Sunteți pe pagina 1din 7

1.

oxidarea biologica :

d. enzimele implicate sunt oxidaze dependente de FAD;

2. Dizaharidele:

c. lactoza se gaseste in laptele mamiferelor;

3.NAD +:

c.acceptor de H+ si e in NAD+ este nicotinamida

4. Glicoliza:

a. glicoliza aeroba este cuplata cu lantul respirator

5. ATP-sintaza:

b.este format din 2 componente F0 si F1

6.reactia transportului de electroni prin intermediul complexului IV:

? c.cyt c (Fe 2+)+ cyt a (Fe 3+)-------cyt c (Fe 3+)+ cyt a (Fe2+)

7. absorbtia glucozei:

d.necesita un transport de glucoza dependent de sodium

8.selectati vitamina care este parte component a coenzimei din complexul


piruvat dehidrogenaza:

c. acidul lipoic +

9.glicogenul :

c.ficatul foloseste glicogenul pentru a mentine nivelul sangvin al glucozei

10. reglarea activitatii fosfofructokinazei:

d.AMP si fructozo-2,6-difosfat sunt modulatori pozitivi

11.selectati afirmatia corecta referitor la FAD:

b. este derivatul vitaminei B2

12.afirmatiile corecte referitor la homopolizaharide:

a. principala legatura din celuloza este alfa 1,6- glicozidica

b.glicogenul consta din beta –glucoza


c.maltoza este unitatea structural a celulozei

d. celuloza este un polizaharid din plante

e. amidonul consta din alfa-fructoza

13. energia produsa in lantul de transport de electroni:

a. delta G0= -52,6 kcal/mol

14.Atp-sintaza

d.F1 este subunitatea catalitica a enzimei sau Este format din doua componente Fo
si F1

15. functiile caii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADPH

16.localizarea lantului transportator de electroni:

c.mitocondrii

17. functia complexului IV al lantului respirator este:

b. oxidarea citocromilor c si reducerea oxigenului

18.reactia : fructozo-6-fosfat +ATP---- fructozo-1,6- difosfat +ADP:

d.este o reactive ireversibila

19. reactia succinat+FAD-----fumarat +FADH2:

d.malonatul este un inhibitor competitiv al enzimei

20. raportul fosforilarii(P/O):

b. pentru oxidarea isocitratului este 3/1

21. care este coenzima complexului III al lantului respirator?

c. hemul cyt b

22. la digestia zaharozei se obtin urmatoarele 2 monozaharide:

e.alfa-glucoza si beta-fructoza

23. glicogenul:

b.este stocat in ficat


24.---------------

a.reactiile etapei sunt non-oxidative

25.deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei:

f. deficient ereditara a gl-6-pdh se manifesta prin hemoliza

26.produsele finale ale oxidarii complete a glucozei:

a.38(36) ATP, 6 CO2

27. vitamina care este necesara pentru activarea normala a enzimelor ciclului
Krebs:

c.B1 ( tiamina)

28.pentru biosinteza unei molecule de glucoza sunt necesare:

a. 2 lactat, 4 ATP, 2 GTP

b.1 pyruvat, 2 GTP, ADP

c.1 pyruvat, 6 Pi

d. 2 pyruvat, 2 ADP, 1GTP

e.2 acetil -co A, 6 ADP

29. caile catabolice si anabolice:

a.constau din reactii si enzyme commune

b.de obicei, nu sunt reglate prinacelasi mechanism

c.decarboxilarea oxidative a piruvatului este faza amfibolica a metabolismului

d.au aceeasi directi

e. sunt identice

30.atunci cind ATP este sintetizat de ADP si fosfat in lantul respirator este :

a. fosforilare oxidativa

31. in intervalele interprandiale ,zaharul din singe este mentinut :

d.prin glicogenoliza musculara

32.complexul III al lantului respirator este:


c.Co Q cyt c reductaza

33.selectati procesele care au loc in membrana interna mitocondriala:

a.lantul de transport al electronilor

34.tesutul adipos brun:

e. este un tesut specializat in termogeneza

35.caile metabolice:

b.pot fi liniare, ciclice si ramificate

36.metabolismul fructozei in muschii scheletici:

d.fructozo-1,6-fosfat+ATP----- fructozo-1,6-bifosfat+ADP

37.componenta complexului I al lantului respirator:

a. proteinele Fe-S

38.gluconeogeneza din lactate necesita prezenta enzimei:

a. piruvat kinaza

b.hexokinaza

c.fosfofructokinaza

d.glucokinaza

e. piruvat carboxilaza

39.agentii decuplati:

a.sunt compusi hidrofobi care cresc permeabilitatea membrane mitocondriale


interne pentru H+

40.selectati afirmatia corectareferitor la FAD:

a. componenta riboflavinica accepta 2H+ si 2 e

b. component riboflavinica accepta un H+/ e, al doilea trece in solutie

c.componenta adeninica accepta 1H+ si 1 e

d. componenta adeninica accepta 2H+ si 2 e

e. component riboflavinica accepta doar electroni


41.componentele complexului III a lantului respirator:

e. proteinele Fe-S, cyt b, c1

42. piruvat carboxilaza:

d. gruparea prostetica a enzimei este biotina

43.reactia de fosforilare la nivel de substrat a ciclului Krebs:

d.succinil Co A------ succinat

44.dehidrogenaza NAD dependenta:

b.izocitrat DH

45.intoleranta la fructoza:

d.se manifesta clinic prin hipoglicemie

46.afirmatia corecta referitor la FAD:

a.componenta riboflavinica accepta 2h+ si 2e

47.decuplarea fosforilarii oxidative:

c.este un mecanism de adaptare la frig

48. selectati coenzima necesara pentru activitatea normala a enzimelor


ciclului Krebs:

c.HS Co A

49.Inhibitia lantului respirator:

e.complexul III este inhibat de antimicina A

50. perechea de redox corecta:

a. ½ O2 +2H+ 2e-----H2O

51. gluconeogeneza din glycerol necesita enzima :

b. piruvat carboxilaza

52.afirmatia corecta despre metabolism este:

e.anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli

53.reactia fosfoenolpiruvat+ ADP-----piruvat+ATP


b.este o reactie de fosforilare la nivel de substrat

54.functia complexului I al lantului respirator:

a.oxidarea NADH si reducerea CoQ

55. complexul III al lantului respirator este :

b.CoQ-cyt c reductaza

56.fructoza :

c.este un izomer al glucozei

57.functia carbohidratilor este: d.energetica

58.Selectati efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:


a) induce sinteza transportorilor de glucoza (GLUT)

59. Reglarea hormonala a glicogenolizei :


b)adrenalina activeaza glicogenoliza
60.Metabolismul galactozei :
a) galactozo-1-fosfat+UDP-glucoza---UDP-galactoza+glucozo-1-fosfat

61.Deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei (Glc-6-PDH)


calea pentozo -fosfat este singura modalitate de generare a NADPH
62.Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:
reactiile etapei non-oxidative sunt reversibile
62.In carenta de energie piruvatul se va transforma prioritar in:
acetil-CoA
63.Alegeti carbohidratul prezent in corpul uman:
glicogenul
64.Absorbtia glucozei:
necesita un transport de glucoza dependent de sodiu
65.Zaharoza :
Este scindata de zaharaza intestinala in alfa glucoza si beta-fructoza
66.decuplarea fosforilarii oxidative:
este un mecanism de adaptare la frig
67.Selectati reactia transportului de electorni prin intermediul complexului II

FADH2+CoQ--->FAD+CoQH2

68.Care este coenzima complexului II al lantului respiartor:


FAD
69.Componentele complexului III a LR:
acceptor de H+ si de e- in NAD+este nicotinamida
70.Tipuri de hidrolaza ATP
ATP+H2O-->ADP+Pi
71.Succinat dehydorgenaza:
necesita FAD
72.Localizarea lantului transportator de electorni:
mitocondrii
73.Selecati afirmatia corecta referitor la functia lantului transporator de
electroni:
oxidarea NADH siFADH2 cuplata de sinteza ATP
74.Selectati dehidrogenaza(DH)NAD+ - dependenta:
izocitrat DH
75. Digestia glucidelor:
dizaharidele trebuie hidrolizate inainte de a fi absorbite
76:Monozaharidele sunt:
compusi polihidroxicarbonilici
77.Reactiile etapei non-oxidative a caii pentozo-fosfat:
sunt catalizate de transcetolaze si transcetolaze
78.Efectele insuline asupra metabolismului gluciidc in ficat:
inhiba fructozo-1,6-difosfataza
79.Afirmatia corecta despre metabolism este:
anabolismul este sinteza compusilor complecsi din mai simpli
80 Reactia citrat<--> izocitrat:
cis -aconitatul este un intermediar al reactiei
81.Reglarea ciclului Krebs:
viteza ciclului krebs este diminuata de concentratia mare a ATP-ului

82. ATP:
poate fi donor de grupari pirofosfat
83. Care compus la hidroliza degaja mai multa energie decit hidroliza unei
legaturi macroergice de ATP:
creatin fosfatul