Sunteți pe pagina 1din 8

Tehnologiei amenajării unui magazin

sau a unui depozit

Student: Măcincă Alina Izabela

An universitar

2018-2019
Introducere

Tipologia depozitelor
Depozitele comerciale, în funcţie de diverse criterii, pot fi grupate în mai multe
categorii:

 după caracterul activităţii principale pe care o îndeplinesc, depozitele pot fi:


- depozite de colectare, care concentrează parti zi relativ mici de mărfuri primite de la
diverşi furnizori, în vederea formării unor partizimari, pentru diferiţi beneficiari;
- depozite de repartizare, destinate acumulării mărfurilor în partizi mari, pentru a le livra
beneficiarilor în partizi mici;
- depozite de tranzit şi transbordare, amplasate de regulă îngări şi porturi, servind pentru
păstrarea temporală, şi, uneori, pentru pregătirea mărfurilor în vederea transportării
ulterioare la depozitele principale sau la beneficiari;
- depozite pentru păstrarea sezonieră sau de lungă durată, destinate acumulării de mărfuri
într-o perioadă scurtă pentru păstrarea sezonieră sau pentru păstrarea mai îndelungată.
 după gradul de specializare, depozitele pot fi :
- depozite strict specializate, în care se păstrează un singur felde marfă a cărei
caracteristică este prezenţa celui mai simplu sortiment
- depozite specializate, având ca obiect stocarea unei singure grupe de mărfuri depozite
combinate, care asigură păstrarea a două sau treigrupe de mărfuri apropiate prin cererea
de consum a populaţieidepozite generale, destinate fie sectorului alimentar, fie sectorului
nealimentar;
- depozite mixte, în care se păstreză mărfuri din ambele sectoare.

După forma construcţiei, depozitele pot fi :

 Construcţii deschise

– depozit liber, folosite pentru mărfurile insensibile la acţiunea factorilor de climă;

 Construcţii semideschise

– depozite acoperite, destinate mărfurilor ce trebuie protejate; suprafaţa utilizabilă va fi limitată


de înălţime şi de punctele de sprijin;

 Construcţii închise

În funcţie de natura şi condiţiile necesare pentru păstrarea mărfurilor depozitele pot fi:

- Neclimatizate
- Parţial climatizate
- Climatizate.

2
În funcţie de poziţia faţă de nivelul solului, depozitele pot fi:

- Deasupra pământului
- Sub pământ

Principalele funcţii ale unui depozit comercial sunt:

Depozitarea şi păstrarea mărfurilor, care asigură continuitatea aprovizionării


consumatorilor individuali şi indistriali, în condiţiile existenţei unor diferenţe temporale între
producţie şi consum, datorate fenomenului de sezonalitate şi de dispersie spaţială diferită. Sub
aspectul duratei de păstrare a produselor în stoc, în practică există următoarele variante:

- Depozitarea pe termen lung. În cazul unei producţii sau unui consum concentrate în
limitele unui sezon, depozitul poate menţine produsele necesare pentru satisfacerea
cererii la momentul potrivit.
- Depozitarea sezonieră. În cazul unui cererii sezoniere, este adesea mult mai profitabilă
apelarea la depozite apropiate de pieţele strategice, care sunt aprovizionate de la
depozitul central al firmei,cu puţin timp înainte de începerea sezonului. După terminarea
sezonului, mărfurile rămase sunt returnate la depozitul central.
- Depozitarea temporară. Produsele sunt menţinute în depozit până la realizarea unor livrări
care utilizează complet capacitatea mijloacelor de transport. Depozitele de distribuţie
facilitează circulaţia produselor, fără să realizeze o depozitare pe termen lung.

3
1.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT- este o firmă privată româno-
suedeză a cărei activitate de bază este distribuirea produselor fabricate pe platformele industriale
EUROPEAN DRINKS, SCANDIC, DISTILLERIES şi EUROPEAN FOOD.

Logistica de depozitare (Warehousing):

- Responsabil – funcţii, legături cu alte departamente.

De depozitarea mărfii se ocupă gestionarul, care este şi şeful depozitului de mărfuri.


Primirea mărfurilor se face în baza facturilor fiscaleşi a avizelor de însoţire a mărfii. Recepţia
mărfurilor se efectuează astfel: fabrica producătoare livrează marfa cu ajutorul tirurilor care o
aduc la depozit. Aici gestionarul asistă la depozitarea ei şi o gestionează. La primirea mărfii
persoanele de la Biroul Facturi întocmesc notele de recepţie şi constatare de diferenţe.

- Spaţii de depozitare – descriere, amplasare, configuraţie

Depozitul Transilvania General Import-Export este localizat în zona Metalurgiei, în


oraşul Iaşi. Depozitul este amplasat în incinta unui vechimare depozit din Iaşi, al unei companii
care l-a dat spre închiriere. Nu tot spaţiul intră în posesia Transilvania General Import-Export
Iaşi, acesteia revenindu-i doar 10.000 m², în aceeaşi clădire desfăşurându-şi activitatea şi alţi
distribuitori din judeţ.

Forma depozitului deţinut de punctul de lucru din Iaşi este dreptunghiulară şi sugestiv
denumită un „labirint de paleţi”; este construit din cărămidă şi are acoperiş din tablă ondulată.
Nu există spaţii de depozitare special amenajate pentru fiecare grupă de mărfuri în parte, iar
depozitarea se face în funcţie de primirea produselor de la centrul din Oradea. Depozitarea mărfii
este realizată pe paleţi aflaţi pe trei nivele, fiecare dintre aceşti paleţi având produsele organizate
pe patru nivele, fiind repartizate în funcţie de cantitate şi sortiment. Cu toate acestea, pentru o
mai uşoară manipulare a mărfurilor, depozitarea se rezumă în general la două nivele. Păstrarea
mărfurilor se face în spaţii aerisite, ferite de razele soarelui,de căldură şi îngheţ, astfel încât
produsele să poată fi păstrate între parametrii normali. Conform standardului european ISO 9001,
depozitarea mărfurilor serealizează ţinându-se cont de normele de siguranţă igienico-sanitare;
depozitul este prevăzut cu sisteme de aerisire şi de iluminat. Pentru siguranţa consumatorilor,
SANIPIDUL inspectează locaţia lunar. Aprovizionarea cu mărfuri se face pe o singură intrare,
iar încărcarea în mijloacele de transport care o vor distribui clienţilor se realizează princele două
ieşiri. Acestă modalitate de amenajare este specifică tuturor depozitelor Grupului European
Drinks&Food din ţară, pentru o mai bună gestiune acomenzilor şi pentru o mai bună organizare.
Depozitarea mărfii este realizată pe paleţi aflaţi pe trei nivele, fiecare dintre aceşti paleţi având
produse organizate pe patru nivele, fiind repartizate în funcţie de cantitate şi sortiment. Cu toate
acestea, pentru o mai uşoară manipulare a mărfurilor, depozitarea se rezumă în general la două
nivele.

- Sisteme logistice – sisteme de depozitare, echipament de depozitare,software logistic.

4
Sistem de depozitare:
Depozitarea mărfurilor se realizează pe paleţi, direct pe podeaua deciment. Primirea în
gestiune a mărfurilor în depozit se face în funcţie deordinea comenzilor primite de la clienţi,
după metoda FIFO (First in, Firstout).

Echipament de manipulare- Manipularea mărfurilor se face cu ajutorul a:

- 6 motostivuitoare pe bază de motorină sau GPL


- 32 transpaleţi manuali.

Amenajarea interioară a unui depozit

La amenajarea interioară a unui depozit trebuie cunoscute următoareleelemente:

- Sistemul constructiv al depozitelor: suprafaţă şi înălţime, numărulnivelurilor pe care se


desfăşoară suprafaţa depozitului, dotarea cu rampede încărcare – descărcare;
- Condiţiile de depozitare determinate de specificul produselor: cerinţespeciale de
temperatură şi umiditate, necesitatea ccesului pentrucontrolulu periodic şi efectuarea de
operaţii de întreţinere a produselor întimpul depozitării, asigurarea respectării ordinii
primul produs intrat – primul produs ieşit;
- Modul de ambalare; natura, forma geometrică şi rezistenţa mecanică lastivuire a
ambalajelor de transport;
- Tipul de palete folosite.Preluarea mărfurilor din spaţiile de depozitare are o mare
importanţă datorităcosturilor de manipulare pe care le presupune. În principiu, există
treimodalităţi de preluare a mărfurilor pentru constituirea comenzilor:
 Selecţia individuală- Produsele sunt prelucrate pe rând, unul câte unul. Dintr-un anumit
loc din spaţiul de depozitare, este preluat un singur produs, care este adus pe platforma de
expediere spreclienţi. Ulterior, este preluat un alt produs.
 Ruta de prelucrare- Personalul responsabil de manipularea mărfurilor parcurge în depozit
o anumită rută, care îi permite să preia mai multe produse, înainte de a se îndrepta spre
platforma de expediere. Numărul produselor preluate depinde de caracteristicile acestora
şi de capacitatea echipamentului de manipulare folosit.
 Aria repartizată pe lucrător- Fiecare membru al personalului depozitului este responsabil
de o anumită zonă. Pentru asamblarea comenzilor, aplică fie selecţia individuală fie ruta
de prelucrare, înaria atribuită.Pentru aranjarea mărfurilor în depozit se aplică urătoarele
criterii:
1. Complementaritatea. Produsele care sunt folosite împreună în consum şi sunt solicitate
de clienţi în cadrul aceleiaşi comenzi vor fi amplasate în apropiere.

5
2. Compatibilitatea. Aranjarea mărfurilor în depozit trebuie să ia înconsiderare
caracteristicile lor merceologice. Produsele compatibilesunt cele care pot fi amplasate în
apropiere, fără a genera riscuri.
3. Popularitatea. Utilizarea acestui criteriu are la bază diferenţeleexistente între produse în
privinţa vitezei de circulaţie. În cazul în careun produs cu circulaţie rapidă este preluat
din stoc în cantităţi maimici decât cele în care este furnizat, se recomandă amplasarea lui
înapropierea punctelor de expediere către clienţi.în consecinţă, cu ocaziafiecărei
operaţiuni de preluare, distanţa pe care o vor parcurge astfelmărfurile va fi cea mai scurtă.
4. Mărimea. Potrivit acestui criteriu, mărfurile de dimensiuni mici seamplasează în
apropierea zonelor de expediţie. Se asigură în acestmod o densitate mare de produse în
proximitatea punctelor de livrare.Criteriul mărimii garantează cel mai mic cost de
manipulare doar încazul în care produsele de dimensiuni mici sunt cele care au
ocirculaţie rapidă.O exploatare raţională a unui depozit se realizează prin respectarea
următoarelor principii generale:
- Depozitarea mărfurilor corespunzător proprietăţilor deutilizare;
- Alocarea unor spaţii izolate specializate, pentru mărfurilecu proprietăţi particulare
deosebite ( camere frigorifice, de uscare)
- Exploatarea, într-o concepţie tehnologică unitară, aîntregii suprafeţe de depozitare;
- Utilizarea la maximum a capacităţilor de depozitare;
- Corelarea mobilierului de păstrare cu funcţiile principale pe care le îndeplineşte depozitul
respectiv;
- Asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor;
- Proiectarea şi construcţia depozitului în consens cucerinţele de mecanizare a muncii.

Dotarea depozitului cu mobilier şi utilaje comerciale


Exploatarea raţională a volumului util al depozitelor, reducerea timpului necesar
formării comenzilor, uşurarea muncii salariaţilor, presupune dotarea, pe de o parte, cu tipuri de
mobilier adecvat sistemelor de depozitare moderne, care au la bază paletizarea şi conteinerizarea
mărfurilor,iar pe de altă parte, cu tipuri de utilaje comerciale care să asigure mecanizarea şi
automatizare proceselor de muncă specifice diferitelor fazeale tehnologiei din depozite.

6
Concluzii

Necesitatea de anticipare a nevoilor clientilor si de reactie rapida la toate cerintele


acestora determina companiile care doresc sa-si pastreze un grad ridicat de competitivitate sa
abordeze alternative din ce in ce mai inovatoare din sfera tehnologica. O comanda de client
perfecta presupune ca produsele cerute sa fie livrate la timp si in cele mai bune conditii. In acest
context, sistemele de gestionare a depozitelor (WMS) incep sa joace un rol din ce in ce mai
important in cadrul unei companii, lipsa lor afectand atat performanta angajatilor din depozit, cat
si a celorlalte departamente.

Sistemele de gestionare si automatizare a activitatilor din depozit sau WMS


(Warehouse Management System) au rolul de a crea si controla fluxurile de lucru intr-un
depozit.

Un beneficiu major obtinut prin implementarea ERP-ului este scurtarea timpului de


livrare. In momentul in care agentul primeste o comanda de la un client, o transmite prin
intermediul unui Palm prin SFA, o aplicatie integrata cu SeniorERP; in acelasi timp comanda se
transmite la depozit, unde personalul se poate apuca de picking si de procesarea comenzii, astfel
incat in maximum 24 de ore putem face livrarea in orice punct al Bucurestiului, in tara avand o
intarziere necesar timpului de livrare de transport“.

7
Bibliografie
1. Curs –Resurse
2. http://www.scritub.com/economie/comert/Tehnologia-amenajarii-
magazinu95967.php
3. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/marketing/prezentarea-sistemului-de-
distributie-la-compania-transilvania-general-import-export-76801.html
4. https://www.seniorsoftware.ro/wp-content/uploads/2015/02/E-book-Bune-practici-in-
managementul-depozitelor.pdf

S-ar putea să vă placă și