Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Care este prima directivă europeană privind autorizarea instalațiilor industriale și agricole relevante pentru
mediu și care este cea mai recentă actualizare a acesteia?
2. Care instalații pentru pretratarea (operațiuni de tip spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau
a textilelor fac subiectul Directivei PCIP (Prevenirea și controlul integrat al poluării)?
3. Care este definiția poluării apelor, conform Legii apelor?
4. Care este normativul care se referă la stabilirea limitelor la încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale
și orășenești la evacuarea în receptori naturali?
5. Caracteristici fizice ale apei – temperatura
6. Caracteristici fizice ale apei – culoarea
7. Efecte ale pH-ului asupra sănătății și mediului
8. Procese care îmbogățesc, respectiv reduc cantitatea de oxigen dizolvat în apă
9. Care sunt formele de prezentare a dioxidului de carbon în apă?
10. Cine determină duritatea temporară, respectiv permanentă, a apei?
11. Care sunt parametrii care trebuie luați în considerare pentru evaluarea impactului asupra mediului al unui
poluant de natură chimică?
12. Factori de poluare
13. Tipuri de poluare
14. Ce tipuri de procese de epurare corespund epurării primare, secundare și respectiv terțiare?
15. Care sunt elementele ce determină neuniformitatea debitelor și ce neajunsuri pot determina aceste
neuniformități?
16. Cum se clasifică procese de separare sub acțiunea forței gravitaționale?
17. Cum se clasifică instalațiile pentru sedimentare în funcție de viteza de sedimentare a particulelor?
18. Flotația – definiție, clasificare. Descrieți una dintre variantele de flotație.
19. Variantele de filtrare frecvent întâlnite în practica epurării apelor uzate
20. Ce variante de epurare a apelor uzate prin membrane cunoașteți?
21. Care este principiul fenomenului de osmoză, respectiv de osmoză inversă?
22. Agenți de neutralizare a apelor acide
23. Agenți de neutralizare a apelor alcaline
24. Agenți de coagulare
25. Ce este Reactivul Fenton?
26. Ce reprezintă biodegradabilitatea unei substanțe?
27. Epurarea biologică cu nămol activ – principiul tehnologiei
28. Cum se clasifică filtrele biologice după numărul de trepte de epurare, respectiv după modul de alimentare
şi de realizare a contactului între apa uzată şi pelicula biologică?
29. Clasificarea nămolurilor

S-ar putea să vă placă și