Sunteți pe pagina 1din 4

Acum câteva luni, un tânăr de la o universitate locală a venit să

vorbească cu mine, plângându-se că aude constant voci ale spiritelor


care-1 pun să facă diverse lucruri neplăcute şi care nu-1 lasă în pace,
nu-1 lasă să citească Biblia sau alte cărţi spirituale. El era convins că
vorbeşte cu fiinţe supranaturale. Acest tânăr poseda claraudiţie şi,
neştiind că toţi oamenii posedă o asemenea abilitate, el a început să
creadă că aceasta se datorează spiritelor rele. Credinţele sale
superstiţioase l-au făcut să atribuie acest lucru spiritelor morţilor.
îngrijorându-se în mod constant, el a devenit maniac în legătură cu
subiectul. Mintea sa subconştientă 1-a controlat prin această falsă
sugestie extrem de puternică, a preluat comanda tuturor facultăţilor sale
obiective, iar raţiunea sa a cedat. El era ceea ce se poate numi un
dezechilibrat mintal, la fel ca toţi oamenii care permit credinţelor lor
false să obţină un ascendent asupra lor.
Nu ar trebui să lăsăm gangsteri, asasini şi alţi ticăloşi mentali să
preia controlul asupra minţii noastre. Lăsaţi credinţa în Dumnezeu şi
toate lucrurile bune să preia controlul asupra minţii voastre. Mintea
subconştientă sau subiectivă a fiecăruia dintre noi are o importanţă
colosală, dar ea poate fi influenţată atât negativ cât şi pozitiv.

CUM VINDECĂ MINTEA NOASTRĂ


PE CEL BOLNAV
Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar
soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi L-au rugat pentru ea.
Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi frigurile au lăsat-
o. Iar ea, îndată sculându-se, le slujea. (Luca 4:38-39; pasaje corelate
- Matei 8:14-15)
Cu ceva timp în urmă, o femeie mi-a spus că fiul ei avea febră
mare şi nu se mai aştepta ca el să trăiască. Doctorul i-a prescris doze
mici de aspirină şi i-a administrat un tratament antibiotic. Mama era
implicată într-un proces de divorţ şi era extrem de agitată şi tulburată
emoţional. Aceste emoţii tulburi i-au fost transmise subconştient şi
copilului, iar acesta s-a îmbolnăvit.
Copiii sunt la mila părinţilor şi sunt controlaţi de , atmosfera
mentală dominantă din jurul lor. Ei nu au atins încă vârsta la care
propria lor raţiune să poată prelua controlul gândurilor, emoţiilor şi
reacţiilor la condiţiile vieţii. La sugestia mea, această mamă s-a decis
să se liniştească şi să citească constant Psalmul 23, rugându-se pentru
ghidare, pentru pace şi armonie cu soţul ei, transmiţându-i acestuia
iubire, în loc de ură şi resentimente. Mânia şi furia reprimată a mamei
au ajuns să fie resimţite de copil sub forma febrei sau a unei stări de
excitaţie a minţii.
Odată ce a reuşit să-şi liniştească mintea, ea a început să se roage
pentru fiul ei astfel: "Spiritul lui Dumnezeu este viaţa copilului meu.
Spiritul nu are temperatură, nu este niciodată bolnav, nu are niciodată
febră. Pacea lui Dumnezeu curge prin mintea şi corpul copilului meu.
Armonia, sănătatea,
18 Joseph Murphy

iubirea şi perfecţiunea lui Dumnezeu se manifestă acum prin mintea


şi corpul copilului meu. El este acum relaxat şz liniştit. Eu scot acum
la iveală darul lui Dumnezeu din el şi totul este bine."
Ea a repetat rugăciunea de mai sus încet, în tăcere şi plină de
iubire, timp de vreo 10 minute. A remarcat apoi o schimbare
remarcabilă la copilul său, care s-a trezit, a cerut o jucărie şi ceva de
mâncare. Temperatura i-a revenit la normal. Ce se întâmplase? Febra
a dispărut la copil deoarece mama nu mai avea nicio stare febrilă şi
nicio agitaţie în mintea ei. Starea sa de pace, armonie şi iubire a fost
resimţită instantaneu de copil, astfel că a apărut la el o reacţie
corespondentă. Ea şi-a luat copilul de mână, biblic vorbind.
Mâna reprezintă Puterea lui Dumnezeu. Cu ajutorul mâinii, voi
creaţi, modelaţi, daţi formă şi direcţionaţi. Ea este simbolul Puterii
Creatoare a Inteligenţei din noi toţi. Femeia şi-a înălţat copilul cu
ajutorul mâinii, în sensul că a insuflat minţii ei ideea de sănătate,
armonie şi pace, iar Puterea lui Dumnezeu a răspuns pe măsură. Stă
în natura minţii profunde de a răspunde naturii gândului vostru. Când
mama şi-a focalizat atenţia asupra ideii de sănătate perfectă pentru
copilul ei, Puterea lui Dumnezeu a fost canalizată prin punctul ei
focar de atenţie şi astfel a apărut vindecarea.
Atunci când Biblia vorbeşte despre intrarea în casa lui Simon,
se referă la ceea ce auziţi. Cuvântul Simon înseamnă a auzi, iar mama
soţiei Iui Simon înseamnă starea emoţională care urmează după ce aţi
auzit sau aţi dat atenţie la ceva. Dacă sunteţi tulburaţi de unele veşti
sau dacă deveniţi foarte entuziasmaţi în mod nejustificat, trebuie să
vă treziţi sinagoga (mintea), adică trebuie să contemplaţi Prezenţa
interioară, care saturează fiecare atom al fiinţei voastre. Trebuie să
certaţi febra sau starea de boală prin contemplarea Omniprezenţei lui
Dumnezeu. Aceasta este Ştiinţa Divină în acţiune.
Trezirea puterii vindecătoare * 15

că influenţa voastră este mereu pozitivă, constructivă şi armonioasă.


Subconştientul posedă puteri transcendente, dar este şi foarte
susceptibil la orice fel de sugestii, bune sau rele. Explicaţiile pe care i
le-am dat acelui tânăr tulburat au făcut o impresie foarte puternică
asupra lui.
I-am dat următoarea rugăciune scrisă pe care s-o repete 10-15
minute, de trei sau patru ori pe zi: „Iubirea, Adevărul şi înţelepciunea
lui Dumnezeu curg prin mintea şi prin inima mea. Iubesc Adevărul,
aud Adevărul şi cunosc Adevărul. Fluviul de pace al lui Dumnezeu
curge prin mintea mea, iar eu mulţumesc pentru libertatea pe care o
am."
El a repetat rugăciunea de mai sus încet, tăcut, cu smerenie şi cu
simţire profundă, mai ales înainte de a adormi. Identificându-se cu
armonia şi pacea, el a reuşit să modifice tiparele de gândire şi de
imaginaţie din mintea sa şi astfel s-a vindecat. Ştia că adevărul lui
Dumnezeu este şi adevărul lui. A ajuns la această convingere prin
repetiţie, încredere şi speranţă.
Rugăciunea mea pentru el, pe care o înălţăm seara şi dimineaţa
era: „John gândeşte corect. El reflectă perfect înţelepciunea divină şi
Inteligenţa divină. Mintea lui este una cu mintea perfectă a lui
Dumnezeu, neschimbătoare şi eternă. El aude vocea lui Dumnezeu,
care este vocea Păcii şi a Iubirii. El înţelege Adevărul, cunoaşte
Adevărul şi iubeşte Adevărul. Fluviul de pace al lui Dumnezeu curge
prin mintea sa. Mintea sa este plină de înţelepciunea şi înţelegerea lui
Dumnezeu. Orice îl tulbură acum îl părăseşte, iar eu îl declar liber şi
liniştit."
Am meditat seara şi dimineaţa asupra acestor cuvinte, căutând să
simt pacea şi armonia; după o săptămână, tânărul era complet liber de
teamă şi de senzaţiile otrăvite provenite de la simţuri. A trebuit să-mi
vindec eu mintea, să nu mai cred în starea lui de boală, iar rezultatele
exterioare au apărut ca

atare. Cred că explicaţia mea i-a fost de un real folos acelui tânăr.
Starea de boală este condiţionată în noi prin credinţa noastră în
existenţa ei. Eşecul nostru se datorează lipsei de, încredere în
facultăţile noastre mentale. Trebuie să contemplăm. Perfecţiunea
infinită din noi şi să tot continuăm aşa, mereu.