Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa EXCELENTA
Data______________

SUBIECTUL
1. Subliniați subiectele din textele următoare, precizând, pentru fiecare, partea de vorbire prin care se
exprimă:
a) „E greu a defini ce este geniul…”(G.Călinescu)

b) „Pătrunză talanga / Al serii rece vânt,


Deasupra-mi teiul sfânt / Să-și scuture creanga.” (M. Eminescu)

c) „- Cum aşa ? zise celălalt cu despreţ: pentru ce numai doi lei, şi nu doi şi jumătate…” (I. Creangă)

f) „Unde mănâncă doi, mai poate mânca şi al treilea.” (I. Creangă)

2. Completați spațiile punctuate cu subiecte exprimate prin părțile de vorbire indicate între paranteze.

Îmi place …………………………. lucruri folositoare. (verb la modul infinitiv)


………………… mă caută? (pronume demonstrativ de depărtare)
Se auzi din nou ……………………. copilului. (substantiv comun)
Discutau ……………………. despre noua lege. (numeral colectiv)
………………….au fost de față. (pronume posesiv)
Se vede ………………….. (verb la gerunziu)
Ai auzit…………………? (interjecție onomatopeică)

3. Alcătuiți enunțuri în care să existe:


- subiect inclus, verbul cu funcție de predicat să fie la persoana a II-a singular:

- subiect subînțeles, verbul cu funcție de predicat să fie la persoana a III-a plural:

- subiect inclus, verbul cu funcție de predicat să fie la persoana a I plural:

- subiect subînțeles, verbul cu funcție de predicat să fie la persoana a III-a singular:

- subiect inclus, verbul cu funcție de predicat să fie la persoana a II-a plural: