Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă

1. Subliniază subiectele din textele următoare şi precizează părţile de vorbire prin care sunt exprimate:
a) Dar vremea trecea şi eu creşteam pe nesimţite.

b) După ce Huţu scrise cuvintele, Budulea privi lung la ele.

c) Astfel de noapte bogată, / Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?

d) De iute ce sunt, trei abia mă ţin.

e) Cine vine pe alee?

f) Nimeni n-a lipsit de la aniversarea bunicii.

2. Subliniază subiectele din enunţurile de mai jos şi fă expansiunea lor; desparte frazele în propoziţii:
a) Invitatul a intrat pe uşă zâmbind.

b) Sărbătoritul l-a întâmpinat cu bucurie.

c) Întârziatul la petrecere şi-a cerut scuze.

3. Construieşte fraze în care propoziţia subordonată subiectivă să fie introdusă prin următoarele elemente de
relaţie:
cine …………………………………………………………………………..
orice ………………………………………………………………………….
când ………………………………………………………………………….
cum ………………………………………………………………………….

4. Despărţiţi frazele în propoziţii şi precizaţi felul acestora:

a) Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge.

b) Trebuie să citesc această carte.

c) Nu se cade să nu-i respect pe cei în vârstă.

d) E bine că ai învăţat şi că ştii.

e) E de prisos să-ţi mai explic.

f) Negreşit că voi veni.

g) Fără îndoială că voi reuşi.