Sunteți pe pagina 1din 5

Test inteligenţa verbală

1. Marcaţi cuvântul care nu se potriveşte cu celelalte.


Automobil
Camion
Autobus
Elicopter

2. În fiecare dintre combinaţiile de litere care urmează se ascunde numele unui animal. Marcaţi animalul
care nu se potriveşte cu celelalte:
irdoh
eueirp
ocrp
aspici

3. Cum se termină acest proverb? Marcaţi soluţia corectă.


Cine sapă groapa altuia......
Ştie unde se află
Nu cade în ea
Cade singur în ea
Trece primejdia rea

4. Marcaţi cuvântul care nu se potriveşte cu celelalte.


Atmosferă
Aripi
Kerosen
Excavator

5. Cum se termină proverbul? Marcaţi soluţia corespunzătoare:


Cine aleargă după doi iepuri...
Oboseşte repede
Nu prinde nici unul
Rătăceşte cărarea
adesea se poticneşte

6. Dacă recompuneţi literele NELBIR ce obţineţi?


O ţară
Un animal
Un oraş
Un râu

1
7. Care cuvânt, rezultat din combinarea literelor de mai sus, nu desemnează o profesie?
Ratbur
Nipa
Todcro
Irfrea

8. Marcaţi cu un semn oraşul rezultat din combinarea literelor şi care nu se află în România?
ARIBAL
GATRTUTST
ALBARD
NALTISA

9. Căutaţi un cuvânt care să aibă acelaşi înţeles ca primele două cuvinte.


Plantă/martie/....
Hamei
Mărţişor
Gazon
Izlaz

10. Care cuvânt nu se potriveşte cu celelalte cuvinte?


Pensetă
Secure
Ciocan
Pumnal

11. Care terminaţie adăugată fiecărei rădăcini, conferă cuvintelor rezultate un sens deplin?
SINO-, PSIHO-, ASTRO-
PAT
NIM
ANALIZA
LOG

12. Alegeţi particulele care lipsesc din paranteză:


BEMBERG (GREBLĂ) CODALB
PĂRERE (..................) SPĂLĂCIT
ALBERG
ERETIC
RASPEL
ERECIT

13. Care cuvânt are o semnificaţie asemănătoare cu următoarele două cuvinte?

2
Şofer........automobilist
Conductor
Vatman
Pilot
Conducător

14. Care structură se potriveşte în paranteză. Ea reprezintă terminaţia primului cuvânt şi începutul celui de-al
doilea.
IN (.................)URA
CULT
CLUB
CERT
TACT

15. Care cuvânt lipseşte?


Vacă....găină....porc....ou....şorici...?
Şniţel
Lapte
Pană
Blană

16. Alegeţi particula potrivită cu care se termină primul cuvânt şi începe cel de-al doilea.
F(.......)TARE
LANC
RAGA
IERE
OALE

17. Căutaţi cuvântul care nu se potriveşte cu celelalte:


Punct
Sensibil
Comunal
Hormon

18. La un curs de perfecţionare, participanţii dezbat următoarele teme:


America, Columb, Emancipare, Generozitate
Ce subiect va dezbate al cincilea participant?
Sexualitate
Virilitate
Navigaţie
Insecte

19. Care nume nu se potriveşte cu celelealte?


3
Magheru
Grigorescu
Rommel
Coandă

20. Cum se termină corect proverbul?


Ce ţie nu-ţi place....
Spune în gura mare
Altuia nu face
Nu interesează pe nimeni
Amână pe mâine

21. Cum se termină corect proverbul?


Nu tot ce zboară....
Avion se cheamă
Este pasăre cântătoare
Are elice
Se mănâncă

22. Care cuvânt nu se potriveşte cu celelalte?


Balenă
Calcan
Hering
Rechin

23. Care cuvânt se potriveşte cu celelalte trei cuvinte enumerate în rândul de sus?
Învăţământ, tablă, hartă...
Ciocan
Cretă
Calorifer
Bombardier

24. Găsiţi cuvântul care să aibă acelaşi înţeles cu cele două cuvinte din afara parantezelor
Zămislire (.........) facere
Răbdare
Dar
Mâncare
Naştere

25. Introduceţi în paranteză literele care lipsesc


OCAZIONAL (ZAIF)DEFINITIV
HAOTIC (......)MECANIC

4
ITNA
CICI
TOAC
TINA

26. Combinând literele TTTTAGRSU ce cuvânt obţineţi?


Numele unei ţări
Unui râu
Unui oraş
Unui animal

27. Introduceţi în paranteză structura lipsă care formează terminaţia primului cuvânt şi începutul celui de-al
doilea:
CONTRA (.............)AVERAJ
PUNCT
BANDĂ
ATAC
AMIRAL

28. Cum începe corect proverbul?


.....nu merge nicăieri
Cine se scoală de dimineaţă...
Cine se grăbeşte....
Cine umblă pe toate drumurile...
Cine aleargă după doi iepuri....

29. Care cuvânt lipseşte din listă?


Sacou, cămaşă, pantalon, cravată, pantofi....
Ciorapi
Ceas
Curea
Bani

30. Care din propoziţiile următoare exprimă o părere?


Viaţa are un început şi un sfârşit
Huila conţine mai mult de 95% carbon
Masele plastice influenţează, pe termen lung, calitatea vieţii noastre
Oceanele acoperă două treimi din suprafaţa pământului