metalelor
preţioase din concentrate miniere, dar şi a zincului, cadmiului, manganului, arsenului, s-a
numărat zeci de ani printre cei mai importanţi poluatori industriali ai zonei depresionare Baia
Mare.
Deşi oprirea producţiei a înlăturat în mare măsură acest aspect, lipsa unei activităţi economice
adecvate pe această platformă sporeşte disfuncţionalităţile economice, sociale şi urbanistice
existente la nivelul oraşului.
Închiderea minelor şi a industriei metalurgice din ultimul deceniu, alături de abandonarea unor
mari zone industriale, a generat şi a lăsat oraşului probleme majore economice, sociale, de
sănătate, de mediu şi de furnizare de energie
1. Din punctul de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de afaceri în
organizaţii şi asociaţii formale, nu se poate vorbi despre o „comunitate de
afaceri” în adevăratul sens al cuvântului. Dacă această situaţie nu este atât de
importantă pentru companiile mari, în cazul IMM-urilor lipsa unei coordonări şi a
reprezentativităţii poate fi considerată o deficienţă majoră, întrucât conduce la o
disoluţie a puterii de negociere, care împiedică obţinerea de facilităţi.