Sunteți pe pagina 1din 3

Data: ................................

Numele: ……………………….......
Lucrare scrisă la limba şi literatura română
– Clasa a V-a– Semestrul al II-lea– An şcolar 2018-2019

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi scrie, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
„Floarea cu coroană aurie, de la marginea lanului de grâu, se clătină lin spre copilă, la adierea vântului.
- Îmi pare bine că te găsesc înaltă şi frumoasă și în dimineața asta, urmă Lizuca, fata cu ochi triști și vorbă
domoală. Noi ne ducem la bunicuţa şi la bunicul.
- Foarte bine, duceți-vă! aprobă floarea-soarelui.
- Acasă nu mai putem sta. Tata a bătut din picior la bunici şi nu mă mai lasă la dumnealor. Şi când era tata
acasă, mămica se sfădea cu dânsul: ţipa subţire, cerea să vândă livezile şi pădurea. Tata nu voia şi zicea că sunt ale
mele, rămase de la mama. Iar mămica tropăia mărunţel şi se uita holbat... A doua zi tata s-a dus; iar mămica mă tot
bătea, dar eu nu plângeam. Mă strecuram la Patrocle, în cuşca lui şi stam acolo ascunsă şi mă gândeam la mama
mea, care s-a dus şi nu s-a mai întors. Dumneaei a murit, Sora-Soarelui!
Floarea lăsă să cadă deasupra copilei trei petale ca nişte fluturi de lumină şi clătină întristată din cap. (...)”
(după Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)

1. Identificați un indice spațial prezent în fragmentul citat:4p


................................................................................................................................................................................
.

2. Indicați o trăsătură fizică a Lizucăi, așa cum reiese din fragment......................................................................


............................................................................................................................................................................4p

3. Formulați o idee principală.4p


..............................................................................................................................................................................
4. Recunoașteți figurile de stil prezente în secvențele: „(coroană) aurie”, „trei petale ca niște fluturi de lumină”
8p
5. Precizați dacă enunțurile următoare sunt adevărate sau false:
a. Substantivul floarea este articulat hotărât.
b. Substantivul lan are genul masculin.
6. Menționați felul și gradul adjectivelor: înaltă, întristată. 4p
7. Alegeți seria care conține doar pronume personale, forme neaccentuate: 4p
a.îmi, noi, dânsul
b. te, mă, ale mele
c. îmi, te, mă.
8. Construiți o propoziție în care să aveți un numeral cardinal. 4p
9. Alcătuiți enunţuri în funcție de următoarele cerințe: 8p
-grâu-subiect
-grâu-atribut
II. Redactează (pe verso) o compunere de 15-20 de rânduri, în care să descrii livada bunicilor. În compunerea
ta trebuie: să fixezi locul și timpul, să respecți structura compunerii, să utilizezi un limbaj expresiv, să respecţi limita
de rânduri. 40p
Redactare- 10p

Se acordă 10 puncte din oficiu. Mult succes! J

S-ar putea să vă placă și